Νεφί Γ΄ 25
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 25

  Κατά τη Δευτέρα Παρουσία, οι υπερήφανοι και οι άνομοι θα καούν σαν άχυρο. Ο Ηλίας ο Θεσβίτης θα επιστρέψει πριν από εκείνη τη μεγάλη και φοβερή ημέρα. Συγκρίνετε Μαλαχία 4. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Επειδή ιδού, έρχεται η ημέρα που θα καίει σαν κλίβανος· και όλοι οι υπερήφανοι, μάλιστα, και όλοι όσοι πράττουν με κακία, θα είναι άχυρο· και η ημέρα που έρχεται θα τους κατακάψει, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, ώστε δεν θα τους αφήσει ούτε ρίζα ούτε κλάδο.

  2 Σε σας όμως που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο Υιός της Χρηστότητας με ίαση στις πτέρυγές Του· και θα βγείτε και θα μεγαλώσετε σαν μοσχάρια στη φάτνη.

  3 Και θα καταπατήσετε τους ανόμους· επειδή αυτοί θα είναι στάχτη κάτω από το πέλμα των ποδιών σας, κατά την ημέρα που εγώ θα το κάνω αυτό, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων.

  4 Να θυμάστε τον νόμο του Μωυσή, του δούλου μου, που του πρόσταξα στο Χωρήβ για όλο τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τις κρίσεις.

  5 Ιδού, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον Θεσβίτη, τον προφήτη πριν να έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και τρομερή.

  6 Και αυτός θα στρέψει την καρδιά των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδιά των τέκνων προς τους πατέρες τους, μήπως έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα.