Νεφί Γ΄ 18
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 18

  Ο Ιησούς καθιερώνει τη μετάληψη στους Νεφίτες. Προστάζονται να προσεύχονται πάντα στο όνομά Του. Εκείνοι που ανάξια τρώνε το σώμα Του και πίνουν το αίμα Του είναι καταραμένοι. Δίνεται η εξουσία στους μαθητές να απονέμουν το Άγιο Πνεύμα. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και συνέβη ώστε ο Ιησούς πρόσταξε τους μαθητές Του να Του φέρουν λίγο ψωμί και κρασί.

  2 Και ενώ είχαν πάει για ψωμί και κρασί, πρόσταξε το πλήθος να καθίσουν κάτω στη γη.

  3 Και όταν ήλθαν οι μαθητές με το ψωμί και το κρασί, πήρε από το ψωμί και το τεμάχισε και το ευλόγησε. Και έδωσε στους μαθητές του και πρόσταξε να φάνε.

  4 Και όταν έφαγαν και ήταν πλήρεις, τους πρόσταξε να δώσουν στο πλήθος.

  5 Και όταν το πλήθος έφαγε και ήταν πλήρεις, είπε στους μαθητές Του: Ιδού, ένας από εσάς θα χειροτονηθεί, και σε αυτόν θα δώσω εξουσία να τεμαχίζει το ψωμί και να το ευλογεί και να το δίνει στον λαό της εκκλησίας μου, σε όλους όσους θα πιστέψουν και θα βαπτισθούν στο όνομά μου.

  6 Και αυτό θα προσέχετε πάντα να κάνετε, ακριβώς όπως εγώ έχω κάνει, ακριβώς όπως εγώ έχω τεμαχίσει το ψωμί και το ευλόγησα και σας το έδωσα.

  7 Και αυτό θα κάνετε σε ανάμνηση του σώματός μου, το οποίο σας έχω δείξει. Και θα αποτελεί μαρτυρία προς τον Πατέρα ότι πάντα με θυμάστε. Και αν πάντα με θυμάστε, θα έχετε το Πνεύμα μου μαζί σας.

  8 Και συνέβη ώστε όταν είπε αυτά τα λόγια, πρόσταξε τους μαθητές Του να πάρουν από το κρασί του ποτηριού και να πιουν από αυτό, και να δώσουν επίσης στο πλήθος για να πιουν από αυτό.

  9 Και συνέβη ώστε έτσι έκαναν και ήπιαν από αυτό, και ήταν πλήρεις. Και έδωσαν στο πλήθος, και ήπιαν και εκείνοι, και ήταν πλήρεις.

  10 Και όταν το έκαναν αυτό οι μαθητές, ο Ιησούς τους είπε: Μακάριοι είστε εσείς γι’ αυτό που έχετε κάνει, επειδή αυτό αποτελεί εκπλήρωση των εντολών μου, και αυτό μαρτυρεί προς τον Πατέρα ότι είστε πρόθυμοι να κάνετε αυτό που σας έχω προστάξει.

  11 Και πάντα θα το κάνετε αυτό σε όσους μετανοούν και βαπτίζονται στο όνομά μου. Και θα το κάνετε σε ανάμνηση του αίματός μου, το οποίο έχω χύσει για εσάς, ώστε να μαρτυρείτε προς τον Πατέρα ότι με θυμάστε πάντα. Και αν με θυμάστε πάντα, θα έχετε το Πνεύμα μου μαζί σας.

  12 Και σας δίνω μία εντολή να εκτελείτε αυτά τα πράγματα. Και αν πάντα τα τελείτε αυτά τα πράγματα, είστε μακάριοι, διότι έχετε οικοδομηθεί επάνω στον βράχο μου.

  13 Όμως όσοι ανάμεσά σας θα κάνουν περισσότερα ή λιγότερα από αυτά, δεν έχουν οικοδομηθεί επάνω στον βράχο μου, αλλά έχουν οικοδομηθεί επάνω σε αμμώδες θεμέλιο. Και όταν πέσει η βροχή, και έλθουν οι πλημμύρες, και οι άνεμοι φυσούν, και κτυπούν επάνω τους, θα πέσουν, και οι πύλες της κόλασης είναι ανοικτές, έτοιμες να τους δεχθούν.

  14 Γι’ αυτό, μακάριοι θα είστε αν τηρείτε τις εντολές μου, τις οποίες με έχει προστάξει ο Πατέρας να σας δώσω.

  15 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, πρέπει να προσέχετε και να προσεύχεστε πάντα, μήπως μπείτε σε πειρασμό από τον διάβολο, και οδηγηθείτε μακριά, αιχμάλωτοί του.

  16 Και όπως εγώ έχω προσευχηθεί ανάμεσά σας, έτσι ακριβώς και εσείς να προσεύχεστε στην εκκλησία μου, ανάμεσα στον λαό μου που μετανοεί και βαπτίζεται στο όνομά μου. Ιδού, εγώ είμαι το φως. Έχω θέσει για εσάς το παράδειγμα.

  17 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια στους μαθητές Του, στράφηκε πάλι προς το πλήθος και τους είπε:

  18 Ιδού, αληθινά, αληθινά, σας λέω, πρέπει να προσέχετε και πάντα να προσεύχεστε μήπως μπείτε σε πειρασμό, διότι ο Σατανάς επιθυμεί να σας έχει, για να σας κοσκινίζει σαν το σιτάρι.

  19 Επομένως πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε προς τον Πατέρα στο όνομά μου.

  20 Και οτιδήποτε ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, το οποίο να είναι σωστό, πιστεύοντας ότι θα το λάβετε, ιδού, θα σας δοθεί.

  21 Να προσεύχεστε στις οικογένειές σας προς τον Πατέρα, πάντοτε στο όνομά μου, ώστε οι γυναίκες σας και τα παιδιά σας να είναι ευλογημένα.

  22 Και ιδού, θα συγκεντρώνεστε όλοι μαζί συχνά, και δεν θα απαγορεύετε από κανέναν άνθρωπο να έρχεται σε σας όταν συγκεντρώνεστε, αλλά θα τους αφήνετε να έρχονται σε σας και δεν θα τους απαγορεύετε.

  23 Αλλά θα προσεύχεστε γι’ αυτούς, και δεν θα τους διώχνετε. Και αν συμβεί ώστε να έρχονται σε σας συχνά, θα προσεύχεστε γι’ αυτούς προς τον Πατέρα, στο όνομά μου.

  24 Επομένως, κρατήστε το φως σας ψηλά ώστε να λάμπει στον κόσμο. Ιδού, εγώ είμαι το φως που θα κρατάτε ψηλά – αυτό που με έχετε δει να κάνω. Ιδού, βλέπετε ότι έχω προσευχηθεί στον Πατέρα και όλοι εσείς έχετε δει.

  25 Και βλέπετε ότι έχω προστάξει να μη φύγει κανένας από εσάς, αλλά αντ’ αυτού έχω προστάξει να έλθετε προς εμένα, για να αισθανθείτε και να δείτε. Το ίδιο θα κάνετε στον κόσμο. Και όποιος παραβεί αυτήν την εντολή, αφήνει τον εαυτό του να οδηγηθεί σε πειρασμό.

  26 Και τώρα συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, έστρεψε πάλι τα μάτια Του επάνω στους μαθητές που είχε εκλέξει, και τους είπε:

  27 Ιδού, αληθινά, αληθινά σας λέω, σας δίνω άλλη εντολή, και ύστερα πρέπει να πάω στον Πατέρα μου, ώστε να εκπληρώσω άλλες εντολές που μου έχει δώσει.

  28 Και τώρα ιδού, αυτή είναι η εντολή που σας δίνω, ότι να μην αφήνετε κανέναν να παίρνει εν γνώσει το σώμα και το αίμα μου ανάξια, όταν το χορηγείτε.

  29 Γιατί οποίος τρώει και πίνει το σώμα και το αίμα μου αναξίως, τρώει και πίνει καταδίκη στην ψυχή του. Επομένως, αν ξέρετε ότι ένας άνθρωπος είναι ανάξιος να φάει και να πιει από το σώμα και το αίμα μου, θα του το απαγορεύετε.

  30 Παρά ταύτα, δεν θα τον εκδιώκετε από ανάμεσά σας, αλλά θα τελείτε διακονία προς αυτόν και θα προσεύχεστε γι’ αυτόν προς τον Πατέρα, στο όνομά μου. Και αν γίνει να μετανοήσει και να βαπτισθεί στο όνομά μου, τότε θα τον δεχθείτε, και θα του χορηγείτε από το σώμα και το αίμα μου.

  31 Όμως αν δεν μετανοήσει, δεν θα αριθμείται με τον λαό μου, για να μη χαλάσει τον λαό μου, γιατί ιδού, γνωρίζω τα πρόβατά μου, και είναι αριθμημένα.

  32 Παρά ταύτα, δεν θα τον εκδιώξετε από τις συναγωγές σας ή τους τόπους λατρείας σας, επειδή σε αυτούς θα εξακολουθήσετε να τελείτε τη διακονία σας, επειδή δεν ξέρετε μήπως μετανοήσουν και επιστρέψουν, και έλθουν προς εμένα με πλήρη πρόθεση καρδιάς, και θα τους θεραπεύσω, και εσείς θα είστε το μέσο που θα φέρει σε αυτούς τη σωτηρία.

  33 Επομένως, τηρείτε αυτά τα λόγια που σας έχω προστάξει, για να μην καταλήξετε σε καταδίκη, γιατί αλίμονο σε εκείνον που ο Πατέρας θα καταδικάσει.

  34 Και σας δίνω αυτές τις εντολές εξαιτίας των διχονοιών που υπάρχουν ανάμεσά σας. Και μακάριοι θα είστε αν δεν έχετε διχόνοιες ανάμεσά σας.

  35 Και τώρα πηγαίνω στον Πατέρα, επειδή είναι σκόπιμο να πάω στον Πατέρα για το δικό σας καλό.

  36 Και συνέβη ώστε όταν τελείωσε ο Ιησούς να λέει αυτά, άγγιξε με το χέρι Του τους μαθητές Του, τους οποίους είχε επιλέξει, έναν προς έναν, μέχρι που τους άγγιξε όλους, και τους μιλούσε ενώ τους άγγιζε.

  37 Και το πλήθος δεν άκουσε τα λόγια τα οποία είπε, γι’ αυτό δεν έδωσε μαρτυρία, αλλά οι μαθητές Του έδωσαν μαρτυρία ότι τους έδωσε εξουσία να δίνουν το Άγιο Πνεύμα. Και θα σας δείξω στο εξής ότι αυτή η μαρτυρία είναι αληθινή.

  38 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς τους είχε αγγίξει όλους, ήλθε ένα σύννεφο και επισκίασε το πλήθος ώστε δεν μπορούσαν να δουν τον Ιησού.

  39 Και ενώ ήταν έτσι επισκιασμένοι, αναχώρησε από αυτούς, και ανελήφθη προς τους ουρανούς. Και οι μαθητές είδαν και έδωσαν μαρτυρία ότι ανελήφθη πάλι στους ουρανούς.