Hărţi şi indexul numelor locurilor
  Footnotes

  Hărţi şi indexul numelor locurilor

  Hărţile următoare vă pot ajuta să înţelegeţi mai bine începuturile istoriei Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi scripturile revelate prin intermediul profetului Joseph Smith şi a succesorilor săi. Cunoscând geografia ţărilor menţionate în scripturi, puteţi înţelege mai bine evenimentele din scripturi.

  1. Zona De Nord-Est A Statelor Unite

  2. Palmyra-Manchester, 1820–1831

  3. Zona New York, Pennsylvania Şi Ohio Din Sua

  4. Kirtland, Ohio, 1830–1838

  5. Zona Missouri, Illinois Şi Iowa Din Sua

  6. Deplasarea Spre Vest A Bisericii

  7. Harta Lumii

  Indexul numelor locurilor vă poate ajuta să găsiţi un loc anumit pe hartă. Fiecare nume indică numărul hărţii urmat de grila de referinţă, reprezentată de un număr şi o literă. De exemplu, pentru Fort Hall amplasamentul este indicat prin 6:B1; aceasta înseamnă, harta 6, pătratul B1. Puteţi localiza anumite pătrate pe fiecare hartă luând drept referinţă coordonatele înscrise în partea de sus şi în partea laterală a hărţii. Numele alternative ale locurilor sunt înscrise în paranteze; de exemplu, Council Bluffs (Kanesville).

  În cele ce urmează este prezentată o legendă pentru explicarea diferitelor simboluri şi caractere folosite la hărţi. În plus, unele hărţi conţin legende care explică simbolurile suplimentare, specifice acelei hărţi.

  Un punct roşu reprezintă un oraş sau o localitate. Uneori, există o linie între punct şi numele oraşului sau al amplasamentului.

  Oceanul Atlantic

  Aceste caractere sunt folosite pentru a înscrie locurile geografice, cum ar fi oceanele, mările, lacurile, râurile, munţii, pustiurile, văile, deşerturile şi insulele.

  Nauvoo

  Aceste caractere sunt folosite pentru toate oraşele şi localităţile.

  ohio

  Aceste caractere sunt folosite pentru diviziuni politice mai mici, cum ar fi regiuni, state şi teritorii din S.U.A.

  Canada

  Aceste caractere sunt folosite pentru diviziuni politice mai mari, cum ar fi naţiuni, ţări şi continente.