Yleiskonferenssi
Uskollisena loppuun asti
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Uskollisena loppuun asti

Hänen kätensä avulla te voitte nujertaa jokaisen elämässänne esiintyvän Goljatin.

Rakkaat nuoret ystävät, tänään haluaisin puhua suoraan teille – kirkon nuorille.

On kulunut vuosi siitä, kun nykyinen Nuorten Naisten ylin johtokunta kutsuttiin. Kuinka paljon onkaan tapahtunut kuluneen vuoden aikana!

Olemme tavanneet monia teistä ja tutkineet yhdessä Kristuksen opetuksia. Olemme laulaneet lauluja, saaneet uusia ystäviä ja palvelleet kanssanne yhteisöissämme. Meitä on vahvistanut se, kun olemme kuunnelleet teidän lausuvan todistuksenne nuorisokonferensseissa ja maailman tapahtumissa. Ja olemme yhdessä palvelleet Herran huoneessa.

Joka kerta olemme esittäneet sanoman Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tänä iltana on samoin – minulla on sanoma teille Jeesuksen Kristuksen kirkon nuorille.

Suuria kysymyksiä

Oletteko koskaan ihmetelleet, kuinka voitte olla uskollisia Jumalalle eläessänne synnin maailmassa? Mistä saatte voimaa jatkaa eteenpäin ja jatkaa hyvän tekemistä? Kuinka koette todellista iloa?

Mielestäni Daavidin ja Goljatin1 kokemus voi olla avuksi.

Daavid ja Goljat

Vanhassa testamentissa filistealaisten sotajoukko taisteli israelilaisia vastaan, ja joka aamu ja joka ilta jättimäinen filistealainen nimeltä Goljat haastoi kenet tahansa israelilaisen taistelemaan häntä vastaan.

Kuva
Daavid ja Goljat.

Israelilaisten keskuudessa eli Daavid, nuori paimen, joka oli paljon pienempi kuin Goljat mutta jolla oli valtava usko Jeesukseen Kristukseen! Daavid ilmoittautui vapaaehtoisena taisteluun. Jopa kuningas yritti saada Daavidin luopumaan siitä, mutta Daavid päätti luottaa Jeesukseen Kristukseen.

Aiemmin Daavid oli taistellut leijonaa ja myös karhua vastaan. Omasta kokemuksestaan hän tiesi, että Jumala oli suojellut häntä ja tehnyt hänestä voittajan. Daavidille Jumalan asia oli tärkein asia. Niinpä täynnä uskoa Jumalaan, joka ei hylkäisi häntä, hän keräsi viisi sileää kiveä, otti linkonsa ja lähti jättiläistä vastaan.

Kuva
Daavidin viisi kiveä.

Raamatussa meille kerrotaan, että ensimmäinen kivi, jonka Daavid linkosi, osui Goljatia otsaan ja surmasi hänet.2

Vastausta etsimässä

Vaikka Daavid käytti vain yhtä kiveä Goljatin surmaamiseen, hän oli varannut viisi kiveä. Viisi! Tämä saa minut miettimään, kuinka minä voin valmistautua kohtaamaan maailman.

Mitä jos kukin Daavidin kivistä kuvaisi vahvuutta, jota tarvitsemme ollaksemme voitokkaita elämässämme? Mitä nuo viisi kiveä voisivat olla? Minulle tulivat mieleen nämä vaihtoehdot:

  1. Jumalaa kohtaan tuntemani rakkauden kivi.

  2. Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen osoittamani uskon kivi.

  3. Todellisen identiteettini tuntemisen kivi.

  4. Päivittäisen parannukseni kivi.

  5. Jumalan voimasta osaksi pääsemiseni kivi.

Puhutaanpa siitä, kuinka nämä vahvuudet siunaavat meitä.

Ensiksi Jumalaa kohtaan tuntemani rakkauden kivi. Jumalan rakastaminen on käskyistä suurin ja tärkein.3 Nuorten voimaksi -oppaassa opetetaan meille: ”Jumala rakastaa sinua. Hän on sinun Isäsi. Hänen täydellinen rakkautensa voi innoittaa sinua rakastamaan Häntä. Kun rakkautesi taivaallista Isää kohtaan on tärkein vaikuttaja elämässäsi, monista päätöksistä tulee helpompia.”4

Rakkautemme Jumalaa kohtaan ja läheinen suhteemme Häneen antavat meille vahvuutta, jota tarvitsemme muuttaaksemme sydämemme ja voittaaksemme haasteemme helpommin.

Toiseksi Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen osoittamani uskon kivi. Kun Jeesus Kristus tuli maan päälle, Hän kärsi meidän syntiemme vuoksi5 ja otti kantaakseen meidän murheemme, tuskamme, heikkoutemme sekä fyysiset ja henkiset sairautemme. Siksi Hän osaa auttaa meitä. Usko Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa sitä, että luottaa täysin Hänen viisauteensa, Hänen aikatauluunsa, Hänen rakkauteensa ja Hänen voimaansa sovittaa meidän syntimme. Jeesukseen Kristukseen osoittamamme uskon kivi voittaa jokaisen ”jättiläisen” elämässämme.6 Me voimme voittaa tämän langenneen maailman, koska Hän on voittanut sen ensin.7

Kolmantena todellisen identiteettini tuntemisen kivi. Rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson, on opettanut meille, että tärkeimmät identiteettimme ovat Jumalan lapsi, liiton lapsi ja Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi.8

Kaikki muuttuu, kun tiedän, kuka todella olen.9 Kun epäilen kykyjäni, toistan usein mielessäni tai ääneen: ”Olen Jumalan tytär, olen Jumalan tytär” niin monta kertaa kuin on tarpeen, kunnes tunnen jälleen varmuutta jatkaa eteenpäin.

Neljäntenä päivittäisen parannukseni kivi. Nuorten voimaksi -oppaassa sanotaan: ”Parannus ei ole rangaistus synnistä, vaan se on tapa, jolla Vapahtaja vapauttaa meidät synnistä. Parannuksen tekeminen tarkoittaa muuttumista – kääntymistä pois synnistä ja kohti Jumalaa. Se tarkoittaa sitä, että tulee paremmaksi ja saa anteeksiannon. Tällainen muutos ei ole kertaluonteinen tapahtuma. Se on jatkuva prosessi.”10

Mikään ei ole vapauttavampaa kuin tuntea Jumalan anteeksianto ja tietää, että olemme puhtaita ja tehneet sovinnon Hänen kanssaan. Anteeksianto on mahdollista kaikille.

Viidentenä kivenä on Jumalan voimasta osaksi pääsemiseni kivi. Liitot, joita teemme Jumalan kanssa, kuten se, jonka teemme kastetoimituksessa, antavat meille pääsyn jumalisuuden voimaan.11 Jumalan voima on todellista voimaa, joka auttaa meitä kohtaamaan haasteita, tekemään hyviä päätöksiä ja lisäämään kykyämme kestää vaikeita tilanteita. Se on voima, jonka avulla voimme kasvaa erityiskyvyissä, joita tarvitsemme.12

Nuorten voimaksi -oppaassa selitetään: ”Liitot yhdistävät sinut taivaalliseen Isään ja Vapahtajaan. Ne lisäävät Jumalan voimaa elämässäsi.”13

Puhutaanpa siitä yhteydestä. Muistatteko, kun Kristus opetti, mikä ero on kalliolle rakennetun talon ja hiekalle rakennetun talon välillä?14 Vanhin Dieter F. Uchtdorf on selittänyt: ”Talo ei kestä myrskyä siksi, että talo on vahva. Se ei myöskään kestä vain siksi, että kallio on vahva. Talo kestää myrskyn, koska se on lujasti kiinni siinä vahvassa kalliossa. Tärkeintä on se, miten vahvasti se on liitetty kallioon.”15

Kuva
Kalliolle rakennettu talo.

Henkilökohtainen yhteytemme Jeesukseen Kristukseen antaa meille rohkeutta ja varmuutta kulkea eteenpäin ihmisten keskellä, jotka eivät kunnioita uskonkäsityksiämme tai jotka kiusaavat meitä. Kristus kutsuu meitä pitämään Hänet ajatuksissamme jatkuvasti. Hän sanoo meille: ”Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa.”16 Vapahtajan ajatteleminen antaa meille mielen selkeyttä tehdä päätöksiä, toimia pelkäämättä ja sanoa ei sille, mikä on vastoin Jumalan opetuksia.17 Kun päiväni on vaikea ja minusta tuntuu, etten jaksa enää, Kristuksen ajatteleminen antaa minulle rauhaa ja toivoa.

Kuinka voimme ammentaa tätä Jeesuksen Kristuksen voimaa? Tärkeintä on, että elämme liittojemme mukaan ja vahvistamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen.

Itse asiassa toivon, että Daavidilla olisi ollut vielä yksi kivi – se olisi ollut todistukseni kivi. Todistuksemme rakentuu henkilökohtaisista hengellisistä kokemuksista, joissa huomaamme jumalallisen vaikutuksen elämässämme.18 Kukaan ei voi viedä meiltä tätä tietoa. Se, mitä tiedämme koettuamme näitä hengellisiä kokemuksia, on korvaamatonta. Se, että olemme uskollisia tälle tiedolle, antaa meille vapauden. Se antaa meille iloa! Jos rakastamme totuutta, me etsimme sitä, ja kun löydämme sen, me puolustamme sitä.19

Kutsu

Aivan kuten minä valitsin kiven numero kuusi, kutsun teitä kokoontumaan luokkanne, kooruminne tai perheenne kanssa ja miettimään, mitä muita vahvuuksia teidän tulee omaksua pysyäksenne uskollisina Jumalalle ja siten voittaaksenne maailman.

Lupaus

Rakkaat ystävät, Kristus on innokas kulkemaan kanssamme elämämme matkaa. Lupaan teille, että kun pidätte kiinni rautakaiteesta, te kuljette käsi kädessä Jeesuksen Kristuksen kanssa.20 Hän opastaa teitä, ja Hän opettaa teitä.21 Hänen kätensä avulla te voitte nujertaa jokaisen elämässänne esiintyvän Goljatin.

Todistus

Todistan, että on ilo rukoilla joka päivä, lukea Mormonin kirjaa joka päivä, nauttia sakramentti joka sunnuntai ja osallistua seminaariin – jopa aikaisin aamulla! On ilo tehdä hyvää.

Saamme iloa ollessamme uskollisia maailmankaikkeuden Jumalalle, maailman Vapahtajalle, kuninkaiden Kuninkaalle. On ilo olla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi.

Jumala on meidän Isämme. Hän tuntee sydämenne toiveet ja mahdollisuutenne, ja Hän luottaa teihin.

Rakkaat nuoret, Jeesus Kristus auttaa teitä olemaan uskollisia loppuun asti. Lausun todistukseni näistä totuuksista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta