Yleiskonferenssi
Pojan suuri lahja
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Pojan suuri lahja

Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme välttää moraaliin liittyvien epäonnistumistemme ansaitut tuskat ja voittaa kuolevaisuuden vastoinkäymisiimme liittyvät ansaitsemattomat tuskat.

Viime kesänä lukiessani Mormonin kirjaa Tule ja seuraa minua -oppiaiheeseen liittyen huomioni kiinnittyi siihen, kun Alma kertoi, että tullessaan täysin tietoiseksi synneistään ”[ei] voinut olla mitään niin suurta ja katkeraa kuin [hänen tuskansa] olivat” 1 . Myönnän, että puhuminen suuresta tuskasta kiinnitti huomioni osittain sen vuoksi, että olin samalla viikolla itse kamppaillut 7 millimetrin kokoisen munuaiskiven kanssa. Yksikään ihminen ei ole koskaan kokenut niin ”suuria”, kun niin ”pieni ja yksinkertainen” asia ”saatiin aikaan” 2 .

Myös Alman sananvalinta kiinnitti huomioni, koska Mormonin kirjan englanninkielisessä käännöksessä käytettyä sanaa exquisite ’suuri’ käytetään tavallisesti kuvaamaan jotakin poikkeuksellisen kaunista tai tavattoman upeaa. Esimerkiksi Joseph Smith käytti samaa sanaa huomauttaessaan, että enkeli Moronilla oli yllään ”häikäisevän valkoinen” viitta, joka oli ”valkoisempi kuin mikään maanpäällinen, mitä [hän oli] milloinkaan nähnyt”. 3 Sana exquisite voi tarkoittaa äärimmäisen voimakasta myös kauheissa asioissa. Siten Alma ja sanakirjat yhdistävät suuren kivun siihen, että ”kidutetaan”, ”raastetaan” ja ”piinataan” ”mitä suurimmassa määrin”. 4

Alman kuvakieli kuvastaa sitä vakavoittavaa todellisuutta, että jossakin vaiheessa jokaisen tekemämme synnin täysi, tuskallinen syyllisyys täytyy tuntea. Oikeudenmukaisuus vaatii sitä, eikä itse Jumalakaan voi sitä muuttaa. 5 Kun Alma muisti ”kaikki” syntinsä – varsinkin ne, joilla hän oli tuhonnut muiden uskon – hänen tuskansa kävi käytännöllisesti katsoen sietämättömäksi, ja ajatus seisomisesta Jumalan edessä täytti hänet ”sanomattomalla kauhulla”. Hän halusi ”hävitä olemattomiin, sekä sieluni että ruumiini”. 6

Alma kertoo, että kaikki alkoi kuitenkin muuttua heti, kun hänen mielensä ”takertui” profetiaan siitä, että Jeesus Kristus tulisi ”sovittamaan maailman synnit”, ja hän huusi sydämessään: ”Oi Jeesus, sinä Jumalan Poika, armahda minua.” Sen yhden ajatuksen ja sen yhden pyynnön myötä Alma täyttyi ”suurella” ilolla, joka oli yhtä suuri kuin hänen tuskansa oli ollut. 7

Emme saa koskaan unohtaa, että parannuksen nimenomaisena tarkoituksena on ottaa väistämätön kurjuus ja muuttaa se puhtaaksi autuudeksi. Vapahtajan ”välittömän hyvyyden” 8 ansiosta heti, kun me käännymme Kristuksen puoleen – osoittaen uskoa Häneen ja todellista sydämenmuutosta – meidän syntiemme musertava painolasti alkaa siirtyä meidän harteiltamme Hänen harteilleen. Tämä on mahdollista ainoastaan, koska Hän, joka oli synnitön, kärsi ”ääretöntä ja sanomatonta tuskaa” joka ainoasta synnistä Hänen luotujensa maailmankaikkeudessa, kaikkien luotujensa puolesta – joka kärsimys oli niin ankara, että veri tihkui jokaisesta Hänen huokosestaan. 9 Oman välittömän kokemuksensa pohjalta Vapahtaja siten varoittaa meitä nykyajan pyhissä kirjoituksissa, että meillä ei ole aavistustakaan, miten ”suuria” kärsimyksemme ovatkaan, mikäli emme tee parannusta. Mutta pohjattomalla auliudellaan Hän myös selventää, että ”minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen” 10 – parannuksen, joka sallii meidän ”maistaa” sitä ”suurta iloa”, jota Alma maistoi 11 . Jo yksin tämä oppi saa minut tuntemaan verratonta ihmetystä. 12 Hämmästyttävää kyllä, Kristus tarjoaa kuitenkin vielä enemmän.

Toisinaan suuri tuska ei tule synnistä vaan vilpittömistä virheistä tai muiden teoista, tai sitä aiheuttavat voimat, joita emme pysty hallitsemaan. Niinä hetkinä saatatte vanhurskaan psalminkirjoittajan tavoin huudahtaa:

”Sydän hakkaa rinnassani, kuoleman kauhut hyökkäävät kimppuuni.

– – Kauhu saartaa minut.

Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, etsisin lepopaikan.” 13

Lääketiede, ammattiapu tai oikeuden määräämä korvaus voi osaltaan lievittää tätä kärsimystä. Mutta huomatkaa, että kaikki hyvät lahjat – myös nämä – tulevat Vapahtajalta. 14 Riippumatta siitä, mikä on pahimpien tuskiemme ja sydämemme murheiden aiheuttaja, huojennuksen äärimmäinen lähde on sama: Jeesus Kristus. Yksin Hänellä on täysi voima ja parantava palsami, jolla korjata jokainen virhe, oikaista jokainen vääryys, muuttaa jokainen epätäydellisyys, parantaa jokainen haava ja suoda jokainen viivästynyt siunaus. Muinaisten todistajien tavoin minäkin todistan, että ”meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme” 15 , mutta sen lisäksi meillä on rakastava Lunastaja, joka laskeutui ylhäiseltä valtaistuimeltaan ja kulki ”kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia – –, jotta hän osaisi – – auttaa kansaansa” 16 .

Tänä päivänä kaikki te, joiden tuskat ovat niin voimakkaita tai niin harvinaislaatuisia, että teistä tuntuu, ettei kukaan muu pysty täysin käsittämään niitä – näkemyksenne saattaa olla aiheellinen. Voi olla, ettei ole ketään perheenjäsentä, ystävää tai pappeusjohtajaa – olipa heistä jokainen kuinka ymmärtäväinen ja hyvää tarkoittava tahansa – joka tietäisi täsmälleen, miltä teistä tuntuu, tai jolla olisi juuri ne sanat, jotka auttavat teitä parantumaan. Mutta tietäkää tämä: on olemassa yksi, joka ymmärtää täydellisesti, mitä te koette, joka on ”mahtavampi kuin koko maa” 17 ja joka ”kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin [osaatte] pyytää tai edes ajatella” 18 . Tapahtumasarja toteutuu Kristuksen tavalla ja Hänen aikataulunsa mukaisesti, mutta Hän on aina valmiina parantamaan kokemanne tuskan jokaisen hitusen ja puolen.

Kun annatte Hänen tehdä niin, te tulette huomaamaan, ettei kärsimyksenne ole ollut turhaa. Puhuessaan Raamatun monista sankareista ja heidän murheistaan apostoli Paavali sanoi: ”Jumalalla oli – – heitä varten varattuna vielä parempaa heidän kärsimystensä vuoksi, sillä heitä ei voitu tehdä täydellisiksi ilman kärsimyksiä.” 19 Jumalan pohjimmaisena luonteena ja maanpäällisen olemassaolomme tarkoituksenahan on onnellisuus 20 , mutta meistä ei voi tulla jumalallista iloa kokevia täydellisiä olentoja ilman kokemuksia, jotka koettelevat meitä – toisinaan aivan ytimiämme myöten. Paavali sanoo, että itse Vapahtaja tehtiin ”kärsimysten kautta täydelliseksi [eli eheäksi]” 21 iankaikkisesti. Varokaa siis Saatanan kuiskausta siitä, että jos olisitte parempi ihminen, te välttyisitte tällaisilta koettelemuksilta.

Teidän täytyy vastustaa myös tähän liittyvää valhetta, että teidän kärsimyksenne jollakin tavoin todistaisivat teidän jääneen Jumalan valittujen piirin ulkopuolelle näiden liitäessä yhdestä autuuden tilasta toiseen. Nähkää itsenne sen sijaan kuten Johannes Ilmestyksensaaja varmasti näki teidät majesteettisessa ilmoituksessaan myöhemmistä ajoista. Sillä Johannes näki ”suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet – – ja huusivat kovalla äänellä: – Pelastuksen tuo meidän Jumalamme.” 22

Kun Johannekselta kysyttiin: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?” hän sai vastauksen: ”Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” 23

Veljet ja sisaret, kärsiminen vanhurskaudessa auttaa tekemään teistä kelvollisia olemaan Jumalan valittuja, ei Jumalan pois sulkemia. Ja sen myötä Jumalan valittuja koskevista lupauksista tulee teidän lupauksianne. Kuten Johannes julistaa, ”nälkä ei [teitä] enää vaivaa, ei jano, enää ei [teitä] polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee [teitä] ja vie [teidät] elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii [teidän silmistänne] kaikki kyyneleet.” 24

”Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” 25

Minä todistan teille, että Jeesuksen Kristuksen hämmästyttävän hyvyyden ja Hänen äärettömän sovituksensa ansiosta me voimme välttää moraaliin liittyvien epäonnistumistemme ansaitut tuskat ja voittaa kuolevaisuuden vastoinkäymisiimme liittyvät ansaitsemattomat tuskat. Hänen johdollaan teidän jumalallisena päämääränänne tulee olemaan ennennäkemätön mahtavuus ja sanoin kuvaamaton ilo – ilo, joka on niin voimakasta ja niin ainutlaatuista, että teidän nimenomainen ”tuhkanne” muuttuu kauniimmaksi ”kuin mikään maanpäällinen” 26 . Jotta voitte maistaa tätä onnellisuutta nyt ja täyttyä sillä ikuisesti, kehotan teitä tekemään Alman tavoin: antakaa mielenne takertua Jumalan Pojan suureen lahjaan, kuten se on ilmoitettu Hänen evankeliuminsa kautta tässä Hänen todessa ja elävässä kirkossaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta