Yleiskonferenssi
Etsikää Kristusta jokaisessa ajatuksessa
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Etsikää Kristusta jokaisessa ajatuksessa

Kiusauksia vastaan taisteleminen vaatii elinikäistä uutteruutta ja uskollisuutta. Mutta tietäkää, että Herra on valmiina auttamaan meitä.

Runollisessa ylistyslaulussaan psalminkirjoittaja julisti:

”Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut.

Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.

Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni.”1

Tämän runon semanttisessa parallelismissa psalminkirjoittaja ylistää Herran jumalallista kaikkitietävyyttä, koska Herra todellakin tuntee meidän sielumme jokaisen puolen.2 Koska Vapahtaja on tietoinen kaikesta, mikä meille on tarpeen tässä elämässä, Hän kutsuu meitä etsimään Häntä jokaisessa ajatuksessa ja seuraamaan Häntä koko sydämestämme.3 Tämä antaa meille lupauksen, että voimme kulkea Hänen valossaan ja että Hänen johdatuksensa torjuu pimeyden vaikutuksen elämässämme.4

Se, että etsimme Kristusta jokaisessa ajatuksessa ja seuraamme Häntä koko sydämestämme, vaatii sitä, että sovitamme mielemme ja toiveemme Hänen tahtoonsa.5 Pyhissä kirjoituksissa tästä sovittautumisesta käytetään ilmausta ”pysyä horjumatta Herran yhteydessä”6. Tämä toimintatapa tarkoittaa sitä, että elämme jatkuvasti sopusoinnussa Kristuksen evankeliumin kanssa ja keskitymme päivittäin kaikkeen siihen, mikä on hyvää7. Vain silloin me voimme saavuttaa ”Jumalan [rauhan], joka ylittää kaiken ymmärryksen” ja joka ”varjelee [meidän sydämemme ja ajatuksemme], niin että [pysymme] Kristuksessa Jeesuksessa”.8 Itse Vapahtaja ohjasi kirkon vanhimpia helmikuussa 1831: ”Vaalikaa näitä asioita sydämessänne ja antakaa iankaikkisuuden vakavien totuuksien viipyä mielessänne.”9

Huolimatta jatkuvista pyrkimyksistämme etsiä Herraa mieleemme saattaa tunkeutua sopimattomia ajatuksia. Kun sellaisia ajatuksia päästetään mieleen ja niitä jopa kutsutaan jäämään, ne voivat muovata sydämemme haluja ja johtaa meitä siihen, mitä meistä tulee tässä elämässä ja mitä me lopulta perimme iankaikkisuudeksi.10 Vanhin Neal A. Maxwell tähdensi kerran tätä periaatetta sanomalla: ”Halut määräävät – – lopputulosten erilaisuuden, mukaan lukien sen, miksi ’monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja’.”11

Muinaiset ja nykyajan profeettamme ovat jatkuvasti muistuttaneet meitä vastustamaan kiusauksia, jottemme menetä hengellistä pitoa ja koe hämmennystä, eksymistä ja pettymystä elämässä.

Vertauskuvallisesti sanottuna kiusauksille myöten antaminen on kuin veisi metalliesineen magneetin lähelle. Magneetin näkymätön voima vetää metalliesinettä puoleensa ja pitää sitä tiukasti lähellään. Magneetti menettää voimansa metalliesineeseen ainoastaan, kun esine asetetaan kauas siitä. Sen vuoksi aivan kuten magneetti ei pysty käyttämään voimaa kaukana olevaan metalliesineeseen, samalla tavoin kun me vastustamme kiusausta, se loittonee ja menettää vallan meidän mieleemme ja sydämeemme ja siten meidän tekoihimme.

Tämä vertaus muistuttaa minua kokemuksesta, jonka eräs hyvin uskollinen kirkon jäsen kertoi minulle jokin aika sitten. Tämä jäsen kertoi, että kun hän eräänä aamuna heräsi, hänen mieleensä tuli odottamatta eräs sopimaton ajatus, jota hän ei ollut kokenut koskaan aiemmin. Vaikka se yllätti hänet täysin, hän reagoi tilanteeseen sekunnin murto-osan aikana sanoen itselleen ja sille ajatukselle: ”Ei!” ja korvasi sen jollakin hyvällä kääntääkseen mielensä pois epäsuotavasta ajatuksesta. Hän kertoi minulle, että kun hän käytti moraalista tahdonvapauttaan vanhurskaudessa, niin se kielteinen, tahaton ajatus hävisi välittömästi.

Kun Moroni kutsui ihmisiä uskomaan Kristukseen ja tekemään parannuksen, hän kehotti heitä tulemaan Vapahtajan luo koko sydämestään ja riisumaan pois päältään kaiken epäpuhtauden. Edelleen Moroni kehotti heitä pyytämään Jumalalta kestävällä päättäväisyydellä, etteivät he lankeaisi kiusaukseen.12 Näiden periaatteiden soveltaminen omaan elämäämme vaatii muutakin kuin pelkän uskon. Se edellyttää sitä, että sovitamme oman mielemme ja sydämemme näihin jumalallisiin periaatteisiin. Tämä sovittaminen edellyttää päivittäisiä ja jatkuvia henkilökohtaisia ponnisteluja sekä luottamista Vapahtajaan, sillä kuolevaisuuden taipumuksemme eivät häviä itsekseen. Kiusauksia vastaan taisteleminen vaatii elinikäistä uutteruutta ja uskollisuutta. Mutta tietäkää, että Herra on valmiina auttamaan meitä henkilökohtaisissa pyrkimyksissämme ja lupaa suurenmoisia siunauksia, jos kestämme loppuun asti.

Eräänä erityisen vaikeana aikana, kun Joseph Smithillä ja hänen vankitovereillaan Libertyn vankilassa ei ollut mitään muuta vapautta kuin ajatustensa vapaus, Herra antoi heille hyödyllisen neuvon ja lupauksen, jotka annetaan meille kaikille:

”Edelleen sisimpäsi olkoon täynnä rakkautta kaikkia ihmisiä ja uskon huonekuntaa kohtaan, ja hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta; silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä – –.

Pyhä Henki on kumppanisi alati ja valtikkasi muuttumaton vanhurskauden ja totuuden valtikka.”13

Kun teemme niin, pyhät ajatukset kaunistavat mieltämme jatkuvasti ja puhtaat halut johtavat meitä vanhurskaisiin tekoihin.

Myös Moroni muistutti kansaansa siitä, ettei se antaisi himojensa kuluttaa itseään.14 Sana himo tarkoittaa kiihkeää kaipausta ja sopimatonta halua jotakin kohtaan.15 Se sisältää kaikki synkeät ajatukset ja pahat halut, jotka saavat ihmisen keskittymään itsekkäisiin tapoihin tai maalliseen omaisuuteen sen sijaan että hän tekisi hyvää, olisi ystävällinen, pitäisi Jumalan käskyt ja niin edelleen. Se ilmenee usein sielun lihallisimpina tuntemuksina. Apostoli Paavali mainitsi joitakin näistä tuntemuksista, kuten ”saastaisuus, irstaus, – – vihamielisyys, – – kiukku, juonittelu, – – kateus – – ja muu sellainen”16. Himon kaikkien pahojen puolien lisäksi emme saa unohtaa, että vastustaja käyttää sitä salaisena ja petollisena aseena meitä vastaan, kun hän yrittää saada meidät tekemään jotakin väärää.

Rakkaat veljeni ja sisareni, minä todistan, että kun me luotamme pelastuksen kallioon, sielumme Vapahtajaan, ja noudatamme Moronin neuvoja, meidän kykymme hallita ajatuksiamme kasvaa merkittävästi. Voin vakuuttaa teille, että hengellinen kypsyytemme kasvaa entistä nopeammin muuttaen sydämemme ja tehden meidät enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Lisäksi Pyhän Hengen vaikutuksesta tulee tiiviimpää ja jatkuvampaa meidän elämässämme. Silloin vähitellen vastustajan kiusaukset menettävät vallan meihin, mikä johtaa onnellisempaan, puhtaampaan ja pyhitetympään elämään.

Niille, jotka mistä tahansa syystä lankeavat kiusaukseen ja viipyvät epävanhurskaissa teoissa – vakuutan teille, että tie takaisin on olemassa ja että Kristuksessa on toivo. Muutamia vuosia sitten minulla oli tilaisuus tavata eräs Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon rakas jäsen, joka kävi läpi hyvin vaikeaa aikaa elämässään syyllistyttyään suureen rikkomukseen. Kun ensi kertaa tapasin hänet, näin hänen silmissään murheen ja kasvoillaan toivon kirkkauden. Koko hänen olemuksestaan heijastui nöyrä ja muuttunut sydän. Hän oli ollut omistautunut kristitty, ja Herra oli siunannut häntä runsaasti. Hän oli kuitenkin antanut yhden sopimattoman ajatuksen tunkeutua mieleensä, ja se johti muihin ajatuksiin. Kun hän päästi tasaisesti mieleensä näitä ajatuksia, ne juurtuivat pian hänen mieleensä ja alkoivat kasvaa syvälle hänen sydämeensä. Lopulta hän toimi näiden kelvottomien ajatusten pohjalta, mikä sai hänet tekemään valintoja vastoin kaikkea sitä, mikä oli kallisarvoisinta hänen elämässään. Hän kertoi minulle, että ellei hän olisi alun perinkään antanut sijaa sille typerälle ajatukselle, niin hänestä ei olisi tullut haavoittuvaa eikä hän olisi altistunut vihollisen kiusauksille, jotka toivat hänen elämäänsä niin paljon murhetta ainakin joksikin aikaa.

Onneksi hän – kuten tuhlaajapoika Luukkaan evankeliumin tunnetussa vertauksessa – ”meni itseensä” ja heräsi siitä painajaisesta.17 Hän uudisti luottamuksensa Herraan, tunsi todellista katumusta ja halua lopulta palata Herran laumaan. Sinä päivänä me kumpikin tunsimme Vapahtajan lunastavaa rakkautta meitä kohtaan. Lyhyen tapaamisemme jälkeen olimme molemmat liikuttuneita, ja vielä tänäkin päivänä muistan häikäisevän ilon hänen kasvoillaan, kun hän lähti toimistostani.

Rakkaat ystäväni, kun vastustamme pieniä kiusauksia, joita tulee elämäämme usein odottamatta, me olemme paremmin varustautuneita välttämään vakavia rikkomuksia. Kuten presidentti Spencer W. Kimball on sanonut: ”Ihminen syyllistyy harvoin vakavampaan rikkomukseen antamatta ensin periksi vähäisemmille rikkomuksille, jotka avaavat oven suuremmille. – – Peratusta pellosta [ei tule] yhtäkkiä rikkaruohojen täyttämää.”18

Valmistautuessaan täyttämään jumalallisen tehtävänsä maan päällä Vapahtaja Jeesus Kristus oli esimerkkinä siitä, miten tärkeää on vastustaa jatkuvasti kaikkea, mikä saattaa saada meidät luopumaan iankaikkisen tarkoituksemme toteuttamisesta. Kun vihollinen, joka yritti kääntää Vapahtajan huomion pois Hänen palvelutehtävästään, oli useita kertoja epäonnistunut hyökkäyksissään, Vapahtaja lähetti Perkeleen ehdottomasti pois sanomalla: ”’Mene pois, Saatana! – –’ Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.”19

Osaatteko kuvitella, veljeni ja sisareni, mitä tapahtuisi, jos saisimme voimaa ja rohkeutta Vapahtajalta ja sanoisimme ”Ei” ja ”Mene pois” paheellisille ajatuksille aivan heti, kun niitä tulee mieleemme? Kuinka se vaikuttaisi sydämemme haluihin? Kuinka niitä seuraavat tekomme pitäisivät meidät lähellä Vapahtajaa ja sallisivat Pyhän Hengen vaikuttaa elämäämme jatkuvasti? Tiedän, että seuraamalla Jeesuksen esimerkkiä me vältymme monilta murhenäytelmiltä ja ei-toivotulta käytökseltä, jotka saattaisivat aiheuttaa perheongelmia ja erimielisyyksiä, kielteisiä tunteita ja taipumuksia, syyllistymistä epäoikeudenmukaisuuksiin ja väkivaltaan, joutumista pahojen riippuvuuksien orjiksi ja kaikkea muuta, mikä on vastoin Herran käskyjä.

Historiallisessa ja koskettavassa puheessaan tämän vuoden huhtikuussa rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson, lupasi, että kaikkia niitä, jotka haluavat ”kuulla Häntä” – kuulla Jeesusta Kristusta – ja noudattaa Hänen käskyjään, ”siunataan lisääntyneellä voimalla selviytyä kiusauksista, kamppailuista ja heikkouksista” ja että kykymme tuntea iloa lisääntyisi, myös nykyisen entistä suuremman kuohunnan aikana.20

Todistan teille, että rakkaan profeettamme antamat lupaukset ovat itsensä Vapahtajan antamia lupauksia. Kehotan meitä jokaista ”kuulemaan Häntä” jokaisessa ajatuksessa ja seuraamaan Häntä koko sydämestämme, jotta saamme voimaa ja rohkeutta sanoa ”Ei” ja ”Mene pois” kaikelle, mikä saattaa tuoda elämäämme onnettomuutta. Jos teemme niin, lupaan, että Herra lähettää lisää Pyhän Henkensä vaikutusta vahvistamaan ja lohduttamaan meitä ja meistä voi tulla Herran mielen mukaisia ihmisiä.21

Lausun todistukseni siitä, että Jeesus Kristus elää ja että Hänen avullaan me voimme voittaa vihollisen pahat vaikutukset ja tulla kelvollisiksi elämään iankaikkisesti Herran kanssa ja rakkaan taivaallisen Isämme luona. Todistan näistä totuuksista kaikesta rakkaudestani teitä ja ihanaa Vapahtajaamme kohtaan, jonka nimeä kiitän, kunnioitan ja ylistän iäti. Sanon nämä asiat Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta