2013
Մեր ժամանակների ուսմունքները

Մեր ժամանակների ուսմունքները

2013թ. հոկտեմբերից մինչև 2014թ. մարտ ամիսը չորրորդ կիրակի օրը անցկացվող Մելքիսեդեկյան Քահանայության և Սփոփող Միության դասերը պետք է պատրաստվեն 2013թ. հոկտեմբերյան գերագույն համաժողովի ելույթներից: 2014թ. ապրիլին ելույթները կարող են վերցվել կամ 2013թ. հոկտեմբերյան կամ 2014թ. ապրիլյան համաժողովից: Ցցերի և շրջանների նախագահները պետք է ընտրեն ելույթներ իրենց տարածքի համար, կամ կարող են այդ պարտականությունը հանձնարարել եպիսկոպոսներին և ճյուղերի նախագահներին:

Իմացեք ավելին «Մեր ժամանակների ուսմունքները» հոդվածից, 2013թ. մայիսի Լիահոնա կամ Ensign: