Νεφί Γ΄ 9
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 9

  Μέσα στο σκότος, η φωνή του Χριστού διακηρύττει την καταστροφή πολλών ανθρώπων και πόλεων για την κακία τους. Διακηρύττει επίσης τη θειότητά Του, ανακοινώνει ότι εκπληρώθηκε ο νόμος του Μωυσή, και προσκαλεί τους ανθρώπους να έλθουν προς Αυτόν και να σωθούν. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και συνέβη ώστε ακούστηκε μια φωνή σε όλους τους κατοίκους της γης, επάνω σε όλο το πρόσωπο αυτής της χώρας, που φώναζε:

  2 Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο σε αυτόν τον λαό. Αλίμονο στους κατοίκους ολόκληρης της γης αν δεν μετανοήσουν, διότι ο διάβολος γελά, και οι άγγελοί του αγαλλιούν, εξαιτίας του φόνου των ωραίων υιών και θυγατέρων του λαού μου. Και είναι εξαιτίας της ανομίας και των βδελυγμάτων τους που έπεσαν!

  3 Ιδού, αυτήν την σπουδαία πόλη Ζαραχέμλα την έχω κάψει με φωτιά, και τους κατοίκους της.

  4 Και ιδού, αυτήν τη μεγάλη πόλη Μορόνι την έχω κάνει να βουλιάξει στα βάθη της θάλασσας, και οι κάτοικοί της να πνιγούν.

  5 Και ιδού, αυτήν τη σπουδαία πόλη Μορονιχά την έχω σκεπάσει με χώμα, και τους κατοίκους της, για να κρύψω τις ανομίες τους και τα βδελύγματά τους από εμπρός από το πρόσωπό μου, ώστε το αίμα των προφητών και των αγίων να μην ανεβαίνει πια προς εμένα εναντίον τους.

  6 Και ιδού, την πόλη Γιλγάλ έχω κάνει να βυθιστεί, και τους κατοίκους της να θάφτουν στα βάθη της γης.

  7 Μάλιστα, και την πόλη του Ονιχά και τους κατοίκους της, και την πόλη του Μοκούμ και τους κατοίκους της, και την πόλη της Ιερουσαλήμ και τους κατοίκους της. Και έχω κάνει να ανεβούν στη θέση τους νερά, για να κρύψω την κακία και τα βδελύγματά τους από εμπρός από το πρόσωπό μου, ώστε το αίμα των προφητών και των αγίων να μην ανεβαίνει πια προς εμένα εναντίον τους.

  8 Και ιδού, την πόλη του Γαδιάνδι και την πόλη του Γαδιόμνα και την πόλη του Ιακώβ, και την πόλη του Γιμγίμνο, όλες αυτές τις έχω κάνει να καταποντιστούν, και έχω κάνει λόφους και πεδιάδες στις θέσεις τους. Και τους κατοίκους τους τους έχω θάψει στα βάθη της γης, για να κρύψω την κακία τους και τα βδελύγματά τους από εμπρός από το πρόσωπό μου, ώστε το αίμα των προφητών και των αγίων να μην ανεβαίνει πια προς εμένα εναντίον τους.

  9 Και ιδού, αυτήν τη μεγάλη πόλη Ιακωβουγάθ, στην οποία κατοικούσε ο λαός του βασιλιά Ιακώβ, την έχω κάνει να καεί με φωτιά εξαιτίας των αμαρτιών και της κακίας τους που ήταν επάνω από όλες τις πονηρίες ολόκληρης της γης, εξαιτίας των μυστικών δολοφονιών και συνωμοσιών τους· διότι ήταν αυτοί που κατέστρεψαν την ειρήνη του λαού μου και την κυβέρνηση της χώρας. Γι’ αυτό τους έκανα να καούν, για να τους εξολοθρεύσω από εμπρός του προσώπου μου, ώστε το αίμα των προφητών και των άγιων να μην ανεβαίνει πια προς εμένα εναντίον τους.

  10 Και ιδού, την πόλη του Λάμαν και την πόλη του Ιώς και την πόλη του Γαδ και την πόλη του Κισκουμέν, τις έχω κάνει να καούν με φωτιά, και τους κατοίκους τους, λόγω της κακίας τους στο να εκδιώκουν τους προφήτες και να λιθοβολούν αυτούς που εγώ έστελνα για να διακηρύξουν σε αυτούς σχετικά με την ανομία τους και τα βδελύγματά τους.

  11 Και επειδή τους εξεδίωξαν όλους, ώστε δεν υπήρχε κανένας δίκαιος ανάμεσά τους, έστειλα κάτω φωτιά και τους κατέστρεψα, ώστε η κακία τους και τα βδελύγματά τους να μπορέσουν να κρυφτούν από εμπρός από το πρόσωπό μου, ώστε το αίμα των προφητών και των αγίων, τους οποίους έστειλα σε αυτούς, να μην αναφωνεί προς έμενα από το έδαφος εναντίον τους.

  12 Και πολλές μεγάλες καταστροφές έχω κάνει να πέσουν επάνω σε αυτήν τη χώρα και επάνω σε αυτόν τον λαό, εξαιτίας της κακίας τους και των βδελυγμάτων τους.

  13 Ω, όλοι εσείς που σωθήκατε, επειδή ήσαστε πιο δίκαιοι από εκείνους, δεν θα επιστρέψετε σε μένα, και δεν θα μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας και δεν θα μεταστραφείτε, για να σας θεραπεύσω;

  14 Μάλιστα, αληθινά σας λέω, αν έλθετε προς εμένα θα έχετε ζωή αιώνια. Ιδού, ο βραχίονάς μου της ευσπλαχνίας απλώνεται προς εσάς, και όποιος έλθει, αυτόν θα τον δεχθώ, και μακάριοι είναι εκείνοι που έρχονται προς εμένα.

  15 Ιδού, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εγώ δημιούργησα τους ουρανούς και τη γη, και όλα όσα είναι μέσα σε αυτά. Ήμουν με τον Πατέρα από την αρχή. Εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατέρας σε εμένα, και μέσω εμού ο Πατέρας έχει δοξάσει το όνομά Του.

  16 Ήλθα στους δικούς μου και οι δικοί μου δεν με δέχθηκαν. Και οι γραφές που αφορούν στον ερχομό μου εκπληρώθηκαν.

  17 Και όσοι με έχουν δεχθεί, σε αυτούς έχω δώσει το να γίνουν υιοί του Θεού. Και το ίδιο εγώ θα δώσω σε όσους πιστέψουν στο όνομά μου, επειδή ιδού, από εμένα έρχεται η λύτρωση, και με εμένα εκπληρώνεται ο νόμος του Μωυσή.

  18 Εγώ είμαι το φως και η ζωή του κόσμου. Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος.

  19 Και να μην προσφέρετε πλέον σε εμένα το χύσιμο του αίματος. Μάλιστα, οι θυσίες σας και τα ολοκαυτώματά σας να σταματήσουν, επειδή εγώ δεν θα δεχτώ καμία από τις θυσίες και τα ολοκαυτώματά σας.

  20 Και να προσφέρετε για θυσία προς εμένα καρδιά συντετριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο. Και όποιος έρχεται σε εμένα με καρδιά συντετριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο, αυτόν θα τον βαπτίσω με φωτιά και με το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς όπως και οι Λαμανίτες, λόγω της πίστης τους σε εμένα τον καιρό της μεταστροφής τους, βαπτίσθηκαν με φωτιά και με το Άγιο Πνεύμα, και δεν το ήξεραν.

  21 Ιδού, εγώ έχω έλθει στον κόσμο για να φέρω το λύτρωση στον κόσμο, για να σώσω τον κόσμο από την αμαρτία.

  22 Επομένως, όποιος μετανοεί και έρχεται προς εμένα σαν μικρό παιδί, αυτόν θα δεχθώ, διότι από αυτούς είναι η βασιλεία του Θεού. Ιδού, γι’ αυτούς έχω δώσει τη ζωή μου, και την έχω ξαναπάρει πάλι. Επομένως, μετανοήστε και ελάτε προς εμένα εσείς, τα πέρατα της γης, και σωθείτε.