Yleiskonferenssi
Liittojen antamaa luottamusta Jeesuksen Kristuksen avulla
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Liittojen antamaa luottamusta Jeesuksen Kristuksen avulla

Kun astumme Herran huoneeseen, me lähdemme pyhälle matkalle, jolla opimme tulemaan jalommiksi ja pyhemmiksi Kristuksen opetuslapsiksi.

Rakkaat veljeni ja sisareni, rukoilen, että voimme hengellisesti uudistua johtajiemme innoitetuista sanomista tänä viikonloppuna ja riemuita siitä, mistä käytän mielelläni nimitystä ”liittojen antama luottamus Jeesuksen Kristuksen avulla”. Tämä luottamus on hiljaista mutta vakaata varmuutta niiden siunausten saamisesta, jotka Jumala lupaa niille, jotka pitävät liittonsa, ja sitä tarvitaan hyvin paljon meidän aikamme haasteellisten olosuhteiden keskellä.

Uusien Herran huoneiden rakentaminen eri puolille maailmaa presidentti Russell M. Nelsonin innoitetulla johdolla on saanut aikaan suurta riemua kirkon jäsenten keskuudessa ja on tärkeänä vertauskuvana Herran valtakunnan laajenemisesta.

Kun olen pohtinut vaikuttavaa kokemustani Kalifornian Feather Riverin temppelin vihkimistilaisuudessa viime lokakuussa, olen miettinyt, harhaudummeko me joskus intoutumaan uusien temppelien saamisesta kaupunkeihimme ja yhteisöihimme niin, että laiminlyömme temppelissä solmittavien pyhien liittojen pyhemmän tarkoituksen.

Jokaisen temppelin julkisivuun on kaiverrettu juhlallinen lausuma: ”Herralle pyhitetty.”1 Nämä innoitetut sanat ovat selkeä kutsu, että kun astumme Herran huoneeseen, me lähdemme pyhälle matkalle, jolla opimme tulemaan jalommiksi ja pyhemmiksi Kristuksen opetuslapsiksi. Kun solmimme liittoja pyhyydessä Jumalan edessä ja sitoudumme seuraamaan Vapahtajaa, me saamme voiman muuttaa sydäntämme, uudistaa henkeämme ja syventää suhdettamme Häneen. Sellainen ponnistelu tuo pyhittymisen sieluumme ja muodostaa pyhän siteen Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, jotka lupaavat, että me voimme periä iankaikkisen elämän lahjan.2 Tämän pyhän matkan tuloksena me saamme pyhemmän ja suuremman luottamuksen päivittäiseen elämäämme liitoissamme, jotka solmimme Jeesuksen Kristuksen avulla.

Sellainen luottamus on huipentumana jumalalliselle yhteydellemme Jumalaan, ja se voi auttaa meitä kasvattamaan omistautumistamme ja kiitollisuuttamme Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovitusuhristaan. Se lujittaa kykyämme rakastaa ja palvella muita, ja se vahvistaa sieluamme elämään epäpyhässä maailmassa, joka on yhä kasvavassa määrin synkkä ja lannistava. Se antaa meille voimaa voittaa ne epäilyksen ja epätoivon, pelon ja turhautumisen, sydämen murheen ja toivottomuuden siemenet, joita vihollinen yrittää työntää syvälle sydämeemme etenkin silloin kun elämä on raskasta, koettelemukset kestävät pitkään tai olosuhteet ovat vaikeita. Eräs Raamatun jae tarjoaa meille jokaiselle viisaan neuvon, kun kuljemme nykyajan maailmallisten haasteiden ankaria tuulia vasten: ”Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne.”3

Rakkaat veljet ja sisaret, ne, jotka saavat aidon luottamuksen Herran huoneessa Jeesuksen Kristuksen kautta solmittuihin liittoihin, saavat haltuunsa yhden voimallisimmista voimista, mistä voimme päästä osallisiksi tässä elämässä.

Kun olemme tänä vuonna tutkineet Mormonin kirjaa Tule ja seuraa minua -ohjelmassa, olemme nähneet, kuinka kauniisti Nefi oli uskollisuudellaan esimerkkinä tällaisen liittojen antaman luottamuksen voimasta, kun hän kohtasi takaiskuja ja haasteita, kuten hankkia levyt niin kuin Herra oli käskenyt. Vaikka Nefi oli tavattoman murheellinen Lamanin ja Lemuelin tunteman pelon ja uskon puutteen vuoksi, hän pysyi varmana siitä, että Herra antaisi heille levyt. Hän sanoi veljilleen: ”Niin totta kuin Herra elää ja me elämme, me emme mene isämme luokse alas erämaahan, ennen kuin olemme toteuttaneet sen, mitä Herra on käskenyt meidän tehdä.”4 Koska Nefi luotti Herran lupauksiin, hän pystyi toteuttamaan sen, mitä häntä oli käsketty tekemään.5 Myöhemmin saamassaan näyssä Nefi näki tällaisen luottamuksen vaikutuksen kirjoittaessaan: ”Minä, Nefi, näin Jumalan Karitsan voiman laskeutuvan Karitsan kirkon pyhien päälle ja Herran liittokansan päälle – –; ja heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa.”6

Olen nähnyt omakohtaisesti Herran rakastavien lupausten ja voiman virtaavan Jumalan lasten elämään vahvistaen heitä kohtaamaan elämän olosuhteet. Eräänä päivänä vaimoni tuli kotiin palveltuaan temppelissä ja kertoi minulle, kuinka syvästi häntä oli koskettanut se, mitä hän oli kokenut siellä. Kun hän meni Herran huoneeseen, hän näki pyörätuolissa olevan miehen liikkuvan hyvin hitaasti ja naisen kävelevän työläästi keppi tukenaan – kumpikin tuli rohkeasti palvelemaan Herraa Hänen huoneessaan. Kun vaimoni käveli esitoimitushuoneeseen, hän näki, kuinka eräs suloinen sisar, jolta puuttui toinen käsi – ja jolla oli vain osa toisesta käsivarresta – suoritti kauniisti ja selestisesti kaikkia hänelle annettuja tehtäviä.

Kun vaimoni ja minä puhuimme tuosta kokemuksesta, päädyimme siihen, että ainoastaan puhdas ja vilpitön luottamus niihin iankaikkisiin lupauksiin, joita Jumala antaa Hänen kanssaan Hänen huoneessaan solmittujen pyhien liittojen kautta, saattoi saada nuo suurenmoiset Kristuksen opetuslapset lähtemään kodeistaan tuona pakkaspäivänä huolimatta heidän elämäntilanteistaan.

Rakkaat ystäväni, jos on yksi asia, joka meillä voi olla – ja yksi asia, jonka voimme välittää lapsillemme ja lastenlapsillemme ja joka voi auttaa heitä kaikissa tulevissa koetuksissa ja koettelemuksissa – se on luottamus Jeesuksen Kristuksen kautta solmittuihin liittoihin. Sellaisen jumalallisen omaisuuden saaminen auttaa heitä elämään, kuten Herra on luvannut uskollisille seuraajilleen: ”Minun opetuslapseni seisovat pyhissä paikoissa eivätkä horju.”7

Kuinka me saamme sellaisen luottamuksen Jeesuksen Kristuksen kautta? Se tulee nöyryyden kautta, keskittämällä elämämme Vapahtajaan, elämällä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden mukaan, ottamalla vastaan pelastuksen ja korotuksen toimitukset sekä pitämällä kunniassa liitot, jotka solmimme Jumalan kanssa Hänen pyhässä huoneessaan.

Lokakuun 2019 yleiskonferenssin päätöspuheessaan rakas profeettamme muistutti meitä tärkeästä askeleesta liittojen antaman luottamuksen saavuttamisessa sanoen: ”Henkilökohtainen kelvollisuus päästä Herran huoneeseen edellyttää paljon henkilökohtaista hengellistä valmistautumista. – – Henkilökohtainen kelvollisuus edellyttää täydellistä mielen ja sydämen kääntymystä siihen, että on enemmän Herran kaltainen, on rehellinen kansalainen, on parempi esimerkki ja on pyhempi ihminen.”8 Jos siis muutamme temppeliin menemisen valmistautumistamme, meidän kokemuksemme temppelissä muuttuu, ja se muuttaa elämäämme temppelin ulkopuolella. ”Silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä ja pappeuden oppi laskeutuu sieluusi kuin kaste taivaasta.”9

Eräs tuntemani piispa ei nimitä vanhinten lasten luokkaa Alkeisyhdistyksessä ”Alkeisyhdistyksen” luokaksi vaan ”temppeliin valmistautumisen” luokaksi. Tammikuussa piispa kutsuu luokan jäsenet ja heidän opettajansa toimistoonsa, jossa he puhuvat siitä, kuinka he aikovat käyttää koko vuoden valmistautuen menemään temppeliin. Piispa käyttää aikaa käyden läpi soveltuvat temppelisuosituspuhuttelukysymykset, jotka sitten sisällytetään heidän Alkeisyhdistyksen oppiaiheisiinsa. Hän kutsuu lapsia olemaan valmistautuneita, jotta kun he tulevat vuoden kuluttua piispan toimistoon, he ovat luottavaisia, liittoihin luottavia sekä valmiita saamaan temppelisuosituksen ja astumaan Herran huoneeseen. Tänä vuonna piispalla oli neljä nuorta tyttöä, jotka olivat niin innoissaan, valmistautuneita ja luottavaisia menemään temppeliin, että he halusivat piispan tulostavan heidän suosituksensa uudenvuodenpäivänä klo 00.01.

Valmistautuminen ei koske vain niitä, jotka menevät temppeliin ensimmäistä kertaa. Meidän kaikkien tulee jatkuvasti valmistautua menemään Herran huoneeseen. Eräs tuntemani vaarna on ottanut käyttöön tunnuslauseen ”Kotiin keskittyvä, kirkon tukema ja temppeliin sitoutunut”. [Englanninkielinen sana] bound ’sitoutunut’11 on mielenkiintoinen sana siinä mielessä, että se tarkoittaa keskittymistä tiettyyn suuntaan, mutta se tarkoittaa myös, että on kiinnitetty tai turvattu sekä päättäväinen, määrätietoinen, varma. Niinpä se, että olemme sitoutuneet temppeliin, kiinnittää meidät Vapahtajaan antaen meille oikean suunnan ja vakauden sekä varmistaen samalla, että meillä on liittojen antama luottamus Jeesuksen Kristuksen avulla. Sen tähden meidän kaikkien tulee tietoisesti lisätä tällaista sitoutuneisuutta siten, että sovimme seuraavan tapaamisen Herran kanssa Hänen pyhässä huoneessaan, olipa temppeli lähellä tai kaukana.11

Rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson muistuttaa meitä näistä keskeisistä periaatteista sanomalla: ”Temppeli on meidän uskomme ja hengellisen lujuutemme vahvistamisen keskiössä, koska Vapahtaja ja Hänen oppinsa ovat temppelin ydin. Kaikki, mitä temppelissä opetetaan opettamisen ja Hengen avulla, lisää ymmärrystämme Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen välttämättömät toimituksensa sitovat meidät Häneen pyhillä pappeuden liitoilla. Sitten kun pidämme liittomme, Hän suo meille Hänen parantavaa, vahvistavaa voimaansa. Ja voi, kuinka me tarvitsemmekaan Hänen voimaansa tulevina päivinä.”12

Vapahtaja haluaa meidän tulevan valmistautuneina ymmärtämään hyvin selkeästi ja täsmällisesti, kuinka toimia, kun solmimme liittoja taivaallisen Isämme kanssa Hänen nimessään. Hän haluaa meidän olevan valmistautuneita kokemaan etuoikeutemme, lupauksemme ja vastuumme, olevan valmistautuneita saamaan niitä hengellisiä oivalluksia ja heräämisiä, joita tarvitsemme tässä elämässä. Tiedän, että kun Herra näkee edes halun häivähdyksen tai vanhurskaan pyrkimyksen kipinän halukkuudessamme keskittää elämämme Häneen sekä toimituksiin ja liittoihin, joita teemme Hänen huoneessaan, Hän siunaa meitä täydellisellä tavallaan niillä ihmeillä ja lempeillä armoteoilla, joita tarvitsemme.

Herran huoneessa me voimme muuttua korkeammalla ja pyhemmällä tavalla. Kun siis lähdemme temppelistä ja meidän toivomme liittojen lupauksiin on muuttanut meitä ja meidät on varustettu voimalla korkeudesta, me otamme temppelin mukaamme kotiimme ja elämäämme. Vakuutan teille, että Herran huoneen hengen läsnäolo meissä muuttaa meidät täysin.

Temppelissä käytyämme tiedämme myös, että jos haluamme Herran Hengen vallitsevan elämässämme esteettä, meillä ei yksinkertaisesti voi eikä saa olla epäystävällisiä tuntemuksia ketään kohtaan. Kun annamme sydämessämme tai mielessämme sijaa epäystävällisille tunteille tai ajatuksille, se saa aikaan epäystävällisiä sanoja ja tekoja – joko sosiaalisessa mediassa tai kodissamme – mikä saa Herran Hengen vetäytymään sydämestämme. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, vaan antakaa ennemminkin luottamuksenne vahvistua.

Temppelien jatkuva ja kiihtyvä rakentaminen innostaa, innoittaa ja siunaa meitä edelleen. Mikä vielä tärkeämpää, kun muutamme valmistautumistamme mennä temppeliin, meidän kokemuksemme temppelissä muuttuu, ja se muuttaa elämäämme temppelin ulkopuolella. Täyttäköön tämä muuttuminen meidät luottamuksella pyhiin liittoihimme, jotka olemme solmineet Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen avulla. Jumala elää, Jeesus on meidän Vapahtajamme, ja tämä on Hänen palautettu kirkkonsa maan päällä. Julistan kunnioittavasti nämä totuudet Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta