2010
180-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում
նախորդ հաջորդ

180-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում

Շաբաթ առավոտյան գերագույն նիստ, 2 հոկտեմբերի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք` Երեց Oկտավիանո Տենորիո: Փակող աղոթք` Երեց Էդուարդո Գավարեթ: Երաժշտությունը մատուցեց Թաբերնաքլի Երգչախումբը, խմբավարներ` Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ` Էնդրյու Անսվորթ և Քլեյ Քրիսչենսեն. “Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, no. 83; “Let Zion in Her Beauty Rise,” Hymns, no. 41; “We Thank Thee, O God, for a Prophet,” Hymns, no. 19, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված; “Put Your Shoulder to the Wheel,” Hymns, no. 252; “Tell Me the Stories of Jesus,” Children’s Songbook, 57, մշակ. Մըրֆիի, չհրատարակված; “The Morning Breaks,” Hymns, no. 1, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:

Շաբաթ ցերեկային գերագույն նիստ, 2 հոկտեմբերի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք` Երեց Կլաուդիո Դ. Զիվիկ: Փակող աղոթք` Երեց Ջորջ Ֆ Զեբալլոս: Երաժշտությունը մատուցեց ընտանեկան երգչախումբը Սենդիից և Դրեյփերից, Յուտա, խմբավար` Թիմոթի Վոքմեն, երգեհոնահար` Լինդա Մարգեթս. “Come, Ye Children of the Lord,” Hymns, no. 58, մշակ. Լայընի, հրատ. Ջեքմենի; “Beautiful Zion, Built Above,” Hymns, no. 44; “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220; “Home,” Children’s Songbook, 192, մշակ. Դեյլիի, չհրատարակված:

Շաբաթ երեկոյան, Քահանայության նիստ, 2 հոկտեմբերի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք` Երեց Մարկոս Ա. Այդուկայտիս: Փակող աղոթք` Երեց Ջեյմս Ջ. Համուլա: Երաժշտությունը մատուցեց քահանայության երգչախումբը Պրովոյի Միսիոներների Պատրաստման Կենտրոնից, խմբավարներ` Դուգլաս Բրենչլի և Ռայան Էգեթ, երգեհոնահար` Ռիչարդ Էլիոթ. “Hark, All Ye Nations!” Hymns, no. 264, մշակ. Իփսոնի, չհրատարակված; “Go, Ye Messengers of Heaven,” Hymns, no. 327; «Բարձր լեռան վրա», Hymns, no. 5; “Called to Serve,” Hymns, no. 249, մշակ. Բութի, չհրատարակված:

Կիրակի առավոտյան գերագույն նիստ, 3 հոկտեմբերի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք` Երեց Ջերալդ Կոսե: Փակող աղոթք` Երեց Կարլոս Ա. Գոդոյ: Երաժշտությունը մատուցեց Թաբերնաքլի Երգչախումբը, խմբավար` Մաք Վիլբերգ, երգեհոնահարներ` Քլեյ Քրիսչենսեն և Ռիչարդ Էլիոթ. “Truth Eternal,” Hymns, no. 4; “Jehovah, Lord of Heaven and Earth,” Hymns, no. 269; “Dear to the Heart of the Shepherd,” Hymns, no. 221, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:; “Redeemer of Israel,” Hymns, no. 6; “Love One Another,” Hymns, no. 308, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:; “Now Let Us Rejoice,” Hymns, no. 3, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:

Կիրակի ցերեկային գերագույն նիստ, 3 հոկտեմբերի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք` Երեց Լորենս Ե. Քորբրիջ: Փակող աղոթք` Եպիսկոպոս Հ. Դեյվիդ Բըրթըն: Երաժշտությունը մատուցեց Թաբերնաքլի Երգչախումբը, խմբավարներ` Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահար` Բոննի Գուդլիֆ. “Come, Rejoice,” Hymns, no. 9, մշակ. Մըրֆիի, չհրատարակված; “Lead, Kindly Light,” Hymns, no. 97, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված; «Զավակն եմ Աստծո» Hymns, no. 301; “Sing We Now at Parting,” Hymns, no. 156, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:

Շաբաթ երեկոյան, Սփոփող Միության գերագույն ժողով, 25 սեպտեմբերի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Ջուլի Բ. Բեք: Բացող աղոթք` Շերոն Լ. Յուբանկ: Փակող աղոթք` Մարշա Գ. Բեք: Երաժշտությունը մատուցեց Սփոփող Միության երգչախումբը Քերնսի ցցերից, Յուտա: Խմբավար` Քեթի Ջոլի, երգեհոնահար` Լինդա Մարգեթս. «Օրհնություններդ հաշվիր», Hymns, no. 241, մշակ. Քեյսենի, հրատ. Ջեքմենի; “Carry On,” Hymns, no. 255, մշակ. Նիլսենի և Բութի, չհրատ. (ֆրանսիական շեփորներ` Քրիստինա Օրքութ Թոլեֆսոն, Մերի Լամպրոս և Քլեր Գրովեր); “More Holiness Give Me,” Hymns, no. 131, մշակ. Բիբի, հրատ. Լարիսի; «Աստծո Հոգին», Hymns, no. 2, մշակ. Դեֆորդի, չհրատ. (սրինգներ` Թիա Ջեյնս և Նաթալի Հոլլ, վոկալիստ-մենակատարներ` Քեթրին Դոուզ, Օլիվիա Դոուզ, Մեգան Դոուզ Բրոթոն, Ջաինի Դոուզ, Սալի Դոուզ Դաֆին և Սոֆիա Լի Դոուզ):

Համաժողովների ելույթները մատչելի են

Գերագույն համաժողովի ելույթները շատ լեզուներով մատչելի են conference.lds.org կամ languages.lds.org կայքում: Ընտրեք լեզուն: Սովորաբար համաժողովից հետո երկու ամսվա ընթացքում աուդիոձայնագրությունները կարելի է ձեռքբերել բաշխման կենտրոններից:

Տնային և Այցելող Ուսուցիչների Ուղերձներ

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձների համար ընտրեք այն ուղերձը, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում ուսուցանում եք:

Շապկի վրա

Առջևում. Լուսանկար Լես Նիլսոնի կողմից: Ետևում. Լուսանկար Վելդեն Ս. Անդերսենի կողմից:

Համաժողովի լուսանկարները

Գերագույն Համաժողովի տեսարանները լուսանկարել են Սոլթ Լեյք Սիթիում` Քրեյգ Դայմոնդը, Վելդեն Ս. Անդերսենը, Ջոն Լյուքը, Մեթյու Ռեյերը, Քրիստինա Սմիթը, Լես Նիլսոնը, Սքոթ Դեյվիսը, Լինդսի Բրիգսը, Քոդի Բելը, Մարկ Վեյնբերգը, Վեսթոն Քոլթոնը, Ռոդ Բոմը ը Սառա Քարաբինը; Արգենտինայում` Լուչիո Ջավիեր Ֆլեյտասը; Բրազիլիայում՝ Լորենի Ադեմար Ֆոչետտոն և Անա Կլաուդիա Սոլին; Դոմինիկյան Հանրապետությունում՝ Քրիստա Գրոլը; Իրլանդիայում. Ֆարիս Ջեռատը; Իտալիայում` Ալեսանդրո Դինի Չիաչին; Նոր Զելանդիայում` Վիկտորիա Թաուփաուն; Հարավային Աֆրիկայում` Քեվին Քունին; Շվեդիայում` Ջենս Ռիդգրենը և Ուրուգվայում` Աբել Գոմեզ Պերեյրան: Նախագահ Մոնսոնի լուսանկնարը` Բուսաթ Ֆոտոգրաֆիի կողմից: