2010
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները
նախորդ հաջորդ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները

Հոկտեմբեր 2010

Առաջին Նախագահություն

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Խորհրդական

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Թոմաս Ս. Մոնսոն
Նախագահ

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Երկրորդ Խորհրդական

Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Երեց Բոյդ Կ. Փաքեր

Բոյդ Ք. Փաքեր

Երեց Լ. Թոմ Փերի

Լ. Թոմ Փերի

Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն

Ռասսել Մ. Նելսոն

Երեց Դալլին Հ. Օուքս

Դալլին Հ. Օուքս

Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ

Մ. Ռասսել Բալլարդ

Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ

Ռիչարդ Գ. Սքոթ

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս

Ռոբերտ Դ. Հեյլս

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Երեց Քվենթին Լ. Քուք

Քվենթին Լ. Քուք

Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

Նիլ Լ. Անդերսեն

Յոթանասունի Նախագահություն

Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Երեց Սթիվեն Ե. Սնոու

Սթիվեն Ե. Սնոու

Երեց Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Երեց Լ. Վիթնի Քլեյթոն

Լ. Վիթնի Քլեյթոն

Երեց Ջեյ Ե. Ջենսեն

Ջեյ Ե. Ջենսեն

Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Յոթանասունի Առաջին Քվորում (այբենական կարգով)

Երեց Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Երեց Կարլոս Հ. Ամադո

Կարլոս Հ. Ամադո

Երեց Մերվին Բ. Առնոլդ

Մերվին Բ. Առնոլդ

Երեց Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Երեց Շեյն Մ. Բոուեն

Շեյն Մ. Բոուեն

Երեց Ջեռալդ Կոսե

Ջեռալդ Կոսե

Երեց Յուն Հվան Չոյի

Յուն Հվան Չոյի

Երեց Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Երեց Գարի Ջ. Քոլման

Գարի Ջ. Քոլման

Երեց Լորենս Ե. Քորբրիջ

Լորենս Ե. Քորբրիջ

Երեց Բենջամին դե Հոյոս

Բենջամին դե Հոյոս

Երեց Ջոն Բ. Դիքսոն

Ջոն Բ. Դիքսոն

Երեց Քեվին Ռ. Դանքան

Քեվին Ռ. Դանքան

Երեց Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Երեց Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Երեց Էդուարդո Գավարետ

Էդուարդո Գավարետ

Երեց Կարլոս Ա. Գոդոյ

Կարլոս Ա. Գոդոյ

Երեց Քրիստոֆել Գոլդեն Կրտս.

Քրիստոֆել Գոլդեն Կրտս

Երեց Ջերիթ Վ. Գոնգ

Ջերիթ Վ. Գոնգ

Երեց Ս. Սքոթ Գրոու

Ս. Սքոթ Գրոու

Երեց Ջեյմս Ջ. Համուլա

Ջեյմս Ջ. Համուլա

Երեց Քեյթ Կ. Հիլբիգ

Քեյթ Կ. Հիլբիգ

Երեց Ռիչարդ Գ. Հինքլի

Ռիչարդ Գ. Հինքլի

Երեց Մարլին Կ. Ջենսեն

Մարլին Կ. Ջենսեն

Երեց Դենիել Լ. Ջոնսոն

Դենիել Լ. Ջոնսոն

Երեց Փոլ Վ. Ջոնսոն

Փոլ Վ. Ջոնսոն

Երեց Պատրիկ Քիրոն

Պատրիկ Քիրոն

Երեց Յոշիհիկո Կիկուչի

Յոշիհիկո Կիկուչի

Երեց Փոլ Ե. Քոլիքեր

Փոլ Ե. Քոլիքեր

Երեց Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Երեց Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Երեց Մարկուս Բ. Նաշ

Մարկուս Բ. Նաշ

Երեց Բրենտ Հ. Նիլսոն

Բրենտ Հ. Նիլսոն

Երեց Ալեն Ֆ. Փաքեր

Ալեն Ֆ. Փաքեր

Երեց Քեվին Վ. Փիրսոն

Քեվին Վ. Փիրսոն

Երեց Էնթոնի Դ. Փերկինս

Էնթոնի Դ. Փերկինս

Երեց Փոլ Բ. Փայփեր

Փոլ Բ. Փայփեր

Երեց Ռաֆայել Ե. Պինո

Ռաֆայել Ե. Պինո

Երեց Բրուս Պորտեր

Բրուս Պորտեր

Երեց Քարլ Բ. Փրատ

Քարլ Բ. Փրատ

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Երեց Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Երեց Լին Գ. Ռոբբինս

Լին Գ. Ռոբբինս

Երեց Սեսիլ Օ. Սամուելսոն կրտսեր՝

Սեսիլ Օ. Սամուելսոն կրտսեր՝

Երեց Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Երեց Ուլիսես Սոարես

Ուլիսես Սոարես

Երեց Գարի Ե. Սթիվենսոն

Գարի Ե. Սթիվենսոն

Երեց Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Երեց Հոսե Ա. Թեյքսեյրա

Հոսե Ա. Թեյքսեյրա

Երեց Օկտավիանո Տենորիո

Օկտավիանո Տենորիո

Երեց Խուան Ա. Ուսեդա

Խուան Ա. Ուսեդա

Երեց Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Երեց Վիլյամ Ռ. Վոքեր

Վիլյամ Ռ. Վոքեր

Երեց Ֆ. Մայքլ Վատսոն

Ֆ. Մայքլ Վատսոն

Երեց Ջորջ Ֆ. Զեբալոս

Ջորջ Ֆ. Զեբալոս

Երեց Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Երեց Վ. Քրեյգ Ցվիկ

Վ. Քրեյգ Ցվիկ

Յոթանասունի Երկրորդ Քվորում (այբենական կարգով)

Երեց Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Երեց Կոիչի Աոյագի

Կոիչի Աոյագի

Երեց Թեդ Ռ. Քալիստեր

Թեդ Ռ. Քալիստեր

Երեց Քրեյգ Ա. Քարդոն

Քրեյգ Ա. Քարդոն

Երեց Բրուս Ա. Քարլսոն

Բրուս Ա. Քարլսոն

Երեց Դոն Ռ. Քլարկ

Դոն Ռ. Քլարկ

Երեց Քեյթ Ռ. Էդվարդս

Քեյթ Ռ. Էդվարդս

Երեց Սթենլի Գ. Էլիս

Սթենլի Գ. Էլիս

Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Երեց Լարի Վ. Գիբբոնս

Լարի Վ. Գիբբոնս

Երեց Վոն Յոնգ Կո

Վոն Յոնգ Կո

Երեց Լարի Ռ. Լորենս

Լարի Ռ. Լորենս

Երեց Պեր Գ. Մալմ

Պեր Գ. Մալմ

Երեց Ջեյմս Բ. Մարտինո

Ջեյմս Բ. Մարտինո

Երեց Ջայրո Մազագարդի

Ջայրո Մազագարդի

Երեց Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Երեց Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Երեց Լոուել Մ. Սնոու

Լոուել Մ. Սնոու

Երեց Փոլ Կ. Սիբրովսկի

Փոլ Կ. Սիբրովսկի

Երեց Քենտ Դ. Վատսոն

Քենտ Դ. Վատսոն

Նախագահող Եպիսկոպոսություն

Եպիսկոպոս Ս. Էջլի

Ռիչարդ Ս. Էջլի
Առաջին Խորհրդական

Եպիսկոպոս Հ. Դեյվիդ Բըրթըն

Հ. Դեյվիդ Բըրթըն
Նախագահող Եպիսկոպոս

Եպիսկոպոս Քեյթ Բ. Մաքմալին

Քեյթ Բ. Մաքմալին
Երկրորդ Խորհրդական