Yleiskonferenssi
Herralle suositettu
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Herralle suositettu

Ryhtykää nyt toimeen, jotta teistä tulee ”Herralle suositettu”, niin että Hänen Henkensä olisi runsaana teidän kanssanne.

Hyvää huomenta, veljet ja sisaret. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena olen odottanut innolla virtuaalista kokoontumista maailman kaikilta kulmilta tähän konferenssiin.

Kuva
Durbanin temppeli Etelä-Afrikassa

Tämä on ollut mitä epätavallisin vuosi. Omalla kohdallani se alkoi ensimmäisen presidenttikunnan antamalla toimeksiannolla vihkiä pyhä temppeli Herralle Durbanissa Etelä-Afrikassa. En koskaan unohda rakennuksen mahtavuutta. Mutta rakennusta enemmän tulen aina vaalimaan ihmisten arvokkuutta heidän tullessaan siihen pyhään rakennukseen niin hyvin valmistautuneina. He tulivat valmiina osallistumaan yhteen palautuksen kruunaavista siunauksista – Herran huoneen vihkimiseen. He tulivat sydän täynnä rakkautta Häntä ja Hänen sovitustaan kohtaan. He tulivat täynnä kiitollisuutta taivaallista Isäämme kohtaan siitä, että Hän tarjoaa korotukseen johtavat pyhät toimitukset. He tulivat kelvollisina.

Kuva
Jäseniä Durbanin temppelin luona Etelä-Afrikassa

Temppelit, olivatpa ne missä tahansa, kohoavat maailman tapojen yläpuolelle. Jokainen myöhempien aikojen pyhien temppeli maailmassa – kaikki 168 temppeliä – seisoo todistuksena uskostamme iankaikkiseen elämään ja iloon siitä, että voimme viettää sen perheemme ja taivaallisen Isämme kanssa. Temppelissä käyminen lisää meidän ymmärrystämme jumaluudesta ja iankaikkisesta elämästä, sitoumustamme elää totuuden mukaan ja opettaa sitä sekä halukkuuttamme noudattaa Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä.

Kuva
Herralle pyhitetty

Kirkon jokaisen temppelin ulkoseinässä on asiaankuuluvat sanat ”Herralle pyhitetty”. Temppeli on Herran huone ja turvapaikka maailmalta. Hänen Henkensä ympäröi ne, jotka palvelevat niiden pyhien seinien sisäpuolella. Hän asettaa mittapuut, joiden mukaan me pääsemme sisään Hänen vierainaan.

Kuva
Blaine Twitchell

Appeni Blaine Twitchell, yksi parhaita koskaan tuntemiani miehiä, opetti minulle suurenmoisen asian. Sisar Rasband ja minä menimme tapaamaan häntä, kun hän oli lähestymässä kuolevaisen matkansa päätöstä. Kun astuimme hänen huoneeseensa, hänen piispansa oli juuri lähdössä. Kun tervehdimme piispaa, ajattelin: ”Miten mukava piispa. Täällä hän palvelee yhtä seurakuntansa uskollista jäsentä.”

Mainitsin Blainelle: ”Eikö ollutkin mukavaa, että piispa tuli käymään.”

Blaine katsoi minua ja vastasi: ”Se oli paljon muutakin. Pyysin piispaa tulemaan, koska halusin temppelisuosituspuhuttelun. Haluan lähteä Herralle suositettuna.” Ja niin hän teki!

Tuo ilmaus ”Herralle suositettu” on jäänyt mieleeni. Se on antanut aivan uuden näkökulman säännöllisiin puhutteluihin kirkkomme johtohenkilöiden kanssa. Niin tärkeä on temppelisuositus, että kirkon alkuaikoina vuoteen 1891 asti jokaisen temppelisuosituksen vahvisti kirkon presidentti 1 .

Olipa kyse nuorista tai aikuisista, temppelisuosituspuhuttelussa ei ole kyse käskyistä ja kielloista. Suositus ei ole tarkistusluettelo, lupalappu tai lippu erityisistumapaikkaan. Sillä on paljon korkeampi ja pyhempi tarkoitus. Jotta olemme kelvollisia kunniaan saada temppelisuositus, meidän täytyy elää sopusoinnussa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opetusten kanssa.

Puhuttelussa meillä on mahdollisuus tutkistella omaa sieluamme ja henkilökohtaista uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa. Meillä on siunaus ilmaista todistuksemme palautetusta evankeliumista ja halukkuutemme tukea niitä, jotka Herra on kutsunut johtamaan kirkkoaan, ilmaista uskovamme evankeliumin oppiin, ilmaista täyttäneemme perhevastuut ja olevamme rehellisiä, siveitä, uskollisia ja kuuliaisia sekä noudattavamme viisauden sanaa ja kymmenysten lakia ja pyhittävämme lepopäivän. Ne ovat Jeesukselle Kristukselle ja Hänen työlleen omistetun elämän perusperiaatteita.

Meidän temppelisuosituksemme kuvastaa syvää, hengellistä aikomustamme pyrkiä elämään Herran lakien mukaan ja rakastaa sitä, mitä Hän rakastaa: nöyryyttä, sävyisyyttä, lujuutta, rakkautta, rohkeutta, myötätuntoa, anteeksiantoa ja kuuliaisuutta. Ja me sitoudumme niihin mittapuihin, kun kirjoitamme allekirjoituksemme siihen pyhään asiakirjaan.

Temppelisuosituksemme avaa meille ja muille taivaan portit iankaikkisesti merkittäviin menoihin ja toimituksiin kuten kasteet, endaumentit, avioliittoon vihkimiset ja sinetöimiset.

Olla ”Herralle suositettu” tarkoittaa, että meille muistutetaan, mitä liittonsa pitävältä myöhempien aikojen pyhältä odotetaan. Appeni Blaine piti sitä korvaamattomana valmistautumisena siihen päivään, jolloin hän seisoisi nöyränä Herran edessä.

Kuva
Palava pensas

Miettikää tilannetta, jolloin Mooses kiipesi Horebinvuorelle ja Herra Jehova ilmestyi hänelle palavassa pensaassa. Jumala sanoi hänelle: ”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” 2

Kenkiemme riisuminen temppelin ovella on sitä, että päästämme irti maailmallisista haluista ja mieliteoista, jotka häiritsevät hengellistä kasvuamme, siirrämme syrjään sen, mikä ohjaa kallisarvoista kuolevaisuuttamme sivuraiteelle, nousemme kiistelevän käytöksen yläpuolelle ja etsimme aikaa olla pyhiä.

Jumalallisen suunnitelman mukaan meidän fyysinen kehomme on Jumalan luoma, meidän henkemme temppeli, ja sitä tulee kohdella kunnioittavasti. Totta ovat Alkeisyhdistyksen laulun sanat: ”Ruumiini on temppeli, siit huolta pidän alati.” 3 Kun Herra ilmestyi nefiläisille, Hän käski: ”[Pyhittykää] ottamalla vastaan [Pyhä Henki], jotta voitte seisoa tahrattomina minun edessäni.” 4 ”Millaisia miehiä teidän siis tulee olla?” Herra kysyi ja sitten vastasi: ”Sellaisia kuin minä olen.” 5 Ollaksemme ”Herralle suositettuja” me pyrimme olemaan Hänen kaltaisiaan.

Muistan, kun kuulin presidentti Howard W. Hunterin pitävän ensimmäisen yleiskonferenssipuheensa kirkon 14. presidenttinä. Hän sanoi: ”Sydämeni hartain toive on, että jokainen kirkon jäsen olisi kelvollinen astumaan temppeliin. Herralle olisi mieleen, jos jokainen aikuinen jäsen olisi kelvollinen saamaan temppelisuosituksen ja pitäisi sen voimassa.” 6 Lisäisin, että rajatun käytön suositus asettaa selkeän tien kallisarvoisille nuorillemme.

Presidentti Russell M. Nelson muisteli presidentti Hunterin sanoja: ”Sinä päivänä, 6. kesäkuuta 1994, temppelisuosituksesta, jota pidän mukanani, tuli erilainen asiakirja lompakossani. Sitä ennen se oli väline tavoitteen saavuttamiseksi. Se oli väline, jonka avulla pääsin Herran pyhään huoneeseen. Mutta kun hän oli lausunut nuo sanat, siitä tuli itse tavoite. Siitä tuli merkki kuuliaisuudesta Jumalan profeetalle.” 7

Kuva
Nauvoon temppeli

Mikäli ette ole vielä saaneet suositusta tai jos suosituksenne ei ole enää voimassa, menkää jonoon piispan ovelle aivan kuten varhaiset pyhät jonottivat Nauvoon temppelin ovella vuonna 1846. 8 Minun esivanhempani olivat niiden uskollisten pyhien joukossa. He olivat jättämässä kauniin kaupunkinsa ja menossa länteen, mutta he tiesivät, että temppelissä heitä oli odottamassa pyhiä kokemuksia. Vaikeakulkuisella reitillä Iowassa Sarah Rich kirjoitti: ”Ellei meillä olisi ollut sitä uskoa ja tietoa, jota meille annettiin siinä temppelissä – –, meidän matkamme olisi ollut kuin – – hyppy tuntemattomaan.” 9 Juuri ne meiltä jäävät puuttumaan, jos kuljemme läpi tämän elämän yksin ilman temppelissä luvattua innoitusta ja rauhaa.

Ryhtykää nyt toimeen, jotta teistä tulee ”Herralle suositettu”, niin että Hänen Henkensä olisi runsaana teidän kanssanne ja Hänen mittapuunsa toisivat teille omantunnonrauhan. 10

Nuorten johtohenkilönne, vanhinten koorumin johtajanne, Apuyhdistyksen johtajanne ja palvelutyöveljenne ja palvelutyösisarenne auttavat teitä valmistautumaan, ja piispanne tai seurakunnanjohtajanne opastaa teitä lempeästi.

Olemme kokeneet aikaa, jolloin temppelit ovat olleet suljettuina tai rajallisessa käytössä. Presidentti Nelsonille ja niille, jotka palvelevat hänen rinnallaan, innoitettu päätös sulkea temppelit, oli ”tuskallinen” ja ”huolten raastama”. Presidentti Nelson huomasi kysyvänsä itseltään: ”Mitä sanoisin profeetta Joseph Smithille? Mitä sanoisin Brigham Youngille, Wilford Woodruffille ja muille presidenteille aina presidentti Thomas S. Monsoniin asti?” 11

Nyt me avaamme jälleen vähitellen ja kiitollisina temppeleitä rajallisesti sinetöimisiä ja endaumentteja varten.

Kelvollisuutta päästä temppeliin ei kuitenkaan ole keskeytetty. Saanen tähdentää, että olipa teillä mahdollisuus päästä temppeliin tai ei, te tarvitsette voimassa olevan temppelisuosituksen pysyäksenne lujasti liittopolulla.

Kuva
Ryhmä Uudessa-Seelannissa

Myöhään viime vuonna sisar Rasband ja minä olimme toimeksiannolla Uudessa-Seelannissa puhumassa eräälle isolle nuorten naimattomien aikuisten ryhmälle. Heidän ei ollut helppo päästä temppeliin. Hamiltonissa sijaitseva temppeli oli peruskorjattavana ja he odottivat yhä Aucklandiin rakennettavan temppelin maanmurtotilaisuutta. Tunsin kuitenkin innoitusta kannustaa heitä uusimaan tai hankkimaan temppelisuosituksen.

Vaikka he eivät voisikaan esittää sitä temppelissä, he esittäisivät kuitenkin itsensä Herran edessä puhtaina ja valmiina palvelemaan Häntä. Kelvollisuus saada voimassa oleva temppelisuositus on sekä suojana vastustajaa vastaan, koska olemme antaneet elämästämme lujan sitoumuksen Herralle, että lupauksena siitä, että Henki on meidän kanssamme.

Me teemme temppelityötä, kun etsimme esivanhempiamme ja lähetämme heidän nimensä toimituksia varten. Vaikka temppelimme ovat suljettuina, me voimme silti tutkia sukuamme. Jumalan Henki sydämessämme me seisomme sijaisina heidän puolestaan ”Herralle suositettuina”.

Kun palvelin temppeliosaston toimialajohtajana, kuulin presidentti Gordon B. Hinckleyn mainitsevan tämän pyhien kirjoitusten kohdan, jossa Herra puhuu Nauvoon temppelistä: ”Jatkukoon minun temppelini työ ja kaikki työ, jonka olen määrännyt teille, älköönkä lakatko; ja olkaa kaksin verroin uutteria ja kestäviä ja kärsivällisiä ja työteliäitä, niin ette suinkaan jää palkkaanne vaille, sanoo Herra Sebaot.” 12

Meidän työmme temppelissä liittyy iankaikkiseen palkintoomme. Viime aikoina meidät on pantu koetteelle. Herra on kutsunut meitä työskentelemään temppeleissä uutterina, kestävinä ja kärsivällisinä. 13 Se, että on ”Herralle suositettu”, edellyttää niitä ominaisuuksia. Meidän täytyy uutterina elää käskyjen mukaan, kiinnittää kestävinä huomiomme temppeliliittoihimme ja olla kiitollisia siitä, mitä Herra jatkuvasti opettaa meille niistä, sekä olla kärsivällisiä, kun odotamme, että temppelit jälleen avataan täysimittaisesti.

Kun Herra kutsuu meitä ponnistelemaan ”kaksin verroin”, Hän pyytää, että kasvamme vanhurskaudessa. Voimme esimerkiksi kasvattaa pyhien kirjoitusten tutkimistamme, sukumme tutkimista sekä uskon rukouksiamme, jotta voimme kertoa rakkaudestamme Herran huonetta kohtaan niille, jotka valmistautuvat saamaan temppelisuosituksen, varsinkin oman perheemme jäsenille.

Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina lupaan teille, että kun pyritte kaksin verroin ponnistelemaan vanhurskaasti, niin te tunnette uudistuvanne omistautumisessanne Isää Jumalaa ja Jeesusta Kristusta kohtaan, te tunnette Pyhän Hengen runsaana ohjaavan teitä, te olette kiitollisia pyhistä liitoistanne ja te tunnette rauhaa tietäessänne, että te olette ”Herralle suositettuja”. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta