2013
183-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում
նախորդ հաջորդ

183-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում

Շաբաթ առավոտյան գերագույն նիստ, 5 հոկտեմբերի, 2013

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք. Երեց Քենթ Ֆ. Ռիչարդս: Փակող աղոթք. Մեթյու Օ. Ռիչարդսոն: Երաժշտություն. Թաբերնաքլ երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մերֆի, երգեհոնահարներ՝ Էնդրյու Անսվորթ և Քլեյ Քրիսչենսեն. “How Wondrous and Great,” Hymns, no. 267; “Now Let Us Rejoice,” Hymns, no. 3; “Israel, Israel, God Is Calling,” Hymns, no. 7, arr. Wilberg, unpublished; “There Is Sunshine in My Soul,” Hymns, no. 227; “Keep the Commandments,” Children’s Songbook, 146, arr. Murphy, unpublished; “Come, Ye Thankful People,” Hymns, no. 94, arr. Wilberg, pub. Oxford:

Շաբաթ ցերեկային գերագույն նիստ, 5 հոկտեմբերի, 2013

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք. Երեց Փոլ Վ. Ջոնսոն: Փակող աղոթք. Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի: Երաժշտություն. ընտանեկան երգչախումբ Յուտայի Ռոյ, Քեյնսվիլ, Հուփեր և Վեստ Հեյվն ցցերից, խմբավար՝ Ջեյն Ֆելստեդ, երգեհոնահար՝ Լինդա Մարգեթս. “On This Day of Joy and Gladness,” Hymns, no. 64, arr. Fjeldsted/Margetts, unpublished; “I Know That My Savior Loves Me,” 2010 Children’s Sacrament Meeting Presentation, by Bell and Creamer, arr. Fjeldsted/Margetts, unpublished; “Press Forward, Saints,” Hymns, no. 81; “Love at Home,” Hymns, no. 294, arr. Fjeldsted/Margetts, unpublished:

Շաբաթ երեկոյան, Քահանայության նիստ, 5 հոկտեմբերի, 2013

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք. Երեց Փոլ Ի. Քոլիքեր: Փակող աղոթք. Երեց Վորլթեր Ֆ. Գոնզալես: Երաժշտություն. Ահարոնյան Քահանայության երգչախումբ Յուտայի Մյուրեյի ցցերից, խմբավար՝ Քելի Դեհան, երգեհոնահար՝ Ռիչարդ Էլիոթ. “Sing Praise to Him,” Hymns, no. 70, arr. Kempton, unpublished; “Like Ten Thousand Legions Marching,” Hymns, no. 253, arr. Elliott, unpublished; “Do What Is Right,” Hymns, no. 237; “God of Our Fathers, Whose Almighty Hand,” Hymns, no. 78, arr. Huff, unpublished:

Կիրակի առավոտյան գերագույն նիստ, 6 հոկտեմբերի, 2013

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք. Չերիլ Ա. Էսփլին: Փակող աղոթք. Երեց Ֆրանսիսկո Վինաս: Երաժշտություն. Թաբերնաքլ երգչախումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ, երգեհոնահարներ՝ Քլեյ Քրիսչենսեն և Ռիչարդ Էլիոթ. “Sweet Is the Work,” Hymns, no. 147; “Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, no. 66; “Master, the Tempest Is Raging,” Hymns, no. 105, arr. Wilberg, unpublished; “Put Your Shoulder to the Wheel,” Hymns, no. 252; “O Divine Redeemer,” by Gounod; “We Thank Thee, O God, for a Prophet,” Hymns, no. 19, arr. Wilberg, unpublished:

Կիրակի ցերեկային գերագույն նիստ, 6 հոկտեմբերի, 2013

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք. Դեյվիդ Լ. Բեք: Փակող աղոթք. Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա: Երաժշտություն. Թաբերնաքլ երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մերֆի, երգեհոնահար՝ Բոննի Գուդլիֆ. “They, the Builders of the Nation,” Hymns, no. 36, arr. Wilberg, pub. by Jackman; “When He Comes Again,” Children’s Songbook, 82–83, arr. Murphy, unpublished; “Called to Serve,” Hymns, no. 249; “Abide with Me; ’Tis Eventide,” Hymns, no. 165, arr. Wilberg, unpublished:

Շաբաթ երեկոյան, Սփոփող Միության գերագույն ժողով, 28 սեպտեմբերի, 2013

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Լինդա Կ. Բըրթըն: Բացող աղոթք. Լառեյն Սվենսեն: Փակող աղոթք. Անա Դե Ագոստինի: Երաժշտություն. Սփոփող Միության երգչախումբ Պրովոյին Միսիոներների Ուսուցման Կենտրոնից, խմբավար՝ Էմիլի Վեդլի, երգեհոնահար՝ Բոննի Գուդլիֆ. “Redeemer of Israel,” Hymns, no. 6; “Go Forth with Faith,” Hymns, no. 263; “As Sisters in Zion,” Hymns, no. 309, arr. Sally DeFord, unpublished; “I’ll Go Where You Want Me to Go,” Hymns, no. 270, descant arr. Wadley, unpublished; “More Holiness Give Me,” Hymns, no. 131, arr. Lyon, pub. by Jackman:

Համաժողովի ելույթները մատչելի են

Գերագույն համաժողովի ելույթները տարբեր լեզուներով մատչելի են համացանցում՝ conference.lds.org կայքում, որտեղ կարող եք ընտրել լեզուն: Սովորաբար համաժողովից երկու ամիս անց աուդիոձայնագրությունները մատչելի են բաշխման կենտրոններում:

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձներ

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրեք այն ելույթը, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում այցելում եք:

Կազմի վրա

Առջևում. Լուսանկարը՝ Քոդի Բելլի:

Ետևում. Լուսանկարը՝ Քոդի Բելլի:

Համաժողովի լուսանկարները

Գերագույն համաժողովի տեսարանները լուսանկարել են. Սոլթ Լեյք Սիթի՝ Վելդեն Ս. Անդերսեն, Քոդի Բել, Ռենդի Քոլյեր, Վեստոն Քոլտոն, Սքոթ Դեյվիս, Քրեյգ Դայմոնդ, Լոյդ Էլդրիջ, Քոլին Քինգ, Ջոն Լուք, Լեսլի Նիլսոն, Մեթյու Ռեյեր, Քրիստինա Սմիթ և Բայրոն Վորներ; Արայջան, Պանամա՝ Հոսե Պերիա; Բրասիլիա, Բրազիլիա՝ Թոմե Սիքյերա; Քավիթ, Ֆիլիպիններ՝ Դանիլո Սոլետա; Քոլվիլ, Տեխաս, ԱՄՆ՝ Մարք Մեբրի; Ֆոզ դո Իգուասու, Բրազիլիա՝ Լինկոլն Պարմեզան դե Մելո; Գվատեմալա Սիթի, Գվատեմալա՝ Դոն Սըրլ; Լիմա, Պերու՝ Ստեֆանի Նավարետ; Լոնդոն, Անգլիա՝ Պրեստոն Ջուդի; Լայըն, Ֆրանսիա՝ Քերոլին Քարթեր; Պանամա Սիթի, Պանամա՝ Հոսե Պերիա; Հռոմ, Իտալիա՝ Մասիմո Քրիսցիոնե; Սանտյագո, Չիլի՝ Քրիսչեն Ֆ. Կաստրո Մարին: