Νεφί Γ΄ 16
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 16

  Ο Ιησούς θα επισκεφθεί και άλλους από τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Κατά τις τελευταίες ημέρες το Ευαγγέλιο θα πάει στους Εθνικούς και μετά στον οίκο του Ισραήλ. Ο λαός του Κυρίου θα δει με τα μάτια του, όταν θα ξαναφέρει Εκείνος τη Σιών. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και αληθινά, αληθινά, σας λέω ότι έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι από αυτήν τη χώρα ούτε από τη χώρα της Ιερουσαλήμ, ούτε σε κανένα μέρος εκείνης της χώρας γύρω τριγύρω όπου κι αν έχω πάει για να τελέσω διακονία.

  2 Γιατί εκείνοι για τους οποίους μιλώ είναι αυτοί που δεν έχουν ακόμη ακούσει τη φωνή μου· ούτε έχω καμια φορά φανερωθεί σε εκείνους.

  3 Όμως έχω λάβει μία εντολή από τον Πατέρα να πάω σε εκείνους, και να ακούσουν τη φωνή μου, και να αριθμηθούν ανάμεσα στα πρόβατά μου, ώστε να μπορέσει να γίνει ένα ποίμνιο και ένας ποιμένας. Γι’ αυτό πηγαίνω να εμφανισθώ σε εκείνους.

  4 Και σας προστάζω να γράψετε αυτά τα λόγια αφότου φύγω, ώστε αν γίνει και ο λαός μου στην Ιερουσαλήμ, εκείνοι που με έχουν δει και ήταν μαζί μου κατά τη διακονία μου, δεν ζητήσουν από τον Πατέρα στο όνομά μου, να λάβουν γνώση για εσάς μέσω του Αγίου Πνεύματος, και επίσης για τις άλλες φυλές για τις οποίες δεν γνωρίζουν, ώστε αυτά τα λόγια τα οποία θα γράψετε να διατηρηθούν και να φανερωθούν στους Εθνικούς, ώστε μέσω της πληρότητας των Εθνικών, το υπόλειμμα των απογόνων τους, που θα είναι διασκορπισμένοι επάνω στο πρόσωπο της γης, εξαιτίας της απιστίας τους, να μπορέσουν να έλθουν σε αυτό, δηλαδή να μπορέσουν να έλθουν σε γνώση για εμένα, τον Λυτρωτή τους.

  5 Και τότε θα τους συναθροίσω από τα τέσσερα άκρα της γης. Και τότε θα εκπληρώσω τη διαθήκη την οποία ο Πατέρας έχει κάνει προς όλο τον λαό του οίκου του Ισραήλ.

  6 Και μακάριοι είναι οι Εθνικοί, λόγω της πίστης τους προς εμένα, προς και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καταθέτει μαρτυρία σε αυτούς για εμένα και για τον Πατέρα.

  7 Ιδού, επειδή πιστεύουν σε εμένα, είπε ο Πατέρας, και λόγω της απιστίας σας, ω οίκε του Ισραήλ, κατά τις τελευταίες ημέρες θα έλθει η αλήθεια στους Εθνικούς, ώστε η πληρότητα όλων αυτών να γίνει γνωστή σε αυτούς.

  8 Όμως, αλίμονο, είπε ο Πατέρας, σε εκείνους από τους άπιστους Εθνικούς – διότι μολαταύτα έχουν έλθει στο πρόσωπο αυτής της χώρας, και έχουν σκορπίσει τον λαό μου που είναι από τον οίκο του Ισραήλ. Και ο λαός μου που είναι από τον οίκο του Ισραήλ έχει εκδιωχθεί από ανάμεσά τους, και έχει ποδοπατηθεί από αυτούς.

  9 Και λόγω της ευσπλαχνίας του Πατέρα προς τους Εθνικούς, και επίσης των κρίσεων του Πατέρα προς τον λαό μου που είναι του οίκου του Ισραήλ, αληθινά, αληθινά, σας λέω, ότι ύστερα από όλα αυτά, και έχω κάνει ώστε ο λαός μου που είναι από τον οίκο του Ισραήλ να παταχθεί, και να βασανιστεί, και να θανατωθεί, και να εκδιωχθεί από κοντά τους, και να μισηθεί από αυτούς, και να γίνει αντικείμενο χλευασμού και περίγελως ανάμεσά τους –

  10 Και έτσι προστάζει ο Πατέρας να σας πω: Εκείνη την ημέρα όταν οι Εθνικοί θα αμαρτήσουν κατά του Ευαγγελίου μου, και αρνηθούν την πληρότητα του Ευαγγελίου μου, και θα υψώνονται με την υπερηφάνεια της καρδιάς τους υπεράνω όλων των εθνών, και υπεράνω όλων των ανθρώπων όλης της γης, και θα είναι γεμάτοι από κάθε είδος ψευτιά, και απάτη, και βλάβη, και από κάθε είδος υποκρισία, και δολοφονίες, και ιεροκαπηλίες, και πορνείες, και μυστικά βδελύγματα, και αν θα κάνουν όλα αυτά και θα αρνηθούν την πληρότητα του Ευαγγελίου μου, ιδού, είπε ο Πατέρας, θα αφαιρέσω την πληρότητα του Ευαγγελίου μου από ανάμεσά τους.

  11 Και τότε θα θυμηθώ τη διαθήκη μου την οποία έχω κάνει προς τον λαό μου, ω οίκε του Ισραήλ, και θα φέρω το Ευαγγέλιό μου προς αυτούς.

  12 Και θα σου δείξω, ω οίκε του Ισραήλ, ότι οι Εθνικοί δεν θα έχουν εξουσία επάνω σας. Όμως θα θυμηθώ τη διαθήκη μου προς εσένα, ω οίκε του Ισραήλ, και θα φθάσεις στη γνώση της πληρότητας του Ευαγγελίου μου.

  13 Όμως, αν οι Εθνικοί μετανοήσουν και επιστρέψουν σε εμένα, είπε ο Πατέρας, ιδού, θα αριθμηθούν ανάμεσα στον λαό μου, ω οίκε του Ισραήλ.

  14 Και δεν θα αφήσω τον λαό μου, που είναι από τον οίκο του Ισραήλ, να εισχωρήσουν ανάμεσά τους, και να τους καταπατήσουν, είπε ο Πατέρας.

  15 Όμως, αν δεν θα επιστρέψουν σε εμένα, και δεν εισακούσουν τη φωνή μου, θα τους αφήσω, μάλιστα, θα αφήσω τον λαό μου, ω οίκε του Ισραήλ, να εισχωρήσουν ανάμεσά τους, και να τους ποδοπατήσουν, και θα γίνουν σαν αλάτι που έχει χάσει τη νοστιμιά του, το οποίο έκτοτε δεν είναι καλό για τίποτα παρά για να πεταχτεί, και να καταπατηθεί από τα πόδια του λαού μου, ω οίκε του Ισραήλ.

  16 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, έτσι με πρόσταξε ο Πατέρας – να δώσω σε αυτόν τον λαό αυτή τη γη για κληρονομιά τους.

  17 Και τότε θα εκπληρωθούν τα λόγια του προφήτη Ησαΐα, που λένε:

  18 Οι φύλακές σου θα υψώσουν τη φωνή. Με τη φωνή όλοι μαζί θα ψάλλουν, επειδή θα δουν με τα μάτια τους, όταν ο Κύριος θα επαναφέρει τη Σιών.

  19 Ξεσπάστε σε χαρά, ψάλτε μαζί, εσείς, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ· διότι ο Κύριος έχει παρηγορήσει τον λαό του, έχει λυτρώσει την Ιερουσαλήμ.

  20 Ο Κύριος έχει γυμνώσει τον άγιο βραχίονά Του στα μάτια όλων των εθνών. Και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού.