2010
Ղեկավարների համաշխարհային ուսուցում

Ղեկավարների համաշխարհային ուսուցում

Ղեկավարների ուսուցման համաշխարհային հեռարձակումը տեղի կունենա 2010թ. նոյեմբերի 13-ին: Այդ հեռարձակումը կուսուցանի Եկեղեցու նոր ձեռնարկների մասին. Ձեռնարկ 1. Ցցերի Նախագահներ և Եպիսկոպոսներ և Ձեռնարկ 2. Սպասավորումը Եկեղեցում:

Հետևյալ անդամները հրավիրված են այցելելու հեռարձակմանը. Բարձրագույն Իշխանությունները, Տարածքային Յոթանասունականները, ցցերի, միսիաների, տաճարների և շրջանների նախագահությունները, ցցերի և շրջանների գործավարները, ցցերի և շրջանների գործադիր քարտուղաարները, բարձրագույն խորհրդականները, ցցերի և շրջանների Սփոփող Միության, Երիտասարդ Տղամարդկանց, Երիտասարդ Կանանց, Երեխաների Խմբերի և Կիրակնօրյա Դպրոցների նախագահությունները, եպիսկոպոսությունները, ճյուղերի նախագահությունները, ծխերի և ճյուղերի գործավարները, ծխերի և ճյուղերի գործադիր քարտուղաարները, քահանայապետերի խմբերի ղեկավարները և օգնականները, երեցների քվորումների նախագահությունները, ծխերի և ճյուղերի Սփոփող Միության, Երիտասարդ Տղամարդկանց, Երիտասարդ Կանանց, Երեխաների Խմբերի և Կիրակնօրյա Դպրոցների նախագահությունները, ծխեերի միսիաների ղեկավարները:

Ուսուցումը կհեռարձակվի ավելի, քան 30 լեզուներով: Հեռարձակման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար դիմեք տեղական քահանայության ղեկավարներին: