Vispārējā konference
  Ievada vēstījums
  Footnotes
  Theme

  Ievada vēstījums

  Mums ir jātiecas, kā vien mēs varam, sadzirdēt Jēzu Kristu, kurš uz mums runā caur Svētā Gara spēku un kalpošanu.

  Mani dārgie brāļi un māsas, sveicot jūs šajā vēsturiskajā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 2020. gada aprīļa vispārējā konferencē, jums zināmu iemeslu dēļ es stāvu jūsu priekšā tukšā auditorijā!

  Kad es jums 2019. gada oktobra vispārējā konferencē apsolīju, ka šī aprīļa konference būs „atmiņā paliekoša” un „neaizmirstama”, es nemaz nenojautu, ka uzstāšanās redzamas draudzes priekšā, kas mazāka par 10 cilvēkiem, padarīs šo konferenci man tik atmiņā paliekošu un neaizmirstamu! Tomēr zināšanas, ka jūs piedalāties ar elektroniskās pārraides palīdzību, un kora skaistais dziesmas „It Is Well with My Soul” izpildījums sniedz lielu mierinājumu manai dvēselei.

  Kā jūs zināt, šīs vispārējās konferences apmeklējums ir stingri ierobežots, jo mēs cenšamies būt labi pilsoņi un darīt visu, kas mūsu spēkos, lai ierobežotu COVID-19 izplatīšanos. Šim vīrusam ir bijusi liela ietekme visā pasaulē. Tas arī ir uz laiku mainījis mūsu Baznīcas sanāksmes, misionāru kalpošanu un tempļa darbu.

  Lai arī šodienas ierobežojumi ir saistīti ar bīstamu vīrusu, personīgie dzīves pārbaudījumi sniedzas daudz tālāk par šo pandēmiju. Turpmākos pārbaudījumus var izraisīt kāds negadījums, dabas katastrofa vai negaidīti personīgie sirdēsti.

  Kā mēs varam pārvarēt šādus pārbaudījumus? Tas Kungs mums ir apsolījis, ka, „ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsities”.1 Protams, mēs varam uzkrāt pārtiku, ūdeni un ietaupījumus. Taču tikpat izšķiroša ir mūsu vajadzība piepildīt savu personīgo garīgo krātuvi ar ticību, patiesību un liecību.

  Mūsu galvenais dzīves mērķis ir sagatavoties satikt savu Radītāju. Mēs to panākam, katru dienu cenšoties kļūt līdzīgāki mūsu Glābējam Jēzum Kristum.2 Un to mēs darām, katru dienu nožēlojot grēkus un saņemot Viņa attīrošo, dziedinošo un stiprinošo spēku. Un tad mēs varam sajust ilgstošu mieru un prieku pat nemierīgos laikos. Tieši tāpēc Tas Kungs mums ir ļoti lūdzis stāvēt svētajās vietās un „netikt izkustinātiem”.3

  Šogad mēs svinam 200–to gadskārtu vienam no visnozīmīgākajiem notikumiem pasaules vēsturē — proti, Dieva Tēva un Viņa mīļotā Dēla Jēzus Kristus parādīšanos Džozefam Smitam. Šīs neparastās vīzijas laikā Dievs Tēvs norādīja uz Jēzu Kristu un teica: „Šis ir Mans mīļais Dēls. Uzklausi Viņu!”4

  Džozefam dotā pamācība ir domāta katram no mums. Mums ir jātiecas, kā vien mēs varam, uzklausīt Jēzu Kristu, kurš uz mums runā caur Svētā Gara spēku un kalpošanu.

  Šīs un katras vispārējās konferences mērķis ir palīdzēt mums uzklausīt Viņu. Mēs esam lūguši un aicinām jūs lūgt, lai Tā Kunga Gars būtu ar mums tik bagātīgā pārpilnībā, lai jūs varētu uzklausīt vēstījumus, kurus Glābējs īpaši paredzējis jums, — vēstījumus, kas sniegs mieru jūsu dvēselei. Vēstījumus, kas sadziedēs jūsu salauzto sirdi. Vēstījumus, kas izgaismos jūsu prātu. Vēstījumus, kas palīdzēs jums zināt, ko darīt, kad jūs virzāties uz priekšu cauri nemiera un pārbaudījumu laikiem.

  Mēs lūdzam, lai šī konference būtu atmiņā paliekoša un neaizmirstama to vēstījumu dēļ, ko jūs dzirdēsiet, vienreizējo paziņojumu dēļ un pieredžu dēļ, kurās jūs tiksiet aicināti piedalīties.

  Piemēram, svētdienas rīta sesijas noslēgumā mēs sasauksim svinīgu sapulci visā pasaulē, kad es vadīšu jūs svētajā Oziannas saucienā. Mēs lūdzam, lai tas jums būtu īpašs, garīgs brīdis, kad mēs vienbalsīgi visā pasaulē paudīsim savu dziļo pateicību Dievam Tēvam un Viņa mīļotajam Dēlam, slavējot Viņus šajā unikālajā veidā.

  Šajā svētajā pieredzē mēs izmantojam tīru, baltu kabatlakatiņu. Ja jums tāda nav, jūs varat vienkārši māt ar roku. Pēc Oziannas sauciena draudze pievienosies korim, dziedot „Dievišķais Gars”.5

  Mani dārgie brāļi un māsas, šī konference būs lieliska. Šis gads būs neparasts, mums uzmanīgi koncentrējoties uz Glābēju un Viņa atjaunoto evaņģēliju. Šīs vēsturiskās konferences vissvarīgākā un paliekošākā ietekme būs tāda, ka mūsu sirds mainīsies un mēs sāksim meklējumus mūža garumā, lai uzklausītu Viņu.

  Laipni lūgti 2020. gada aprīļa vispārējā konferencē! Es zinu, ka Dievs, mūsu Debesu Tēvs, un Viņa Dēls Jēzus Kristus rūpējas par mums. Viņi būs ar mums šo divu brīnišķīgo dienu sapulcēs, kad mēs centīsimies tuvināties Viņiem un godināt Viņus. Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.