Yleiskonferenssi
Jeesus Kristus elämämme keskipisteenä
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Jeesus Kristus elämämme keskipisteenä

Jeesuksen Kristuksen horjumaton rakkaus vastaa sielun syvällisiin kysymyksiin, jotka nousevat pintaan synkimpinä hetkinämme ja suurimmissa koettelemuksissamme.

Kun matkaamme läpi kuolevaisuuden, meitä toisinaan ahdistavat koettelemukset: läheistemme menettämisen aiheuttama ankara tuska, uuvuttava taistelu sairautta vastaan, epäoikeudenmukaisuuden pistin, ahdistelun tai väkivallan raastavat kokemukset, työttömyyden varjo, perhe-elämän vaikeudet, yksinäisyyden hiljainen huuto tai aseellisten selkkausten sydäntä särkevät seuraukset.1 Sellaisina hetkinä sielumme kaipaa turvaa.2 Pyrimme vilpittömästi tietämään: Mistä voimme löytää rauhan balsamia?3 Keneen voimme turvata, jotta saamme itseluottamusta ja voimaa näiden haasteiden voittamiseen?4 Kenellä on kärsivällisyyttä, kaiken kattavaa rakkautta ja kaikkivoipa käsi, joka voi kohottaa ja tukea meitä?

Jeesuksen Kristuksen horjumaton rakkaus vastaa sielun syvällisiin kysymyksiin, jotka nousevat pintaan synkimpinä hetkinämme ja suurimmissa koettelemuksissamme.5 Hänestä ja Hänen palautetun evankeliuminsa luvatuista siunauksista6 me löydämme kaipaamamme vastaukset. Hänen äärettömässä sovitustyössään meille tarjotaan mittaamattoman suuri lahja – toivoa, parantuminen ja varmuus Hänen jatkuvasta ja kestävästä läsnäolostaan elämässämme.7 Tämä lahja on kaikkien niiden saatavilla, jotka uskollaan kurottautuvat ja ottavat vastaan rauhan ja lunastuksen, joita Hän niin auliisti tarjoaa.

Herra ojentaa kätensä meistä jokaiselle, ja tämä ele on Hänen jumalallisen rakkautensa ja ystävällisyytensä ydin. Hänen kutsunsa meille on enemmän kuin pelkkä kutsu. Se on jumalallinen vakuutus, ja sen vahvistaa Hänen armonsa kestävä voima. Pyhissä kirjoituksissa Hän vakuuttaa meille rakastavasti:

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.

Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”8

Hänen kutsunsa ”tulkaa minun luokseni” ja ”ottakaa minun ikeeni” selkeys vahvistaa Hänen lupauksensa syvällisen luonteen – lupauksen, joka on niin laaja ja täydellinen, että se ilmentää Hänen rakkauttaan ja tarjoaa meille juhlallisen takuun: ”Teidän sielunne löytää levon.”

Kun etsimme uutterasti hengellistä ohjausta9, me lähdemme syvästi muuttavalle matkalle, joka vahvistaa todistustamme. Kun ymmärrämme taivaallisen Isämme ja Jeesuksen Kristuksen täydellisen rakkauden laajuuden10, sydämemme täyttyy kiitollisuudella ja nöyryydellä11 sekä uudella halulla jatkaa opetuslapseuden polulla.12

Presidentti Russell M. Nelson on opettanut: ”Kun elämämme keskittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan – – ja Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa, me voimme tuntea iloa riippumatta siitä, mitä elämässämme tapahtuu – tai ei tapahdu. Ilo tulee Hänestä ja Hänen ansiostaan.”13

Puhuessaan pojalleen Helamanille Alma julisti: ”Ja nyt, oi poikani Helaman, katso, sinä olet nuoruudessasi, ja sen tähden minä pyydän sinulta, että kuulisit sanojani ja oppisit minusta, sillä minä tiedän, että jokainen, joka panee turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelemuksissaan ja vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan, ja hänet ylennetään viimeisenä päivänä.”14

Helaman opetti tätä iankaikkista periaatetta Vapahtajan asettamisesta elämämme keskipisteeksi puhuessaan pojilleen: ”Muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan Poika.”15

Luvussa Matteus 14 kerrotaan, että kuultuaan Johannes Kastajan kuolemasta Jeesus hakeutui yksinäisyyteen. Suuri ihmisjoukko kuitenkin seurasi Häntä. Myötätunnosta ja rakkaudesta liikuttuneena ja antamatta surunsa kääntää ajatuksiaan pois tehtävästään Jeesus otti heidät vastaan ja paransi sairaat heidän joukossaan. Illan lähestyessä opetuslapset kohtasivat huolestuttavan haasteen: ihmisiä oli paljon ja ruokaa oli saatavilla niukasti. He ehdottivat, että Jeesus lähettäisi väkijoukon pois hankkimaan ruokaa, mutta Jeesus – suurta rakkautta osoittaen ja korkein odotuksin – pyysi opetuslapsia sen sijaan ruokkimaan ihmiset.

Kun opetuslapset olivat keskittyneet välittömään haasteeseen, Jeesus osoitti luottamustaan ja rakkauttaan Isäänsä kohtaan sekä horjumatonta rakkautta ihmisiä kohtaan. Hän ohjasi väkijoukon asettumaan nurmelle. Sitten Hän otti vain viisi leipää ja kaksi kalaa ja teki valinnan antaa kiitoksen Isälleen tunnustaen Jumalan huolenpidon omaa valtuuttaan ja voimaansa suuremmaksi.

Lausuttuaan rukouksen Jeesus mursi leivän, ja opetuslapset jakoivat sen ihmisille. Ihmeellisellä tavalla ruokaa ei ollut pelkästään kylliksi, vaan sitä oli runsaasti, ja tähteeksi jääneitä palojakin oli 12 korillista. Ruokitussa väkijoukossa oli viisi tuhatta miestä sekä naisia ja lapsia.16

Tämä ihme antaa syvällisen opetuksen: kun kohtaamme haasteita, on helppo uppoutua vaikeuksiimme. Jeesus Kristus kuitenkin näytti esimerkin Isäänsä keskittymisen voimasta, kiitollisuuden ilmaisemisesta ja sen tunnustamisesta, että ratkaisut koettelemuksiimme eivät löydy aina meistä itsestämme vaan Jumalasta.17

Kun edessämme on vaikeuksia, meillä on luontainen taipumus keskittyä kohtaamiimme esteisiin. Haasteemme ovat konkreettisia ja vaativat huomiomme, mutta niiden voittamisen periaate on siinä, mihin me keskitymme. Kun asetamme Kristuksen ajatustemme ja tekojemme ytimeen, me sovitamme itsemme yhteen Hänen näkemyksensä ja voimansa kanssa.18 Tämä sovittaminen ei vähennä kamppailujamme. Sen sijaan se auttaa meitä luotsaamaan kulkumme niiden läpi jumalallisen ohjauksen turvin.19 Sen seurauksena löydämme ratkaisuja ja tukea, jotka ovat lähtöisin suuremmasta viisaudesta. Tämän Kristus-keskeisen näkökulman omaksuminen antaa meille rohkeutta ja ymmärrystä kääntää koettelemuksemme voitoiksi20 muistuttaen meitä siitä, että Vapahtajan avulla isolta ongelmalta tuntuva asia voi muuttua poluksi suurempaan hengelliseen edistymiseen.

Alma nuoremman kokemukset Mormonin kirjassa ovat kiehtova kertomus lunastuksesta ja siitä, miten syvällinen vaikutus on sillä, että keskittää elämänsä Kristukseen. Alma oli aluksi Herran kirkon vastustaja, joka johti monia harhaan vanhurskauden polulta. Jumalallinen väliintulo, jonka merkkinä oli enkelin käynti, herätti hänet kuitenkin vääristä teoistaan.

Synkimmällä hetkellään, syyllisyyden piinaamana ja etsien epätoivoisesti ulospääsyä hengellisestä ahdistuksestaan, Alma muisti isänsä opetukset Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovituksensa voimasta. Sydän lunastusta kaivaten hän katui vilpittömästi ja anoi hartaasti Herran armoa. Tämä täydellisen antautumisen ratkaiseva hetki, kun Alma etsi vilpittömästi Kristuksen armoa, toi Kristuksen hänen ajatuksissaan etualalle ja sai aikaan merkittävän muutoksen. Syyllisyyden ja epätoivon raskaat kahleet kaikkosivat, ja tilalle tuli ilon ja rauhan pakahduttava tunne.21

Jeesus Kristus on toivomme ja vastaus elämän suurimpiin tuskiin. Uhrillaan Hän maksoi syntimme ja otti päälleen kaiken kärsimyksemme – kivun, epäoikeudenmukaisuuden, surun ja pelon – ja Hän antaa meille anteeksi ja parantaa meidät, kun luotamme Häneen ja pyrimme muuttamaan elämäämme paremmaksi. Hän on parantajamme.22 Hän lohduttaa ja korjaa sydämemme rakkaudellaan ja voimallaan, aivan kuten Hän paransi monia maan päällä ollessaan.23 Hän on elävä vesi, joka täyttää sielumme syvimmät tarpeet jatkuvalla rakkaudellaan ja ystävällisyydellään. Tämä on kuin se lupaus, jonka Hän antoi samarialaiselle naiselle kaivolla tarjoten ”[lähteen], joka kumpuaa ikuisen elämän vettä”24.

Todistan vakaasti, että Jeesus Kristus elää, että Hän johtaa tätä Hänen pyhää kirkkoaan, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa.25 Todistan, että Hän on maailman Vapahtaja, Rauhan Ruhtinas26, kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra27, maailman Lunastaja. Vahvistan varmuudella, että me olemme aina Hänen mielessään ja sydämessään. Tästä todisteena Hän on palauttanut kirkkonsa näinä myöhempinä aikoina ja kutsunut presidentti Russell M. Nelsonin profeetakseen ja kirkon presidentiksi tänä aikana.28 Minä tiedän, että Jeesus Kristus antoi henkensä, jotta me saisimme iankaikkisen elämän.

Kun pyrimme asettamaan Hänet elämämme keskipisteeksi, meille annetaan ilmoituksia, Hänen syvä rauhansa ympäröi meidät ja Hänen ääretön sovituksensa tuo meille anteeksiannon ja parantumisen.29 Hänessä me löydämme voiman voittaa, rohkeuden olla sinnikkäitä, ja rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Pyrkikäämme joka päivä lähestymään Häntä, kaiken hyvän lähdettä30, toivon majakkaa matkallamme takaisin taivaallisen Isämme luo. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta