Yleiskonferenssi
Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2023
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2023

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle

Hyvät veljet, Opin ja liittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenystenkäyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, kahdentoista apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, menettelytapojen ja toimintatapojen mukaisesti.

Kirkon tilintarkastusyksiköllä, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja yksiköistä, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia, jotta saadaan kohtuullinen varmuus, mitä tulee lahjoitusten vastaanottamiseen, varojen käyttöön sekä kirkon omaisuuden turvaamiseen.

Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusyksikkö katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2023 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu kirkon hyväksymien talousarvioiden, kirjanpitokäytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille, elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä puutteen aikaa varten.

Kunnioittavasti

kirkon tilintarkastusosasto

Jared B. Larson

osastonjohtaja

Tulosta