Vispārējā konference
  Atveriet debesu logus palīdzības saņemšanai
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Atveriet debesu logus palīdzības saņemšanai

  Mums ir jāizrāda ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum, rīkojoties!

  Cik gan unikāla un brīnišķīga ir bijusi šī sesija! Paldies jums, dārgie Laudija un Enco! Jūs tik ļoti labi pārstāvējāt Baznīcas lieliskās jaunās sievietes un jaunos vīriešus.

  Mani dārgie brāļi un māsas, mēs šodien esam daudz dzirdējuši par Baznīcas Atjaunošanu — Baznīcas, ko mūsu Glābējs, Jēzus Kristus, nodibināja Savā laicīgajā kalpošanā. Atjaunošana aizsākās pavasarī, pirms 200 gadiem, kad Dievs Tēvs un Viņa Dēls Jēzus Kristus parādījās jaunajam Džozefam Smitam.

  Desmit gadus pēc šīs pārpasaulīgās vīzijas pravietis Džozefs Smits un vēl pieci citi tika aicināti nodibināt Tā Kunga atjaunoto Baznīcu.

  No šīs nelielās grupiņas, kas tika sapulcināta 1830. gada 6. aprīlī, ir izveidojusies pasaules mēroga organizācija, kurā ir vairāk nekā 16 miljonu dalībnieku. Ir plaši zināms, ko šī Baznīca paveic visā pasaulē, lai atvieglotu cilvēku ciešanas un viņus pacilātu gan laicīgi, gan garīgi. Taču tās galvenais mērķis ir palīdzēt vīriešiem, sievietēm un bērniem sekot Tam Kungam, Jēzum Kristum, ievērot Viņa baušļus un saņemt lielāko no svētībām — mūžīgo dzīvi ar Dievu un saviem tuvākajiem.1

  Pieminot notikumu, kas aizsākās 1820. gadā, ir svarīgi atcerēties, ka, lai gan mēs godājam Džozefu Smitu kā Dieva pravieti, šī nav Džozefa Smita baznīca, ne arī Mormona baznīca. Šī ir Jēzus Kristus Baznīca. Viņš skaidri norādīja, kā ir jāsauc Viņa Baznīca: „Jo tā tiks Mana baznīca saukta pēdējās dienās, patiesi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca.”2

  Es jau iepriekš esmu runājis par nepieciešamajām korekcijām attiecībā uz Baznīcas nosaukumu.3 Kopš tā laika, lai īstenotu šīs korekcijas, ir paveikts daudz. Es esmu ļoti pateicīgs prezidentam M. Raselam Balardam un visam Divpadsmit apustuļu kvorumam, kas ir paveicis ļoti daudz, vadot šo, kā arī kādu citu darbu, kas ir saistīts ar iniciatīvu, par ko es paziņošu šajā vakarā.

  Baznīcas vadītāji un departamenti, saistītās organizācijas un miljoniem Baznīcas locekļu, un citi cilvēki tagad lieto pareizo Baznīcas nosaukumu. Mēs esam koriģējuši Baznīcas oficiālo valodas stila ceļvedi. Baznīcas galvenās mājaslapas nosaukums tagad ir ChurchofJesusChrist.org. Mēs esam izmainījuši e-pasta, domēna nosaukumu un dažādu sociālo tīklu kanālu adreses. Mūsu mīļais koris tagad tiek saukts par „Tempļa skvēra Tabernakla kori”.

  Mēs esam pielikuši tik lielas pūles tāpēc, ka, noņemot Tā Kunga vārdu no Viņa Baznīcas nosaukuma, mēs netīši Viņu izņemam no mūsu pielūgsmes un dzīves centra. Kad mēs kristībās uz sevis uzņemamies Glābēja vārdu, mēs apņemamies ar vārdiem, domām un darbiem liecināt, ka Jēzus ir Kristus.4

  Iepriekš es jums apsolīju, ka tad, „ja mēs darīsim to labāko, lai atsāktu lietot Tā Kunga Baznīcas pareizo nosaukumu”, Viņš „izlies pār pēdējo dienu svēto galvām Savu spēku un tādas svētības, kādas mēs vēl neesam pieredzējuši”.5 Es no jauna to apsolu.

  Lai mēs varētu Viņu atcerēties un parādīt, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Tā Kunga Baznīca, mēs ar prieku jūs iepazīstinām ar simbolu, kas norādīs, ka Jēzum Kristum ir galvenā loma Viņa Baznīcā.

  Šis simbols ietver Baznīcas nosaukumu, kas atrodas kādā stūrakmenī. Jēzus Kristus ir galvenais stūra akmens.6

  Wordmark with Cornerstone

  Šī simbola centrā ir Torvaldsena marmora statujas Kristus attēls. Tas ataino augšāmcelto, dzīvo Kungu, kurš sniedzas pretī, lai ieskautu visus tos, kuri pie Viņa nāk.

  Simboliski, Jēzus Kristus stāv zem arkas. Arka mums atgādina par augšāmcelto Glābēju, kurš iznāk no kapa trešajā dienā pēc Viņa sišanas krustā.

  High-Fidelity Symbol

  Šis simbols daudziem varētu likties tuvs, jo mēs jau sen atjaunoto evaņģēliju saistām ar dzīvo, augšāmcelto Kristu.

  Tagad šis simbols tiks lietots, lai vizuāli apzīmētu oficiālo Baznīcas literatūru, ziņas un pasākumus.7 Tas visiem atgādinās, ka šī ir Glābēja Baznīca un ka visa pamatā, ko mēs, Viņa Baznīcas locekļi, darām, ir Jēzus Kristus un Viņa evaņģēlijs.

  Mani dārgie brāļi un māsas, rīt ir Pūpolsvētdiena, kā elders Gongs tik daiļrunīgi mācīja. Tad mēs sāksim to īpašo nedēļu, kuras kulminācija ir Lieldienas. Mums, Jēzus Kristus sekotājiem, kuri dzīvo laikā, kad COVID-19 pandēmija visā pasaulē ir sējusi nemieru, ir ne tikai jārunā un jāsludina par Kristu vai jāizmanto Kristu atainojoši simboli.

  Mums ir jāizrāda ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum, rīkojoties!

  Kā jau jūs zināt, Baznīcas locekļi ievēro gavēšanas likumu vienu dienu mēnesī.

  Gavēšanas likums ir sens. To jau kopš pirmsākumiem ir izmantojuši Bībeles varoņi. Mozus, Dāvids, Ezra, Nehemija, Estere, Jesaja, Daniēls, Joēls un daudzi citi gavēja un sludināja par gavēšanu.8 Caur Jesajas rakstiem Tas Kungs teica: „Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā?”9

  Apustulis Pāvils pamācīja svētos Korintā nodoties „lūgšanām un gavēšanai”.10 Glābējs paziņoja, ka noteiktas lietas „neiziet citādi, kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību”.11

  Nesen sociālajos tīklos ievietotajā video es teicu, ka, būdams „ārsts un ķirurgs, es ļoti apbrīnoju medicīnas speciālistus, zinātniekus un visus, kuri strādā visu diennakti, lai iegrožotu COVID-19 izplatību”.12

  Un es, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents un Jēzus Kristus apustulis, zinu, ka Dievam „ir visa vara, visa gudrība un visa sapratne, Viņš izprot visas lietas, un Viņš ir žēlastības pilna Būtne, līdz pat to glābšanai, kas nožēlos grēkus un ticēs Viņa Vārdam”.13

  Tāpēc dziļu ciešanu laikā, kad slimība sasniedz pandēmijas apmērus, visdabiskākā lieta, ko mēs varam darīt, ir lūgt mūsu Debesu Tēvu un Viņa Dēlu — Izcilo Dziedinātāju — parādīt savu brīnišķīgo spēku un svētīt cilvēkus uz Zemes.

  Savā video vēstījumā es aicināju visus pievienoties gavēnim svētdienā, 2020. gada 29. martā. Daudzi no jums redzēja video un pievienojās gavēnim. Citi varbūt to nedarīja. Mums joprojām ir nepieciešama palīdzība no debesīm.

  Tāpēc šovakar, mani dārgie brāļi un māsas, Mosijas dēlu garā, kuri daudz nodevās gavēšanai un lūgšanai,14 kā arī mūsu 2020. gada aprīļa vispārējās konferences laikā, es jūs aicinu uz vēl vienu pasaules mēroga gavēni. Visi, kuru veselība atļauj, — gavēsim, lūgsim un vēlreiz apvienosimies ticībā. Lūgsim, lai mēs varētu tikt vaļā no šīs pasaules mēroga pandēmijas.

  Es aicinu visus, tostarp tos, kuri nav mūsu ticības pārstāvji, gavēt un lūgt Lielajā piektdienā, 10. aprīlī, lai šībrīža pandēmija tiktu iegrožota, aprūpes speciālisti tiktu pasargāti, ekonomika tiktu stiprināta un dzīve atgrieztos ierastajās sliedēs.

  Kā mums ir jāgavē? Parasti tās ir 24 stundas vai divas izlaistas ēdienreizes. Tomēr jūs nolemiet, kas ir jūsu pienesamais upuris, atceroties visaugstāko upuri, ko Glābējs sniedza jūsu labā. Apvienosimies, lūdzoties pēc dziedinājuma visā pasaulē.

  Lielā piektdiena būs ideāla diena, lai mūsu Debesu Tēvs un Viņa Dēls mūs uzklausītu!

  Dārgie brāļi un māsas, es jūs ļoti mīlu un liecinu, ka mēs esam iesaistīti dievišķā darbā. Šī ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Viņš to vada un virza visu mūsu darbu. Es zinu, ka Viņš atbildēs uz Savu ļaužu lūgšanām. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.