Yleiskonferenssi
Ennalta asetettu palvelemaan
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Ennalta asetettu palvelemaan

Taivaallinen Isämme haluaa ilmoittaa teille henkilökohtaisen ennalta asettamisenne, ja Hän tekee niin, kun pyritte oppimaan Hänen tahtonsa ja noudattamaan sitä.

Tänä iltana puhun kirkon nuorille, nousevalle sukupolvelle nuoria miehiä ja nuoria naisia, jotka ovat seuraavan sukupolven lipunkantajia.

Lokakuussa 2013 rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson julisti: ”Teidän taivaallinen Isänne on tuntenut teidät hyvin kauan. Hän valitsi teidät, omat poikansa ja tyttärensä, tulemaan maan päälle juuri tänä aikana, olemaan Hänen suurenmoisen työnsä johtajia maan päällä.”1

Kaksi vuotta sitten presidentti Nelson sanoi edelleen:

”Tänään vahvistan jälleen voimakkaasti, että Herra on pyytänyt jokaista kelvollista, kykenevää nuorta miestä valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä. Myöhempien aikojen pyhiin kuuluville nuorille miehille lähetystyöpalvelu on pappeusvastuu. Teidät nuoret miehet on varattu tätä aikaa varten, kun luvattu Israelin kokoaminen tapahtuu. – –

Myös teille nuorille ja kykeneville sisarille lähetystyö on voimallinen mutta valinnainen mahdollisuus. – – Rukoilkaa tietääksenne, haluaako Herra teidän palvelevan lähetystyössä, niin Pyhä Henki vastaa sydämeenne ja mieleenne.”2

Profeettamme viittaukset siihen, että Herra on pitänyt meidän aikamme nuoria varattuna tätä aikaa varten Israelin kokoamiseksi, ja hänen kehotuksensa rukoilla, jotta saatte tietää, mitä Herra haluaa teidän tekevän, ovat osittain viittauksia elämään, jota elitte, ja siunauksiin, joita saitte Jumalalta ennen syntymäänne tähän maailmaan.3 Me kaikki, jotka olemme syntyneet tämän maan päälle, elimme ensin taivaallisen Isämme luona Hänen henkilapsinaan.4 Herra julisti Moosekselle: ”Minä, Herra Jumala, loin kaiken – – hengellisesti, ennen kuin se oli luonnollisena maan päällä.”5

Kun Hän loi teidät hengellisesti, Hän rakasti teitä henkipoikinaan ja -tyttärinään ja juurrutti teihin jokaiseen jumalallisen luonteen ja iankaikkisen päämäärän.6

Kuolevaisuutta edeltävän elämänne ajan persoonanne kehittyi ja hengelliset kykynne karttuivat.7 Teitä siunattiin tahdonvapauden lahjalla, kyvyllä tehdä valintoja itse, ja te teitte tärkeitä päätöksiä, kuten päätöksen noudattaa taivaallisen Isän onnensuunnitelmaa, joka on saada fyysinen ruumis ja saada maanpäällistä kokemusta, jotta voi edistyä ja toteuttaa lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisenä.8 Tämä päätös vaikutti elämäänne silloin – kuolevaisuutta edeltävässä elämässänne – ja se vaikuttaa edelleen elämäänne nyt.9 Kun Jumalan lapsina elitte kuolevaisuutta edeltävässä elämässänne, te kasvoitte älyssä ja opitte rakastamaan totuutta.10

Ennen kuin synnyitte, Jumala antoi teille jokaiselle erityisiä tehtäviä kuolevaisen elämänne ajaksi maan päällä.11 Jos pysytte kelvollisina, tuon kuolevaisuutta edeltävän aseman siunausten ansiosta teillä on kaikenlaisia tilaisuuksia tässä elämässä, kuten tilaisuuksia palvella kirkossa ja osallistua tärkeimpään työhön, mitä maan päällä nykyään tapahtuu: Israelin kokoamiseen.12 Niitä kuolevaisuutta edeltäviä lupauksia ja siunauksia nimitetään teidän ennalta asettamiseksenne. ”Ennalta asettamisen oppi soveltuu kaikkiin kirkon jäseniin.”13 Ennalta asettaminen ei takaa, että te saatte tietyt kutsumukset tai vastuulliset tehtävät. Nämä siunaukset ja tilaisuudet tulevat tässä elämässä seurauksena siitä, kun käytätte tahdonvapauttanne vanhurskaasti, aivan kuten ennalta asettamisenne kuolevaisuutta edeltävässä elämässänne oli seurausta vanhurskaudesta.14 Kun osoitatte olevanne kelvollisia ja edistytte eteenpäin liittopolulla, te saatte tilaisuuksia palvella Nuorten Naisten luokassanne tai pappeuden koorumissanne. Teitä siunataan niin että voitte palvella temppelissä, tulla palvelutyöveljeksi tai -sisareksi ja palvella lähetystyössä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena.

Miksi sillä on merkitystä, että pyritte tietämään ennalta asettamisestanne ja ymmärtämään sitä? Aikana, jolloin kysymyksiä on runsaasti ja jolloin hyvin monet etsivät todellista identiteettiään, niin se tosiasia, että Jumala tuntee meidät ja on siunannut meitä jokaista yksilöllisesti ”kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen [oleellisilla ominaisuuksilla]” ennen kuin olimme edes syntyneet tähän maailmaan, tuo suloista rauhaa ja varmuutta mieleemme ja sydämeemme.15 Tieto siitä, keitä te olette, alkaa Jumalan ennalta asettamien siunausten ymmärtämisestä – siunausten, jotka Jumala on antanut teille ennen kuin edes synnyitte tähän maailmaan. Taivaallinen Isämme haluaa ilmoittaa teille henkilökohtaisen ennalta asettamisenne, ja Hän tekee niin, kun pyritte oppimaan Hänen tahtonsa ja noudattamaan sitä.16

Pidän todella paljon presidentti Nelsonin Instagram-päivitysten lukemisesta. Yksi mieluisimmista on 20. heinäkuuta 2022. Hän kirjoitti:

”Uskon, että jos Herra puhuisi teille suoraan, niin ensimmäinen asia, jonka Hän varmistaisi teidän ymmärtävän, on todellinen identiteettinne. Rakkaat ystäväni, te olette kirjaimellisesti Jumalan henkilapsia. – –

Voitte olla varmoja tästä: Teidän mahdollisuutenne ovat jumalalliset. Kun etsitte uutterasti, Jumala antaa teille pilkahduksia siitä, mitä teistä voi tulla.”17

Saanen kertoa teille, kuinka maallinen isäni opetti minua löytämään identiteettini ja Jumalan suunnitelman elämässäni.

Yhtenä lauantaiaamuna, kun olin 13-vuotias, olin leikkaamassa ruohoa osana viikoittaisia kotiaskareitani. Kun olin lopettanut, kuulin talomme takaoven sulkeutuvan ja katsoessani näin isäni kutsuvan minua luokseen. Kävelin takakuistille, ja hän kehotti minua istumaan kanssaan portaille. Oli kaunis aamu. Muistan yhä, kuinka hän istui niin lähellä minua, että olkapäämme koskettivat toisiaan. Hän aloitti kertomalla minulle, että hän rakastaa minua. Hän kysyi minulta, mitä tavoitteita minulla oli elämässä. Ajattelin: ”No tuohan on helppoa.” Tiesin varmuudella kaksi asiaa: halusin olla pidempi ja halusin mennä useammin telttailemaan. Olin yksinkertainen sielu. Isä hymyili, piti pienen tauon ja sanoi: ”Steve, haluaisin kertoa sinulle jotakin, mikä on minulle hyvin tärkeää. Olen rukoillut, että taivaallisen Isämme vaikutuksesta se, mitä nyt sanon, painuu lähtemättömästi mieleesi ja sieluusi, niin ettet koskaan unohda sitä.”

Sillä hetkellä isäni oli saanut koko huomioni. Hän kääntyi ja katsoi minua silmiin sanoen: ”Poikani, suojele elämäsi yksityisiä hetkiä.” Seurasi pitkä hiljaisuus, kun hän antoi sen merkityksen painua syvälle sydämeeni.

Sitten hän jatkoi: ”Tarkoitan niitä hetkiä, kun olet aivan yksin eikä kukaan muu tiedä, mitä teet. Niitä hetkiä, jolloin ajattelet: ’Se, mitä minä nyt teen, ei vaikuta muihin, ainoastaan minuun.’”

Sitten hän sanoi: ”Enemmän kuin minään muina hetkinä elämässäsi sillä, mitä teet elämäsi yksityisinä hetkinä, on suurin vaikutus siihen, miten kohtaat eteesi tulevia haasteita ja sydämen murheita. Ja sillä, mitä teet elämäsi yksityisinä hetkinä, on myös suurempi vaikutus siihen, miten kohtaat onnistumisia ja kuinka koet iloa, kuin minään muina hetkinä elämässäsi.”

Isäni sydämen toive toteutui. Hänen äänensä väri ja sointi ja se rakkaus, jonka tunsin hänen sanoissaan, jäivät sinä päivänä lähtemättömästi mieleeni ja sieluuni.

Vuosien mittaan olen oppinut, että tuon päivän suurin ihme lapsuudenkotini portailla oli se, että elämäni yksityisinä hetkinä voisin lähestyä Jumalaa rukouksessa saadakseni ilmoitusta. Isäni opetti minulle, kuinka voisin oppia Jumalan ennalta asettamisen siunauksista. Niinä yksityisinä hetkinä sain tietää, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Sain tietää, että Jumala oli asettanut minut ennalta palvelemaan lähetystyössä. Sain tietää, että Jumala tuntee minut sekä kuulee rukoukseni ja vastaa niihin. Sain tietää, että Jeesus on Kristus, meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme.

Vaikka olen tehnyt monia virheitä tuon isäni kanssa viettämäni ikimuistoisen päivän jälkeen, pyrkimys suojella elämäni yksityisiä hetkiä on pysynyt ankkurina elämän myrskyjen keskellä ja suonut minulle mahdollisuuden etsiä turvasatamaa sekä Vapahtajamme rakkauden ja sovitusuhrin parantavia, vahvistavia siunauksia.

Nuoret veljeni ja sisareni, kun suojelette elämänne yksityisiä hetkiä tervehenkisellä virkistyksellä, kuuntelemalla kohottavaa musiikkia, lukemalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla säännöllisesti ja tarkoituksella sekä pyrkimällä saamaan patriarkallisen siunauksen ja pohtimaan sitä, te saatte ilmoitusta. Presidentti Nelsonin sanoin ”silmänne [avautuvat] täysin – – sille totuudelle, että tämä elämä on todellakin aikaa, jolloin saatte päättää, millaista elämää te haluatte elää ikuisesti”18.

Taivaallinen Isämme vastaa rukouksiinne, etenkin niihin rukouksiin, joita pidätte elämänne yksityisinä hetkinä. Hän ilmoittaa teille ennalta asetetut lahjanne ja kykynne, ja te tunnette Hänen rakkautensa ympärillänne, jos kysytte vilpittömästi ja haluatte aidosti tietää. Kun suojelette elämänne yksityisiä hetkiä, osallistumisestanne evankeliumin toimituksiin ja liittoihin tulee merkityksellisempää. Sidotte itsenne täydellisemmin Jumalaan liitoissa, joita solmitte Hänen kanssaan, ja saatte enemmän toivoa, uskoa ja varmuutta lupauksiin, jotka Hän on teille antanut. Haluatteko tietää Jumalan suunnitelman teitä varten? Todistan, että Hän haluaa teidän tietävän ja Hän innoitti maailmalle antamaansa profeettaa kutsumaan meitä kaikkia rukoilemaan ja saamaan tämän silmiä avaavan kokemuksen itsellemme.19 Todistan Vapahtajamme sovitusuhrin todellisuudesta ja voimasta, jonka ansiosta on mahdollista elää kaikkien Jumalan ennalta asettamien siunausten arvoisena ja päästä osallisiksi niistä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta