Yleiskonferenssi
Uusi normaali
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Uusi normaali

Kutsun teitä kääntämään sydämenne, mielenne ja sielunne kasvavassa määrin taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen puoleen.

Rakkaat veljeni ja sisareni, nämä kaksi yleiskonferenssipäivää ovat olleet loistavia! Olen samaa mieltä vanhin Jeffrey R. Hollandin kanssa. Kuten hän mainitsi, puheet, rukoukset ja musiikki ovat kaikki olleet Herran innoittamia. Olen kiitollinen kaikille, jotka ovat osallistuneet jollakin tavoin.

Kaikkien kokousten aikana olen kuvitellut mielessäni, miten te kuuntelette konferenssia. Olen pyytänyt Herraa auttamaan minua ymmärtämään, mitä te tunnette, mistä kannatte huolta tai mihin pyritte löytämään ratkaisun. Olen miettinyt, mitä sellaista voisin sanoa tämän konferenssin päätteeksi, mikä lähettäisi teidät matkaan tuntien tulevaisuuden suhteen sitä toiveikkuutta, jota tiedän Herran haluavan teidän tuntevan.

Me elämme loistavaa aikaa, jonka profeetat ovat nähneet ennalta vuosisatojen ajan. Tämä on taloudenhoitokausi, jolloin vanhurskailta ei pidätetä mitään hengellistä siunausta.1 Maailman levottomuudesta2 huolimatta Herra haluaa meidän odottavan tulevaisuutta ”iloisen odotuksen vallassa”3. Älkäämme jääkö pyörimään paikallamme eilisen muistoissa. Israelin kokoaminen kulkee eteenpäin. Herra Jeesus Kristus johtaa kirkkonsa työtä, ja se tulee saavuttamaan jumalalliset päämääränsä.

Teidän ja minun haasteenamme on huolehtia siitä, että jokainen meistä yltää omiin jumalallisiin mahdollisuuksiinsa. Tänä päivänä kuulemme usein puhuttavan ”uudesta normaalista”. Jos todella haluatte omaksua uuden normaalin, kutsun teitä kääntämään sydämenne, mielenne ja sielunne kasvavassa määrin taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen puoleen. Olkoon se teidän uusi normaalinne.

Omaksukaa teidän uusi normaalinne tekemällä parannusta päivittäin. Pyrkikää olemaan entistä puhtaampia ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Palvelkaa muita. Säilyttäkää iankaikkinen näkökulma. Pitäkää kutsumuksenne kunniassa. Olivatpa haasteenne millaisia tahansa, rakkaat veljeni ja sisareni, eläkää jokainen päivä niin, että te olette valmiimpia kohtaamaan Luojanne.4

Siksi meillä on temppeleitä. Herran toimitukset ja liitot valmistavat meitä iankaikkiseen elämään, suurimpaan kaikista Jumalan siunauksista.5 Kuten tiedätte, koronapandemia teki välttämättömäksi temppeliemme tilapäisen sulkemisen. Sitten aloitimme huolellisesti koordinoidun vaiheittaisen uudelleen avaamisen. Nyt kun vaihe 2 on käytössä monissa temppeleissä, tuhansia pareja on sinetöity ja tuhannet ovat saaneet oman endaumenttinsa vain muutaman viime kuukauden aikana. Odotamme innolla sitä päivää, jolloin kaikki kelvolliset kirkon jäsenet voivat jälleen palvella esivanhempiaan ja Jumalaa pyhässä temppelissä.

Nyt minulla on ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa kuusi uutta temppeliä seuraaville paikkakunnille: Tarawaan Kiribatiin, Port Vilaan Vanuatuun, Lindoniin Utahiin Yhdysvaltoihin, Guatemalan suurkaupunkialueelle Guatemalaan, São Paulon itäiselle alueelle Brasiliaan ja Santa Cruziin Boliviaan.

Kun rakennamme ja ylläpidämme näitä temppeleitä, rukoilemme, että jokainen teistä rakentaa ja ylläpitää itseään niin, että voitte olla kelvollisia pääsemään pyhään temppeliin.

Nyt, rakkaat veljeni ja sisareni, siunaan teitä niin, että täytytte Herran Jeesuksen Kristuksen rauhalla. Hänen rauhansa ylittää kaiken kuolevaisen ymmärryksen.6 Siunaan teitä entistä suuremmalla halulla ja kyvyllä noudattaa Jumalan lakeja. Lupaan, että kun teette niin, teille vuodatetaan runsaita siunauksia, mukaan lukien entistä suurempaa rohkeutta, lisääntynyttä henkilökohtaista ilmoitusta, suloisempaa sopusointua kotiinne ja iloa – myös epävarmuuden keskellä.

Kulkekaamme yhdessä eteenpäin täyttääksemme jumalallisen tehtävämme – valmistaa itseämme ja maailmaa Herran toiseen tulemiseen. Tätä rukoilen ja ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta