Raštai
Almos knyga 63


63 Skyrius

Šiblonas, o vėliau Helamanas savo žinioje turi šventuosius metraščius. Daugelis nefitų iškeliauja į žemę šiaurėje. Hagotas pastato laivus, kuriuos nuleidžia į vakarinę jūrą. Moronihas mūšyje nugali lamanitus. Apie 56–52 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir buvo taip, kad teisėjų valdžios Nefio žmonėms trisdešimt šeštųjų metų pradžioje aŠiblonas paėmė savo žinion tuos bšventus daiktus, kuriuos Helamanui perdavė Alma.

2 Ir jis buvo teisus vyras ir teisiai vaikščiojo priešais Dievą; ir jis nuolat stengėsi daryti gera, laikytis Viešpaties, savo Dievo, įsakymų; taip pat darė ir jo brolis.

3 Ir buvo taip, kad Moronis taip pat numirė. Ir taip baigėsi teisėjų valdžios trisdešimt šeštieji metai.

4 Ir buvo taip, kad teisėjų valdžios trisdešimt septintaisiais metais didelė žmonių grupė, siekianti net penkis tūkstančius keturis šimtus vyrų, su savo žmonomis ir savo vaikais iš Zarahemlos žemės išvyko į žemę, kuri buvo ašiaurėje.

5 Ir buvo taip, kad Hagotas, nepaprastai žingeidus vyras, nuėjo ir Dosniosios žemės pakraštyje, prie Dykynės žemės, pasistatė nepaprastai didelį laivą, ir nuleido jį į vakarinę jūrą prie asiaurojo kaklo, vedančio į žemę šiaurėje.

6 Ir štai buvo daug nefitų, ir taip pat daugybė moterų ir vaikų, kurie sulipo į jį ir išplaukė, pasiėmę daugybę atsargų; ir jie išplaukė į šiaurę. Ir taip baigėsi trisdešimt septintieji metai.

7 Ir trisdešimt aštuntaisiais metais šis vyras pastatė kitus laivus. Ir pirmasis laivas taip pat sugrįžo, ir daug daugiau žmonių sulipo į jį; ir jie taip pat pasiėmė daug atsargų ir vėl išvyko į žemę šiaurėje.

8 Ir buvo taip, kad apie juos daugiau nieko nesigirdėjo. Ir mes manome, kad jie paskendo jūros gelmėse. Ir buvo taip, kad išplaukė dar vienas laivas; bet kur jis išplaukė, mes nežinome.

9 Ir buvo taip, kad šitais metais buvo daug žmonių, kurie išvyko į žemę ašiaurėje. Ir taip baigėsi trisdešimt aštuntieji metai.

10 Ir buvo taip, kad teisėjų valdžios trisdešimt devintaisiais metais taip pat mirė ir Šiblonas, o Koriantonas buvo išvykęs laivu į žemę šiaurėje, veždamas atsargas žmonėms, išvykusiems į tą žemę.

11 Todėl Šiblonui prieš mirtį iškilo būtinybė įteikti tuos šventus daiktus Helamano sūnui, kuris buvo pavadintas aHelamanu pagal savo tėvo vardą.

12 Ir štai visi tie araižiniai, kurie buvo Helamano žinioje, išskyrus tas dalis, kurios pagal Almos įsakymą bneturėjo išeiti, buvo perrašyti ir išsiuntinėti žmonių vaikams po visą šalį.

13 Tačiau šitie daiktai turėjo būti išsaugoti šventi ir aperduodami iš vienos kartos į kitą; todėl šitais metais, prieš Šiblono mirtį, jie buvo perduoti Helamanui.

14 Ir šitais metais taip pat buvo taip, kad atsirado šiek tiek atskalūnų, kurie perėjo pas lamanitus; ir šie vėl buvo sukurstyti pykčiui prieš nefitus.

15 Ir tais pačiais metais jie atėjo su gausia armija kariauti prieš aMoroniho žmones, arba Moroniho armiją; ir tai baigėsi tuo, kad jie buvo sumušti ir vėl nuvyti atgal į savo žemes, patyrę didelių nuostolių.

16 Ir taip pasibaigė teisėjų valdžios Nefio žmonėms trisdešimt devintieji metai.

17 Ir taip pasibaigė Almos ir jo sūnaus Helamano, ir taip pat jo sūnaus Šiblono aprašymas.