Yleiskonferenssi
Jeesuksen Kristuksen parantava voima
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Jeesuksen Kristuksen parantava voima

Kun tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse osoittamalla uskoa Häneen, tekemällä parannuksen sekä solmimalla liittoja ja pitämällä ne, niin meidän rikkinäisyytemme – olipa sen syy mikä tahansa – voidaan parantaa.

Tämän vuoden alusta asti olemme kohdanneet monia odottamattomia tapahtumia. Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamat kuolemat ja tulojen menetykset ovat vakavasti vaikuttaneet globaaliin yhteiskuntaan ja talouteen.

Maanjäristykset, maastopalot ja tulvat eri puolilla maailmaa sekä muut sääolosuhteisiin liittyvät tuhot ovat saaneet ihmiset tuntemaan avuttomuutta, toivottomuutta ja sydämen murhetta sekä miettimään, palaako elämä koskaan entiselleen.

Saanen kertoa teille henkilökohtaisen kertomuksen rikkinäisyydestä.

Kun lapsemme olivat pieniä, he päättivät haluavansa mennä pianotunneille. Aviomieheni Rudy ja minä halusimme tarjota lapsillemme tämän tilaisuuden, mutta meillä ei ollut pianoa. Meillä ei ollut varaa uuteen pianoon, joten Rudy alkoi etsiä käytettyä.

Sen vuoden jouluna hän yllätti meidät kaikki pianolla, ja vuosien varrella lapsemme oppivat soittamaan.

Kuva
Vanha piano

Kun poikamme varttuivat ja muuttivat pois kotoa, vanha pianomme vain keräsi pölyä, joten myimme sen. Kului muutamia vuosia, ja meille jäi jonkin verran rahaa säästöön. Eräänä päivänä Rudy sanoi: ”Luulenpa, että meidän on aika hankkia uusi piano.”

Kysyin: ”Miksi hankkisimme uuden pianon, kun kumpikaan meistä ei osaa soittaa?”

Hän vastasi: ”Niin, mutta me voimme hankkia pianon, joka soittaa itsekseen! Voin iPadilta ohjelmoida pianon soittamaan yli 4 000 laulua, mukaan lukien kirkon laulut, tabernaakkelikuoron laulut, kaikki Alkeisyhdistyksen laulut ja monia muitakin.”

Rudy on vähintäänkin mahtava myyntimies.

Kuva
Uusi flyygeli

Ostimme kauniin uuden digitaaliflyygelin, ja muutama päivä myöhemmin kaksi isoa vahvaa miestä toivat sen meidän talomme luo.

Näytin heille, mihin halusin sen, ja siirryin itse pois tieltä.

Kuva
Flyygeliä siirretään

Se oli raskastekoinen digitaaliflyygeli, ja jotta se mahtuisi ovesta, miehet irrottivat sen jalat, ja he onnistuivat laittamaan flyygelin sivuttain kuljetusalustalle, joka heillä oli mukana.

Talomme sijaitsee loivassa rinteessä, ja valitettavasti aiemmin sinä päivänä oli satanut lunta ja maa oli märkä ja sohjoinen. Arvaatteko jo, miten siinä kävi?

Kun miehet olivat siirtämässä flyygeliä ylös loivaa rinnettä, flyygeli pääsi luiskahtamaan, ja kuulin ison, kovaäänisen räsähdyksen. Flyygeli oli pudonnut kuljetusalustalta maahan niin lujaa, että siitä jäi iso painauma nurmikkoomme.

Sanoin: ”Hyvänen aika. Oletteko kunnossa?”

Onneksi kumpikin mies oli kunnossa.

He katselivat silmät suurina toisiaan. Sitten he katsahtivat minuun ja sanoivat: ”Olemme todella pahoillamme. Viemme sen takaisin liikkeeseen ja pyydämme, että päällikkömme soittaa teille.”

Pian päällikkö puhui Rudyn kanssa uuden flyygelin toimittamisesta. Rudy on ystävällinen ja anteeksiantava, ja hän sanoi päällikölle, että meille sopisi aivan hyvin, että he vain korjaisivat vauriot ja toisivat saman flyygelin takaisin, mutta päällikkö halusi ehdottomasti, että saisimme uuden.

Rudy vastasi: ”Eihän tilanne voi niin huono olla. Te vain korjaatte soittimen ja tuotte sen meille.”

Päällikkö sanoi: ”Puurunko on mennyt rikki, ja kun se on rikki, niin flyygelin ääntä ei enää koskaan saa entiselleen. Te saatte uuden flyygelin.”

Sisaret ja veljet, emmekö me kaikki ole tämän flyygelin kaltaisia, hieman rikkinäisiä, murtuneita ja vaurioituneita ja meistä tuntuu, ettei meitä enää koskaan saa entiselleen? Kun tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse osoittamalla uskoa Häneen, tekemällä parannuksen sekä solmimalla liittoja ja pitämällä ne, niin meidän rikkinäisyytemme – olipa sen syy mikä tahansa – voidaan kuitenkin parantaa. Tämä prosessi, joka kutsuu Vapahtajan parantavan voiman elämäämme, ei pelkästään palauta meitä entiselleen vaan tekee meistä parempia kuin olemme koskaan olleet. Tiedän, että Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ansiosta meidät kaikki voidaan korjata, tehdä eheiksi ja voimme täyttää tarkoituksemme, aivan kuten kaunissointinen upouusi flyygeli.

Presidentti Russell M. Nelson on opettanut: ”Kun kohtaamme vastoinkäymisiä, meidän on aika syventää uskoamme Jumalaan, tehdä ahkerasti työtä ja palvella muita. Silloin Hän parantaa särkyneen sydämemme. Hän antaa meille henkilökohtaisen rauhan ja lohdun. Näitä suurenmoisia lahjoja ei tuhota, edes kuolema ei pysty siihen.” 1

Jeesus on sanonut:

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.

Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” (Matt. 11:28–30.)

Kuva
Vapahtajamme Jeesus Kristus

Jotta parantuisimme tulemalla Jeesuksen Kristuksen luo, me tarvitsemme uskoa Häneen. ”Usko Jeesukseen Kristukseen merkitsee täydellistä luottamista Häneen – turvaamista Hänen rajattomaan voimaansa – – ja rakkauteensa. Siihen sisältyy usko Hänen opetuksiinsa. Se merkitsee uskoa siihen, että vaikka me emme ymmärräkään kaikkea, Hän ymmärtää. Koska Hän on kokenut kaikki meidän tuskamme, ahdinkomme ja heikkoutemme, Hän osaa auttaa meitä nousemaan päivittäisten vaikeuksiemme yläpuolelle.” 2

Kun tulemme Hänen luokseen, ”me voimme täyttyä ilolla, rauhalla ja lohdutuksella. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä [vaikeaa ja haasteellista].” 3 Hän on neuvonut meitä: ”Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää pelätkö” (OL 6:36).

Kun Mormonin kirjassa Alma ja hänen kansansa miltei musertuivat harteilleen pantujen kuormien alle, kansa anoi vapautusta. Herra ei ottanut pois heidän kuormiaan. Sen sijaan Hän lupasi heille:

”Ja minä myös kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne, edes ollessanne orjuudessa; ja tämän minä teen, jotta te tämän jälkeen olisitte minun todistajinani ja jotta te tietäisitte varmasti, että minä, Herra Jumala, muistan kansaani sen ahdingoissa.

Ja nyt tapahtui, että Alman ja hänen veljiensä kannettavaksi pannut kuormat kevenivät, eli Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti, ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon.” (Moosia 24:14–15.)

Vanhin Tad R. Callister on opettanut Vapahtajan kyvystä parantaa ja keventää kuormia:

”Yksi sovituksen siunauksista on se, että voimme vastaanottaa Vapahtajan apua suovaa voimaa. Jesaja puhui toistuvasti Herran parantavasta, tyynnyttävästä vaikutuksesta. Hän todisti, että Vapahtaja on ollut ’[vahvuus apua tarvitsevalle] vaikeuksien aikana, suoja rankkasateessa, varjo helteen tullen’ (Jes. 25:4, ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös). Sureville Jesaja julisti, että Vapahtajalla on voima ’[lohduttaa] kaikkia murheellisia’ (Jes. 61:2) ja ’[pyyhkiä] kaikkien kasvoilta kyyneleet’ (Jes. 25:8; ks. myös Ilm. 7:17), ’[virvoittaa] murtuneiden [henki]’ (Jes. 57:15) ja ’[parantaa] ne, joiden mieli on murtunut’ (Jes. 61:1; ks. myös Luuk. 4:18; Ps. 147:3). Niin laaja olisi Hänen auttava voimansa, että Hän voisi antaa ’sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan’ (Jes. 61:3).

Oi, millainen toivo kohoaakaan näistä lupauksista! – – Hänen Henkensä parantaa, se puhdistaa, se lohduttaa, se puhaltaa toivottomiin sydämiin uutta elämää. Sillä on voima muuttaa elämässä kaikki, mikä on rumaa, pahaa ja kelvotonta, sellaiseksi, mikä on ylevää ja loistavaa mahtavuutta. Hänellä on voima muuttaa kuolevaisuuden tuhka iankaikkisuuden juhlavuudeksi.” 4

Minä todistan, että Jeesus Kristus on meidän rakastava Vapahtajamme, Lunastajamme, Mestariparantaja ja uskollinen ystävämme. Jos käännymme Hänen puoleensa, Hän parantaa meidät ja tekee meidät jälleen eheiksi. Todistan, että tämä on Hänen kirkkonsa ja Hän valmistautuu palaamaan jälleen kerran hallitsemaan voimalla ja kirkkaudella tämän maan päällä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Russell M. Nelson, ”Jeesus Kristus, Mestariparantaja”, Liahona, marraskuu 2005, s. 87.

  2. Faith in Jesus Christ” [Usko Jeesukseen Kristukseen], Gospel Topics [Evankeliumin aiheita], topics.churchofjesuschrist.org.

  3. Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 52, churchofjesuschrist.org.

  4. Tad R. Callister, The Infinite Atonement, 2000, s. 206–207.

Tulosta