Yleiskonferenssi
Uskoa osoittaen kohti tulevaisuutta
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Uskoa osoittaen kohti tulevaisuutta

Tulevaisuus tulee olemaan loistava niille, jotka ovat valmiita ja jotka jatkavat valmistautumista ollakseen välineitä Herran käsissä.

Tämä on ollut unohtumaton ilta. Rakkaat sisareni, minulle on kunnia saada olla kanssanne. Olette olleet mielessäni hyvin usein näiden muutaman viime kuukauden aikana. Teitä on yli kahdeksan miljoonan vahvuinen joukko. Teitä on paitsi lukumäärän myös hengellisen voiman puolesta riittävästi muuttamaan maailmaa. Olen seurannut, miten te olette tehneet juuri sitä tämän pandemian aikana.

Jotkut teistä joutuivat yhtäkkiä etsimään vähiin käyneitä tarvikkeita tai uutta työpaikkaa. Monet ohjasivat lapsia ja pitivät huolta naapureista. Jotkut toivottivat lähetyssaarnaajan kotiin odotettua aiemmin, ja toiset puolestaan tekivät kodistaan lähetyssaarnaajan koulutuskeskuksen. Olette tekniikan avulla olleet yhteydessä perheeseen ja ystäviin, palvelleet niitä, jotka ovat tunteneet olevansa eristyksissä, ja opiskelleet Tule ja seuraa minua -aineistoa muiden kanssa. Olette löytäneet uusia tapoja tehdä lepopäivästä ilon päivän. Ja olette valmistaneet suojamaskeja – miljoonittain!

Sydämellistä myötätuntoa ja rakkautta tuntien sydämeni kääntyy niiden monien naisten puoleen eri puolilla maailmaa, joiden läheisiä on kuollut. Me suremme teidän kanssanne. Ja me rukoilemme teidän puolestanne. Me ylistämme kaikkia, jotka työskentelevät väsymättä muiden terveyden turvaamiseksi, ja me rukoilemme heidän puolestaan.

Myös te nuoret naiset olette olleet suurenmoisia. Vaikka sosiaalisessa mediassa on tulvimalla kiistelyä, monet teistä ovat löytäneet tapoja rohkaista muita ja jakaa Vapahtajamme valoa.

Sisaret, te olette kaikki olleet ehdottoman sankarillisia! Ihailen teidän vahvuuttanne ja uskoanne. Te olette osoittaneet, että vaikeissa olosuhteissa te jatkatte rohkeina eteenpäin. Rakastan teitä ja vakuutan teille, että Herra rakastaa teitä ja näkee suuren työn, jota olette tekemässä. Kiitos teille! Jälleen kerran te olette osoittaneet, että te olette kirjaimellisesti Israelin toivo!

Te ilmennätte niitä toiveita, joita presidentti Gordon B. Hinckleyllä oli teidän suhteenne, kun hän 25 vuotta sitten syyskuussa 1995 esitteli asiakirjan ”Perhe – julistus maailmalle” yleisessä Apuyhdistyksen kokouksessa. 1 On merkittävää, että hän päätti esitellä tämän tärkeän julistuksen kirkon sisarille. Niin tekemällä presidentti Hinckley tähdensi naisten korvaamatonta vaikutusta Herran suunnitelmassa.

Haluaisin tietää, mitä olette oppineet tänä vuonna. Oletteko kasvaneet lähemmäksi Herraa vai tunnetteko olevanne kauempana Hänestä? Entä mitä nykyiset tapahtumat ovat saaneet teidät tuntemaan tulevaisuutta kohtaan?

Kieltämättä Herra on puhunut meidän ajastamme vakavoittavin sanoin. Hän on varoittanut, että meidän aikanamme ”kaikki [lamaantuisivat] pelosta” 2 ja että jopa valitut olisivat vaarassa joutua harhaan 3 . Hän sanoi profeetta Joseph Smithille, että ”rauha [otettaisiin] pois maan päältä” 4 ja onnettomuudet kohtaisivat ihmiskuntaa 5 .

Herra on kuitenkin antanut näkemyksen myös siitä, kuinka ihmeellinen tämä taloudenhoitokausi on. Hän innoitti profeetta Joseph Smithiä julistamaan, että ”työ näinä viimeisinä päivinä on äärettömän suurta – –. Sen suuruus on sanoin kuvaamatonta ja sen ylevyys vertaansa vailla.” 6

Ylevyys ei ehkä ole sana, jota käyttäisitte kuvailemaan näitä muutamaa mennyttä kuukautta! Kuinka meidän tulee suhtautua sekä näihin vakavoittaviin profetioihin että loistaviin julistuksiin, jotka koskevat meidän aikaamme? Herra antoi meille vastauksen yksinkertaisella mutta hämmästyttävällä vakuutuksella: ”Jos te olette valmiita, te ette pelkää.” 7

Millainen lupaus! Se voi kirjaimellisesti muuttaa tavan, jolla suhtaudumme tulevaisuuteen. Kuulin hiljattain erään naisen, jolla on syvä todistus, myöntävän, että pandemia ja Suolajärven laaksossa tapahtunut maanjäristys olivat auttaneet häntä käsittämään, ettei hän ollut aivan niin hyvin valmistautunut kuin hän oli luullut olevansa. Kun kysyin, tarkoittiko hän ruokavarastoaan vai todistustaan, hän hymyili ja sanoi: ”Kyllä!”

Jos valmistautuminen on avain siihen, että voimme ottaa tämän taloudenhoitokauden ja tulevaisuutemme iloiten vastaan uskoa osoittaen, niin kuinka voimme parhaiten valmistautua?

Vuosikymmenten ajan Herran profeetat ovat kehottaneet meitä varaamaan ruokaa, vettä ja vararahaston vaikeita aikoja varten. Nykyinen pandemia on vahvistanut tämän neuvon viisauden. Kehotan teitä ryhtymään toimeen ollaksenne valmiita ajallisesti. Mutta kannan sitäkin suurempaa huolta teidän hengellisestä ja emotionaalisesta valmistautumisestanne.

Siinä suhteessa voimme oppia paljon sotapäällikkö Moronilta. Nefiläisten sotajoukkojen päällikkönä hän kohtasi vihollisvoimia, jotka olivat heitä vahvempia, lukumäärällisesti suurempia ja häijympiä. Niinpä Moroni valmisti kansaansa kolmella keskeisellä tavalla.

Ensiksi hän auttoi heitä luomaan alueita, joissa he olisivat turvassa – hän nimitti niitä ”turvapaikoiksi” 8 . Toiseksi hän valmisti ”kansan mieltä olemaan uskollinen Herralle Jumalalleen” 9 . Ja kolmanneksi hän ei koskaan lakannut valmistamasta kansaansa – fyysisesti tai hengellisesti. 10 Tarkastellaanpa näitä kolmea periaatetta.

Periaate numero 1: Luokaa turvapaikkoja.

Moroni vahvisti jokaista nefiläisten kaupunkia maavalleilla, linnakkeilla ja muureilla. 11 Kun lamanilaiset tulivat taistelemaan heitä vastaan, he ”olivat tavattoman hämmästyneitä nefiläisten viisaudesta turvapaikkojensa varustamisessa” 12 .

Samalla tavoin kun sekasorto raivoaa meidän ympärillämme, meidän pitää luoda paikkoja, joissa me olemme turvassa sekä fyysisesti että hengellisesti. Kun kodistanne tulee henkilökohtainen uskon pyhäkkö – missä Henki asuu – teidän kodistanne tulee puolustuksen etulinja.

Samalla tavoin Siionin vaarnat ovat ”suojana myrskyltä” 13 , koska niitä johtavilla on pappeuden avaimet ja he käyttävät pappeuden valtuutta. Kun jatkuvasti noudatatte niiden neuvoja, jotka Herra on valtuuttanut ohjaamaan teitä, te tunnette entistä suurempaa turvallisuutta.

Temppeli – Herran huone – on turvapaikka vailla vertaa. Siellä teille sisarille annetaan pappeuden voimaa pyhien pappeuden liittojen kautta, joita solmitte. 14 Siellä perheenne sinetöidään iankaikkisuudeksi. Tänäkin vuonna, kun pääsyä temppeleihimme on vakavasti rajoitettu, teidän endaumenttinne on antanut teille jatkuvan pääsyn Jumalan voimaan, kun olette kunnioittaneet Hänen kanssaan tekemiänne liittoja.

Yksinkertaisesti sanottuna turvapaikka on mikä tahansa paikka, jossa voitte tuntea Pyhän Hengen läsnäoloa ja saada Häneltä johdatusta. 15 Kun Pyhä Henki on teidän kanssanne, te voitte opettaa totuutta silloinkin, kun se on vastoin vallitsevia mielipiteitä. Ja te voitte pohtia vilpittömiä evankeliumiaiheisia kysymyksiä ilmoituksen ilmapiirissä.

Kutsun teitä, rakkaat sisareni, luomaan kodin, joka on turvapaikka. Ja uudistan teille esittämäni kutsun kasvattaa ymmärrystänne pappeuden voimasta sekä temppeliliitoista ja -siunauksista. Se, että teillä on turvapaikkoja, joihin voitte vetäytyä, auttaa teitä ottamaan tulevaisuuden iloiten vastaan uskoa osoittaen.

Periaate numero 2: Valmistakaa mieltänne olemaan uskollinen Jumalalle.

Olemme ryhtyneet isoon hankkeeseen pidentääksemme Suolajärven temppelin elinkaarta ja lisätäksemme temppelin kapasiteettia.

Kuva
Suolajärven temppelin rakennustyömaa

Jotkut ovat kyseenalaistaneet tarpeen ryhtyä näin epätavallisiin toimiin. Kuitenkin kun aiemmin tänä vuonna Suolajärven laakso kärsi 5,7 magnitudin maanjäristyksestä, tämä kunnioitettava temppeli tärisi niin voimakkaasti, että enkeli Moronin patsaan pasuuna putosi! 16

Kuva
Enkeli Moroni ja pudonnut pasuuna

Aivan kuten Suolajärven temppelin fyysisten perustusten täytyy olla kyllin vahvoja kestämään luonnonkatastrofeja, samoin meidän hengellisten perustustemme täytyy olla lujia. Silloin kun vertauskuvalliset maanjäristykset vavisuttavat elämäämme, me voimme uskomme ansiosta seisoa ”lujina ja järkkymättöminä” 17 .

Herra on opettanut meille, kuinka kasvattaa uskoamme etsimällä ”oppia vieläpä tutkimalla ja myös uskon kautta” 18 . Me vahvistamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen, kun pyrimme pitämään Hänen käskynsä ja ”muistamaan hänet aina” 19 . Edelleen meidän uskomme kasvaa joka kerta, kun osoitamme uskoamme Häneen. Sitä oppiminen uskon kautta tarkoittaa.

Esimerkiksi joka kerta, kun meillä on kylliksi uskoa ollaksemme kuuliaisia Jumalan laeille – silloinkin kun yleinen mielipide väheksyy meitä – tai joka kerta, kun vastustamme viihdettä tai ideologioita, jotka ylistävät liittojen rikkomista, me osoitamme uskoamme, mikä puolestaan kasvattaa uskoamme.

Edelleen harvat asiat vahvistavat uskoa enemmän kuin säännöllinen uppoutuminen Mormonin kirjaan. Mikään muu kirja ei todista Jeesuksesta Kristuksesta niin voimallisesti ja selkeästi. Herran innoittamina Mormonin kirjan profeetat näkivät meidän aikamme ja valitsivat ne opit ja totuudet, jotka auttaisivat meitä eniten. Mormonin kirja on meidän myöhempien aikojen selviytymisoppaamme.

Perimmäinen turvamme tulee tietenkin siitä, kun liitymme yhteen taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa! Elämä ilman Jumalaa on elämää täynnä pelkoa. Elämä Jumalan kanssa on elämää täynnä rauhaa. Tämä johtuu siitä, että uskollisille koituu hengellisiä siunauksia. Niistä siunauksista yksi suurimmista on henkilökohtaisen ilmoituksen saaminen.

Herra on luvannut, että jos me pyydämme, me saamme ”ilmoitusta ilmoituksen päälle” 20 . Lupaan, että kun lisäätte kykyänne vastaanottaa ilmoitusta, Herra on siunaava teitä entistä suuremmalla ohjauksella elämässänne sekä rajattomilla Hengen lahjoilla.

Periaate numero 3: Älkää koskaan lakatko valmistautumasta.

Silloinkin kun asiat sujuivat hyvin, sotapäällikkö Moroni jatkoi kansansa valmistamista. Hän ei koskaan lakannut tekemästä niin. Hän ei koskaan käynyt omahyväiseksi.

Vastustaja ei koskaan lakkaa hyökkäämästä. Siispä mekään emme voi koskaan lakata valmistautumasta! Mitä omavaraisempia olemme – ajallisesti, emotionaalisesti ja hengellisesti – sitä valmistautuneempia olemme tekemään tyhjiksi Saatanan herpaantumattomat hyökkäykset.

Rakkaat sisaret, te olette taitavia luomaan turvapaikkoja itsellenne ja rakkaillenne. Lisäksi teillä on jumalallinen lahja, jonka avulla voitte vahvistaa uskoa muissa vakuuttavin tavoin. 21 Ja te ette koskaan lakkaa toimimasta. Te olette osoittaneet sen jälleen kerran tänä vuonna.

Pyydän, jatkakaa samalla tavalla! Teidän valppautenne kotinne turvaamisessa ja uskon juurruttamisessa rakkaidenne sydämiin tuottaa palkintoa tuleville sukupolville.

Rakkaat sisareni, meillä on hyvin paljon, mitä odottaa innolla! Herra on asettanut teidät tänne nyt, koska Hän tiesi, että teillä on kyky selviytyä näiden myöhempien aikojen myöhemmän osuuden monimutkaisista ongelmista. Hän tiesi, että te ymmärtäisitte Hänen työnsä ylevyyden ja olisitte innokkaita auttamaan sen toteuttamisessa.

En sano, että tulevat päivät olisivat helppoja, mutta lupaan teille, että tulevaisuus tulee olemaan loistava niille, jotka ovat valmiita ja jotka jatkavat valmistautumista ollakseen välineitä Herran käsissä.

Rakkaat sisareni, älkäämme pelkästään kestäkö tätä nykyistä ajanjaksoa. Ottakaamme tulevaisuus iloiten vastaan uskoa osoittaen! Myllerryksen ajat ovat meille mahdollisuuksia kukoistaa hengellisesti. Ne ovat aikoja, jolloin vaikutuksemme voi olla paljon syvällisempää kuin tyynempinä aikoina.

Lupaan, että kun luomme turvapaikkoja, valmistamme mieltämme olemaan uskollinen Jumalalle emmekä koskaan lakkaa valmistautumasta, Jumala siunaa meitä. Herra ”[pelastaa] meidät, niin, siten että hän [puhuu] rauhaa meidän sielullemme ja [suo] meille suuren uskon ja [saa] meidät toivomaan pelastumistamme hänessä” 22 .

Kun valmistaudutte ottamaan tulevaisuuden iloiten vastaan uskoa osoittaen, nämä lupaukset täyttyvät teidän kohdallanne! Tästä todistan ja ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan ja luottamukseni teihin. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, churchofjesuschrist.org. Tämän julistuksen yhteydessä pitämässään puheessa presidentti Gordon B. Hinckley sanoi sisarille: ”Olen kiitollinen siitä voimasta, joka teissä on, sekä teidän uskollisuudestanne, uskostanne ja rakkaudestanne. Olen kiitollinen sydämessänne olevasta päätöksestä vaeltaa uskossa, pitää käskyt, tehdä kaikkina aikoina ja kaikissa oloissa sitä, mikä on oikein.” (”Pysykää lujina maailman houkutuksia vastaan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 98.)

 2. Luuk. 21:26; ks. myös OL 45:26.

 3. Ks. Matt. 24:24; JS–M 1:22.

 4. OL 1:35.

 5. Ks. OL 1:17. Apostoli Paavali profetoi: ”Viimeisinä päivinä [koittaisivat] vaikeat ajat.” Se tekisi meidän ajastamme hengellisesti vaarallisen. (Ks. 2. Tim. 3:1–5.)

 6. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 535.

 7. OL 38:30.

 8. Ks. Alma 49:5; 50:4.

 9. Alma 48:7.

 10. Ks. Alma 49–50.

 11. Ks. Alma 48:8.

 12. Alma 49:5, kursivointi lisätty.

 13. Ks. OL 115:6.

 14. Ks. Russell M. Nelson, ”Hengellisiä aarteita”, Liahona, marraskuu 2019, s. 76–79.

 15. Eliza R. Snow opetti, että Pyhä Henki ”tyydyttää ja täyttää ihmissydämen jokaisen kaipauksen – –. Kun olen täynnä Henkeä, – – sieluni on tyydytetty, ja voin sanoa kaikessa vilpittömyydessä, että päivän turhanaikaiset asiat eivät tunnu olevan lainkaan tielläni. – – Eikö etuoikeutemme olekin elää niin, että voimme saada sitä virtaamaan jatkuvasti sieluumme?” (Julkaisussa Tyttäriä minun valtakunnassani – Apuyhdistyksen historiaa ja työtä , 2011, s. 50.)

 16. Ks. Daniel Burke, ”Utah Earthquake Damages Mormon Temple and Knocks Trumpet from Iconic Angel Statue”, 18. maaliskuuta 2020, cnn.com.

 17. Ks. Moosia 5:15.

 18. OL 88:118, kursivointi lisätty.

 19. Moroni 4:3.

 20. OL 42:61.

 21. Apostoli Paavali ilmaisi tämän todellisuuden, kun hän piti Timoteuksen vilpitöntä uskoa tämän äidin Euniken ja isoäidin Looiksen ansiona (ks. 2. Tim. 1:5).

 22. Alma 58:11.