Yleiskonferenssi
Maassa oli tallella syötävää
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Maassa oli tallella syötävää

Kun pyrimme tulemaan ajallisesti omavaraisiksi, me voimme kohdata elämän koettelemuksia entistä suuremmalla varmuudella.

Ennen nyt vallitsevan pandemian aiheuttamia matkustusrajoituksia olin palaamassa kotiin eräältä toimeksiannolta ulkomailla, ja aikataulusyyt aiheuttivat välilaskun sunnuntaina. Lentojen välillä minulla oli aikaa osallistua paikalliseen sakramenttikokoukseen, missä minulla oli myös tilaisuus esittää lyhyt sanoma. Kokouksen jälkeen eräs innokas diakoni tuli luokseni ja kysyi, tunnenko presidentti Nelsonin ja onko minulla koskaan ollut tilaisuutta puristaa hänen kättään. Vastasin, että tunnen hänet, että olen puristanut hänen kättään ja että johtavan piispakunnan jäsenenä minulla on tilaisuus tavata presidentti Nelson ja hänen neuvonantajansa pari kertaa joka viikko.

Silloin nuori diakoni istahti tuolille, nosti kätensä ilmaan ja huudahti: ”Tämä on elämäni mahtavin päivä!” Veljet ja sisaret, en ehkä nosta käsiäni ilmaan ja huuda, mutta olen iankaikkisesti kiitollinen elävästä profeetasta ja siitä ohjauksesta, jota me saamme profeetoilta, näkijöiltä ja ilmoituksensaajilta, varsinkin näinä haasteiden aikoina.

Aivan alusta asti Herra on antanut ohjeita auttaakseen kansaansa valmistautumaan hengellisesti ja ajallisesti onnettomuuksiin ja koettelemuksiin, joiden Hän tietää kuuluvan tähän kuolevaisuuden kokemukseen. Nämä onnettomuudet voivat olla luonteeltaan henkilökohtaisia tai yleisiä, mutta Herran johdatus antaa suojaa ja tukea siinä määrin kuin otamme varteen Hänen neuvonsa ja toimimme niiden mukaan. Yksi suurenmoinen esimerkki annetaan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, missä kerrotaan Joosefista Egyptissä ja siitä, miten hän tulkitsi innoitetusti faraon unen.

”Joosef sanoi faraolle: ’– – Jumala on kertonut faraolle, mitä hän aikoo tehdä. – –

Seuraavat seitsemän vuotta ovat suuren yltäkylläisyyden aikaa koko Egyptin maassa,

mutta niitä seuraa seitsemän niin kovaa nälkävuotta, että koko tuo yltäkylläisyys jää Egyptissä unohduksiin.” 1

Farao kuunteli Joosefia, toimi sen pohjalta, mitä Jumala oli näyttänyt hänelle unessa, ja ryhtyi heti valmistautumaan siihen, mitä oli tulossa. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan sitten:

”Ja maa tuotti seitsemänä yltäkylläisyyden vuotena viljaa ylen määrin.

Näiden – – seitsemän hyvän vuoden aikana Joosef keräsi kaikkea syötävää. – –

Hän varastoi viljaa niin suunnattomat määrät, että lopulta sitä oli kuin hiekkaa meren rannalla eikä sen määrää enää voitu mitata.” 2

Kun seitsemän yltäkylläisyyden vuotta olivat menneet, meille kerrotaan, että ”alkoi seitsemän nälkävuoden aika, kuten Joosef oli ennalta sanonut. Kato tuli kaikkiin muihinkin maihin, mutta Egyptin maassa oli tallella syötävää.” 3

Tänä päivänä meitä siunataan siten, että meitä johtavat profeetat, jotka ymmärtävät, että meidän on tarpeen valmistautua onnettomuuksiin, jotka kohtaisivat 4 . He myös käsittävät, mitä rajoitteita tai rajoituksia saatamme kohdata pyrkiessämme noudattamaan heidän neuvojaan.

Ymmärrämme selkeästi, että niin koronapandemian kuin tuhoisien luonnonkatastrofien aiheuttamat vaikutukset eivät katso ihmiseen vaan ylittävät etnisiä, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia rajoja kaikilla mantereilla. Työpaikkoja on menetetty ja tulot ovat vähentyneet, kun lomautukset ovat vaikuttaneet työmahdollisuuksiin ja terveyteen liittyvät tai lain asettamat haasteet ovat vaikuttaneet kykyyn tehdä työtä.

Kaikki te, joihin tämä on vaikuttanut – me ilmaisemme ymmärrystä ja huolta tilanteestanne sekä lujan vakaumuksen siitä, että parempia päiviä on tulossa. Teitä on siunattu piispalla tai seurakunnanjohtajalla, joka etsii seurakunnastaan jäseniä, joilla on ajallisia tarpeita. Hänellä on käytettävissään apuvälineitä ja voimavaroja, jotka voivat auttaa teitä saattamaan elämänne kuntoon ja opastamaan teidät omavaraisuuden polulle, kun noudatatte valmistautumisen periaatteita.

Nykypäivän oloissa, kun pandemia on järkyttänyt niin koko talouselämää kuin yksittäisten ihmisten elämää, olisi epäjohdonmukaista, että myötätuntoinen Vapahtaja jättäisi huomioimatta sen tosiasian, että monilla on vaikeuksia, ja pyytäisi heitä aloittamaan ruokavaraston ja rahavarojen kartuttamisen tulevaisuutta varten. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi pysyvästi sivuuttaa valmistautumisen periaatteet – vain että näitä periaatteita tulee toteuttaa ”viisaasti ja järjestyksessä” 5 , jotta tulevaisuudessa voisimme sanoa kuten Joosef Egyptissä: ”Maassa oli tallella syötävää.” 6

Herra ei odota meidän tekevän enemmän kuin mihin pystymme, mutta Hän kylläkin odottaa meidän tekevän sen, mihin pystymme, silloin kun pystymme. Kuten presidentti Nelson muistutti meitä viime yleiskonferenssissamme: ”Herra rakastaa ponnistelemista.” 7

Kuva
Henkilökohtaiset raha-asiat -oppikirja eri kielillä

Kirkon johtajat ovat usein kannustaneet myöhempien aikojen pyhiä ”valmistautumaan vastoinkäymisiin elämässä hankkimalla perusvaraston ruokaa ja vettä sekä hieman rahaa säästöön” 8 . Samalla meitä kannustetaan olemaan viisaita ja olemaan menemättä liiallisuuksiin 9 pyrkiessämme luomaan kotivaran ja vararahaston. Oppikirja Henkilökohtaiset raha-asiat – tavoitteena omavaraisuus, joka on julkaistu vuonna 2017 ja on nykyään saatavana kirkon verkkosivustolla 36 kielellä, alkaa ensimmäisen presidenttikunnan sanomalla, jossa sanotaan:

”Herra on julistanut: ’Minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni’ (OL 104:15). Tämä ilmoitus on Herran lupaus siitä, että Hän antaa ajallisia siunauksia ja avaa tien omavaraisuuteen. – –

Näiden periaatteiden omaksuminen ja niiden mukaan eläminen mahdollistaa sen, että voitte saada enemmän Herran lupaamia ajallisia siunauksia.

Kehotamme teitä tutkimaan näitä periaatteita uutterasti ja soveltamaan niitä käytäntöön sekä opettamaan niitä perheenne jäsenille. Kun teette niin, saatte siunauksia elämäänne – –, [koska] olette taivaallisen Isämme lapsia. Hän rakastaa teitä eikä koskaan hylkää teitä. Hän tuntee teidät ja on valmiina antamaan teille omavaraisuuden hengellisiä ja ajallisia siunauksia.” 10

Tämä aineisto sisältää lukuja, jotka on omistettu talousarvion laatimiseen ja sen mukaan elämiseen, oman perheen suojelemiseen puutteelta, taloudellisen kriisitilanteen hallitsemiseen, sijoittamiseen tulevaisuutta varten sekä moneen muuhun, ja se on kaikkien saatavana kirkon verkkosivustolla tai paikallisilta johtohenkilöiltä.

Kun mietimme valmistautumisen periaatetta, voimme katsoa taaksepäin ja saada innoitusta Joosefilta Egyptissä. Tieto siitä, mitä tapahtuisi, ei olisi riittänyt kantamaan heitä läpi ”laihojen” vuosien, elleivät he olisi tehneet tiettyjä uhrauksia yltäkylläisyyden vuosina. Sen sijaan että faraon alaiset olisivat kuluttaneet kaiken, mitä he pystyivät tuottamaan, rajoituksia säädettiin ja niitä noudatettiin, jolloin ruokaa riitti sekä heidän välittömiin tarpeisiinsa että tuleviin. Pelkkä tieto siitä, että haasteellisia aikoja tulisi, ei riittänyt. Heidän piti toimia, ja ponnistelujensa vuoksi ”maassa oli tallella syötävää” 11 .

Tämä johtaa tärkeään kysymykseen: ”Eli mitä sitten?” Hyvänä lähtökohtana on ymmärtää, että Herralle kaikki on hengellistä ja ettei Hän ”ole milloinkaan antanut [meille] ajallista lakia” 12 . Siten kaikki suuntaa siihen, että Jeesus Kristus on perusta, jolle meidän täytyy rakentaa – myös ajallinen valmistautumisemme.

Ajallinen valmistautuminen ja omavaraisuus on ”[uskomista] siihen, että Jeesuksen Kristuksen armon eli kaiken mahdollistavan voiman sekä omien ponnistelujemme ansiosta kykenemme saamaan kaikki elämän hengelliset ja aineelliset perustarpeet itseämme ja perhettämme varten” 13 .

Muita puolia ajallisen valmistautumisen hengellisessä perustassa ovat toimiminen ”viisaasti ja järjestyksessä” 14 , mikä tarkoittaa ruokavaraston ja säästöjen kartuttamista vähitellen ajan kuluessa, sekä ”pienten ja yksinkertaisten” keinojen 15 hyödyntäminen, mikä on osoituksena uskosta siihen, että Herra suurentaa meidän pienet mutta johdonmukaiset ponnistelumme.

Kun hengellinen perusta on paikallaan, silloin voimme menestyksekkäästi toteuttaa kahta ajallisen valmistautumisen tärkeää osatekijää – hoitaa raha-asioita ja kotivaraa.

Raha-asioiden hoitamisen pääperiaatteita ovat kymmenysten ja uhrien maksaminen, velasta eroon pääseminen ja velan välttäminen, talousarvion laatiminen ja sen mukaan eläminen sekä säästäminen tulevaisuutta varten.

Kotivaran pääperiaatteita ovat ruoan varastoiminen, veden varastoiminen sekä muiden perustarvikkeiden varastoiminen yksilön ja perheen tarpeiden perusteella, koska ”paras varastohuone” 16 on koti, josta tulee ”käyttökelpoisin varasto puutteen aikana” 17 .

Kun omaksumme hengellisiä periaatteita ja tavoittelemme Herralta innoitusta, meitä johdatetaan tietämään, mikä on Herran tahto meidän kohdallamme yksilöinä ja perheinä sekä kuinka parhaiten noudattaa ajallisen valmistautumisen tärkeitä periaatteita. Kaikista tärkein askel on aloittaa.

Vanhin David A. Bednar opetti tätä periaatetta sanoessaan: ”Toiminnan aloittaminen on uskon osoittamista. – – Tosi usko kohdistuu ja keskittyy Herraan Jeesukseen Kristukseen ja johtaa aina toimintaan.” 18

Veljet ja sisaret, alati muuttuvassa maailmassa meidän täytyy valmistautua epävarmoja aikoja varten. Vaikka tulossa onkin parempia päiviä, me tiedämme, että kuolevaisuuden ajalliset ylä- ja alamäet tulevat jatkumaan. Kun pyrimme tulemaan ajallisesti omavaraisiksi, me voimme kohdata elämän koettelemuksia entistä suuremmalla varmuudella, rauha sydämessämme, ja Egyptin Joosefin tavoin voimme sanoa stressaavissakin oloissa: ”Maassa oli tallella syötävää.” 19 Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta