Yleiskonferenssi
Jumalan tarkoituksena on tuoda sinut kotiin
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Jumalan tarkoituksena on tuoda sinut kotiin

Tarkoituksena kaikessa, mikä koskee Isän suunnitelmaa rakkaita lapsiaan varten, on tuoda jokainen kotiin.

Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni rukouksistanne, kun olen aloittanut sopeutumisen presidentti Nelsonin kautta esitettyyn kutsuun palvella Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina. Voitte varmaan hyvin kuvitella, kuinka tämä on saanut minut nöyrtymään, ja tämä on ollut poikkeuksellisen mullistavaa ja vakavan itsetutkiskelun aikaa. On kuitenkin tosiaan suuri kunnia palvella Vapahtajaa missä tahansa ominaisuudessa ja olla kanssanne kertomassa Hänen toivon evankeliuminsa hyvästä uutisesta.

Lisäksi on sanottu, että jokaisen uuden apostolin takana on hämmästynyt anoppi. En tiedä, onko näin todella sanottu, mutta tässä tapauksessa niin voisi varmasti olla. Ja epäilen, että se seikka, että anoppini ei ole enää keskuudessamme, ei vähennä hänen hämmästystään.

Muutamia kuukausia sitten, kun vaimoni ja minä olimme vierailulla eräässä maassa kirkon tehtävissä, heräsin yhtenä aamuna varhain ja katsoin silmät unisina hotellimme ikkunasta. Näin, että alhaalla vilkkaasti liikennöidylle kadulle oli pystytetty tiesulku ja lähelle oli määrätty poliisi käännyttämään autoja, kun ne saapuivat esteen luo. Aluksi tietä pitkin tuli vain muutamia autoja ja ne käännytettiin takaisin. Ajan kuluessa ja liikenteen lisääntyessä alkoi kuitenkin muodostua autojonoja.

Yläpuolella olevasta ikkunasta katselin, kuinka poliisi näytti varsin tyytyväiseltä siihen, että hänellä oli valta pysäyttää liikennevirta ja käännyttää ihmiset pois. Itse asiassa hänellä näytti olevan varsin keveä askel, aivan kuin hän olisi aikeissa hieman hypähdellä, kun kukin auto lähestyi estettä. Jos kuljettaja turhautui tiesulkuun, poliisi ei vaikuttanut auttavaiselta tai myötätuntoiselta. Hän vain pudisti päätään toistuvasti ja osoitti vastakkaiseen suuntaan.

Ystäväni, opetuslapsitoverini kuolevaisen elämän tiellä, Isämme kauniin suunnitelman, Hänen ”upean” suunnitelmansa1 tarkoituksena on tuoda sinut kotiin, ei pitää sinua poissa sieltä.2 Kukaan ei ole rakentanut tiesulkua ja sijoittanut sinne jotakuta käännyttämään sinut ympäri ja lähettämään sinut pois. Asia on itse asiassa aivan päinvastoin. Jumala pyrkii tavoittamaan sinua herkeämättä. Hän ”haluaa, että kaikki Hänen lapsensa tekevät valinnan palata Hänen luokseen”3, ja Hän käyttää kaikkia mahdollisia keinoja tuodakseen sinut takaisin.

Rakastava Isämme valvoi tämän maapallon luomista sitä nimenomaista tarkoitusta varten, että sinulle ja minulle annetaan mahdollisuus saada kuolevaisuuden haasteellisia ja jalostavia kokemuksia, mahdollisuus käyttää Jumalan antamaa moraalista tahdonvapauttamme valita Hänet4, oppia ja kasvaa, tehdä virheitä, tehdä parannusta, rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme ja jonakin päivänä palata kotiin Hänen luokseen.

Hän lähetti kallisarvoisen rakkaan Poikansa tähän langenneeseen maailmaan, jotta Poika eläisi ihmiskokemuksen koko kirjon, antaisi muille Hänen lapsilleen esimerkin, jota seurata, sekä suorittaisi sovituksen ja lunastuksen. Kristuksen suuri sovituksen lahja poistaa jokaisen fyysisen ja hengellisen kuoleman tiesulun, joka erottaa meidät iankaikkisesta kodistamme.

Tarkoituksena kaikessa, mikä koskee Isän suunnitelmaa rakkaita lapsiaan varten, on tuoda jokainen kotiin.

Mitä nimeä Jumalan sanansaattajat, Hänen profeettansa, käyttävät tästä suunnitelmasta palautuksen pyhissä kirjoituksissa? He nimittävät sitä lunastussuunnitelmaksi5, armonsuunnitelmaksi6, suureksi onnensuunnitelmaksi7 ja pelastussuunnitelmaksi, joka on kaikille ”minun Ainosyntyiseni veren kautta”8.

Isän suuren onnensuunnitelman tarkoituksena on sinun onnellisuutesi juuri täällä, juuri nyt ja iankaikkisuuksissa. Sen tarkoituksena ei ole estää onnellisuuttasi tai aiheuttaa sinulle sen sijaan huolta ja pelkoa.

Isän lunastussuunnitelman tarkoituksena on tosiaankin sinun lunastuksesi, sinun pelastumisesi Jeesuksen Kristuksen kärsimysten ja kuoleman kautta9, sinun vapautumisesi synnin ja kuoleman orjuudesta. Sen tarkoituksena ei ole jättää sinua entiselleen.

Isän armonsuunnitelman tarkoituksena on suoda armoa, kun käännyt jälleen Hänen puoleensa ja kunnioitat liittoasi olla uskollinen Hänelle. Sen tarkoituksena ei ole kieltää armoa tai tuottaa tuskaa ja murhetta.

Isän pelastussuunnitelman tarkoituksena on tosiaankin sinun pelastuksesi selestiseen kirkkauden valtakuntaan, kun saat todistuksen Jeesuksesta10 ja uhraat Hänelle koko sielusi.11 Sen tarkoituksena ei ole jättää sinua ulkopuolelle.

Tarkoittaako tämä, että kaikki on sallittua, mitä tulee siihen, kuinka elämme? Että sillä, miten päätämme käyttää tahdonvapauttamme, ei ole väliä? Että voimme ottaa tai jättää Jumalan käskyt? Ei tietenkään. Yksi Jeesuksen johdonmukaisimmista kutsuista ja pyynnöistä Hänen kuolevaisuuden palvelutehtävänsä aikana oli varmastikin se, että me muutumme, teemme parannuksen ja tulemme Hänen luokseen.12 Pohjimmiltaan kaikkiin Hänen opetuksiinsa elämisestä moraalisen käyttäytymisen korkeammalla tasolla13 sisältyy kutsu henkilökohtaiseen edistymiseen, muutosta aikaansaavaan uskoon Kristukseen, voimalliseen sydämenmuutokseen.14

Jumala haluaa, että itsekkäissä ja ylpeissä mielihaluissamme tapahtuu perinpohjainen uudelleensuuntaaminen, että häädämme luonnollisen ihmisen15 ja että ”[emme] enää tee syntiä”16.

Jos uskomme, että Isän kaikenkattavan suunnitelman tarkoituksena on pelastaa meidät, lunastaa meidät, antaa meille armo ja siten tehdä meidät onnellisiksi, niin mikä tarkoitus on Pojalla, jonka avulla tämä suuri suunnitelma toteutuu?

Poika kertoo meille itse: ”Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon.”17

Jeesuksen tahto on hyväntahtoisen Isän tahto! Hän haluaa tehdä mahdolliseksi sen, että joka ainoa Hänen Isänsä lapsista voi saavuttaa suunnitelman päämäärän – iankaikkisen elämän Heidän luonaan. Ketään ei jätetä tämän jumalallisen mahdollisuuden ulkopuolelle.

Jos sinulla on taipumus kantaa huolta siitä, ettet koskaan täytä vaatimuksia tai että Kristuksen äärettömän sovituksen rakastava ulottuvuus kattaa armollisesti kaikki muut, silloin ymmärrät väärin. Ääretön tarkoittaa ääretöntä. Ääretön kattaa sinut ja rakkaasi.18

Nefi selittää tätä kaunista totuutta: ”Hän ei tee mitään, mikä ei olisi maailman hyödyksi, sillä hän rakastaa maailmaa, jopa niin, että hän antaa oman henkensä voidakseen vetää kaikki ihmiset luoksensa. Sen vuoksi hän ei kiellä ketään pääsemästä osalliseksi hänen pelastuksestaan.”19

Vapahtaja, hyvä paimen, lähtee etsimään kadonneita lampaitaan, kunnes Hän löytää ne.20 Hän ”ei halua kenenkään tuhoutuvan”21.

”Katso, minun armon käsivarteni on ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan.”22

”Onko teillä keskuudessanne sairaita? Tuokaa heidät tänne. Onko teillä rampoja tai sokeita tai ontuvia tai raajarikkoja tai spitaalisia tai surkastuneita tai kuuroja tai millään tavalla vaivaisia? Tuokaa heidät tänne, niin minä parannan heidät, sillä tunnen myötätuntoa teitä kohtaan.”23

Hän ei hylännyt verenvuodosta kärsinyttä naista, Hän ei kavahtanut spitaalista, Hän ei torjunut aviorikoksesta tavattua naista, Hän ei karkottanut katuvaista – olipa tämän synti mikä tahansa. Eikä Hän torju sinua tai niitä, joita rakastat, kun tuotte Hänen luokseen särkyneen sydämenne ja murtuneen mielenne. Torjuminen ei ole Hänen tarkoituksenaan eikä Hänen aikeenaan, ei Hänen suunnitelmanaan, päämääränään, toiveenaan tai toivonaan.

Ei, Hän ei pystytä tiesulkuja eikä esteitä. Hän poistaa ne. Hän ei pidä sinua ulkopuolella. Hän toivottaa sinut tervetulleeksi sisään.24 Hänen koko palvelutehtävänsä oli elävä julistus tästä tarkoituksesta.

Sitten on tietenkin Hänen sovitusuhrinsa itsessään, jota meidän on vaikeampi ymmärtää ja joka on kuolevaisen käsityskykymme yläpuolella. Mutta – ja tämä on tärkeä ”mutta” – me ymmärrämme ja voimme käsittää Hänen sovitusuhrinsa pyhän, pelastavan tarkoituksen.

Temppelin väliverho repesi kahtia, kun Jeesus kuoli ristillä, vertauskuvana siitä, että pääsy takaisin Isän luo oli repäisty täysin auki – kaikille, jotka kääntyvät Hänen puoleensa, luottavat Häneen, laskevat kuormansa Hänen harteilleen ja ottavat liittositeessä kantaakseen Hänen ikeensä.25

Toisin sanoen Isän suunnitelmassa ei ole kyse tiesuluista. Niin ei ole koskaan ollut, eikä niin tule koskaan olemaan. Onko jotakin, mitä meidän pitää tehdä, käskyjä, joita noudattaa, luonteenpiirteitämme, joita muuttaa? Kyllä. Mutta Hänen armostaan ne ovat meille mahdollisia, eivät mahdottomia.

Tämä on hyvä uutinen! Olen sanomattoman kiitollinen näistä yksinkertaisista totuuksista. Isän aikeena, Hänen suunnitelmanaan, Hänen päämääränään, Hänen tarkoituksenaan, Hänen toiveenaan ja Hänen toivonaan on yksinomaan parantaa sinut, antaa sinulle rauhaa, tuoda sinut ja rakkaasi kotiin. Tästä todistan Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. Russell M. Nelson, ”Ajattele selestisesti!”, Liahona, marraskuu 2023, s. 117–118.

 2. Ks. 2. Nefi 26:25, 27.

 3. Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, 1.1, Evankeliumiaiheinen kirjasto.

 4. Ks. Moos. 7:33.

 5. Ks. MK Jaak. 6:8; Alma 12:30.

 6. Ks. Alma 42:15.

 7. Ks. Alma 42:8, 16.

 8. Moos. 6:62.

 9. Ks. OL 45:4.

 10. OL 76:50–70.

 11. Ks. Omni 1:26.

 12. Ks. Matt. 4:17.

 13. Ks. Matt. 5–7. Esimerkiksi jakeissa Matt. 5:43–44 Vapahtaja opetti opetuslapsilleen, ettei riitä, että rakastaa lähimmäistään ja vihaa vihamiestään. Jotta ihminen voi seurata Häntä, hänen pitää rakastaa myös vihamiehiään.

 14. Ks. Moosia 5:2. Jotta Jeesuksen Kristuksen armo voisi toteutua elämässämme, meidän täytyy kääntyä jälleen Hänen puoleensa. Alma nuorempi opettaa, että tätä loistavaa ”lunastussuunnitelmaa ei voitu toteuttaa, paitsi sillä ehdolla, että ihmiset tekevät parannuksen – –; sillä ellei näitä ehtoja olisi, armolla ei voisi olla vaikutusta” (Alma 42:13).

 15. Ks. Moosia 3:19.

 16. Joh. 8:11.

 17. Joh. 6:38.

 18. Ks. Russell M. Nelson, ”Sovitus”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 33: ”Hänen sovituksensa on ääretön – ilman loppua. Se oli myös ääretön siinä mielessä, että koko ihmiskunta pelastuisi loputtomasta kuolemasta. Se oli ääretön, mitä tulee Hänen valtavaan kärsimykseensä. Se oli ääretön ajan suhteen, lakkauttaen aikaisemman eläinten uhraamisen mallin. Se on ääretön ulottuvuudeltaan – se tapahtui yhden kerran kaikkien puolesta. Ja tuo sovituksen armo ei ulotu ainoastaan lukemattomiin ihmisiin, vaan myös lukemattomiin maailmoihin, jotka Hän on luonut. Se on ääretön ihmisen mitenkään mitattavaksi tai kuolevaisen ymmärrettäväksi.”

 19. 2. Nefi 26:24.

 20. Ks. Luuk. 15:4.

 21. 2. Piet. 3:9; ks. myös OL 18:11–12.

 22. 3. Nefi 9:14.

 23. 3. Nefi 17:7; ks. myös jae 6.

 24. Kun Jeesus Kristus opettaa, että jotkut ihmiset eivät peri taivasten valtakuntaa, Hän tekee selväksi, että tämä lopputulos ei ole se, mitä Hän haluaa heille, vaan se on tulosta heidän omista valinnoistaan (ks. Matt. 7:13–14, 21–25).

 25. Ks. Matt. 27:50–51; Hepr. 9:6–12.

Tulosta