Yleiskonferenssi
Kestävä voima
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Kestävä voima

Vain usko ja Jumalan sana, jotka täyttävät sielumme sisimmän, riittävät kannattelemaan meitä – ja suomaan meille mahdollisuuden käyttää Hänen voimaansa.

Käydessäni läpi rakkaan profeettamme, presidentti Russell M. Nelsonin opetuksia, huomasin sanan, jota hän on käyttänyt toistuvasti monissa puheissa. Tämä sana on voima.

Ensimmäisessä yleiskonferenssissa sen jälkeen kun presidentti Nelson oli hyväksytty apostoliksi, hän puhui voimasta.1 Vuosien varrella hän on jatkanut opetusta voimasta. Siitä lähtien, kun annoimme tukemme presidentti Nelsonille profeettanamme, hän on opettanut voiman – nimenomaisesti Jumalan voiman – periaatetta ja sitä, kuinka voimme saada sitä käyttöömme. Hän on opettanut meille, kuinka turvautua Jumalan voimaan palvellessamme muita,2 kuinka parannus tuo elämäämme Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovituksensa voiman3 ja kuinka pappeus – Jumalan voima ja valtuus – siunaa kaikkia, jotka tekevät Hänen kanssaan liittoja ja pitävät ne.4 Presidentti Nelson on todistanut, että Jumalan voimaa virtaa kaikille, jotka ovat saaneet endaumentin temppelissä, kun he pitävät liittonsa.5

Minua liikutti erityisesti haaste, jonka presidentti Nelson esitti huhtikuun 2020 yleiskonferenssissa. Hän opasti meitä: ”Tutkikaa ja rukoilkaa oppiaksenne lisää siitä voimasta ja tiedosta, jota olette endaumentissa saaneet – tai jota teille vielä suodaan.”6

Vastatakseni tähän haasteeseen olen tutkinut ja rukoillut ja olen oppinut hyödyllisiä asioita siitä voimasta ja tiedosta, jota olen endaumentissa saanut – tai jota minulle vielä suodaan.

Ei ole helppo ymmärtää, mitä meidän on tehtävä voidaksemme käyttää Jumalan voimaa elämässämme, mutta olen huomannut sen olevan mahdollista, kun tutkimme sitä mielessämme ja rukoilemme, että Pyhä Henki valaisee mieltämme.7 Vanhin Richard G. Scott on esittänyt selkeän määritelmän sille, mitä Jumalan voima on: se on ”voimaa tehdä enemmän kuin mihin pystyisimme omin voimin”8.

Sydämemme ja myös sielumme täyttäminen Jumalan sanalla ja Jeesukseen Kristukseen perustuvalla uskolla on äärimmäisen tärkeää, jotta voimme ammentaa Jumalan voimaa avuksemme näinä haasteellisina aikoina. Ellemme saa Jumalan sanaa ja uskoa Jeesukseen Kristukseen syvälle sydämeemme, meidän todistuksemme ja uskomme saattavat heikentyä ja saatamme menettää mahdollisuuden käyttää voimaa, jota Jumala haluaa meille antaa. Pinnallinen usko ei riitä. Vain usko ja Jumalan sana, jotka täyttävät sielumme sisimmän, riittävät kannattelemaan meitä – ja suomaan meille mahdollisuuden käyttää Hänen voimaansa.

Kun sisar Johnson ja minä kasvatimme lapsiamme, kannustimme heitä jokaista opettelemaan soittamaan jotakin soitinta. Mutta annoimme lastemme ottaa soittotunteja vain siinä tapauksessa, että he tekisivät oman osansa ja harjoittelisivat soittamista päivittäin. Eräänä lauantaina tyttäremme Jalynn oli innoissaan lähdössä leikkimään ystäviensä kanssa, mutta hän ei ollut vielä harjoitellut pianonsoittoa. Hän oli luvannut harjoitella puoli tuntia, joten hän aikoi laittaa ajastimen päälle, koska ei halunnut harjoitella minuuttiakaan kauemmin kuin oli pakko.

Mennessään pianon ääreen hän kulki mikroaaltouunin ohitse ja pysähtyi painelemaan nappuloita. Ajastimen asettamisen sijaan hän ajastikin mikroaaltouunin puoleksi tunniksi ja painoi käynnistysnappulaa. Harjoiteltuaan noin 20 minuuttia hän meni takaisin keittiöön tarkistamaan, kuinka paljon aikaa oli jäljellä, ja huomasi mikroaaltouunin palavan.

Silloin hän juoksi takapihalle, jossa olin pihatöissä, huutaen, että talo palaa. Juoksin nopeasti sisälle ja tosiaan – huomasin mikroaaltouunin olevan liekeissä.

Estääkseni kotiamme palamasta kurotin mikroaaltouunin taakse, irrotin pistokkeen seinästä ja nostin palavan laitteen pois pöytätasolta pitäen kiinni laitteen sähköjohdosta. Toivoin olevani sankari ja pelastavani sekä päivän että kotimme, joten sähköjohdosta roikottaen kieputin liekehtivää mikroaaltouunia ilmassa kaukana kehostani. Pääsin takapihalle ja lennätin laitteen kaaressa nurmikolle. Siellä saimme vesiletkun avulla tukahdutettua leimuavat liekit.

Mikä oli mennyt vikaan? Mikroaaltouuni tarvitsee jotakin, mihin sen tuottama energia imeytyy, ja jos sen sisällä ei ole mitään, mihin energia imeytyisi, laite imee energian itseensä, kuumenee ja saattaa syttyä tuleen ja palaa poroksi.9 Mikroaaltouunimme leimahti liekkeihin ja paloi, koska sen sisällä ei ollut mitään.

Niin ikään ne, joilla on uskoa ja Jumalan sana syvällä sydämessään, voivat kestää ja voittaa tuliset nuolet, joita vastustaja varmasti lähettää tuhoamaan meitä.10 Muussa tapauksessa meidän uskomme, toivomme ja vakaumuksemme eivät ehkä kestä, ja tyhjän mikroaaltouunin tavoin mekin voimme joutua kärsimään.

Olen oppinut, että kun syvällä sielussani olevaan Jumalan sanaan on yhdistynyt usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, voin turvautua Jumalan voimaan ja voittaa vastustajan ja kaiken sen, mitä hän saattaa suunnata minua kohti. Kohdatessamme haasteita voimme luottaa Paavalin opettamaan Herran lupaukseen: ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.”11

Tiedämme, että lapsena Vapahtaja ”kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä”12. Tiedämme, että varttuessaan Jeesukselle ”karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä”13. Tiedämme myös, että kun Hänen palvelutyönsä alkoi, ihmiset, jotka kuulivat Häntä, ”olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta”14.

Valmistautumisensa ansiosta Vapahtaja kasvoi voimassa ja kykeni vastustamaan kaikkia Saatanan kiusauksia.15 Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä ja valmistaudumme tutkimalla Jumalan sanaa ja syventämällä uskoamme, mekin voimme turvautua Jumalan voimaan vastustaaksemme kiusauksia.

Tänä rajoitetun kokoontumisen aikana, jolloin säännöllinen temppelissä käyminen on mahdotonta, olen ottanut asiakseni jatkaa tutkimistani ja oppia lisää siitä Jumalan voimasta, jota saamme, kun solmimme temppeliliittoja ja pidämme ne. Kuten Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksessa luvattiin, me lähdemme temppelistä Jumalan voimalla varustettuina.16 Sille voimalle, jota Jumala antaa niille, jotka solmivat temppeliliittoja ja pitävät ne, ei ole viimeistä voimassaoloaikaa. Eikä sen voiman käyttämiselle pandemian aikana ole rajoituksia. Hänen voimansa vähenee elämässämme vain, jos emme pidä liittojamme emmekä elä siten, että olemme kelvollisia saamaan jatkuvasti Hänen voimaansa.

Kun rakas vaimoni ja minä olimme palvelemassa lähetystyönjohtajina Thaimaassa, Laosissa ja Myanmarissa, saimme omakohtaisesti nähdä, että Jumalan voima tulee niille, jotka solmivat pyhiä liittoja temppelissä ja pitävät ne. Temppelissäkävijöiden avustusrahasto mahdollisti sen, että monet pyhät näissä kolmessa maassa pääsivät käymään temppelissä tehtyään ensin kaiken voitavansa henkilökohtaisten uhrausten ja valmistautumisen avulla. Muistan, kuinka tapasin 20 uskollista laosilaista pyhää lentoasemalla Bangkokissa Thaimaassa ja autoin heitä siirtymään Bangkokissa toiselle lentoasemalle, josta he lentäisivät Hongkongiin. Nuo jäsenet olivat täynnä intoa voidessaan viimein matkustaa Herran huoneeseen.

Kuva
Jäseniä Laosissa

Kun tapasimme nämä hyvät pyhät heidän paluumatkallaan, oli ilmeistä, että he olivat kasvaneet evankeliumissa ja siihen liittyvässä voimassa saatuaan temppeliendaumenttinsa ja tehtyään liittoja Jumalan kanssa. Selvästikin nämä pyhät lähtivät temppelistä varustettuina Hänen voimallaan.17 Tämä voima tehdä enemmän kuin he voisivat tehdä itse antoi heille voiman kestää haasteet, joita kirkon jäsenyys heidän kotimaassaan merkitsee, ja kulkea eteenpäin vieden ”sangen suurta ja loistavaa sanomaa – – totuudessa”18, kun he jatkavat Herran valtakunnan rakentamista Laosissa.

Sinä aikana, kun emme ole voineet käydä temppelissä, olemmeko me kaikki turvautuneet temppelissä solmimiimme liittoihin ja asettaneet elämällemme selkeän, muuttumattoman suunnan? Nämä liitot, jos ne pidetään, antavat meille näkemystä ja odotuksia tulevaisuutta varten ja selkeän päättäväisyyden olla kelvollisia ottamaan vastaan kaiken sen, mitä Herra on meille luvannut, kun olemme uskollisia.

Kehotan teitä tavoittelemaan sitä voimaa, jota Jumala haluaa antaa teille. Todistan, että kun tavoittelemme tätä voimaa, meitä siunataan suuremmalla ymmärryksellä siitä rakkaudesta, jota meidän taivaallinen Isämme tuntee meitä kohtaan.

Todistan, että koska taivaallinen Isä rakastaa teitä ja minua, Hän lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Vapahtajaksemme ja Lunastajaksemme. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, Hänestä, jolla on kaikki voima19, ja teen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. Russell M. Nelson, ”Varjelkaa hengellistä voimavirtajohtoa”, Valkeus, 1985, konferenssiraportti 154. puolivuotiskonferenssista, s. 26–28.

 2. Ks. Russell M. Nelson, ”Palvelemista Jumalan voimalla ja valtuudella”, Liahona, toukokuu 2018, s. 68–75.

 3. Ks. Russell M. Nelson, ”Päätössanat”, Liahona, toukokuu 2019, s. 112.

 4. Ks. Russell M. Nelson, ”Palvelemista Jumalan voimalla ja valtuudella”, s. 68–69.

 5. Ks. Russell M. Nelson, ”Kulkekaa eteenpäin uskossa”, Liahona, toukokuu 2020, s. 115.

 6. Russell M. Nelson, ”Kulkekaa eteenpäin uskossa”, s. 115.

 7. Ks. OL 9:7–9.

 8. Richard G. Scott, ”Jotta meillä olisi kotona rauha”, Liahona, toukokuu 2013, s. 30.

 9. ”Mikroaaltouuni kuumentaa ruokaa ja nesteitä käyttämällä mikroaaltojen energiaa. Mikroaaltouunin sisällä on oltava jotakin sellaista, mihin nämä aallot imeytyvät. Muussa tapauksessa mikroaaltouuni imee aallot itseensä. Aallot kuumentavat mikroaaltouunin sisäosan yrittäen löytää jotakin, mihin ne voisivat imeytyä. Lopulta aallot palaavat mikroaaltouunin magnetroniin, josta ne ovat lähtöisin. Magnetroni ei pysty käsittelemään suurta kuormitusta, joten se lähettää sen edelleen laitteen muihin osiin. Mikroaaltouunin käyttäminen tyhjänä vahingoittaa magnetronia ja myös laitteen muita osia. Pahimmassa tapauksessa mikroaaltouunin osat ylikuumenevat ja mahdollisesti syttyvät tuleen.” (Abacus Appliance Service Corporation, ”Will I Destroy My Microwave If It Runs Empty?” 16. elokuuta 2012, abacusappliance.com; ks. myös Julie R. Thomson, ”13 Things You Should Never Put in the Microwave”, 13. kesäkuuta 2014, huffpost.com.)

 10. Ks. 1. Nefi 15:24.

 11. 2. Tim. 1:7.

 12. Luuk. 2:40.

 13. Luuk. 2:52.

 14. Luuk. 4:32.

 15. Ks. Matt. 4:1–11; Luuk. 4:1–14; OL 20:22.

 16. Ks. OL 109:22.

 17. Ks. OL 109:22.

 18. OL 109:23.

 19. Ks. Matt. 28:18.

Tulosta