2013
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները

Հոկտեմբեր 2013

Առաջին Նախագահություն

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Թոմաս Ս. Մոնսոն
Նախագահ

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Խորհրդական

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Երկրորդ Խորհրդական

Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Երեց Բոյդ Ք. Փաքեր

Բոյդ Ք. Փաքեր

Երեց Լ. Թոմ Փերի

Լ. Թոմ Փերի

Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն

Ռասսել Մ. Նելսոն

Երեց Դալլին Հ. Օուքս

Դալլին Հ. Օքս

Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ

Մ. Ռասսել Բալլարդ

Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ

Ռիչարդ Գ. Սքոթ

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս

Ռոբերտ Դ. Հեյլս

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Երեց Քվենթին Լ. Քուք

Քվենթին Լ. Քուք

Երեց Դ. Թոդ Քրիսթոֆերսոն

Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

Նիլ Լ. Անդերսեն

Յոթանասունի Նախագահություն

Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Երեց Թադ Ռ. Քոլիսթեր

Թեդ Ռ. Քալիստեր

Երեց Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Երեց Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Երեց Ուլիսես Սոարես

Ուլիսես Սոարես

Յոթանասունի Առաջին Քվորում (այբենական կարգով)

Երեց Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Երեց Հոսե Լ. Ալոնզո

Հոսե Լ. Ալոնսո

Երեց Կարլոս Հ. Ամադո

Կարլոս Հ. Ամադո

Երեց Յան Ս. Արդերն

Յան Ս. Արդերն

Երեց Մերվին Բ. Առնոլդ

Մերվին Բ. Առնոլդ

Երեց Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Երեց Շեյն Մ. Բոուեն

Շեյն Մ. Բոուեն

Երեց Քրեյգ Ա. Քարդոն

Քրեյգ Ա. Քարդոն

Երեց Յուն Հվան Չոյի

Յուն Հվան Չոյի

Երեց Դոն Ռ. Քլարկ

Դոն Ռ. Քլարկ

Երեց Քարլ Բ. Քուք

Քարլ Բ. Քուք

Երեց Լուորենս Ե. Քորբրիջ

Լորենս Ե. Քորբրիջ

Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Երեց Լեգռան Ռ. Քըրտիզ Կրտս.

Լեգռան Ռ. Քըրտիզ Կրտս.

Երեց Բենջամին դե Հոյոս

Բենջամին դե Հոյոս

Երեց Էդվարդ Դյուբ

Էդվարդ Դյուբ

Երեց Քեվին Ռ. Դանքըն

Քեվին Ռ. Դանքըն

Երեց Լարի Էքո Հոք

Լարի Ջ. Էքո Հոք

Երեց Սթենլի Գ. Էլիս

Սթենլի Գ. Էլիս

Երեց Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Երեց Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Երեց Էդուարդո Գավարետ

Էդուարդո Գավարետ

Երեց Ռոբերտ Ք. Գայ

Ռոբերտ Ս. Գայ

Երեց Կարլոս Ա. Գոդոյ

Կարլոս Ա. Գոդոյ

Երեց Քրիստոֆել Գոլդեն Կրտս.

Քրիստոֆել Գոլդեն

Երեց Ջերիթ Վ . Գոնգ

Ջերիթ Վ . Գոնգ

Երեց Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Երեց Ս. Սքոթ Գրոու

Ս. Սքոթ Գրոու

Երեց Ջեյմս Ջ. Համուլա

Ջեյմս Ջ. Համուլա

Երեց Դանիել Լ. Ջոնսոն

Դանիել Լ. Ջոնսոն

Երեց Փոլ Վ. Ջոնսոն

Փոլ Վ. Ջոնսոն

Երեց Պատրիկ Քիրոն

Պատրիկ Քիրոն

Երեց Էրիխ Վ. Կոպիշկե

Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Երեց Մարկուս Բ. Նաշ

Մարկուս Բ. Նաշ

Երեց Ս. Գիֆորդ Նիլսեն

Ս. Գիֆորդ Նիլսեն

Երեց Բրենտ Հ. Նիլսոն

Բրենտ Հ. Նիլսոն

Երեց Ալլան Ֆ. Փաքեր

Ալլան Ֆ. Փաքեր

Երեց Քեվին Վ. Փիրսոն

Քեվին Վ. Փիրսոն

Երեց Էնթոնի Դ. Փերքինս

Էնթոնի Դ. Փերքինս

Երեց Փոլ Բ. Փիփեր

Փոլ Բ. Փիփեր

Երեց Ռաֆայել Ի.Փինո

Ռաֆայել Ի.Փինո

Երեց Բրուս Դ. Փորթեր

Բրուս Դ. Փորթեր

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Երեց Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Երեց Լին Գ. Ռոբինս

Լին Գ. Ռոբինս

Երեց Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Երեց Ստիվեն Ե. Սնոու

Սթիվեն Ե. Սնոու

Երեց Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Երեց Հոսե Ա. Թեքսեյրա

Հոսե Ա. Թեքսեյրա

Երեց Խուան Ա. Ուսեդա

Խուան Ա. Ուսեդա

Երեց Առնուլֆո Վալենզուելա

Առնուլֆո Վալենզուելա

Երեց Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Երեց Վ. Քրիստոֆեր Վադել

Վ. Քրիստոֆեր Վադել

Երեց Վիլիամ Ռ. Վոքեր

Վիլիամ Ռ. Վոքեր

Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ

Սքոթ Դ. Վայթինգ

Երեց Կազուհիկո Յամաշիտա

Կազուհիկո Յամաշիտա

Երեց Ջորջ Ֆ. Զեբալոս

Ջորջ Ֆ. Զեբալոս

Երեց Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Երեց Վ. Քրեյգ Ցվիք

Վ. Քրեյգ Ցվիք

Յոթանասունի Երկրորդ Քվորում (այբենական կարգով)

Երեց Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Երեց Կոիչի Աոյագի

Կոիչի Աոյագի

Երեց Ռանդալ Կ. Բենեթ

Ռանդալ Կ. Բենեթ

Երեց Բրուս Ա. Քարլսոն

Բրուս Ա. Քարլսոն

Երեց Ջ. Դեվն Քորնիշ

Ջ. Դեվն Քորնիշ

Երեց Տիմոթի Ջ. Դայչես

Տիմոթի Ջ. Դայքես

Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Երեց Ռենդի Դ. Ֆանկ

Ռենդի Դ. Ֆանկ

Երեց Օ. Վինսենթ Հալեք

Օ. Վինսենթ Հալեք

Երեց Քեվին Ս. Համիլտոն

Քեվին Ս. Համիլտոն

Երեց Լարի Ռ. Լորենս

Լարի Ռ. Լորենս

Երեց Փեր Գ. Մալմ

Փեր Գ. Մալմ

Երեց Ջեյմս Բ. Մարտինո

Ջեյմս Բ. Մարտինո

Երեց Ջայրո Մազագարդի

Ջայրո Մազագարդի

Երեց Ադրիան Օչոա

Ադրիան Օչոա

Երեց Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Երեց Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Երեց Տերենս Մ. Վինսոն

Տերենս Մ. Վինսոն

Երեց Լարի Յ. Վիլսոն

Լարի Յ. Վիլսոն

Նախագահող Եպիսկոպոսություն

Եպիսկոպոս Գարի Ի. Սթիվենսոն

Գարի Ի. Սթիվենսոն
Նախագահող Եպիսկոպոս

Եպիսկոպոս Ջեռալդ Կոսե

Ջեռալդ Կոսե
Առաջին Խորհրդական

Եպիսկոպոս Դին Մ. Դեյվիս

Դին Մ. Դեյվիս
Երկրորդ Խորհրդական