Yleiskonferenssi
Jumala tekee jotakin uskomatonta
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Jumala tekee jotakin uskomatonta

Jumala on valmistanut lapsiaan ja kirkkoaan tätä aikaa varten.

Pian Suolajärven laaksoon saapumisensa jälkeen myöhempien aikojen pyhät alkoivat rakentaa pyhää temppeliään. Heistä tuntui, että he olivat viimein löytäneet paikan, jossa he voisivat palvella Jumalaa rauhassa ja olla vapaita vainosta.

Kuitenkin juuri kun temppelin perustus oli valmistumassa, Yhdysvaltain sotilaat lähestyivät laaksoa asettaakseen virkaan uuden kuvernöörin voimakeinoin.

Koska kirkon johtajat eivät tienneet, kuinka vihamielisiä sotajoukot voisivat olla, Brigham Young määräsi, että pyhät piti siirtää turvaan ja temppelin perustus piti haudata.

Varmaankin jotkut kirkon jäsenet ihmettelivät, miksi heidän pyrkimyksensä rakentaa Jumalan valtakuntaa tehtiin jatkuvasti tyhjiksi.

Viimein vaara meni ohi ja temppelin perustukset kaivettiin esiin ja tutkittiin. Silloin pioneerirakentajat havaitsivat, että joissakin alkuperäisistä hiekkakivistä oli halkeamia, minkä vuoksi ne eivät soveltuneet perustukseksi.

Sen vuoksi Brigham korjautti perustuksen niin että se voisi riittävällä tavalla tukea graniittiseiniä1 majesteettisessa Suolajärven temppelissä.2 Lopulta pyhät saattoivat laulaa ”Niin varma on perustus”3 ja tietää, että heidän pyhä temppelinsä oli rakennettu lujalle perustukselle, joka kestäisi sukupolvien ajan.

Kuva
Suolajärven temppelin perustus

Tämä kertomus voi opettaa meille, kuinka Jumala käyttää vastoinkäymisiä toteuttaakseen tarkoituksiaan.

Maailmanlaajuinen pandemia

Jos tämä kuulostaa tutulta ottaen huomioon olosuhteet, joissa elämme nykyään, se johtuu siitä, että niin on.

Epäilen, onko ketään, joka kuulee ääneni tai lukee sanani ja johon maailmanlaajuinen pandemia ei olisi vaikuttanut.

Niille, jotka surevat perheenjäsenten ja ystävien menettämistä – me suremme teidän kanssanne. Pyydämme taivaallista Isää tyynnyttämään ja lohduttamaan teitä.

Tämän viruksen pitkäaikaiset vaikutukset ulottuvat fyysistä terveyttä pidemmälle. Monet perheet ovat menettäneet tuloja, ja heitä uhkaavat nälkä, epävarmuus ja pelko. Ihailemme hyvin monien epäitsekkäitä pyrkimyksiä estää tämän taudin leviäminen. Niiden hiljaiset uhraukset ja ylevät ponnistelut, jotka ovat vaarantaneet oman turvallisuutensa auttaakseen, parantaakseen ja tukeakseen avun tarpeessa olevia, tekevät meidät nöyriksi. Sydämemme on täynnä kiitollisuutta teidän hyvyydestänne ja myötätunnostanne.

Rukoilemme voimallisesti, että Jumala avaisi taivaan ikkunat ja täyttäisi teidän elämänne Jumalan iankaikkisilla siunauksilla.

Me olemme siemeniä

On vielä paljon sellaista, mitä tästä viruksesta ei tiedetä. Mutta ainakin yhden asian tiedän – se on, että tämä virus ei tullut yllätyksenä taivaalliselle Isälle. Hänen ei tarvinnut koota lisää enkelipataljoonia, kutsua koolle hätäkokouksia tai määrätä voimavaroja maailman luomisen jaostosta käsittelemään odottamatonta tarvetta.

Sanomani tänään on, että vaikka me emme tätä pandemiaa halunneetkaan tai odottaneetkaan, niin Jumala on valmistanut lapsiaan ja kirkkoaan tätä aikaa varten.

Me tulemme kestämään tämän. Mutta me teemme enemmän kuin vain kiristelemme hampaitamme, pidämme pintamme ja odotamme, kunnes asiat palaavat jälleen vanhaan normaaliin. Me kuljemme eteenpäin, ja sen tuloksena meistä tulee parempia.

Tavallaan me olemme siemeniä. Ja jotta siemenet voivat yltää mahdollisuuksiinsa, ne täytyy haudata maahan, ennen kuin ne voivat versoa. Todistukseni on, että vaikka ajoittain meistä saattaa tuntua, että elämän koettelemukset ovat haudanneet meidät alleen tai emotionaalinen synkkyys on saartanut meidät, niin Jumalan rakkaus ja Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin siunaukset tuovat esiin jotakin uskomatonta.

Vaikeuksista koituu siunauksia

Jokainen taloudenhoitokausi on kohdannut omia koettelemusten ja vaikeuksien aikoja.

Henok ja hänen kansansa elivät jumalattomuuden, sotien ja verenvuodatuksen aikana. ”Mutta Herra tuli asumaan kansansa kanssa.” Hänellä oli varattuna heitä varten jotakin uskomatonta. Hän auttoi heitä perustamaan Siionin – kansan, jolla ”oli yksi sydän ja yksi mieli” ja joka ”asui vanhurskaudessa”.4

Nuori Joosef, Jaakobin poika, heitettiin kaivoon, myytiin orjaksi, petettiin ja hylättiin.5 Varmastikin Joosef mietti, oliko Jumala unohtanut hänet. Jumalalla oli Joosefia varten mielessään jotakin uskomatonta. Hän käytti tätä koettelemusten ajanjaksoa vahvistaakseen Joosefin luonnetta ja asettaakseen hänet asemaan, jossa hän voisi pelastaa perheensä.6

Kuva
Joseph Libertyn vankilassa

Ajatelkaapa, kuinka profeetta Joseph Smith ollessaan vangittuna Libertyn vankilassa pyysi huojennusta pyhien kärsimyksiin. Hän on varmasti ihmetellyt, kuinka Siion voitaisiin perustaa niissä olosuhteissa. Mutta Herra puhui hänelle rauhaa, ja sen jälkeen annettu loistava ilmoitus toi rauhaa pyhille – ja se tuo edelleen rauhaa teille ja minulle.7

Kuinka monta kertaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon varhaisina vuosina pyhät olivat epätoivoisia ja ihmettelivät, oliko Jumala unohtanut heidät? Mutta vainojen, vaarojen ja hävitysuhkausten läpi Herralla, Israelin Jumalalla oli mielessään jotakin muuta pientä laumaansa varten. Jotakin uskomatonta.

Mitä me opimme näistä esimerkeistä – ja sadoista muista pyhissä kirjoituksissa?

Ensiksikin, vanhurskaille ei anneta vapaalippua, joka sallii heidän välttyä varjojen laaksoilta. Meidän kaikkien on kuljettava läpi vaikeiden aikojen, sillä juuri näinä koettelemusten aikoina me opimme periaatteita, jotka lujittavat luonnettamme ja saavat meidät lähestymään Jumalaa.

Toiseksi, meidän taivaallinen Isämme tietää, että me kärsimme, ja koska me olemme Hänen lapsiaan, Hän ei hylkää meitä.8

Ajatelkaa myötätunnon esikuvaa, Vapahtajaa, joka käytti suuren osan elämästään palvellen sairaita, yksinäisiä, epäileviä ja epätoivoisia.9 Luuletteko, että Hän välittää yhtään vähemmän teistä tänä päivänä?

Rakkaat ystäväni, rakkaat veljeni ja sisareni, Jumala huolehtii teistä ja kaitsee teitä näinä epävarmuuden ja pelon aikoina. Hän tuntee teidät. Hän kuulee pyyntönne. Hän on uskollinen ja luotettava. Hän täyttää lupauksensa.

Jumalalla on teille yksilöinä ja kirkolle kokonaisuutena mielessään jotakin uskomatonta – ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja.

Kiitos, Luojamme, profeetasta

Parhaat päivämme ovat vielä edessäpäin, eivät takanamme. Siksi Jumala antaa meille nykyajan ilmoitusta! Ilman sitä elämä saattaisi tuntua siltä kuin lentäisi odotuskuviota, kunnes sumu hälvenee, jotta voi laskeutua turvallisesti. Herran tarkoitukset meitä varten ovat sitä paljon korkeammalla. Koska tämä on elävän Kristuksen kirkko ja koska Hän ohjaa profeettojaan, me kuljemme eteenpäin ja ylöspäin paikkoihin, joissa emme ole koskaan olleet, korkeuksiin, joita pystymme tuskin kuvittelemaan!

Tämä ei tarkoita sitä, ettemme kohtaisi turbulenssia lentäessämme läpi kuolevaisuuden. Tämä ei tarkoita, ettei tulisi odottamattomia laitevikoja, mekaanisia toimintahäiriöitä tai vakavia sään aiheuttamia haasteita. Itse asiassa tilanne saattaa vaikeutua ennen kuin se muuttuu paremmaksi.

Hävittäjälentäjänä ja lentokapteenina opin, että vaikka en voi valita, mitä vastoinkäymisiä kohtaisin lennon aikana, niin voin valita, kuinka valmistaudun ja reagoin niihin. Kriisin hetkinä tarvitaan nimenomaan tyyntä ja selväjärkistä luottamusta.

Kuinka onnistumme siinä?

Me tunnustamme tosiasiat ja palaamme perusasioihin, evankeliumin perusperiaatteisiin, siihen, mikä on tärkeintä. Vahvistamme henkilökohtaista uskonnollista käytöstämme – kuten rukousta, pyhien kirjoitusten tutkimista ja Jumalan käskyjen pitämistä. Teemme päätöksiä, jotka perustuvat parhaiksi osoittautuneisiin käytäntöihin.

Keskitymme siihen, mitä voimme tehdä, emmekä siihen, mitä emme voi tehdä.

Osoitamme uskomme. Ja kuuntelemme Herran ja Hänen profeettansa opastuksen sanoja, jotka ohjaavat meidät turvaan.

Muistakaa, että tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko – Hän johtaa sitä.

Ajatelkaapa niitä monia innoitettuja edistysaskelia, joita on otettu pelkästään viimeisten kymmenen vuoden aikana. Mainitsen vain muutamia:

 • Sakramenttia on tähdennetty lepopäivän jumalanpalveluksemme keskipisteenä.

 • Tule ja seuraa minua on annettu kotiin keskittyvänä ja kirkon tukemana työkaluna vahvistamaan yksilöitä ja perheitä.

 • Olemme aloittaneet korkeamman ja pyhemmän tavan tehdä palvelutyötä kaikille.

 • Tekniikan käyttäminen evankeliumista kertomisessa ja Herran työn tekemisessä on levinnyt kaikkialle kirkkoon.

Nämä yleiskonferenssikokouksetkaan eivät olisi mahdollisia ilman tekniikan ihmeellisiä työkaluja.

Veljet ja sisaret, kun Kristus johtaa meitä, asiat eivät pelkästään järjesty – niistä tulee uskomattomia.

Israelin kokoamisen työ menee eteenpäin

Alussa saattoi tuntua, että maailmanlaajuinen pandemia olisi esteenä Herran työlle. Esimerkiksi perinteiset menetelmät kertoa evankeliumista eivät ole olleet mahdollisia. Pandemia on kuitenkin tuonut esiin uusia ja luovempia tapoja tavoittaa niitä, jotka ovat sydämeltään vilpittömiä. Israelin kokoamisen työ kasvaa voimassa ja innostuksessa. Sadat ja tuhannet kertomukset todistavat tästä.

Eräs hyvä ystävä, joka asuu kauniissa Norjassa, kirjoitti Harrietille ja minulle viimeaikaisesta kasvusta kasteissa. Hän kirjoitti: ”Paikkakunnilla, missä kirkko on pieni, pienistä ryhmistä tulee lähetysseurakuntia ja lähetysseurakunnista tulee vaarnaseurakuntia!!”

Latviassa eräs nainen, joka oli saanut tietää kirkosta napsauttamalla internetissä olevaa mainosta, oli niin innokas saamaan lisää tietoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, että hän ilmestyi tapaamiseen tunnin etuajassa, ja ennen kuin lähetyssaarnaajat olivat saaneet ensimmäisen opetuksen päätökseen, hän jo kyseli kastepäivästään.

Itä-Euroopassa eräs nainen, jolle lähetyssaarnaajat soittivat, huudahti: ”Sisaret, miksette ole soittaneet aiemmin? Olen odottanut sitä!”

Monet lähetyssaarnaajistamme ovat kiireisempiä kuin koskaan. Monet opettavat useampia ihmisiä kuin koskaan. Jäsenten ja lähetyssaarnaajien välillä on entistä vahvempi yhteys.

Olemme aiemmin saattaneet olla niin kiinni perinteisissä menetelmissä, että tarvittiin pandemia avaamaan silmämme. Kenties rakensimme yhä hiekkakivestä, vaikka graniittiakin oli jo tarjolla. Pakon edessä me opimme nyt käyttämään useita eri menetelmiä tekniikka mukaan lukien, jotta kutsumme ihmisiä – tavanomaisilla ja luontevilla tavoilla – tulemaan ja näkemään, tulemaan ja auttamaan sekä tulemaan ja kuulumaan joukkoon.

Hänen työtään Hänen tavoillaan

Tämä on Herran työtä. Hän kutsuu meitä löytämään Hänen tapojaan tehdä sitä, ja ne saattavat olla erilaisia kuin aiemmat kokemuksemme.

Näin kävi Simon Pietarille ja muille opetuslapsille, jotka menivät kalaan Tiberiaanjärvelle.

”[He] eivät saaneet sinä yönä mitään.

Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla. – –

Jeesus sanoi: ’Heittäkää verkko veneen [toiselle] puolelle, niin saatte.’”

He heittivät verkkonsa toiselle puolelle, ja ”kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös”.10

Jumala on ilmoittanut ja ilmoittaa jatkossakin kaikkivaltiaan kätensä. Päivä on koittava, jolloin katsomme taaksepäin ja tiedämme, että tänä vastoinkäymisten aikana Jumala auttoi meitä löytämään parempia tapoja – Hänen tapojaan – rakentaa Hänen valtakuntaansa lujalle perustukselle.

Lausun todistukseni siitä, että tämä on Jumalan työtä ja Hän tekee jatkossakin monia uskomattomia asioita lastensa, kansansa, keskuudessa. Jumala pitelee meitä huolehtivien ja myötätuntoisten kättensä kämmenillä.

Todistan, että presidentti Russell M. Nelson on Jumalan profeetta meidän aikaamme varten.

Herran apostolina kutsun ja siunaan teitä niin, että teette iloisin mielin kaiken, mikä on teidän vallassanne ja pysytte sitten sijoillanne täysin varmoina saadaksenne ”nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen”11. Ja lupaan, että Herra saa aikaan sen, että teidän vanhurskaasta työstänne koituu uskomattomia asioita. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Graniitilta näyttävä kvartsimontsoniitti, jota saatiin Little Cottonwood -kanjonin suulla olevasta louhoksesta 32 kilometriä kaakkoon kaupungista.

 2. Syvällisempi kertomus historian tästä ajanjaksosta on julkaisussa Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, kirja 2, No Unhallowed Hand, 1846–1893, 2020, luvut 17, 19 ja 21.

 3. Ks. ”Niin varma on perustus”, MAP-lauluja, 43.

  Tämän suurenmoisen hymnin säkeistöt voivat olla teemana meidän ajallemme, ja kun kuuntelemme sanoja uusin korvin, se antaa näkemystä kohtaamiimme haasteisiin:

  Oon sairas tai terve tai rikas, köyhäkin,

  Jos rakkaiden luona tai poissa olisin,

  Jos maata tai merta mä vaeltanen,

  Hän kaiken sen antaa, – – mä mitä tarvitsen.

  Sä ethän nyt pelkää, soi sana Jumalan,

  Kun vierelläs kuljen ja sua talutan,

  Sua nostan ja tuen, riennän vahvistamaan.

  Käyt suojassa kätten – – sä Kaikkivaltiaan.

  Kun kulkemaan kutsun sua halki vesien,

  Niin myrskyjen raivolta sua varjelen.

  Sun kanssasi käyn, siunaan päiväs ja yös

  Ja voitoksi muutan – – sun vaivasi myös.

  Kun koetusten ahjoon sun polkusi käy,

  Niin armoni suojaamaan sua ennättäy.

  En liekkien salli sua vahingoittaa.

  Ne kuonan vain polttaa – – ja kullan puhdistaa. – –

  Ken Jeesukseen turvaa, ei joudu pimeään.

  Hän sisälle käydä saa iloon, elämään.

  En sielua sellaista taistelussaan

  Voi milloinkaan jättää – – mä yksin kulkemaan.

 4. Ks. Moos. 7:13–18.

 5. Joosef oli ehkä vasta 17-vuotias, kun hänen veljensä myivät hänet orjaksi (ks. 1. Moos. 37:2). Hän oli 30-vuotias, kun hän astui faraon palvelukseen (ks. 1. Moos. 41:46). Voitteko kuvitella, miten vaikeaa oli parhaassa iässään olevalle nuorelle miehelle, että hänet petettiin, myytiin orjaksi, häntä syytettiin väärin ja sitten pantiin vankilaan? Joosef on varmastikin esikuvana paitsi kirkon nuorille myös jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle, joka haluaa ottaa ristin ja seurata Vapahtajaa.

 6. Ks. 1. Moos. 45:4–11; 50:20–21. Kohdassa Ps. 105:17–18 sanotaan: ”Hän lähetti heidän edellään miehen, Joosefin, joka myytiin orjaksi. Joosefin jalkoihin pantiin kahleet, hän kantoi rautarengasta kaulassaan.” Eräässä toisessa käännöksessä jae 18 kuuluu näin: ”Hänen jalkojaan vaivattiin kahleilla, hänen sieluunsa tunkeutui rauta” (Youngin kirjaimellinen käännös). Minusta tämä viittaa siihen, että Joosefin vaikeudet tekivät hänen sielustaan yhtä lujan ja sitkeän kuin rauta – ominaisuus, jota hän tarvitsisi sen suurenmoisen ja uskomattoman tulevaisuuden aikana, jonka Herra oli varannut häntä varten.

 7. Ks. OL 121–123.

 8. Jos Jumala käskee lapsiaan tiedostamaan nälkäiset, tarvitsevat, alastomat, sairaat ja ahdistetut sekä olemaan myötätuntoisia heitä kohtaan, niin varmastikin Hän on tietoinen meistä lapsistaan ja armollinen meitä kohtaan (ks. Morm. 8:39).

 9. Ks. Luuk. 7:11–17.

 10. Ks. Joh. 21:1–6.

 11. OL 123:17.

Tulosta