Νεφί Γ΄ 21
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 21

  Ο οίκος Ισραήλ θα συναθροιστεί, όταν εμφανισθεί το Βιβλίο του Μόρμον. Οι Εθνικοί θα εγκατασταθούν στην Αμερική ως ελεύθερος λαός. Θα σωθούν αν πιστέψουν και υπακούσουν. Διαφορετικά θα αποκοπούν και θα καταστραφούν. Ο Ισραήλ θα οικοδομήσει τη Νέα Ιερουσαλήμ, και οι χαμένες φυλές θα επιστρέψουν. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και αληθινά σας λέω, σας δίνω ένα σημείο, για να ξέρετε την ώρα κατά την οποία αυτά θα πρόκειται να λάβουν χώρα – που θα συναθροίσω, από τη μακροχρόνια διασπορά του, τον λαό μου, ω οίκε του Ισραήλ, και θα ιδρύσω πάλι τη Σιών μου ανάμεσά τους.

  2 Και ιδού, αυτό είναι εκείνο που θα σας δώσω ως σημείο – γιατί αληθινά σας λέω ότι όταν αυτά που σας δηλώνω, και που θα σας δηλώσω εφεξής από μόνος μου, και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που θα σας δοθεί από τον Πατέρα, θα γίνουν γνωστά στους Εθνικούς ώστε να μπορέσουν να μάθουν σχετικά με αυτόν τον λαό που είναι υπόλειμμα του οίκου του Ιακώβ, και σχετικά με αυτόν τον λαό μου που θα διασκορπιστεί από αυτούς.

  3 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, όταν όλα αυτά θα τους γίνουν γνωστά από τον Πατέρα, και θα εμφανισθούν από τον Πατέρα, από εκείνους προς εσάς.

  4 Γιατί είναι σοφία του Πατέρα να εγκατασταθούν σε αυτήν τη χώρα, και να εδραιωθούν ως ελεύθερος λαός με τη δύναμη του Πατέρα, ώστε αυτά να εμφανισθούν από εκείνους προς ένα υπόλειμμα των απογόνων σας, ώστε να εκπληρωθεί η διαθήκη του Πατέρα την οποία έχει συνάψει με τον λαό του, ω οίκε του Ισραήλ.

  5 Επομένως, όταν αυτά τα έργα και τα έργα που θα γίνουν ανάμεσά σας εφεξής, θα εμφανισθούν από τους Εθνικούς, προς τους απογόνους σας οι οποίοι θα φθίνουν από απιστία εξαιτίας της ανομίας.

  6 Γιατί έτσι αρμόζει στον Πατέρα, ότι αυτό πρέπει να εμφανισθεί από τους Εθνικούς, για να δείξει τη δύναμή Του στους Εθνικούς, με σκοπό ώστε οι Εθνικοί, αν δεν σκληρύνουν την καρδιά τους, να μετανοήσουν και να έλθουν προς εμένα και να βαπτισθούν στο όνομά μου και να γνωρίσουν τα αληθινά σημεία της διδαχής μου, ώστε να αριθμηθούν ανάμεσα στον λαό μου, ω οίκε του Ισραήλ.

  7 Και όταν αυτά συμβούν, ώστε να αρχίσουν οι απόγονοί σας να τα μαθαίνουν αυτά – θα αποτελεί σημείο προς αυτούς, για να ξέρουν ότι το έργο του Πατέρα έχει ήδη αρχίσει προς εκπλήρωση της διαθήκης την οποία έχει συνάψει προς τον λαό που είναι του οίκου του Ισραήλ.

  8 Και όταν έλθει εκείνη η μέρα, θα συμβεί ώστε βασιλείς θα κλείσουν το στόμα τους, επειδή εκείνο που δεν τους είχε ειπωθεί θα το δουν, και εκείνο που δεν είχαν ακούσει θα το καταλάβουν.

  9 Γιατί εκείνη την ημέρα, για χάρη μου ο Πατέρας θα τελέσει ένα έργο, το οποίο θα είναι γι’ αυτούς ένα μεγάλο και θαυμάσιο έργο. Και θα υπάρξουν ανάμεσά τους εκείνοι που δεν θα το πιστέψουν, παρ’ όλο που ένας άνδρας θα τους το διακηρύξει.

  10 Όμως, ιδού, η ζωή του δούλου μου θα είναι στο χέρι μου. Επομένως, δεν θα τον βλάψουν, παρ’ όλο που θα παραμορφωθεί εξαιτίας τους. Κι όμως θα τον θεραπεύσω, διότι θα τους δείξω ότι η σοφία μου είναι ανώτερη από την πανουργία του διαβόλου.

  11 Θα συμβεί λοιπόν ώστε όποιος δεν πιστέψει στα λόγια μου, έμενα, που είμαι ο Ιησούς Χριστός, τα οποία ο Πατέρας θα τον κάνει να φανερώσει προς τους Εθνικούς, και θα του δώσει δύναμη να τα φανερώσει στους Εθνικούς (θα γίνει όπως είπε ο Μωυσής) θα αποκοπούν από τον λαό μου που είναι της διαθήκης.

  12 Και ο λαός μου, που είναι υπόλειμμα του Ιακώβ, θα είναι ανάμεσα στους Εθνικούς, μάλιστα, εν τω μέσω αυτών σαν λιοντάρι ανάμεσα στα θηρία του δάσους, σαν ένα νεαρό λιοντάρι ανάμεσα στα κοπάδια προβάτων, το οποίο, αν τα περάσει, τα ποδοπατεί και τα κάνει κομμάτια, και κανένας δεν μπορεί να τα διασώσει.

  13 Το χέρι τους θα υψωθεί προς τους αντιπάλους τους και όλοι οι εχθροί τους θα εξολοθρευθούν.

  14 Μάλιστα, αλίμονο στους Εθνικούς εκτός αν μετανοήσουν, διότι θα συμβεί ώστε εκείνη την ημέρα, λέει ο Πατέρας, θα εξολοθρεύσω τα άλογα σου από εσένα, και θα καταστρέψω τις άμαξές σου.

  15 Και θα αποκόψω τις πόλεις της χώρας σου, και θα κατεδαφίσω όλα τα φρούριά σου.

  16 Και θα αποκόψω τις μαγείες από τη χώρα σου, και δεν θα έχεις πια μάντεις.

  17 Τα είδωλά σου θα αποκόψω και τα όρθιά σου ομοιώματα από εσένα, και δεν θα λατρεύεις πια τα έργα των χεριών σου.

  18 Και θα σου ξεριζώσω τα άλση σου. Επίσης, τις πόλεις σου θα καταστρέψω.

  19 Και θα συμβεί ώστε όλες οι ψευτιές και οι απάτες, και οι ζηλοφθονίες, και οι διαμάχες, και οι ιεροκαπηλίες, και οι πορνείες, θα πάψουν.

  20 Γιατί θα συμβεί, λέει ο Πατέρας, ώστε εκείνη την ημέρα όποιος δεν μετανοήσει και δεν έλθει προς τον Υιό μου τον Αγαπητό, αυτούς θα αποκόψω από ανάμεσα από τον λαό μου, ω οίκε του Ισραήλ.

  21 Και θα εκτελέσω εκδίκηση και οργή επάνω τους, έως επάνω στον ειδολολάτρη, όπως δεν έχουν ακούσει.

  22 Όμως, αν μετανοήσουν και εισακούσουν τα λόγια μου, και δεν σκληρύνουν την καρδιά τους, θα εγκαταστήσω την εκκλησία μου ανάμεσά τους, και θα μπουν μέσα στη διαθήκη και θα αριθμηθούν ανάμεσα σε αυτό το υπόλειμμα του Ιακώβ, προς τους οποίους έχω δώσει αυτήν τη χώρα για κληρονομιά τους.

  23 Και θα βοηθήσουν τον λαό μου, το υπόλειμμα του Ιακώβ, και επίσης όλους εκείνους από τον οίκο του Ισραήλ, όσοι θα έλθουν, για να οικοδομήσουν μια πόλη, η οποία θα αποκαλείται η Νέα Ιερουσαλήμ.

  24 Και τότε θα βοηθήσουν τον λαό μου, ώστε να συναθροιστούν εκεί μέσα, αυτοί που είναι διασκορπισμένοι επάνω σε όλο το πρόσωπο της χώρας, μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ.

  25 Και τότε θα κατεβεί ανάμεσά τους η δύναμη των ουρανών. Και επίσης, εγώ θα βρίσκομαι στη μέση.

  26 Και τότε, εκείνη την ημέρα, θα αρχίσει το έργο του Πατέρα, όταν αυτό το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί στο υπόλειμμα αυτού του λαού. Αληθινά σας λέω, κατά την ημέρα εκείνη θα αρχίσει το έργο του Πατέρα ανάμεσα σε όλους τους διεσπαρμένους του λαού μου, μάλιστα, εκείνες τις φυλές που έχουν χαθεί, τις οποίες ο Πατέρας οδήγησε μακριά από την Ιερουσαλήμ.

  27 Μάλιστα, το έργο θα αρχίσει ανάμεσα σε όλους τους διεσπαρμένους του λαού μου, με τον Πατέρα να ετοιμάζει την οδό διά της οποίας να έλθουν προς εμένα, για να επικαλούνται τον Πατέρα στο όνομά μου.

  28 Μάλιστα, και τότε θα αρχίσει το έργο, με τον Πατέρα ανάμεσα σε όλα τα έθνη για την προετοιμασία της οδού διά της οποίας ο λαός Του να συναθροιστεί στην πατρίδα του, στη χώρα της κληρονομιάς του.

  29 Και θα βγουν από όλα τα έθνη. Και δεν θα βγουν με βία ούτε θα πάνε σε κατάσταση φυγής, γιατί εγώ θα πάω μπροστά τους, λέει ο Πατέρας, και εγώ θα είμαι η οπισθοφυλακή τους.