Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae o le Faatuatua 1

Mataupu Faavae o le Faatuatua
o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai

History of the Church, Voluma 4, Itulau 535 e oo i le 541

Mataupu 1

1 Matou te atalitonu i le eAtua, le Tamā Faavavau, ma Lona iAlo, o Iesu Keriso, ma le oAgaga Paia.

2 Matou te talitonu o le a faasalaina tagata ona o a latou alava agasala, ae lē ona o le esolitulafono a Atamu.

3 Matou te talitonu e ala i le aTogiola a Keriso, e mafai ai ona efaaolaina tagata uma, e ala i le iusiusitai i otulafono ma usauniga o le Talalelei.

4 Matou te talitonu o uluai mataupu autu ma asauniga nei o le Talalelei: muamua, eFaatuatua i le Alii o Iesu Keriso; o lona lua, iSalamo; o lona tolu, oPapatisoga e ala i le faatofuina mo le ufaamagaloga o agasala; o lona fa, Faaeega o flima mo le gmeaalofa o le Agaga Paia.

5 Matou te talitonu e ao ina avalaauina se tagata e le Atua, e ala i le evaloaga, ma ala i le faaeega o ilima o i latou o e o i ai le opule, e utalaʼi atu ai le Talalelei ma faia fsauniga o i ai.

6 Matou te talitonu i le afaatulagaga lava lea sa i ai i le Ekalesia Anamua, e pei o, eaposetolo, iperofeta, oepikopo, aoao, utagata folafola le talalelei, ma isi tofiga faapena.

7 Matou te talitonu i le ameaalofa o egagana, ivaloaga, ofaaaliga, ufaaaliga vaaia, ffaamaloloina o maʼi, gfaamatalaga o gagana, ma isi mea faapena.

8 Matou te talitonu o le aTusi Paia o le eafioga ia a le Atua e tusa ma mea ua itonu ona faaliliuina; matou te talitonu foi o le oTusi a Mamona o le afioga ia a le Atua.

9 Matou te talitonu i mea uma na afaaali mai e le Atua, mea uma ua ia faaali mai nei, ma matou te talitonu foi o le a ia efaaali mai le tele o mea silisili ma le tāua tau i le Malo o le Atua i le lumanai.

10 Matou te talitonu i le afaapotopotoina moni o Isaraelu ma le toefuataiga mai o eItuaiga e Sefulu; ma o le a faatuina iSiona (le Ierusalema Fou) i luga o le konetineta o Amerika; o le a onofotupu lava Keriso i le lalolagi; ma, o le a ufaafouina le lalolagi ma maua lona fmamalu gfaaparataiso.

11 Matou te taʼutino atu ua ia i matou le aaiā tatau matou te tapuai atu ai i le Atua Mamana e etusa ai ma o matou lava ilotofuatiaifo, ma ua matou tuuina atu foi lea lava aiā tatau i tagata uma, e faitalia i latou, pe faapefea, po o fea, po o le a foi le mea latou te otapuai atu i ai.

12 Matou te talitonu i le usiusitai i tupu, peresitene, faipule, ma faamasino, i le usiusitai, faamamaluina, ma le lagolagoina o le atulafono.

13 Matou te talitonu i le afaamaoni, amiotonu, enofomama, agalelei, amiomama, ma le ifaia o mea lelei i tagata uma; e moni, e mafai ona matou faapea atu, ua matou mulimuli i le oapoapoaiga a Paulo—Matou te talitonu i mea uma, matou te ufaamoemoe i mea uma, ua uma ona matou onosai i mea e tele, ma ua faamoemoe o le a mafai ona matou fonosai i mea uma. Afai o i ai nisi mea e gmamā, matagofie, pe logoleleia pe tauleleia, matou te saili atu i nei mea.

Iosefa Samita.