Vispārējā konference
  Nāciet un piederiet
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Nāciet un piederiet

  Mēs aicinām visus Dieva bērnus visā pasaulē pievienoties mums šajos lielajos centienos.

  Mani dārgie brāļi un māsas, mani dārgie draugi, katru nedēļu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi visā pasaulē pielūdz mūsu mīļoto Debesu Tēvu — Dievu un Visuma Valdnieku — un Viņa mīļoto Dēlu, Jēzu Kristu. Mēs gremdējamies pārdomās par Jēzus Kristus dzīvi un mācībām, par vienīgo bezgrēcīgo dvēseli, kura jebkad ir dzīvojusi, — nevainojamo Dieva Jēru. Tik bieži, cik vien mēs varam, mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu, pieminot Viņa upuri, un atzīstam, ka Viņš atrodas mūsu dzīves centrā.

  Mēs mīlam Viņu, un mēs godinām Viņu. Savas dziļās un mūžīgās mīlestības dēļ Jēzus Kristus cieta un nomira par jums un mani. Viņš salauza nāves vārtus, noārdīja starpsienas, kas šķīra draugus un tuviniekus,1 un sniedza cerību bezcerīgajiem, dziedinot slimos un atsvabinot cietumniekus.2

  Viņam mēs veltām savu sirdi, savu dzīvi un savu ikdienas pielūgsmi. Tādēļ „mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, [un] mēs sludinām par Kristu …, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu”.3

  Vingrināšanās māceklībā

  Tomēr būt par Jēzus Kristus mācekli nozīmē daudz vairāk, nekā runāt un sludināt par Kristu. Glābējs atjaunoja Savu Baznīcu, lai mums palīdzētu šajā ceļā kļūt līdzīgākiem Viņam. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir strukturēta tā, lai sniegtu iespēju vingrināties māceklības pamatos. Ejot uz Baznīcu, mēs mācāmies atpazīt Svētā Gara pamudinājumus un rīkoties saskaņā ar tiem. Mēs izkopjam raksturu — izrādīt līdzjūtību un laipnību pret citiem.

  Tās ir pūles mūža garumā, un tām ir vajadzīga prakse.

  Veiksmīgi sportisti pavada neskaitāmas stundas, lai apgūtu sava sporta veida pamatus. Medmāsas, tīkla darbinieki, kodolinženieri un pat es kā konkurētspējīgs pavārs Herjetas virtuvē iegūstu prasmes tikai tad, kad centīgi vingrinos savā amatā.

  Būdams lidmašīnas kapteinis, es bieži trenēju pilotus, izmantojot aviosimulatoru — izsmalcinātu ierīci, kas imitē lidojuma pieredzi. Šis trenažieris ne tikai palīdz pilotiem apgūt lidošanas pamatus, bet arī ļauj viņiem gūt pieredzi un reaģēt uz negaidītiem notikumiem, ar ko viņi varētu sastapties, kad viņi vadīs īstu lidmašīnu.

  Tie paši principi attiecas uz Jēzus Kristus mācekļiem.

  Aktīva piedalīšanās Jēzus Kristus Baznīcā un tās sniegto iespēju lielā dažādība mums palīdzēs labāk sagatavoties dzīves mainīgajiem apstākļiem, lai kādi un cik nopietni tie arī būtu. Mēs, Baznīcas locekļi, tiekam mudināti gremdēties Dieva vārdos, ko snieguši Viņa sendienu un mūsdienu pravieši. Sirsnīgi un pazemīgi lūdzot mūsu Debesu Tēvu, mēs mācāmies atpazīt Svētā Gara balsi. Mēs pieņemam aicinājumus kalpot, mācīt, plānot, kalpot norīkojumā un pārvaldīt. Šīs iespējas mums ļauj augt garīgi, intelektuāli un pilnveidot raksturu.

  Tās mums palīdzēs sagatavoties un ievērot svētās derības, kas mūs svētīs šajā dzīvē un nākamajā.

  Nāciet, pievienojieties mums!

  Mēs aicinām visus Dieva bērnus visā pasaulē pievienoties mums šajos lielajos centienos. Nāciet un ieraugiet! Pat šajā izaicinošajā COVID-19 laikā tiecieties ar mums tiešsaistē. Tiecieties ar mūsu misionāriem tiešsaistē. Noskaidrojiet paši, kas ir šī Baznīca! Kad šis grūtais laiks būs pagājis, tiecieties ar mums mūsu mājās un mūsu pielūgsmes vietās!

  Mēs jūs aicinām nākt un palīdzēt! Nāciet un kalpojiet kopā ar mums, kalpojot Dieva bērniem, ejot pa Glābēja pēdām un padarot šo pasauli par labāku vietu.

  Nāciet un piederiet! Jūs padarīsiet mūs stiprākus. Un arī jūs kļūsiet labāki, laipnāki un laimīgāki. Jūsu ticība padziļināsies un kļūs izturīgāka — jūs spēsiet labāk izturēt dzīves satricinājumus un negaidītus pārbaudījumus.

  Ar ko mums sākt? Pastāv daudz iespēju.

  Mēs jūs aicinām lasīt Mormona Grāmatu. Ja jums nav sava eksemplāra, jūs to varat lasīt vietnē ChurchofJesusChrist.org,4 vai lejupielādēt Mormona Grāmatas lietotni. Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu, un tā papildina Veco un Jauno Derību. Mēs mīlam visus šos Svētos Rakstus un mācāmies no tiem.

  Mēs aicinām jūs atvēlēt laiku tam, lai izpētītu vietni ComeuntoChrist.org un noskaidrotu, ko Baznīcas locekļi māca un kam viņi tic.

  Uzaiciniet misionārus apmeklēt jūs tiešsaistē vai privāti jūsu mājās, kur tas ir iespējams, — viņiem ir cerības un dziedinājuma vēstījums. Šie misionāri ir mūsu dārgie dēli un meitas, kas kalpo daudzviet pasaulē, ziedojot savu laiku un naudu.

  Jēzus Kristus Baznīcā jūs atradīsiet tādu cilvēku saimi, kas nav pārāk atšķirīga no jums. Šeit jūs atradīsiet cilvēkus, kuriem ir nepieciešama jūsu palīdzība un kuri vēlas jums palīdzēt, jums cenšoties sasniegt savu potenciālu, lai jūs kļūtu par tādu cilvēku, kādu Dievs jūs ir radījis.

  Glābējs mīl un pieņem visus cilvēkus

  Iespējams, jūs domājat: „Es savā dzīvē esmu pieļāvis kļūdas. Es neesmu drošs, ka es kādreiz varētu iederēties Jēzus Kristus Baznīcā. Dievu nevarētu interesēt tāds cilvēks kā es.”

  Lai gan Jēzus Kristus ir „ķēniņu Ķēniņš”5,, Mesija un dzīvā Dieva Dēls6, Viņam dziļi rūp katrs Dieva bērns. Viņam rūp neatkarīgi no tā, kāds šis cilvēks ir — vai viņš ir nabags vai bagāts, nepilnīgs vai sevi pierādījis. Savā laicīgajā dzīvē uz Zemes Glābējs kalpoja visiem — laimīgajiem un veiksmīgajiem, salauztajiem un zudušajiem, un tiem, kuri zaudējuši cerību. Bieži vien cilvēki, kuriem Viņš kalpoja un palīdzēja, nebija ievērojami, skaisti vai bagāti. Bieži vien cilvēkiem, kuriem Viņš palīdzēja, nebija nekā cita, ko sniegt pretī, kā vien pateicība, pazemīga sirds un vēlme ticēt.

  Ja Jēzus pavadīja Savu laicīgo dzīvi, kalpojot „šiem … vismazākajiem”,7 vai šodien Viņš tos nemīlētu? Vai tad Viņa Baznīcā nav vietas visiem Dieva bērniem? Pat tiem, kuri jūtas necienīgi, aizmirsti vai vientuļi?

  Nav tāda pilnīguma līmeņa, kas jums būtu jāsasniedz, lai pretendētu uz Dieva labvēlību. Jūsu lūgšanām nav jābūt skaļām, daiļrunīgām vai gramatiski pareizām, lai tās sasniegtu debesis.

  Patiesībā Dievam nav favorītu8 — tas, ko pasaule augstu vērtē, Viņam neko nenozīmē. Viņš pazīst jūsu sirdi, un Viņš jūs mīl neatkarīgi no jūsu titula, finanšu kapitāla vai Instagram sekotāju skaita.

  Kad mēs pievērsīsim savas sirdis mūsu Debesu Tēvam un Viņam tuvosimies, mēs sajutīsim, kā Viņš tuvojas mums.9

  Mēs esam Viņa mīļotie bērni.

  Pat tie, kuri Viņu noraida.

  Pat tie, kuri, līdzīgi kā stūrgalvīgs, nevaldāms bērns, kļūst dusmīgi uz Dievu un Viņa Baznīcu, sakravā somas un izdrāžas ārā pa durvīm, paziņojot, ka dodas prom un nekad neatgriezīsies.

  Kad bērns aizskrien prom no mājām, viņš var nepamanīt norūpējušos vecākus, kuri skatās pa logu. Viņi iejūtīgi vēro savu dēlu vai meitu, cerēdami, ka viņu dārgais bērns kaut ko iemācīsies no šīs sirdi plosošās pieredzes un varbūt ieraudzīs dzīvi ar jaunām acīm, — un galu galā atgriezīsies mājās.

  Tāpat ir ar mūsu mīlošo Debesu Tēvu. Viņš gaida mūsu atgriešanos.

  Jūsu Glābējs, ar mīlestības un līdzjūtības asarām acīs, gaida jūsu atgriešanos. Pat tad, kad jums liksies, ka esat tālu no Dieva, Viņš jūs redzēs, Viņš pret jums izjutīs līdzjūtību un skries pretī, lai jūs apskautu.10

  Nāciet un piederiet!

  Dievs ļauj mums mācīties no savām kļūdām

  Mēs esam svētceļnieki, kuri dodas pa laicīgās dzīves ceļu, meklējot dzīves jēgu un augstāko patiesību. Bieži vien mēs redzam tikai priekšā esošo ceļu — mēs nevaram redzēt, uz kurieni aizvedīs ceļa līkumi. Mūsu mīlošais Debesu Tēvs mums nav devis visas atbildes. Viņš sagaida, ka mēs paši daudz ko sapratīsim. Viņš sagaida, ka mēs ticēsim — pat tad, kad tas būs grūti.

  Viņš sagaida, ka mēs iztaisnosim savus plecus un attīstīsim mazliet apņēmības — mazliet gribasspēka —, un spersim nākamo soli uz priekšu.

  Tas ir veids, kā mēs mācāmies un augam.

  Vai jūs tiešām gribētu, lai viss sīki un smalki tiktu izskaidrots? Vai jūs tiešām gribētu, lai katrs jautājums tiktu atbildēts? Katrs galamērķis izplānots?

  Es domāju, ka lielākajai daļai no mums ļoti ātri apniktu šāda debesu „mikropārvaldība”. Mēs apgūstam dzīves svarīgākās mācības caur pieredzi. Caur mācīšanos no mūsu kļūdām. Caur grēku nožēlošanu un apjaušanu, ka „bezdievība nekad nav bijusi laime”.11

  Jēzus Kristus, Dieva Dēls, nomira, lai mūsu kļūdas nevarētu mūs notiesāt un mūžīgi apturēt mūsu attīstību. Pateicoties Viņam, mēs varam nožēlot grēkus, un mūsu kļūdas var kļūt par pakāpieniem uz lielāku godību.

  Jums nav jādodas pa šo ceļu vieniem pašiem. Mūsu Debesu Tēvs nevēlas, lai mēs klīstu tumsībā.

  Tādēļ 1820. gada pavasarī Viņš kopā ar Savu Dēlu, Jēzu Kristu, parādījās jaunam vīrietim — Džozefam Smitam.

  Brīdi par to padomājiet! Visuma Dievs parādījās cilvēkam!

  Šī bija pirmā no daudzajām saskarsmes reizēm, kas Džozefam bija ar Dievu un citām Debesu būtnēm. Daudzi no vārdiem, ko viņam teica šīs dievišķās būtnes, ir pierakstīti Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Svētajos Rakstos. Tie ir viegli pieejami. Ikviens tos var lasīt un uzzināt vēstījumu, ko Dievs mums ir devis mūsdienās.

  Mēs jūs aicinām tos studēt.

  Džozefs Smits bija diezgan jauns, kad saņēma šīs atklāsmes. Lielākā daļa no tām tika dotas, pirms viņš sasniedza 30 gadu vecumu.12 Viņam trūka pieredzes, un dažiem cilvēkiem, iespējams, šķita, ka viņš nav piemērots tam, lai būtu Tā Kunga pravietis.

  Un tomēr Tas Kungs viņu aicināja — pēc parauga, ko mēs atrodam viscaur Svētajos Rakstos.

  Dievs negaidīja, lai atrastu ideālu cilvēku Viņa evaņģēlija atjaunošanai.

  Ja tā būtu, Viņš vēl aizvien gaidītu.

  Džozefs daudzējādā ziņā bija līdzīgs jums un man. Lai gan Džozefs pieļāva kļūdas, Dievs viņu izmantoja, lai sasniegtu Savus diženos mērķus.

  Prezidents Tomass S. Monsons bieži deva šo padomu: „To, kuru Tas Kungs aicina, Tas Kungs arī sagatavo.”13

  Apustulis Pāvils sprieda ar svētajiem Korintā: „Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo.”14

  Dievs izmanto vājos un vienkāršos, lai īstenotu Savus mērķus. Šī patiesība ir kā liecība tam, ka tā ir Dieva, nevis cilvēka vara, kas paveic Viņa darbu uz Zemes.15

  Uzklausiet Viņu, sekojiet Viņam!

  Kad Dievs parādījās Džozefam Smitam, Viņš norādīja uz Savu Dēlu Jēzu Kristu un teica: „Uzklausi viņu!”16

  Džozefs savu atlikušo mūžu pavadīja, uzklausot Viņu un sekojot Viņam.

  Līdzīgi kā Džozefam, arī mūsu māceklība sākas ar lēmumu — uzklausīt Glābēju Jēzu Kristu un sekot Viņam.

  Ja jūs vēlaties sekot Viņam, sakopojiet savu ticību un uzņemieties Viņa krustu.

  Jūs atklāsiet, ka jūs piederat Viņa Baznīcai — vietai, kurā valda sirsnība un laipnība un kurā varat pievienoties diženās māceklības apgūšanai un laimes sasniegšanai.

  Es ceru, ka šajā Pirmās vīzijas divsimtajā gadadienā, kad mēs domājam un mācāmies par Jēzus Kristus Baznīcas Atjaunošanu, mēs sapratīsim, ka tas nav tikai vēsturisks notikums. Jums un man ir izšķiroša loma šajā lieliskajā, nepārtrauktajā stāstā.

  Kāda tad ir jūsu un mana loma?

  Mācīties par Jēzu Kristu. Studēt Viņa vārdus. Uzklausīt Viņu un sekot Viņam, aktīvi piedaloties šajā lieliskajā darbā. Es jūs aicinu nākt un piederēt!

  Jums nav jābūt ideāliem. Jums tikai ir jāvēlas pieaugt savā ticībā un katru dienu tuvoties Viņam.

  Mums ir jāmīl Dievs un Viņam jākalpo, kā arī jāmīl Dieva bērni un jākalpo viņiem.

  Ja jūs to darīsiet, Dievs jūs ieskaus Savā mīlestībā, priekā un sniegs noteiktu vadību visā dzīvē — pat vissmagākajos apstākļos un arī pēc tam.

  Par to es liecinu un sniedzu jums savu svētību dziļā pateicībā un mīlestībā pret katru no jums, mūsu Glābēja, mūsu Skolotāja, svētajā Vārdā — Jēzus Kristus Vārdā, āmen.