Yleiskonferenssi
Tuleminen Hänen kaltaisekseen
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Tuleminen Hänen kaltaisekseen

Ainoastaan Vapahtajan jumalallisella avulla me kaikki voimme edistyä kohti Hänen kaltaisekseen tulemista.

Jopa sille, joka tunnollisesti tutkii Jeesuksen Kristuksen elämää ja palvelutyötä, Vapahtajan kehotus olla ”sellaisia kuin [hän on]” 1 on pelottava ja ilmeisen saavuttamaton. Kenties te olette samanlaisia kuin minä – aivan liian tietoisia omista virheistänne ja puutteistanne, joten teistä saattaa olla henkisesti miellyttävämpää kulkea tietä, joka ei nouse ylöspäin ja joka saa aikaan tuskin lainkaan kasvua. ”Varmastikin tämä opetus on epärealistinen ja liioittelua”, me järkeilemme, kun valitsemme mukavuuden vuoksi helpoimman reitin ja siten poltamme vähemmän kaivatun muutoksen kaloreita.

Mutta entä jos tuleminen sellaiseksi kuin Hän on ei olekaan kuvaannollista – edes kuolevaisuuden olosuhteissamme? Entä jos se onkin jossakin määrin saavutettavissa tässä elämässä ja todellakin edellytyksenä sille, että pääsemme jälleen Hänen luokseen? Entä jos ”sellaisia kuin minä olen” on tarkasti ja täsmälleen, mitä Vapahtaja tarkoittaa? Mitä silloin? Minkä tasoisia ponnisteluja olisimme halukkaita tekemään kutsuaksemme Hänen ihmeellistä voimaansa meidän elämäämme, jotta voimme muuttaa omaa luonnettamme?

Vanhin Neal A. Maxwell opetti: ”Kun pohdimme Jeesuksen käskyä tulla Hänen kaltaisikseen, me huomaamme, että nykyisissä olosuhteissamme me emme välttämättä olekaan pahoja vaan ennemminkin hyvin välinpitämättömiä ja hyvin innottomia Hänen työtään kohtaan – joka on meidänkin työtämme! Me ylistämme Häntä mutta harvoin pyrimme olemaan Hänen kaltaisiaan.” 2 Eräs nuori pappi nimeltä Charles M. Sheldon ilmaisi samanlaisia ajatuksia näin: ”Kristillisyytemme rakastaa siihen sisältyvää helppoutta ja mukavuutta liikaa ottaakseen kantaakseen mitään niin karkeatekoista ja raskasta kuin ristin.” 3

Itse asiassa kaikille on annettu käsky tulla Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi, aivan kuten Hän tuli Isän kaltaiseksi. 4 Kun edistymme, meistä tulee kokonaisempia, ehyempiä ja täydellisemmin kehittyneitä. 5 Tällainen opetus ei perustu minkään yhden uskonryhmittymän oppeihin vaan tulee suoraan itseltään Mestarilta. Juuri tämän näkemyksen mukaan meidän tulee elää, harkita sanojamme ja vaalia ihmissuhteita. Todellakaan ei ole mitään muuta keinoa parantaa rikkoutuneiden ihmissuhteiden tai pirstaloituneen yhteiskunnan haavoja kuin siten, että jokainen meistä pyrkii olemaan täydellisemmin Rauhan Ruhtinaan kaltainen. 6

Mietitäänpä, kuinka tulee aloittaa syvällinen, harkittu ja tietoinen pyrkimys tulla Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi omaksumalla Hänen ominaisuuksiaan.

Päätä ja sitoudu

Muutama vuosi sitten vaimoni ja minä seisoimme Japanin korkeimman vuoren, Fujin, vaellusreitin alkupäässä. Kun aloitimme oman nousumme, me katsahdimme ylös kohti kaukana näkyvää huippua ja mietimme, pääsisimmekö me sinne.

Kuva
Fujivuori

Kun etenimme, uupumus, lihasten kipeytyminen ja korkeuseron vaikutukset alkoivat tuntua. Henkisesti meille kävi tärkeäksi keskittyä ihan vain seuraavaan askeleeseen. Sanoimme: ”En ehkä piankaan pääse huipulle, mutta pystyn ottamaan tämän seuraavan askeleen nyt.” Ajan mittaan pelottava urakka alkoi viimein tuntua mahdolliselta – askel askeleelta.

Ensimmäisenä askeleena tällä Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi tulemisen polulla on se, että meillä on halu tehdä niin. On hyvä, että ymmärrämme kehotuksen olla Hänen kaltaisiaan, mutta tähän ymmärrykseen pitää liittyä halu muuttaa itseämme – askel kerrallaan – luonnollista ihmistä paremmaksi. 7 Jotta meissä kehittyy tämä halu, meidän täytyy tietää, kuka Jeesus Kristus on. Meidän täytyy tietää jotakin Hänen luonteestaan 8 , ja meidän täytyy etsiä Hänen ominaisuuksiaan pyhistä kirjoituksista, jumalanpalvelustilaisuuksissa ja muissa pyhissä paikoissa. Kun opimme tuntemaan Häntä paremmin, me huomaamme Hänen ominaisuuksiensa kuvastuvan muissa. Tämä kannustaa meitä meidän omissa pyrkimyksissämme, sillä jos muut pystyvät omaksumaan Hänen ominaisuuksiaan ainakin jossakin määrin, niin pystymme mekin.

Jos olemme rehellisiä itsellemme, meissä oleva Kristuksen valo 9 kuiskaa, että olemme kaukana verrattuna siihen, mikä on tavoiteltu Vapahtajan luonne. 10 Tällainen rehellisyys on ehdottoman tärkeää, jos aiomme edistyä ja tulla Hänen kaltaisikseen. Rehellisyys on todellakin yksi Hänen ominaisuuksistaan.

Kuva
Peilitalon peilistä kuvastuva vääristymä

Ne meistä, jotka ovat rohkeita, voisivat kysyä luotettavalta perheenjäseneltä, puolisolta, ystävältä tai hengelliseltä johtohenkilöltä, mitä Jeesuksen Kristuksen ominaisuutta me tarvitsemme eniten – ja meidän pitää ehkä henkisesti valmistautua kuulemaan vastaus! Toisinaan näemme itsemme peilitalon vääristelevien peilien tavoin, jotka näyttävät meidät joko paljon pyöreämpinä tai paljon hoikempina kuin me todella olemme.

Luotettavat ystävät ja perheenjäsenet voivat auttaa meitä näkemään itsemme täsmällisemmin, mutta hekin – niin rakastavia ja avuliaita kuin he haluaisivatkin olla – voivat nähdä asioita epätäydellisesti. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää, että me kysymme myös rakastavalta taivaalliselta Isältämme, mitä me tarvitsemme ja mihin meidän tulee keskittää ponnistelumme. Hänellä on täydellinen näkemys meistä, ja Hän näyttää rakastavasti meille meidän heikkoutemme. 11 Kenties saatte tietää, että tarvitsette enemmän kärsivällisyyttä, nöyryyttä, laupeutta, rakkautta, toivoa, uutteruutta tai kuuliaisuutta, muutamia mainitakseni. 12

Jokin aika sitten koin sielua haastavan kokemuksen, kun eräs rakastava kirkon johtohenkilö ehdotti hyvin suoraan, että voisin tarvita suuremman määrän erästä tiettyä ominaisuutta. Hän toimi rakastaen eikä vääristellyt totuutta. Sinä iltana kerroin tästä kokemuksesta vaimolleni. Hän oli armollisen hyväntahtoinen samalla kun hän oli samaa mieltä saamani ehdotuksen kanssa. Pyhä Henki vahvisti minulle, että heidän neuvonsa tuli rakastavalta taivaalliselta Isältä.

Voi olla myös hyödyllistä täyttää rehellisesti Kristuksen kaltaisiin ominaisuuksiin liittyvä toiminta julkaisun Saarnatkaa minun evankeliumiani luvussa 6. 13

Kun olette tehneet rehellisen arvion ja päättäneet aloittaa vaeltamisen ylös vuorelle, teidän täytyy tehdä parannusta. Presidentti Russell M. Nelson on rakastavasti opettanut: ”Kun päätämme tehdä parannuksen, me päätämme muuttua! Annamme Vapahtajan muovata meistä parhaan version itsestämme. Teemme valinnan kasvaa hengellisesti ja saada iloa – iloa lunastuksesta Hänessä. Kun teemme valinnan tehdä parannuksen, me teemme valinnan tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi!” 14

Tuleminen Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi vaatii meitä muuttamaan sydäntämme ja mieltämme, tosiaankin koko luonnettamme, ja sen tekeminen on mahdollista ainoastaan Jeesuksen Kristuksen pelastavan armon avulla. 15

Huomaa ja toimi

Nyt kun olette päättäneet muuttua ja tehdä parannusta ja olette etsineet opastusta rukoilemalla, pohtimalla rehellisesti ja mahdollisesti neuvottelemalla muiden kanssa, teidän pitää valita yksi ominaisuus, johon innokkaasti keskitytte. Teidän pitää sitoutua merkityksellisiin ponnisteluihin. Nämä ominaisuudet eivät tule halvalla hinnalla tai nopeasti, mutta Hänen armostaan ne tulevat vähitellen niihin pyrittäessä.

Kristuksen kaltaiset ominaisuudet ovat lahjoja rakastavalta taivaalliselta Isältä, ja ne siunaavat meitä ja lähipiirissämme olevia. Tämän mukaisesti meidän pyrkimyksemme saada näitä ominaisuuksia vaatii sitä, että pyydämme hartaasti Hänen jumalallista apuaan. Jos etsimme näitä lahjoja palvellaksemme muita paremmin, Hän siunaa meitä meidän pyrkimyksissämme. Se, että tavoittelemme lahjaa Jumalalta itsekkäästi, johtaa pettymykseen ja turhautumiseen.

Kun keskitytte syvällisesti yhteen tarvittavaan ominaisuuteen, niin samalla kun edistytte sen ominaisuuden saamisessa, teille alkaa kertyä muitakin ominaisuuksia. Voiko henkilö, joka keskittyy syvästi laupeuteen, olla kasvamatta myös rakkaudessa ja nöyryydessä? Voiko henkilö, joka keskittyy kuuliaisuuteen, olla kasvamatta myös uutteruudessa ja toivossa? Teidän merkittävät ponnistelunne yhden ominaisuuden saavuttamiseksi saavat aikaan muutoksia myös elämänne muilla osa-alueilla.

Tallenna ja jatka

Kun pyrin tulemaan Hänen kaltaisekseen, minulle on tärkeää tallentaa kokemuksiani ja sitä, mitä opin. Kun tutkin pitäen syvällä mielessäni yhden Hänen ominaisuuksistaan, niin pyhät kirjoitukset avautuvat uudella tavalla nähdessäni esimerkkejä tästä ominaisuudesta Hänen opetuksissaan, Hänen palvelutyössään ja Hänen opetuslapsissaan. Silmäni keskittyvät myös havaitsemaan paremmin sen ominaisuuden muissa. Olen seurannut sekä kirkossa että kirkon ulkopuolella suurenmoisia henkilöitä, joilla on Hänen kaltaisiaan ominaisuuksia. He ovat voimallisia esimerkkejä siitä, kuinka nämä ominaisuudet voivat ilmetä tavallisissa kuolevaisissa Hänen rakastavan armonsa ansiosta.

Jotta näkisitte todellista edistymistä, teidän pitää ponnistella hellittämättä. Paljolti samalla tavoin kuin vuorelle kiipeäminen edellyttää valmisteluja ennen kiipeämistä sekä kestävyyttä ja sinnikkyyttä sen aikana, niin tämäkin matka vaatii todellisia ponnisteluja ja uhrauksia. Todellinen kristillisyys, jossa pyrimme tulemaan Mestarimme kaltaisiksi, on aina vaatinut parhaita pyrkimyksiämme. 16

Vielä lyhyt varoituksen sana. Käskyn olla Hänen kaltaisensa ei ole tarkoitus saada teitä tuntemaan syyllisyyttä, kelvottomuutta tai sitä, ettei teitä rakasteta. Koko kuolevaisuuden kokemuksessamme on kyse edistymisestä, yrittämisestä, epäonnistumisesta ja onnistumisesta. Niin paljon kuin vaimoni ja minä olisimme toivoneet, että olisimme voineet sulkea silmämme ja taianomaisesti siirtää itsemme huipulle, niin siitä ei elämässä ole kyse.

Te olette riittävän hyviä, teitä rakastetaan, mutta se ei tarkoita sitä, että te olisitte vielä täydellisiä. Työtä on tehtävänä tässä elämässä ja tulevassa. Ainoastaan Hänen jumalallisella avullaan me kaikki voimme edistyä kohti Hänen kaltaisekseen tulemista.

Näinä aikoina, kun ”kaikki [näyttää olevan] levottomuuden vallassa; ja – – pelko valtaa kaikki ihmiset” 17 , niin ainoa lääke, ainoa parannuskeino on pyrkiä olemaan meidän pelastajamme 18 , koko ihmiskunnan Lunastajan 19 , maailman valon 20 kaltainen ja etsiä Häntä, joka julisti: ”Minä olen tie.” 21

Kuva
Lunastaja

Minä tiedän, että tuleminen Hänen kaltaisekseen Hänen jumalallisella avullaan ja voimallaan on mahdollista askel askeleelta. Ellei niin olisi, Hän ei olisi antanut meille tätä käskyä. 22 Tiedän tämän – osaksi sen vuoksi, että näen Hänen ominaisuuksiaan niin monissa teistä. Näistä asioista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. 3. Nefi 27:27. Tähän liittyviä Vapahtajan esittämiä kehotuksia on seuraavissa kohdissa: Matt. 5:48 (”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen”); 1. Joh. 2:6 (”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli”); Moosia 3:19 (”Sillä luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut Aadamin lankeemuksesta asti ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän taivu Pyhän Hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta ja tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon”); Alma 5:14 (”Ja nyt, katso, minä kysyn teiltä, kirkon veljeni: Oletteko te hengellisesti syntyneet Jumalasta? Oletteko saaneet hänen kuvansa kasvoihinne?”); 3. Nefi 12:48 (”Sen tähden minä tahdon, että te olisitte täydellisiä, niin kuin minä olen tai teidän taivaallinen Isänne on täydellinen”).

 2. Neal A. Maxwell, Even as I Am, 1982, s. 16.

 3. Charles M. Sheldon, In His Steps, 1979, s. 185.

 4. Ks. OL 93:12–17.

 5. Ks. Matt. 5:48.

 6. Ks. Jes. 9:5; 2. Nefi 19:6.

 7. Ks. 1. Kor. 2:14; Moosia 3:19.

 8. Ks. Matt. 7:23; 25:12; Moosia 26:24; ks. myös kunkin kohdan alaviitteet; David A. Bednar, ”Jos te tunnette minut”, Liahona, marraskuu 2016, s. 102–105.

 9. Ks. OL 93:2.

 10. Ks. Moroni 7:12–19.

 11. Ks. Et. 12:27.

 12. Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, luku 6, ”Kuinka kehitän itsessäni kaltaisia ominaisuuksia?” Viittauksia Vapahtajan muihin ominaisuuksiin on siellä täällä pyhissä kirjoituksissa. Muutamia esimerkkejä: Moosia 3:19; Alma 7:23; UK 1:13.

 13. Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani , s. 132.

 14. Russell M. Nelson, ”Me voimme toimia paremmin ja olla parempia”, Liahona, toukokuu 2019, s. 67.

 15. Ks. Bible Dictionary, ”Grace”; ks. myös PKO, ”Armo”, pyhätkirjoitukset.jeesuksenkristuksenkirkko.org.

 16. Ks. Sheldon, In His Steps, s. 246: ”Jos meidän määritelmäämme kristillisyydestä sisältyvät ainoastaan jumalanpalveluksen etuoikeudet, anteliaisuus ilman että siitä koituu kuluja meille itsellemme, hyvää ja helppoa ajanviettoa miellyttävien ystävien ja mukavien asioiden parissa, kunniallinen elämä ja samaan aikaan maailman syntien ja vaikeuksien aiheuttaman suuren painolastin vältteleminen, koska sen kantaminen on liian tuskallista – jos tämä on määritelmämme kristillisyydestä, niin epäilemättä olemme kaukana siitä, että seuraisimme Hänen jalanjälkiään, joka kulki vaikeroiden, itkien ja murehtien kadonnutta ihmiskuntaa, joka hikoili ikään kuin veripisaroita, joka huudahti pystyyn nostetulta ristiltä: ’Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?’”

 17. OL 88:91.

 18. Ks. Jes. 43:3.

 19. Ks. Job 19:25.

 20. Ks. Joh. 8:12.

 21. Joh. 14:6.

 22. Ks. 1. Nefi 3:7.

Tulosta