Νεφί Γ΄ 24
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 24

  Ο αγγελιαφόρος του Κυρίου θα προετοιμάσει την οδό για τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός θα κρίνει. Δίνεται εντολή στον Ισραήλ να πληρώνει δέκατα και προσφορές. Τηρείται βιβλίο ενθύμησης. Συγκρίνετε με Μαλαχία 3. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και συνέβη ώστε τους πρόσταξε να γράψουν τα λόγια που ο Πατέρας είχε δώσει στον Μαλαχία, τα οποία έπρεπε να τους πει. Και συνέβη ώστε αφού εγράφησαν, τους τα ανέπτυξε. Και αυτά είναι τα λόγια τα οποία τους είπε, λέγοντας: Έτσι είπε ο Πατέρας προς τον Μαλαχία – Ιδού, θα στείλω τον αγγελιαφόρο μου και θα προετοιμάσει την οδό εμπρός μου, και ο Κύριος τον οποίο επιζητείτε θα έλθει ξαφνικά στον ναό Του, δηλαδή ο αγγελιαφόρος της διαθήκης, για τον οποίο εσείς χαίρεστε· ιδού, θα έλθει, είπε ο Κύριος των Δυνάμεων.

  2 Όμως ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα της έλευσής του; Και ποιος θα μπορεί να σταθεί όταν αυτός εμφανισθεί; Επειδή αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή, και σαν σμήγμα γναφέων.

  3 Και θα καθίσει σαν εκείνον που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι. Και θα κάνει αγνούς τους υιούς του Λευί, και θα τους καθαρίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι, ώστε να προσφέρουν στον Κύριο προσφορά με χρηστότητα.

  4 Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο, όπως κατά τις αρχαίες ημέρες, και όπως στα προηγούμενα χρόνια.

  5 Και θα έλθω κοντά σας με κρίση. Και θα είμαι μάρτυρας που σπεύδει εναντίον των μάγων, και εναντίον αυτών που μοιχεύουν, και εναντίον των επίορκων, και εναντίον εκείνων που καταπιέζουν τον μισθωτό στον μισθό του, τη χήρα και τον ορφανό, και που παραγκωνίζουν τον ξένο, και δεν φοβούνται εμένα, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων.

  6 Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλάζω· γι’ αυτό εσείς, υιοί Ιακώβ, δεν απολεσθήκατε.

  7 Από τις ημέρες των πατέρων σας αποχωριστήκατε από τα διατάγματά μου, και δεν τα τηρήσατε. Επιστρέψτε προς εμένα και εγώ θα επιστρέψω προς εσάς, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων. Όμως, εσείς λέτε: Με ποιον τρόπο θα επιστρέψουμε;

  8 Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει τον Θεό; Εσείς όμως με έχετε κλέψει. Όμως λέτε: Σε τι σε έχουμε κλέψει; Στα δέκατα και στις προσφορές.

  9 Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα, επειδή εσείς με έχετε κλέψει, ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος.

  10 Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου· και δοκιμάστε με τώρα σε τούτο, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτες του ουρανού, και εκχέω την ευλογία μου σε σας, ώστε να μη επαρκεί τόπος γι’ αυτήν.

  11 Και θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει, και δεν θα φθείρει τους καρπούς της γης σας· ούτε η άμπελός σας θα απορρίψει τον καρπό της πρόωρα στα χωράφια, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων.

  12 Και θα σας μακαρίζουν όλα τα έθνη, επειδή εσείς θα είστε γη επιθυμητή, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων.

  13 Τα λόγια σας ήταν σκληρά εναντίον μου, λέει ο Κύριος. Κι όμως λέτε: Τι έχουμε πει εναντίον σου;

  14 Έχετε πει: Είναι μάταιο να υπηρετούμε τον Θεό, και ποια η ωφέλεια που τηρήσαμε τα διατάγματά Του και που περπατήσαμε πενθώντας μπροστά στον Κύριο των Δυνάμεων;

  15 Και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους υπερήφανους· μάλιστα, εκείνοι που εργάζονται την κακία, υψώθηκαν· μάλιστα, εκείνοι που βάζουν σε πειρασμό τον Θεό, και αυτοί σώθηκαν.

  16 Τότε εκείνοι που φοβούνταν τον Κύριο μιλούσαν συχνά αναμεταξύ τους, και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε· και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης εμπρός Του, για εκείνους που φοβούνταν τον Κύριο και σέβονταν το όνομά Του.

  17 Και θα είναι δικοί μου, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, κατά την ημέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου· και θα τους σπλαχνιστώ όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται τον υιό του ο οποίος του προσφέρει τις υπηρεσίες του.

  18 Τότε θα επιστρέψετε και θα διακρίνετε μεταξύ δίκαιου και κακού, μεταξύ εκείνου που υπηρετεί τον Θεό και εκείνου που δεν Τον υπηρετεί.