Yleiskonferenssi
Hedelmää, joka pysyy
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Hedelmää, joka pysyy

On välttämätöntä, että toimituksemme ovat Pyhän Hengen sinetöimiä, jos haluamme saada luvatut siunaukset koko iankaikkisuudeksi.

Pienenä poikana pidin kovasti tuoreista, kypsistä persikoista. Vielä tänäkin päivänä ajatus mehukkaan, kypsän persikan haukkaamisesta ja sen voimakkaasta mausta saa veden kielelle. Kun täysin kypsät persikat poimitaan, ne säilyvät kahdesta neljään päivää pilaantumatta. Minulla on rakkaita muistoja siitä, kun me äitini ja sisarusteni kanssa säilöimme keittiössämme persikkasadon purkkeihin tulevaa talvea varten sulkemalla purkit umpioimalla. Jos säilöimme persikat oikein, nämä herkulliset hedelmät säilyivät useita vuosia, eivät vain kahdesta neljään päivää. Jos hedelmät valmistellaan ja kuumennetaan oikein, ne säilyvät, kunnes kansi avataan ja umpiointi mitätöidään.

Kristus ohjasi meitä lähtemään liikkeelle ja tuottamaan ”hedelmää joka pysyy”1. Hän ei kuitenkaan puhunut persikoista. Hän puhui Jumalan siunauksista lapsilleen. Jos solmimme liittoja Jumalan kanssa ja pidämme ne, liittoihimme liittyvät siunaukset voivat ulottua tämän elämän tuolle puolen ja ne voidaan sinetöidä meidän päällemme eli ne voivat säilyä ikuisesti niin että niistä tulee hedelmää, joka pysyy koko iankaikkisuuden.

Pyhä Henki – jumalallisessa tehtävässään lupauksen Pyhänä Henkenä – sinetöi kunkin toimituksen niiden päälle, jotka ovat uskollisia liitoilleen, niin että se on voimassa kuolevaisuuden jälkeen.2 On välttämätöntä, että toimituksemme ovat Pyhän Hengen sinetöimiä, jos haluamme saada luvatut siunaukset koko iankaikkisuudeksi niin että niistä tulee hedelmää, joka pysyy.

Tämä on erityisen tärkeää, jos haluamme saada korotuksen.3 Kuten presidentti Russell M. Nelson on opettanut: ”Meidän tulee aloittaa pitäen mielessä päämäärä. – – Varmasti jokaiselle meistä ’päämäärä’, jonka haluaisimme eniten saavuttaa, on elää ikuisesti perheemme kanssa korotetussa tilassa, jossa olemme Jumalan, taivaallisen Isämme, ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona.”4 Presidentti Nelson on sanonut myös: ”Selestisellä avioliitolla on ratkaiseva osa iankaikkiseen elämään valmistautumisessa. Se edellyttää sitä, että avioliitto solmitaan oikean henkilön kanssa oikeassa paikassa oikealla valtuudella ja että tuota pyhää liittoa noudatetaan uskollisesti. Silloin ihminen voi olla varma korotuksesta Jumalan selestisessä valtakunnassa.”5

Mitä ovat korotuksen siunaukset? Niihin kuuluu se, että asuu Jumalan luona iankaikkisesti yhdessä aviomiehenä ja vaimona, perii ”valtaistuimia, valtakuntia, ruhtinaskuntia ja valtoja – – ja jälkeläisten [täyteyden ja jatkumisen] aina ja ikuisesti”6, saa kaiken, mitä Isällä Jumalalla on.7

Herra ilmoitti Joseph Smithin kautta:

”Selestisessä kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta;

ja päästäkseen korkeimpaan ihmisen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen [mikä tarkoittaa uutta ja ikuista avioliittoa].

Ja ellei hän astu, hän ei voi päästä siihen.

Hän voi päästä toisiin, mutta se on hänen valtakuntansa loppu; hän ei voi enentyä.”8

Opimme tästä, että ihminen voi olla selestisessä valtakunnassa eli asua Jumalan luona ja olla naimaton. Mutta saavuttaakseen korotuksen selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa ihmisen täytyy solmia avioliitto oikealla valtuudella ja olla sitten uskollinen tuossa avioliitossa tehdyille liitoille. Kun olemme uskollisia näille liitoille, lupauksen Pyhä Henki voi sinetöidä avioliittomme.9 Tällaisista sinetöidyistä siunauksista tulee hedelmää, joka pysyy.

Mitä vaaditaan siihen, että pitää uskollisesti avioliiton uuden ja ikuisen liiton?

Presidentti Russell M. Nelson on opettanut, että kun solmimme tämän iankaikkisen avioliiton, on olemassa kahdenlaisia siteitä: vaakasuora eli lateraalinen side miehen ja vaimon välillä ja pystysuora eli vertikaalinen side Jumalan kanssa.10 Jotta korotuksen siunaukset sinetöitäisiin päällemme ja ne pysyisivät tämän elämän jälkeen, meidän on oltava uskollisia liiton sekä lateraaliselle että vertikaaliselle siteelle.

Säilyttääksemme lateraalisen siteen aviopuolisomme kanssa Jumala on neuvonut meitä rakastamaan vaimoamme tai miestämme koko sydämestämme ja liittymään häneen eikä kehenkään muuhun.11 Avioliitossa oleville se, että liittyy puolisoonsa eikä kehenkään muuhun, tarkoittaa sitä, että neuvottelette yhdessä rakkaudessa, rakastatte toisianne ja huolehditte toisistanne, asetatte puolisonne kanssa vietettävän ajan ulkopuolisten kiinnostuksen kohteiden edelle ja pyydätte Jumalaa auttamaan teitä voittamaan heikkoutenne.12 Se tarkoittaa myös sitä, ettei teillä ole minkäänlaista avioliiton ulkopuolista emotionaalista läheisyyttä tai avioliiton ulkopuolisia seksuaalisia suhteita, mukaan lukien flirttailua tai seurustelua, ja ettei ole pornografiaa, joka synnyttää himoa.13

Jotta liiton lateraalinen side säilyisi, kummankin osapuolen on haluttava olla avioliitossa. Presidentti Dallin H. Oaks on opettanut äskettäin: ”Tiedämme myös, ettei Hän [Jumala] pakota ketään sinetöityyn suhteeseen vastoin tämän tahtoa. Sinetöidyn suhteen siunaukset ovat varmat kaikille, jotka pitävät liittonsa, mutta eivät koskaan pakottamalla sinetöity suhde toiseen henkilöön, joka on kelvoton tai haluton.”14

Mikä on se vertikaalinen side, josta presidentti Nelson puhuu? Vertikaalinen side on se, jonka solmimme Jumalan kanssa.

Jotta säilytämme vertikaalisen siteen Jumalan kanssa, me olemme uskollisia liitoille, jotka olemme solmineet temppelissä kuuliaisuuden, uhrauksen, evankeliumin, siveyden ja pyhityksen lakien osalta. Solmimme Jumalan kanssa liiton myös vastaanottaaksemme iankaikkisen kumppanin ja ollaksemme vanhurskas puoliso ja äiti tai isä. Kun säilytämme vertikaalisen siteen, olemme oikeutettuja saamaan Jumalan perheeseen kuulumisen siunaukset Abrahamin liiton kautta, mukaan lukien jälkeläisten, evankeliumin ja pappeuden siunaukset.15 Nämäkin siunaukset ovat hedelmää, joka pysyy.

Vaikka toivomme, että kaikki ne, jotka solmivat uuden ja ikuisen liiton, pysyvät uskollisina ja että siunaukset sinetöidään heidän päälleen koko iankaikkisuudeksi, niin joskus tämä ihanne tuntuu meistä saavuttamattomalta. Koko palvelutehtäväni ajan olen kohdannut jäseniä, jotka solmivat ja pitävät liittoja, kun sitä vastoin heidän puolisonsa ei tee niin. On myös niitä, jotka ovat naimattomia ja joilla ei ole koskaan mahdollisuutta solmia avioliittoa kuolevaisuudessa. Ja sitten on niitä, jotka eivät ole uskollisia avioliittoon kuuluville liitoilleen. Mitä tapahtuu yksilöille kussakin näistä tilanteista?

 1. Jos pysytte uskollisina liitoille, jotka solmitte saadessanne endaumentin, te saatte teille endaumentissa luvatut henkilökohtaiset siunaukset, vaikka puolisonne olisi rikkonut liittonsa tai vetäytynyt avioliitosta. Jos teidät on sinetöity ja myöhemmin olette kokeneet avioeron ja jos sinetöimistänne ei peruuteta, sinetöimisen henkilökohtaiset siunaukset pysyvät kohdallanne voimassa, jos pysytte uskollisina.16

  Petetyksi joutumisen ja hyvin todellisen tuskan tunteiden vuoksi uskollinen puoliso voi toisinaan haluta peruuttaa sinetöimisen uskottoman puolisonsa kanssa päästäkseen mahdollisimman kauas hänestä sekä maan päällä että iankaikkisuudessa. Jos olet huolissasi siitä, että joudut jotenkin sidotuksi katumattomaan entiseen puolisoosi, muista, että et joudu! Jumala ei vaadi ketään pysymään sinetöidyssä suhteessa läpi iankaikkisuuden vastoin hänen tahtoaan. Taivaallinen Isä varmistaa, että me saamme jokaisen siunauksen, jonka halumme ja valintamme sallivat.17

  Jos sinetöimisen peruuttamista kuitenkin halutaan, tahdonvapautta kunnioitetaan. On tiettyjä toimintatapoja, joita voidaan noudattaa. Mutta tätä ei pidä tehdä harkitsemattomasti! Ensimmäisellä presidenttikunnalla on avaimet, joilla sinetöidä maan päällä ja taivaassa. Kun ensimmäinen presidenttikunta on hyväksynyt sinetöimisen peruutuksen, tuohon sinetöimiseen liittyvät siunaukset eivät ole enää voimassa. Ne on peruutettu sekä lateraalisesti että vertikaalisesti. On tärkeää ymmärtää, että saadaksemme korotuksen siunaukset meidän on osoitettava, että olemme halukkaita joko tässä elämässä tai tulevassa solmimaan tämän uuden ja ikuisen liiton ja pitämään sen uskollisesti.

 2. Niille, jotka ovat naimattomia kirkon jäseniä: Muistattehan, että ”Herran omalla tavalla ja omana aikana mitään siunauksia ei enää pidätetä Hänen uskollisilta pyhiltään. Herra tuomitsee ja palkitsee jokaisen ihmisen sekä sydämen halun että tekojen mukaan.”18

 3. Jos ette ole pysyneet uskollisina temppeliliitoillenne, onko enää toivoa? Kyllä! Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on toivon evankeliumi. Tuo toivo tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, kun ihminen tekee vilpittömän parannuksen ja noudattaa kuuliaisesti Kristuksen opetuksia. Olen nähnyt ihmisten tekevän vakavia virheitä, rikkovan pyhiä liittoja. Näen säännöllisesti niiden, jotka tekevät vilpittömän parannuksen, saavan anteeksi ja palaavan liittopolulle. Jos olette rikkoneet temppeliliittojanne, kehotan teitä kääntymään Jeesuksen Kristuksen puoleen, neuvottelemaan piispanne kanssa, tekemään parannuksen ja avaamaan sielunne sille valtaisalle parantavalle voimalle, joka on saatavilla Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

Veljet ja sisaret, rakastava taivaallinen Isämme on antanut meille liittoja, jotta me voimme saada kaiken sen, mitä Hänellä on meille varattuna. Nämä Jumalan pyhät siunaukset ovat herkullisempia kuin mikään maallinen hedelmä. Ne voidaan säilyttää meitä varten ikuisesti niin että niistä tulee hedelmää, joka pysyy, kun olemme uskollisia temppelissä solmimillemme liitoille.

Minä todistan, että Jumala on palauttanut valtuuden sitoa maan päällä ja taivaassa. Tuo valtuus on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Se on ensimmäisellä presidenttikunnalla ja kahdentoista koorumilla, ja sitä käytetään presidentti Russell M. Nelsonin johdolla. Ne, jotka solmivat avioliiton uuden ja ikuisen liiton ja pitävät tuon liiton, voidaan tehdä täydellisiksi ja lopulta he voivat saada Isän kirkkauden täyteyden riippumatta olosuhteista, joihin he eivät voi vaikuttaa.19

Nämä luvatut siunaukset, jotka kuuluvat liittoihimme, voi lupauksen Pyhä Henki sinetöidä päällemme, ja niistä voi tulla hedelmää, joka pysyy aina ja ikuisesti. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Joh. 15:16.

 2. Ks. Dale G. Renlund, ”Jumalan voimaa liittojen kautta”, Liahona, toukokuu 2023, s. 35–38; OL 132:7.

 3. Toimitus on sinetöity, kun se on sitova sekä taivaassa että maan päällä, koska sen on suorittanut henkilö, jolla on valtuus, ja Pyhä Henki on sen vahvistanut.

  ”Meillä on taipumus ajatella, että sinetöimisvaltuus koskee vain tiettyjä temppelitoimituksia, mutta tuo valtuus on välttämätön, jotta mikä tahansa toimitus olisi pätevä ja sitova kuoleman jälkeen. Sinetöimisvoima sinetöi esimerkiksi kasteenne laillisuuden, jotta se tunnustetaan täällä ja taivaassa. Viime kädessä kaikki pappeuden toimitukset suoritetaan kirkon presidentin avainten alaisuudessa, ja kuten presidentti Joseph Fielding Smith selitti: ’Hän [kirkon presidentti] on antanut meille valtuuden. Hän on suonut sinetöimisvoiman meidän pappeuteemme, koska hänellä on ne avaimet.’ [Henry B. Eyringin lainaamana puheessa ”Liiton alaisia perheitä”, Liahona, toukokuu 2012, s. 63.]” (D. Todd Christofferson, ”Sinetöimisvoima”, Liahona, marraskuu 2023, s. 20.)

  ”Lupauksen Pyhän Hengen sinetöimä toimitus on Pyhän Hengen vahvistama; se on Herran hyväksymä. – – Kukaan ei voi valehdella Pyhälle Hengelle ja selviytyä ilmi tulematta. – – Nämä periaatteet soveltuvat myös jokaiseen muuhun toimitukseen ja tekoon kirkossa. Jos siis [avioliiton] kumpikin osapuoli on ’vanhurskas ja uskollinen’ [ks. OL 76:53], jos he ovat kelvollisia, niin vahvistava sinetti painetaan heidän temppeliavioliittoonsa. Jos he ovat kelvottomia, Henki ei vanhurskauta heitä ja Pyhän Hengen vahvistus jää saamatta. Myöhempi kelvollisuus saa sinetöimisen voimaan, ja jumalattomuus mitätöi kaikki sinetöimiset.” (Bruce R. McConkie, ”Holy Spirit of Promise”, julkaisussa Preparing for an Eternal Marriage Student Manual, 2003, s. 136.)

  Lupauksen Pyhä Henki on Pyhä Henki, joka painaa hyväksymisen leiman jokaiseen toimitukseen: kasteeseen, konfirmointiin, asettamiseen, vihkimiseen. Lupaus on se, että siunaukset tullaan saamaan uskollisuuden kautta. Jos ihminen rikkoo liiton, olipa se sitten kaste, asettaminen, vihkiminen tai mikä muu tahansa, Henki poistaa hyväksymisen leiman, eikä siunauksia tulla saamaan. Jokainen toimitus sinetöidään lupauksella uskollisuuteen perustuvasta palkinnosta. Pyhä Henki poistaa hyväksymisen leiman, kun liitot rikotaan.” (Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 1, s. 53.)

 4. Russell M. Nelson, Heart of the Matter: What 100 Years of Living Have Taught Me, 2023, s. 15. Lupauksen Pyhän Hengen on sinetöitävä kaikki liitot, jotta ne olisivat voimassa kuolleiden ylösnousemuksen jälkeen (ks. OL 132:7).

 5. Russell M. Nelson, ”Selestinen avioliitto”, Liahona, marraskuu 2008, s. 94.

 6. OL 132:19.

 7. Ks. OL 84:38.

 8. OL 131:1–4.

 9. Ks. OL 132:19–20. ”Tämä korkein määränpää – korotus selestisessä valtakunnassa – on se, mihin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko keskittyy” (Dallin H. Oaks, ”Kirkkauden valtakunnat”, Liahona, marraskuu 2023, s. 26).

 10. ”Aivan kuten avioliitolla ja perheellä on ainutlaatuinen lateraalinen side, [joka] synnyttää erityistä rakkautta, samalla tavoin toimii myös se uusi suhde, joka syntyy, kun me sidomme liitoin itsemme vertikaalisesti – – Jumalaan” solmiessamme avioliiton uuden ja ikuisen liiton (Russell M. Nelson, Heart of the Matter, s. 41–42).

 11. Ks. OL 42:22; ks. myös Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, 38.6.16. Puhuessani avioliitosta tässä viittaan avioliittoon Jumalan lakien mukaan, mikä määrittelee avioliiton lailliseksi ja lainmukaiseksi liitoksi miehen ja naisen välillä (ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, Evankeliumiaiheinen kirjasto).

 12. Ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, Evankeliumiaiheinen kirjasto.

 13. Ks. OL 42:22–24.

 14. Dallin H. Oaks, ”Kirkkauden valtakunnat”, s. 29, korostus lisätty.

 15. Ks. OL 86:8–11; 113:8; Abr. 2:9–11.

 16. Ks. Yleiskäsikirja, 38.4.1.

  Kun palvelin kokoaikaisessa lähetystyössä Sveitsissä, kerroimme toverini kanssa evankeliumista suurenmoiselle 60-vuotiaalle sveitsiläiselle pariskunnalle. Kun opetimme tälle pariskunnalle Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta, nainen osoitti suurta kiinnostusta opetustamme kohtaan. Seuraavien viikkojen aikana hän sai todistuksen Jeesuksen Kristuksen kirkon palautuksen todellisuudesta, siitä että kirkossa on oikea valtuus Jumalalta ja että Jeesus Kristus ohjaa kirkkoaan elävien profeettojen ja apostolien välityksellä. Odotimme innolla pääsevämme opettamaan tälle pariskunnalle yhtä palautuksen ylevimmistä opeista, mahdollisuutta iankaikkiseen avioliittoon. Oli kuitenkin yllättävää, että kun opetimme tälle pariskunnalle oppia iankaikkisesta avioliitosta, sveitsiläisnainen huomautti, ettei häntä kiinnostanut olla miehensä kanssa koko iankaikkisuutta. Hänelle taivas ei sisältänyt yhdessäoloa miehen kanssa, jonka kanssa hän oli ollut naimisissa 36 vuotta. Tämä sisar meni kasteelle, mutta hänen aviomiehensä ei mennyt. Heitä ei koskaan sinetöity temppelissä.

  Monille taivas ei kuitenkaan olisi taivas, elleivät he olisi siellä aviopuolisonsa kanssa. Yhdessäolo rakkaan puolison kanssa ikuisesti kuulostaa todella taivaalta. Kuten vanhin Jeffrey R. Holland sanoi rakkaasta vaimostaan Patista: ”Taivas ei olisi taivas ilman häntä” (ks. ”Scott Taylor: For Elder Holland, Heaven without His Wife and Children ’Wouldn’t Be Heaven for Me’”, Church News, 22. heinäkuuta 2023, thechurchnews.com).

 17. Ks. Dallin H. Oaks, ”Kirkkauden valtakunnat”, s. 26.

 18. Russell M. Nelson, ”Selestinen avioliitto”, s. 94.

 19. Ks. Joh. 15:16.

Tulosta