Yleiskonferenssi
Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa

Tänään ulotan kutsuni rukoukseen kaikille ihmisille jokaisessa maassa kaikkialla maailmassa.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kuolevaisuuden palvelutyönsä viimeisellä viikolla Jeesus opetti opetuslapsilleen: ”Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.”1

Ennen Hänen toista tulemistaan tulisi ”taistelun ääniä ja sanomia sodista, – – joka puolella – – nälänhätää ja maanjäristyksiä”2.

Opissa ja liitoissa Vapahtaja sanoi: ”Ja kaikki on levottomuuden vallassa; – – sillä pelko valtaa kaikki ihmiset.”3

Epäilemättä me elämme aikana, jolloin kaikki on levottomuuden vallassa. Monet ihmiset pelkäävät tulevaisuutta, ja monien sydän on kääntynyt pois heidän Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen kohdistuvasta uskostaan.

Uutisraportit ovat täynnä selostuksia väkivallasta. Moraalin mustamaalaamista julkaistaan verkossa. Hautausmaita, kirkkoja, moskeijoita, synagogia ja uskonnollisia pyhäkköjä on runneltu.

Globaali pandemia on yltänyt käytännöllisesti katsoen maailman joka kolkkaan: miljoonat ihmiset ovat saaneet tartunnan, yli miljoona on kuollut. Koulujen valmistujaisjuhlille, kirkkojen jumalanpalveluksille, hääjuhlille, lähetystyöpalvelulle ja lukuisille muille tärkeille elämän tapahtumille on aiheutunut häiriöitä. Lisäksi lukemattomat ihmiset ovat jääneet yksin ja eristyksiin.

Taloudelliset mullistukset ovat aiheuttaneet haasteita hyvin monille, varsinkin taivaallisen Isämme lapsista haavoittuvimmille.

Olemme nähneet, miten ihmiset ovat kiihkeästi käyttäneet oikeuttaan rauhanomaiseen protestointiin, ja olemme nähneet vihaisten väkijoukkojen mellakoita.

Samaan aikaan näemme jatkuvasti selkkauksia kaikkialla maailmassa.

Ajattelen usein niitä teistä, jotka kärsivät, ovat huolissaan, peloissaan tai kokevat yksinäisyyttä. Vakuutan teille jokaiselle, että Herra tuntee teidät, että Hän on tietoinen huolistanne ja tuskistanne ja että Hän rakastaa teitä – läheisesti, henkilökohtaisesti, syvästi ja ikuisesti.

Joka ilta kun rukoilen, pyydän Herraa siunaamaan kaikkia, joita painavat murhe, tuska, yksinäisyys ja surullisuus. Tiedän, että muut kirkon johtohenkilöt rukoilevat samaa. Meidän sydämemme – yhdessä ja erikseen – tuntee myötätuntoa teitä kohtaan, ja rukoilemme Jumalaa teidän puolestanne.

Vietin viime vuonna muutamia päiviä Yhdysvaltain koillisosissa vieraillen Amerikan ja kirkon historian tapahtumapaikoilla, osallistuen kokouksiin lähetyssaarnaajiemme ja jäsentemme kanssa sekä tavaten valtiovallan ja liike-elämän johtohenkilöitä.

Sunnuntaina 20. lokakuuta puhuin laajalle kuulijakunnalle Bostonissa Massachusettsin osavaltiossa. Puhuessani tunsin innoitusta sanoa: ”Pyydän teitä hartaasti – – rukoilemaan tämän maan, meidän johtajiemme, kansamme ja perheiden puolesta, jotka elävät tässä suurenmoisessa, Jumalan perustamassa maassa.”4

Sanoin myös, että Amerikka ja monet maapallon kansakunnista ovat entisaikojen tapaan jälleen tärkeässä risteyskohdassa ja tarvitsevat meidän rukouksiamme.5

Pyyntöni ei sisältynyt valmistelemaani puheeseen. Nuo sanat tulivat, kun tunsin Hengen innoittavan minua kutsumaan läsnä olevia rukoilemaan maansa ja johtajiensa puolesta.

Tänään ulotan kutsuni rukoukseen kaikille ihmisille jokaisessa maassa kaikkialla maailmassa. Riippumatta siitä, kuinka rukoilette tai ketä rukoilette, niin osoittakaa uskonne – olipa uskonne millainen tahansa – ja rukoilkaa maanne ja kansakuntanne johtajien puolesta. Kuten sanoin viime lokakuussa Massachusettsissa, me seisomme tänä päivänä historian tärkeässä risteyskohdassa ja maapallon kansakunnat kaipaavat kipeästi jumalallista innoitusta ja johdatusta. Tässä ei ole kyse politiikasta tai menettelytavoista. Tässä on kyse rauhasta ja parantumisesta, jotka voivat tulla sekä yksilöiden sieluun että maan – suurkaupunkien, pikkukaupunkien ja kylien – sieluun Rauhan Ruhtinaan ja kaiken parantamisen lähteen, Herran Jeesuksen Kristuksen avulla.

Muutaman viime kuukauden aikana mieleeni on tullut vaikutelma siitä, että paras tapa auttaa nykyisessä maailmantilanteessa on se, että kaikki ihmiset turvaavat täydemmin Jumalaan ja kääntävät sydämensä Hänen puoleensa vilpittömässä rukouksessa. Nöyrtyminen ja taivaan innoituksen tavoitteleminen, jotta kestämme tai voitamme sen, mitä on edessämme, on turvallisin ja varmin tapa kulkea luottavaisina eteenpäin läpi näiden vaikeiden aikojen.

Pyhissä kirjoituksissa tähdennetään Jeesuksen lausumia rukouksia sekä Hänen opetuksiaan rukouksesta Hänen palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa. Muistatte Isä meidän -rukouksen:

”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa.

Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. [Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.]”6

Tämä keskittynyt, kaunis rukous, jota toistetaan usein läpi kristikunnan, tekee selväksi, että on sopivaa rukoilla puhuttelemalla suoraan ”Isä meidän, joka olet taivaissa”, saadaksemme vastauksia siihen, mikä meitä huolestuttaa. Rukoilkaamme siis jumalallista johdatusta.

Kehotan teitä rukoilemaan alati.7 Rukoilkaa perheenne puolesta. Rukoilkaa kansakuntien johtajien puolesta. Rukoilkaa niiden rohkeiden ihmisten puolesta, jotka ovat etulinjassa nykyisissä taisteluissa sosiaalisia, ympäristöön liittyviä, poliittisia ja biologisia vitsauksia vastaan, jotka vaikuttavat kaikkiin ihmisiin kaikkialla maailmassa – rikkaisiin ja köyhiin, nuoriin ja vanhoihin.

Vapahtaja opetti meille, ettemme saa rajoittaa sitä, keiden puolesta rukoilemme. Hän sanoi: ”Rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä.”8

Golgatan ristillä, missä Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, Hän noudatti sitä, mitä Hän opetti, kun Hän rukoili: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.”9

Se, että vilpittömästi rukoilemme niiden puolesta, joita voidaan pitää vihollisinamme, osoittaa meidän uskovan siihen, että Jumala voi muuttaa oman sydämemme ja muiden sydämen. Tällaisten rukousten pitäisi vahvistaa päättäväisyyttämme tehdä tarvittavia muutoksia omassa elämässämme, perheessämme ja yhteisössämme.

Asuittepa missä tahansa, puhuittepa mitä kieltä tahansa tai kohtasittepa mitä haasteita tahansa, Jumala kuulee teitä ja vastaa teille omalla tavallaan ja omana aikanaan. Koska olemme Hänen lapsiaan, voimme lähestyä Häntä ja pyytää apua, lohtua ja uudistuneen halun vaikuttaa maailmaan myönteisellä tavalla.

Useinkaan ei riitä, että rukoilemme oikeudenmukaisuuden, rauhan, köyhien ja sairaiden puolesta. Kun olemme polvistuneet rukoukseen, meidän pitää nousta polviltamme ja tehdä voitavamme asian hyväksi – auttaaksemme sekä itseämme että muita.10

Pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä uskovista ihmisistä, jotka ovat yhdistäneet rukouksen tekoihin vaikuttaakseen omaan elämäänsä ja muiden elämään. Mormonin kirjassa kerrotaan esimerkiksi Enosista. On havaittu, että ”suunnilleen kaksi kolmasosaa hänen lyhyestä kirjastaan kuvailee rukousta tai rukousten sarjaa, ja loppuosassa kerrotaan, mitä hän teki saamiensa vastausten seurauksena”11.

Meillä on monia esimerkkejä siitä, kuinka rukouksella on ollut suuri vaikutus oman kirkkomme historiaan, alkaen Joseph Smithin ensimmäisestä ääneen lausutusta rukouksesta metsäaukiolla lähellä hänen vanhempiensa hirsimökkiä keväällä 1820. Kun Joseph pyysi anteeksiantoa ja hengellistä johdatusta, hänen rukouksensa avasi taivaat. Nykyään me olemme edunsaajia siinä, että profeetta Joseph ja muut uskolliset myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat miehet ja naiset ovat rukoilleet ja toimineet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamiseksi.

Ajattelen usein uskollisten naisten kuten Mary Fielding Smithin rukouksia. Jumalan avulla hän johti rohkeasti perheensä lisääntyvien vainojen keskeltä Illinoisista turvaan tähän laaksoon, missä hänen perheensä menestyi hengellisesti ja ajallisesti. Rukoiltuaan polvillaan vilpittömästi hän sitten työskenteli uutterasti haasteidensa voittamiseksi ja perheensä siunaamiseksi.

Rukous kohottaa meitä ja tuo meitä yhteen yksilöinä, perheinä, kirkkona ja maailmana. Rukous vaikuttaa lääketieteen tutkijoihin ja auttaa heitä kohti sellaisten rokotteiden ja lääkkeiden keksimistä, jotka saavat tämän pandemian päätökseen. Rukous lohduttaa niitä, jotka ovat menettäneet omaisen. Se johdattaa meitä tietämään, mitä tehdä omaksi henkilökohtaiseksi suojaksemme.

Veljet ja sisaret, kehotan teitä voimistamaan sitoumustanne rukoilla. Kehotan teitä rukoilemaan huoneissanne, päivittäisissä toimissanne, kodeissanne, seurakunnissanne ja alati sydämessänne.12

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtajien puolesta kiitän teitä rukouksistanne meidän hyväksemme. Kehotan teitä edelleen rukoilemaan, että voimme saada innoitusta ja ilmoitusta ohjaamaan kirkkoa läpi näiden vaikeiden aikojen.

Rukous voi muuttaa meidän oman elämämme. Vilpittömän rukouksen kannustamina me voimme kehittyä ja auttaa muita tekemään samoin.

Tiedän rukouksen voiman omasta kokemuksestani. Hiljattain olin yksin toimistossani. Käteeni oli juuri tehty kirurginen toimenpide. Käteni oli sinertävän musta ja turvonnut, ja sitä särki. Kun istuin työpöytäni ääressä, en pystynyt keskittymään tärkeisiin ja olennaisiin asioihin, koska tämä kipu häiritsi ajatuksiani.

Polvistuin rukoukseen ja pyysin Herraa auttamaan minua keskittymään, jotta voisin täyttää työni. Nousin seisomaan ja palasin työpöydälläni olevan paperipinon ääreen. Miltei välittömästi mieleni kirkastui ja terävöityi ja pystyin suorittamaan edessäni olevat kiireelliset tehtävät.

Maailman tämänhetkinen kaoottinen tilanne saattaa tuntua pelottavalta, kun ajattelemme ongelmien ja haasteiden paljoutta. Mutta palava todistukseni on, että jos me rukoilemme ja pyydämme taivaalliselta Isältä kaivattuja siunauksia ja johdatusta, niin me tulemme tuntemaan, kuinka voimme siunata perhettämme, lähimmäisiämme, yhteisöämme ja jopa asuinmaatamme.

Vapahtaja rukoili, ja sitten Hän ”kulki ympäri maata, teki hyvää”13 ruokkien köyhiä, antaen tarvitseville rohkeutta ja tukea sekä suoden rakkautta, anteeksiantoa, rauhaa ja lepoa kaikille, jotka tulisivat Hänen luokseen. Hän edelleen auttaa meitä.

Kehotan kaikkia kirkon jäseniä sekä lähimmäisiämme ja ystäviämme muissa uskontokunnissa kaikkialla maailmassa tekemään, kuten Vapahtaja neuvoi opetuslapsiaan: ”Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa14 rauhaa, lohtua, turvaa ja tilaisuuksia palvella toisianne.

Kuinka suuri onkaan rukouksen voima ja kuinka tarpeellisia ovatkaan tämän päivän maailmassa meidän rukouksemme, joita me lausumme osoittaen uskoa Jumalaan ja Hänen rakkaaseen Poikaansa! Muistakaamme rukouksen voima ja arvostakaamme sitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta