Harta 3: Zona New York, Pennsylvania şi Ohio din S.U.A.
  Footnotes

  Harta 3

  Zona New York, Pennsylvania Şi Ohio Din Sua

  Istoria Bisericii harta 3

  N

  Thompson

  Lacul Huron

  Perrysburg

  Lacul Erie

  Colesville

  Orange

  Buffalo

  Manchester

  Amherst

  Canalul Erie

  Lacul Ontario

  Rochester

  Pennsylvania

  Lacurile Finger

  Fayette

  Cleveland

  Mendon

  Hiram

  Kirtland

  Canada

  Casa lui Joseph Knight, tatăl

  Toronto

  Râul Susquehanna

  South Bainbridge

  SUA

  Canada

  Casa lui Joseph Smith, fiul

  Palmyra

  New York

  N

  Ohio

  Freedom

  Kilometri

  0 50 100 150 200

  A B C D E F G H

  1 2 3 4

  ●1

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  ●8

  ●9

  ●10

  1. South Bainbridge Joseph Smith, fiul, şi Emma Hale s-au căsătorit aici la 18 ianuarie 1827 (vezi JS—I 1:57).

  2. Colesville Prima ramură a Bisericii a fost organizată în casa lui Joseph Knight, tatăl, în suburbia oraşului Colesville, în 1830.

  3. Casa lui Joseph Smith, fiul, din Harmony Cea mai mare parte din traducerea Cărţii lui Mormon a fost realizată aici. Pe malurile râului Susquehanna, preoţia a fost restaurată în 1829 (vezi D&L 13; 128:20; JS—I 1:71–72).

  4. Fayette Cei trei martori au văzut plăcile de aur şi pe îngerul Moroni (D&L 17). Traducerea Cărţii lui Mormon a fost terminată aici, în iunie 1829. Biserica a fost organizată, aici, la 6 aprilie 1830 (vezi D&L 20; 21).

  5. Mendon Prima casă a lui Brigham Young şi a lui Heber C. Kimball

  6. Kirtland Misionarii care fuseseră trimişi către lamaniţi s-au oprit aici, în 1830, şi i-au botezat pe Sidney Rigdon şi pe alţii în zona Kirtland. A fost sediul central al Bisericii din 1831 până în 1838. Primul templu al acestei dispensaţii a fost construit în Kirtland şi a fost dedicat la 27 martie 1836 (vezi D&L 109).

  7. Canalul Erie Cele trei ramuri ale Bisericii au emigrat pe Canalul Erie şi lacul Erie spre Kirtland, Ohio, în aprilie şi mai 1831.

  8. Hiram Joseph şi Emma au trăit aici din septembrie 1831 până în septembrie 1832. Joseph şi Sidney Rigdon au lucrat la Traducerea Bibliei de Joseph Smith (TJS). Revelaţii primite aici: D&L 1, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 99, 133.

  9. Amherst Joseph Smith a fost susţinut ca preşedinte al Înaltei Preoţii la 25 ianuarie 1832 (vezi D&L 75).

  10. Toronto Casa lui of John Taylor, al treilea preşedinte al Bisericii, şi a lui Mary Fielding Smith, soţia lui Hyrum Smith.