Yleiskonferenssi
Säilytä muutos
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Säilytä muutos

Jeesuksen Kristuksen ansiosta meille annetaan voimaa tehdä pysyviä muutoksia. Kun nöyrästi käännymme Hänen puoleensa, Hän lisää meidän kykyämme muuttua.

Sisaret, on suuri ilo olla teidän kanssanne.

Kuva
Maksamista torilla

Kuvitelkaa, että joku menee torille ostamaan jonkin tavaran. Jos hän maksaa myyjälle enemmän kuin tavaran hinnan, myyjä antaa hänelle vaihtorahan.

Kuva
Vaihtorahan saamista

Kuningas Benjamin opetti kansalleen muinaisessa Amerikassa valtavista siunauksista, joita me saamme Vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Hän on luonut taivaat, maan ja kaiken kauniin, josta voimme nauttia. 1 Rakastavan sovituksensa avulla Hän tarjoaa meille keinon tulla lunastetuiksi synnistä ja kuolemasta. 2 Kun osoitamme Hänelle kiitollisuutemme elämällä tarkoin Hänen käskyjensä mukaan, niin Hän siunaa meitä heti, jolloin olemme aina velassa Hänelle.

Hän antaa meille paljon, paljon enemmän kuin mikä on sen arvo, mitä voimme koskaan palauttaa Hänelle. Mitä voimme siis antaa Hänelle, joka on maksanut mittaamattoman hinnan synneistämme? Voimme antaa Hänelle ”vaihtorahan” eli muutoksen. Voimme antaa Hänelle sen, että me muutumme. Se voi olla sitä, että muutamme ajatuksiamme, muutamme tottumuksiamme tai muutamme suuntaa, johon kuljemme. Vastineeksi korvaamattomasta maksusta meidän kunkin puolesta Herra pyytää meiltä sydämenmuutosta. Muutos, jota Hän pyytää meiltä, ei ole Hänen hyödykseen vaan meidän. Joten toisin kuin ostaja, joka ottaisi torilla saamansa vaihtorahan itselleen, meidän armollinen Vapahtajamme kutsuu meitä ”pitämään vaihtorahan” eli säilyttämään muutoksen.

Kuultuaan kuningas Benjaminin lausumat sanat kansa huudahti julistaen, että heidän sydämensä oli muuttunut: ”Herran Kaikkivaltiaan Hengen tähden, joka on saanut aikaan voimallisen muutoksen meissä – – meillä [ei] ole enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati hyvää.” 3 Pyhissä kirjoituksissa ei sanota, että heistä tuli heti täydellisiä – ennemminkin heidän halunsa muuttua sai heidät toimimaan. Heidän sydämenmuutoksensa tarkoitti luonnollisen ihmisen riisumista ja taipumista Hengen kutsuun, kun he pyrkivät tulemaan enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi.

Presidentti Henry B. Eyring opettaa: ”Todellinen kääntymys on riippuvainen siitä, että etsii vilpittömästi uskossa, suurin ponnistuksin ja tuntien jonkin verran kipua. Silloin Herra voi suoda – – parantumisen ja muuttumisen ihmeen.” 4 Kun yhdistämme omat pyrkimyksemme Vapahtajan kykyyn muuttaa meitä, meistä tulee uusia luotuja.

Kun olin nuorempi, kuvittelin itseni kävelemässä ylöspäin pitkin pystysuoraa polkua kohti iankaikkisen elämän tavoitettani. Joka kerta kun tein tai sanoin jotakin väärää, tunsin liukuvani polkua alaspäin ja joutuvani aloittamaan matkantekoni taas uudelleen. Se oli kuin osuisi siihen tiettyyn ruutuun lasten Käärmeet ja tikapuut -pelissä, jolloin joutuu liukumaan pelilaudan yläosasta takaisin pelin alkuun! Se oli masentavaa! Mutta kun aloin ymmärtää, mikä Kristuksen oppi 5 on ja kuinka soveltaa sitä päivittäin elämääni, tunsin toivoa.

Kuva
Muuttumiseen sisältyy kestämistä

Jeesus Kristus on antanut meille jatkuvan muutoksen mallin. Hän kutsuu meitä osoittamaan uskoa Häneen, mikä innoittaa meitä tekemään parannusta – ”mitkä usko ja parannus saavat – – aikaan sydämen muutoksen” 6 . Kun teemme parannusta ja käännämme sydämemme Hänen puoleensa, me saamme suuremman halun solmia pyhiä liittoja ja pitää ne. Me kestämme loppuun asti noudattamalla edelleen näitä periaatteita läpi elämämme ja kutsumalla Herraa muuttamaan meitä. Loppuun asti kestäminen tarkoittaa sitä, että loppuun asti muuttuu. Ymmärrän nyt, että en jokaisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen aloita alusta vaan että jokaisella yrityksellä jatkan muuttumistani.

Nuorten Naisten johtoaiheessa on innoitettu lause, jossa sanotaan: ”Vaalin parannuksen lahjaa ja pyrin kehittymään joka päivä.” 7 Rukoilen, että me vaalimme tätä ihanaa lahjaa ja että pyrimme tietoisesti muuttumaan. Toisinaan muutokset, joita meidän pitää tehdä, liittyvät vakavaan syntiin. Mutta useimmiten me pyrimme hiomaan luonnettamme sovittaaksemme itsemme Jeesuksen Kristuksen ominaisuuksiin. Päivittäiset valintamme joko vievät edistymistämme eteenpäin tai ovat esteenä sille. Pienet mutta vakaat, tietoiset muutokset auttavat meitä kehittymään. Älkää lannistuko. Muutos on elinikäinen prosessi. Olen kiitollinen siitä, että pyrkimyksissämme muuttua Herra on kärsivällinen meitä kohtaan.

Jeesuksen Kristuksen ansiosta meille annetaan voimaa tehdä pysyviä muutoksia. Kun nöyrästi käännymme Hänen puoleensa, Hän lisää meidän kykyämme muuttua.

Sen muuttavan voiman lisäksi, jonka Vapahtajamme sovitus tarjoaa, Pyhä Henki tukee ja johdattaa meitä, kun ponnistelemme. Hän voi jopa auttaa meitä tietämään, mitä muutoksia meidän pitää tehdä. Voimme saada apua ja rohkaisua myös pappeuden siunausten, rukouksen, paaston ja temppelissä käymisen kautta.

Samalla tavoin luotettavat perheenjäsenet, johtohenkilöt ja ystävät voivat olla avuksi pyrkiessämme muuttumaan. Kun olin kahdeksanvuotias, isoveljeni Lee ja minä vietimme ystäviemme kanssa aikaa leikkien naapurustossa kasvavan puun oksilla. Meistä oli hauskaa olla yhdessä ystäviemme kanssa sen puun katveessa. Eräänä päivänä Lee putosi puusta ja hänen käsivartensa murtui. Murtuneen käden vuoksi hänen oli vaikea kiivetä puuhun omin voimin. Mutta puussa leikkiminen ei vain ollut samaa ilman häntä. Niinpä jotkut meistä työnsivät häntä takaa samalla kun toiset kiskoivat häntä terveestä kädestä ja – ilman sen suurempia ongelmia – Lee oli jälleen puussa. Hänen käsivartensa oli yhä murtunut, mutta hän oli taas meidän kanssamme iloitsemassa ystävyydestämme samalla kun hän toipui.

Olen usein ajatellut, että kokemukseni puussa leikkimisestä on mallina aktiivisuudestamme Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa. Evankeliumin oksien suojissa me nautimme monista siunauksista, jotka kuuluvat liittoihimme. Jotkut ovat saattaneet pudota pois liittojensa suomasta turvasta ja tarvitsevat meidän apuamme kiivetäkseen takaisin evankeliumin oksien suomaan turvaan. Heidän voi olla vaikeaa palata omin voimin. Voimmeko me lempeästi vähän vetää ja hivenen nostaa auttaaksemme heitä toipumaan samalla kun he nauttivat ystävyydestämme?

Jos kärsitte putoamisen aiheuttamista vaurioista, antakaa muiden auttaa teitä palaamaan liittojenne ja niiden suomien siunausten ääreen. Vapahtaja voi auttaa teitä parantumaan ja muuttumaan, kun ympärillänne on teitä rakastavia ihmisiä.

Kohtaan joskus ystäviä, joita en ole nähnyt moniin vuosiin. Toisinaan he sanovat: ”Et ole muuttunut lainkaan!” Joka kerta, kun kuulen sen, minä vähän säpsähdän, koska toivon, että vuosien varrella olen muuttunut. Toivon, että olen muuttunut eilisestä! Toivon, että olen hieman ystävällisempi, tuomitsen vähemmän ja tunnen enemmän myötätuntoa. Toivon, että vastaan nopeammin muiden tarpeisiin, ja toivon, että olen ihan hivenen kärsivällisempi.

Minusta on mukavaa patikoida kotini lähellä olevilla vuorilla. Reittiä patikoidessani kenkääni menee usein pieni kivi. Lopulta pysähdyn ja ravistelen kenkääni. Minua kuitenkin hämmästyttää, miten pitkään suostun patikoimaan kipua tuntien, ennen kuin pysähdyn ja otan pois vaivan aiheuttajan.

Kun kuljemme pitkin liittopolkua, niin toisinaan kenkiimme kulkeutuu kiviä huonojen tottumusten, syntien tai huonojen asenteiden muodossa. Mitä pikemmin ravistelemme ne elämästämme, sitä iloisempaa on matkamme kuolevaisuudessa.

Muutoksen säilyttäminen vaatii ponnistelua. En osaa kuvitella, että pysähtyisin polulla vain laittaakseni vastikään poistamani ärsyttävän ja kipua aiheuttaneen kiven takaisin kenkääni. En haluaisi tehdä sitä yhtään enempää kuin kaunis perhonen haluaisi palata jälleen koteloonsa.

Todistan, että Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme muuttua. Me voimme muokata tottumuksiamme, muuttaa ajatuksiamme ja hioa luonnettamme tullaksemme enemmän Hänen kaltaisikseen. Ja Hänen avullaan me voimme säilyttää muutoksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta