Yleiskonferenssi
Aikakirja siitä, mitä olen sekä nähnyt että kuullut
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Aikakirja siitä, mitä olen sekä nähnyt että kuullut

Koskaan ei ole ollut parempaa aikaa olla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen.

Kun valmistuin oikeustieteellisestä, vaimoni Marcia ja minä päätimme, että menisin töihin asianajotoimistoon, joka erikoistui oikeudenkäynteihin. Kun aloitin työhön kuuluvan koulutuksen, käytin suuren osan ajastani valmistelemalla todistajia oikeudenkäynnissä todistamista varten. Opin nopeasti, että tosiasiat määritettiin oikeussalissa, kun todistajat valaehtoisesti todistivat sen totuudesta, mitä he olivat sekä nähneet että kuulleet. Kun todistajat todistivat, heidän sanansa sekä tallennettiin että säilytettiin. Luotettavien todistajien merkitys oli valmisteluissani aina etusijalla.

Varsin pian tajusin, että samoja termejä, joita käytin päivittäin asianajajana, käytin myös evankeliumiaiheisissa keskusteluissani. ”Todistaja” ja ”todistus” ovat ilmauksia, joita käytämme kertoessamme, mitä tiedämme ja tunnemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuudellisuudesta.

Kun minut hyväksyttiin uudeksi vyöhykeseitsenkymmeneksi, avasin pyhät kirjoitukset oppiakseni velvollisuuksiani ja luin jakeen OL 107:25, jossa sanotaan: ”Myös seitsemänkymmentä kutsutaan – – erityisiksi todistajiksi pakanoille ja koko maailmaan.” Kuten voitte kuvitella, katseeni kiinnittyi ilmaukseen ”erityiset todistajat”. Minulle kävi selväksi, että minulla on vastuu lausua todistukseni, todistaa Jeesuksen Kristuksen nimestä kaikkialla, minne matkustankin maailmassa.

Pyhissä kirjoituksissa on monia esimerkkejä ihmisistä, jotka olivat silminnäkijöitä ja jotka todistivat siitä, mitä he sekä näkivät että kuulivat.

Kun muinainen profeetta Mormon aloittaa aikakirjansa, hän kirjoittaa: ”Ja nyt minä, Mormon, teen aikakirjan siitä, mitä olen sekä nähnyt että kuullut, ja annan sille nimeksi Mormonin kirja.”1

Vapahtajan apostolit Pietari ja Johannes paransivat miehen Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä.2 Kun heitä käskettiin olemaan puhumatta Jeesuksen nimessä, he vastasivat:

”Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse.

Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.”3

Toinen vakuuttava todistus tulee Mormonin kirjan pyhiltä, jotka näkivät omin silmin Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vierailun. Kuunnelkaa tätä kuvausta heidän todistuksestaan: ”Ja tällä tavalla he todistavat: Milloinkaan ennen ei silmä ole nähnyt eikä korva kuullut niin suuria ja ihmeellisiä asioita kuin me näimme ja kuulimme Jeesuksen puhuvan Isälle.”4

Veljet ja sisaret, tänään julistan todistukseni ja teen aikakirjan siitä, mitä olen sekä nähnyt että kuullut pyhän palvelutehtäväni aikana Herran Jeesuksen Kristuksen seitsenkymmenenä. Niin tehdessäni todistan teille rakastavasta taivaallisesta Isästä ja Hänen hyväntahtoisesta Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka kärsi, kuoli ja nousi kuolleista tarjoamaan iankaikkisen elämän Jumalan lapsille. Todistan ihmeellisestä teosta ja ihmeestä5 ja siitä, että Herra on jälleen kerran ojentanut kätensä palauttaakseen evankeliuminsa maan päälle elävien profeettojensa ja apostoliensa välityksellä.6 Todistan, että sen perusteella, mitä olen sekä nähnyt että kuullut, niin koskaan ei ole ollut parempaa aikaa olla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen kuin nykyään. Tiedän tämän omakohtaisen tietoni pohjalta riippumatta mistään muusta lähteestä sen perusteella, mitä olen sekä nähnyt että kuullut.

Viimeisenä lukiovuotenani, jotta valmistuisin seminaarista, minun oli tunnistettava kaikki kirkon 15 temppeliä. Luokkahuoneemme etuosassa oli kuva jokaisesta temppelistä, ja minun oli tiedettävä, missä kukin temppeli sijaitsi. Nyt vuosia myöhemmin – kun toiminnassa olevia ja ilmoitettuja temppeleitä on 335 – olisi valtava haaste tunnistaa niistä jokainen. Olen henkilökohtaisesti nähnyt monia näistä Herran huoneista ja todistan, että Herra tarjoaa siunauksiaan ja toimituksiaan yhä useammille lapsilleen kaikkialla maailmassa.

Ystäväni FamilySearchissa ovat opettaneet minulle, että FamilySearchiin lisätään joka päivä yli miljoona uutta nimeä. Ellette löytäneet esivanhempaanne eilen, kehotan teitä katsomaan uudelleen huomenna. Mitä tulee Israelin kokoamiseen verhon toisella puolella, niin koskaan ei ole ollut parempaa aikaa olla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen kuin nykyään.

Kun kasvatimme lapsiamme Twin Fallsissa Idahossa, näkökulmamme maailmanlaajuiseen kirkkoon oli rajallinen. Kun minut kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, Marcia ja minä saimme toimeksiannon palvella Tyynenmeren vyöhykkeellä, missä emme olleet koskaan käyneet. Meillä oli ilo huomata, että vaarnoja oli Uuden-Seelannin kärjestä kärkeen ja temppeli oli vihitty käyttöön vuonna 1958. Se oli yksi niistä 15:stä, jotka minun oli pitänyt opetella ulkoa seminaarissa. Löysimme temppelin jokaisesta Australian suurimmista kaupungeista, ja vaarnoja oli eri puolilla mannerta. Saimme toimeksiantoja käydä Samoassa, missä on 25 vaarnaa, ja Tongassa, jossa miltei puolet väestöstä on kirkon jäseniä. Saimme toimeksiannon käydä Kiribatin saarella, jossa oli kaksi vaarnaa. Saimme toimeksiannon käydä vaarnoissa Ebeyessä Marshallinsaarilla ja Darussa Papua-Uudessa-Guineassa.

Kun olimme palvelleet Tyynenmeren saarilla, meille annettiin tehtävä palvella Filippiineillä. Yllätyksekseni Jeesuksen Kristuksen kirkko Filippiineillä kasvaa enemmän kuin olin osannut kuvitellakaan. Siellä on nykyään 125 vaarnaa, 23 lähetyskenttää ja 13 toiminnassa olevaa tai ilmoitettua temppeliä. Näin omin silmin yli 850 000 jäsenen vahvuisen kirkon siinä maassa. Kuinka en ollut huomannut Kristuksen kirkon vakiintumista eri puolilla maailmaa?

Asuttuamme kolme vuotta Filippiineillä minua pyydettiin palvelemaan lähetystyöosastolla. Tehtäväni vei meidät lähetyskentille ympäri maailmaa. Näkemykseni Vapahtajan maailmanlaajuisesta kirkosta laajeni eksponentiaalisesti. Marcia ja minä saimme toimeksiannon käydä lähetyskentillä Aasiassa. Singaporessa oli kaunis vaarnakeskus ja upeita, uskollisia jäseniä. Vierailimme jäsenten ja lähetyssaarnaajien luona eräässä kappelissa Kota Kinabalussa Malesiassa. Tapasimme lähetyssaarnaajia Hongkongissa ja osallistuimme suurenmoiseen vaarnakonferenssiin uskollisten, omistautuneiden pyhien kanssa.

Tämä kokemus toistui, kun tapasimme lähetyssaarnaajia ja jäseniä eri puolilla Eurooppaa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibianmeren alueella ja Afrikassa. Jeesuksen Kristuksen kirkko kokee valtavaa kasvua Afrikassa.

Olen silminnäkijä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jatkuvalle palautukselle ja Joseph Smithin lausuman profetian täyttymiselle, jonka mukaan ”Jumalan totuus etenee uljaana, jalona ja riippumattomana, kunnes se on täyttänyt jokaisen mantereen, käynyt jokaisella seudulla, pyyhkäissyt yli jokaisen maan ja kaikunut jokaiseen korvaan”7.

Suurenmoisia lähetyssaarnaajiamme, joita nykyään on kaikkialla maailmassa, on 74 000. Yhdessä jäsenten kanssa he kastavat joka kuukausi yli 20 000 ihmistä. Viime aikoina 18-, 19- ja 20-vuotiaat nuoret miehet ja nuoret naiset ovat olleet ne, jotka ovat Herran avulla saaneet aikaan tämän mahtavan kokoamisen ihmeen. Näitä nuoria naisia ja nuoria miehiä on sekä Vanuatun pienissä kylissä että New Yorkin, Pariisin ja Lontoon suurkaupungeissa. Olen seurannut, kuinka he opettavat Vapahtajasta syrjäisissä seurakunnissa Fidžissä ja suuremmissa kokoontumisissa sellaisissa paikoissa kuin Texas, Kalifornia ja Florida Yhdysvalloissa.

Lähetyssaarnaajia on maapallon kaikilla kulmilla, he puhuvat 60:tä eri kieltä ja täyttävät Vapahtajan suurta toimeksiantoa, joka on Matteuksen luvussa 28: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”8 Kunnioitan kirkon aiempia ja nykyisiä lähetyssaarnaajia ja muistutan nousevaa sukupolveamme presidentti Russell M. Nelsonin kutsusta tulla kokoamaan Israelia.9

Todistan tänään, että olen seurannut tätä Vapahtajan evankeliumin syvällistä palautusta omin silmin ja kuullut sitä omin korvin. Todistan Jumalan työstä eri puolilla maailmaa. Koskaan ei ole ollut parempaa aikaa olla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen kuin nykyään.

Kenties innoittavin palautukseen liittyvä ihme, minkä olen nähnyt, olette te, kirkon uskolliset jäsenet jokaisessa maassa. Mormonin kirjassa Nefi kuvailee teitä myöhempien aikojen pyhiä, kun hän näki meidän aikamme ja todisti: ”Ja tapahtui, että minä, Nefi, näin Jumalan Karitsan voiman laskeutuvan Karitsan kirkon pyhien päälle ja Herran liittokansan päälle, joka oli hajotettu kaikkialle maan päällä; ja heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa.”10

Todistan, että olen omin silmin nähnyt sen, mitä Nefi näki – teidät liiton pyhät jokaisessa maassa, varustettuina vanhurskaudella ja Jumalan voimalla. Kun olin puhujakorokkeella yhdessä näistä maailman hienoista kansakunnista, Herra painoi mieleeni jotakin, mitä kuningas Benjamin opetti Mormonin kirjassa luvussa Moosia 2. Brent, ”minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä.”11

Todistan teille, että olen nähnyt tämän omin silmin ja kuullut sen omin korvin, kun olen eri puolilla maailmaa tavannut teitä, uskollisia Jumalan pyhiä, jotka pitävät käskyt. Te olette Isän liiton lapsia. Te olette Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Tekin tiedätte, mitä minä tiedän, koska olette saaneet omakohtaisen todistuksen Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin totuudellisuudesta. Vapahtaja opetti: ”Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat!”12

Herran johdolla sekä Hänen profeettojensa ja apostoliensa ohjaamina me edelleenkin valmistamme lähetyssaarnaajia, solmimme pyhiä liittoja ja pidämme ne, vakiinnutamme Kristuksen kirkkoa kaikkialla maailmassa ja saamme siunauksia, joita tulee, kun pidämme Jumalan käskyt. Me olemme yhtä. Me olemme Jumalan lapsia. Me tunnemme Hänet, ja me rakastamme Häntä.

Yhdyn teihin kaikkiin, ystäväni, kun yhdessä todistamme, että nämä asiat ovat totta. Me luomme aikakirjan siitä, mitä olemme sekä nähneet että kuulleet. Te ja minä olemme silminnäkijöitä, jotka todistavat. Tämän yhtenäisen todistuksen voimalla me jatkamme eteenpäin uskoen Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa. Minä julistan todistukseni, että Jeesus Kristus elää. Hän on meidän Vapahtajamme ja meidän Lunastajamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta