Harta 4: Kirtland, Ohio, 1830–1838
  Footnotes

  Harta 4

  Kirtland, Ohio, 1830–1838

  Istoria Bisericii harta 4

  N

  Ferma lui Isaac Morley

  Râul Chagrin-braţul de est

  spre Willoughby

  spre Mentor

  Joagăr

  Drumul Markell

  Moara Grist

  Loc de botez

  Baraj

  Cărămidărie

  Casa lui Newel K. Whitney

  spre Painesville

  Magazinul lui Newel K. Whitne

  Tăbăcărie

  Hanul lui John Johnson

  Şcoală

  Strada Cowdery

  Cenuşar

  Pârâu

  Casa lui Josph Smith, fiul

  Magazinul universal al lui Joseph Smith

  spre Chardon

  Casa lui Parley P. Pratt

  Cimitir

  Strada Whitney

  Tipografia

  Templul Kirtland

  Casa lui Sidney Rigdon

  Casa lui Vinson Knight

  Bancă

  Drumul Chillicothe

  Casa lui Martin Harris

  Strada Joseph

  Casa lui Hyrum Smith

  Metri

  0 150 300

  A B C D

  1 2 3 4

  ●1

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  1. Casa lui Newel K. Whitney Joseph şi Emma au locuit aici mai multe săptămâni după ce s-au mutat în Kirtland în 1831.

  2. Ferma lui Isaac Joseph şi Emma Smith au trăit aici din martie până în septembrie 1831. Primii înalţi preoţi au fost rânduiţi aici. Joseph a lucrat la Traducerea lui Joseph Smith (TJS).

  3. Magazinul lui Newel K. Whitney Primei Preşedinţii a Bisericii i-au fost date, aici, cheile împărăţiei. Şcoala profeţilor s-a ţinut prima dată aici. TJS s-a finalizat aici. Joseph şi Emma au trăit, aici, din 1832 până în 1833. Aici, Joseph a primit multe revelaţii.

  4. Hanul lui John Johnson Aici, în 1833, Joseph Smith, tatăl, a fost chemat ca primul patriarh al Bisericii. În han, a funcţionat prima tipografie din Kirtland. Ziarul The Evening and the Morning Star a fost tipărit aici după distrugerea tipografiei din ţinutul Jackson, Missouri. De aici, cei Doisprezece Apostoli au plecat, la 4 mai 1835, în primele lor misiuni.

  5. Casa lui Joseph Smith, fiul Joseph şi Emma au trăit aici din 1834 până în 1837. A fost începută traducerea Cărţii lui Avraam.

  6. Tipografia Lectures on Faith (Lecţiile despre credinţă) au fost ţinute în această clădire. Cei Doisprezece Apostoli şi Primul Cvorum al Celor Şaptezeci au fost chemaţi şi rânduiţi aici. Doctrină şi Legăminte (prima ediţie), Cartea lui Mormon (a 2-a ediţie), ziarele The Evening and the Morning Star, Latter Day Saints’ Messenger and Advocate şi primele numere din Elders’ Journal au fost tipărite aici.

  7. Templul Kirtland Acest templu a fost primul din această dispensaţie. Isus Hristos a apărut şi a acceptat templul. Moise, Elias şi Ilie au apărut şi au restaurat anumite chei ale preoţiei (vezi D&L 110). Şcoala Profeţilor s-a ţinut, de asemenea, aici. Revelaţii primite aici: D&L 109; 110; 137.

   Kirtland (amplasamente neprecizate) La 17 august 1835, Doctrină şi Legăminte a fost adoptată ca scriptură. Revelaţiile primite în Kirtland includ: D&L 41–50, 52–56, 63–64, 102–104, 106–110, 134 şi 137. Secţiunea 104 desemnează anumite proprietăţi care să fie date în administrarea membrilor Bisericii care aparţineau Ordinului unit (vezi versetele 19–46).