Vispārējā konference
  Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2019. gadu
  Footnotes
  Theme

  Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2019. gadu

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākajam prezidijam

  Dārgie brāļi! Kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta Mācības un Derību 120. nodaļā, Desmitās tiesas izmantošanas padome apstiprina Baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomē ietilpst Augstākais prezidijs, Divpadsmit apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenti fondus lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar Baznīcas noteikto kārtību un procedūrām.

  Baznīcas auditu departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pārējiem Baznīcas departamentiem un organizācijām, un kura personāls sastāv no sertificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai sniegtu pamatotu slēdzienu par saņemtajiem ziedojumiem, veiktajiem izdevumiem un Baznīcas līdzekļu drošību.

  Balstoties uz veiktajiem auditiem, Baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un Baznīcas līdzekļi 2019. gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar apstiprinātiem Baznīcas budžetiem un noteiktām procedūrām, un atbilstošu grāmatvedības uzskaiti. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti Baznīcas locekļiem, — dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām.

  Ar cieņu

  Baznīcas auditu departaments

  Kevins R. Jergensens

  Izpilddirektors