Vispārējā konference
  Ejiet uz priekšu ticībā
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Ejiet uz priekšu ticībā

  Es svētīju jūs ar mieru un pieaugošu ticību Tam Kungam.

  Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, mēs pateicamies Tam Kungam. Mūzika bija cildena, un vēstījumi — iedvesmojoši.

  Šajā konferencē mēs esam pieredzējuši daudz svarīgu notikumu. Šajā divsimtgades gadskārtā mēs esam nākuši klājā ar vēstījumu pasaulei, paziņojot par Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanu tā pilnībā.

  Mēs nosvinējām evaņģēlija Atjaunošanu ar Oziannas saucienu.

  Mēs atklājām jaunu simbolu, kas norāda uz mūsu ticību Tam Kungam, Jēzum Kristum, un kas tiks izmantots, lai vizuāli atpazītu oficiālo Baznīcas informāciju un materiālus.

  Mēs esam aicinājuši uz vispārēju gavēņa un lūgšanu dienu, lai pašreizējo pandēmiju varētu kontrolēt, aizsargāt aprūpētājus, stiprināt ekonomiku un normalizēt dzīvi. Šis gavēnis tiks rīkots Lielajā piektdienā, 10. aprīlī. Cik gan liela tā piektdiena tiešām būs!

  Nākamsvētdien būs Lieldienu svētdiena, kad mēs atkal svinēsim mūsu Kunga, Jēzus Kristus, īstenoto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos. Pateicoties tam, ka Viņš augšāmcēlās, Viņa augšāmcelšanās dāvanu saņems visi, kas jebkad ir dzīvojuši. Un Viņa mūžīgās dzīves dāvanu saņems visi, kas uzticīgi sagatavojas priekšrakstiem un derībām, kas noslēgtas Viņa svētajos tempļos.

  Šos 2020. gada aprīļa vispārējās konferences daudzos, iedvesmojošos elementus, kā arī svētīto nedēļu, ko mēs tagad sākam, var rezumēt divos vārdos, kuros izskan dievišķs rīkojums: „Uzklausi Viņu!”1 Mēs lūdzam, lai jūs savās atmiņās par visu notikušo visvairāk koncentrētos uz Debesu Tēvu, kurš teica tos vārdus, un Viņa mīļoto Dēlu Jēzu Kristu. Mēs lūdzam, lai jūs no jauna sāktu patiesi sadzirdēt, uzklausīt un ņemt vērā Glābēja vārdus.2 Es apsolu, ka, pateicoties tam, jūs izjutīsiet mazāk baiļu un vairāk ticības.

  Paldies par jūsu vēlmi padarīt savas mājas par patiesām ticības svētnīcām, kur var mājot Tā Kunga Gars. Mūsu evaņģēlija studiju programma Nāciet, sekojiet Man! arī turpmāk svētīs jūsu dzīvi. Jūsu pastāvīgās pūles šajā darbā — pat tajos brīžos, kad jūs jūtat, ka neesat īpaši veiksmīgi, — mainīs jūsu dzīvi, jūsu ģimenes dzīvi un pasauli. Mēs tiksim stiprināti, kļūstot par vēl drosmīgākiem Tā Kunga mācekļiem, iestājoties par Viņu un pārstāvot Viņu, lai kur mēs atrastos.

  Tagad parunāsim par tempļiem. Mums visā pasaulē ir 168 iesvētīti tempļi. Citi ir dažādos plānošanas un būvniecības posmos. Kad tiek paziņots par kāda jauna tempļa būvniecības ieceri, tas kļūst par daļu no mūsu svētās vēstures.

  Var šķist dīvaini paziņot par jauniem tempļiem, kad visi mūsu tempļi uz kādu laiku ir slēgti.

  Vairāk nekā pirms gadsimta prezidents Vilfords Vudrafs paredzēja tādus apstākļus, kādos šodien esam mēs, kā tas ir ierakstīts viņa Soltleikas tempļa iesvētīšanas lūgšanā, kas tika teikta 1893. gadā. Daži no jums, iespējams, nesen ir redzējuši izvilkumus no šīs ievērojamās lūgšanas sociālajos medijos.

  Ieklausieties šajos varena Dieva pravieša lūgumos: „Kad Taviem ļaudīm nebūs iespēju ieiet šajā svētajā namā … un viņi būs apspiesti un nonākuši nepatikšanās, un sarežģījumu ielenkti … un vērsīs savus skatus uz šo, Tavu svēto, namu, un lūgs Tevi pēc atbrīvošanas un palīdzības, lai Tavs spēks atklātos viņu labā, mēs ļoti lūdzam Tevi, lai Tu raudzītos lejup no Savas svētās mājvietas žēlastībā … un ieklausītos viņu raudās. Vai kad Tavu ļaužu bērni turpmākajos gados jebkāda iemesla dēļ tiks atšķirti no šīs vietas, … un viņi sauks uz Tevi no saviem ciešanu un bēdu dziļumiem dāvāt viņiem atvieglojumu un glābšanu, mēs pazemīgi lūdzamies Tevi … uzklausīt viņu saucienus un dāvāt viņiem svētības, ko viņi lūdz.”3

  Brāļi un māsas, mūsu bēdu brīžos, kad tempļi ir slēgti, jūs joprojām varat smelties spēku savās tempļa derībās un endaumentā, godājot savas derības. Lūdzu, izmantojiet šo laiku, kad tempļi ir slēgti, lai turpinātu dzīvot tempļa cienīgu dzīvi vai kļūtu tempļa cienīgi.

  Runājiet par templi ar savu ģimeni un draugiem. Tā kā Jēzus Kristus ir centrā visam, ko mēs darām templī, domājot vairāk par templi, jūs vairāk domāsiet par Viņu. Studējiet un lūdziet, lai uzzinātu vairāk par spēku un zināšanām, ar ko jūs esat apdāvināti vai ar ko jūs vēl tiksiet apdāvināti.

  Šodien mums ir prieks paziņot par astoņu jaunu tempļu būvniecības plāniem šādās vietās: Baijablanka, Argentīna; Talahasī, Florida; Lubumbaši, Kongo Demokrātiskā Republika; Pitsburga, Pensilvānija; Beninsitija, Nigērija; Sirakūza, Jūta; Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti un Šanhaja, Ķīnas Tautas Republika.

  Katrā no šīm astoņām vietām Baznīcas arhitekti strādās ar vietējiem valdības pārstāvjiem, lai templis harmonētu ar katru kopienu un būtu tai par skaistu papildinājumu.

  Plāns par templi Dubaijā ir kā atbilde uz viņu laipno uzaicinājumu, ko mēs pateicīgi atzīstam.

  Šanhajas plāna konteksts ir ļoti svarīgs. Vairāk nekā divas desmitgades tempļa cienīgi Baznīcas locekļi Ķīnas Tautas Republikā ir apmeklējuši Honkongas Ķīnas templi. Taču 2019. gada jūlijā tas templis tika slēgts ilgi plānotajai un ļoti vajadzīgajai renovācijai.

  Šanhajā pieticīga, daudzfunkcionāla tikšanās vieta nodrošinās Ķīnas Baznīcas locekļiem veidu, kā viņi varēs turpināt piedalīties tempļa priekšrakstos — Ķīnas Tautas Republikā — par sevi un saviem priekštečiem.4

  Katrā valstī šī Baznīca māca saviem piederīgajiem godāt un atbalstīt likumu un paklausīt tam.5 Mēs mācām, cik nozīmīga ir ģimene, cik svarīgi ir būt labiem vecākiem un priekšzīmīgiem pilsoņiem. Tā kā mēs respektējam Ķīnas Tautas Republikas likumus un noteikumus, Baznīca turp nesūta misionārus, kas sludina evaņģēliju; un mēs to nedarīsim arī tagad.

  Bezpavalstnieku un ķīniešu draudzes arī turpmāk pulcēsies atsevišķi. Baznīcas juridiskais statuss tur paliek nemainīgs. Ēku izmantošanas sākotnējā posmā ieeja tajās būs tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Tā Kunga nams Šanhajā nebūs par galamērķi tūristiem no citām valstīm.

  Šie astoņi jaunie tempļi svētīs daudzu cilvēku dzīvi abās nāves priekškara pusēs. Tempļi ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības Atjaunošanas vainagojošā daļa. Dievs Savā labestībā un dāsnumā nes tempļa svētības tuvāk Saviem bērniem ikvisur.

  Atjaunošanai turpinoties, es zinu, ka Dievs arī turpmāk atklās daudz ko lielu un svarīgu attiecībā uz Dieva valstību šeit, uz Zemes.6 Tā valstība ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca.

  Dārgie brāļi un māsas, es paužu jums savu mīlestību. Šajā saspīlējuma un nenoteiktības laikā, piesaucot man dotās pilnvaras, es vēlētos jums piešķirt apustulisku svētību.

  Es svētīju jūs ar mieru un pieaugošu ticību Tam Kungam.7

  Es svētīju jūs ar vēlmi nožēlot grēkus un ar katru dienu kļūt nedaudz līdzīgākiem Viņam.8

  Es svētīju jūs, lai jūs zinātu, ka pravietis Džozefs Smits ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības Atjaunošanas pravietis.

  Ja jūs vai jūsu mīļie ir saslimuši, es atstāju dziedināšanas svētību, saskaņā ar Tā Kunga gribu.

  Es šādi jūs svētīju, vēlreiz paužot savu mīlestību pret katru no jums, Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.