Νεφί Γ΄ 27
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 27

  Ο Ιησούς τους προστάζει να ονομάσουν την Εκκλησία με το όνομά Του. Η αποστολή και η εξιλεωτική θυσία Του αποτελούν το Ευαγγέλιό Του. Οι άνθρωποι προστάζονται να μετανοήσουν και να βαπτισθούν για να αγιασθούν από το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει αυτοί να είναι όπως ακριβώς είναι ο Ιησούς. Περίπου το 34–35 μ.Χ.

  1 Και συνέβη ώστε καθώς οι μαθητές του Ιησού ταξίδευαν και κήρυτταν αυτά που είχαν δει και ακούσει, και βάπτιζαν στο όνομα του Ιησού, συνέβη ώστε οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι και ενωμένοι σε ένθερμη προσευχή και νηστεία.

  2 Και ο Ιησούς εμφανίσθηκε πάλι σε αυτούς, διότι προσεύχονταν προς τον Πατέρα στο όνομά Του. Και ο Ιησούς ήλθε και στάθηκε στο μέσον τους, και τους είπε: Τι θέλετε να σας δώσω;

  3 Και Του είπαν: Κύριε, θέλουμε να μας πεις το όνομα με το οποίο θα ονομάσουμε αυτήν την εκκλησία· επειδή υπάρχουν διαμάχες ανάμεσα στον λαό σχετικά με το θέμα αυτό.

  4 Και ο Κύριος τους είπε: Αληθινά, αληθινά, σας λέω, γιατί να παραπονιέται ο λαός και να διαμάχεται εξαιτίας αυτού του πράγματος;

  5 Δεν έχουν διαβάσει τις γραφές, οι οποίες λένε ότι πρέπει να πάρετε επάνω σας το όνομα του Χριστού, που είναι το όνομά μου; Γιατί με αυτό το όνομα θα ονομάζεστε κατά την τελευταία ημέρα.

  6 Και όποιος παίρνει επάνω του το όνομά μου, και υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί κατά την τελευταία ημέρα.

  7 Επομένως, ό,τι κάνετε, να το κάνετε στο όνομά μου. Γι’ αυτό θα αποκαλέσετε την εκκλησία στο όνομά μου. Και θα επικαλείστε τον Πατέρα στο όνομά μου για να ευλογήσει την εκκλησία για χάρη μου.

  8 Και πώς θα είναι η εκκλησία μου αν δεν ονομάζεται με το όνομά μου; Επειδή αν μια εκκλησία ονομάζεται με το όνομα του Μωυσή, τότε θα είναι η εκκλησία του Μωυσή· ή αν ονομάζεται με το όνομα ενός ανθρώπου, τότε θα είναι η εκκλησία ενός ανθρώπου. Όμως, αν ονομάζεται με το όνομά μου, τότε είναι δική μου εκκλησία, αν συμβαίνει να έχουν οικοδομηθεί επάνω στο Ευαγγέλιό μου.

  9 Αληθινά σας λέω, ότι έχετε οικοδομηθεί επάνω στο Ευαγγέλιό μου. Επομένως να ονομάζετε οτιδήποτε ονομάζετε, στο όνομά μου. Επομένως αν επικαλείστε τον Πατέρα για την εκκλησία, αν είναι στο όνομά μου, ο Πατέρας θα σας ακούσει.

  10 Και αν είναι έτσι ότι έχει οικοδομηθεί η εκκλησία επάνω στο Ευαγγέλιό μου, τότε ο Πατέρας θα δείξει τα δικά Του έργα σε αυτήν.

  11 Όμως, αν δεν έχει οικοδομηθεί επάνω στο Ευαγγέλιό μου, και έχει οικοδομηθεί επάνω στα έργα ανθρώπων ή επάνω στα έργα του διαβόλου, αληθινά σας λέω, χαίρονται με τα έργα τους για μια εποχή, και σιγά-σιγά το τέλος έρχεται, και πελεκιούνται και ρίχνονται στη φωτιά, από όπου δεν υπάρχει επιστροφή.

  12 Επειδή τα έργα τους τους ακολουθούν, διότι είναι εξαιτίας των έργων τους που πελεκιούνται. Επομένως, να θυμάστε αυτά που σας έχω πει.

  13 Ιδού, σας έχω δώσει το Ευαγγέλιό μου, και αυτό είναι το Ευαγγέλιο που σας έχω δώσει – ότι ήλθα στον κόσμο για να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου, επειδή ο Πατέρας μου με έστειλε.

  14 Και ο Πατέρας μου με έστειλε για να υψωθώ επάνω στον σταυρό. Και ύστερα, μετά την ύψωσή μου επάνω στον σταυρό, να μπορέσω να τραβήξω όλους τους ανθρώπους προς εμένα, ώστε όπως εγώ υψώθηκα από ανθρώπους έτσι ακριβώς να υψωθούν οι άνθρωποι από τον Πατέρα, για να σταθούν εμπρός μου, ώστε να κριθούν για τα έργα τους, είτε είναι αγαθά είτε είναι πονηρά –

  15 Και γι’ αυτόν τον λόγο έχω υψωθεί. Επομένως, σύμφωνα με τη δύναμη του Πατέρα θα τραβήξω όλους τους ανθρώπους προς εμένα, ώστε να κριθούν ανάλογα με τα έργα τους.

  16 Και θα συμβεί ώστε, όποιος μετανοήσει και βαπτισθεί στο όνομά μου, θα καταστεί πλήρης· και αν υπομείνει μέχρι τέλους, ιδού, αυτόν θα θεωρήσω αθώο εμπρός στον Πατέρα μου, εκείνη την ημέρα όταν θα σταθώ να κρίνω τον κόσμο.

  17 Και εκείνος που δεν θα υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός είναι επίσης εκείνος που πελεκιέται και ρίχνεται μέσα στη φωτιά, από όπου δεν μπορούν πια να επιστρέψουν, λόγω της δικαιοσύνης του Πατέρα.

  18 Και αυτός είναι ο λόγος που έχει δώσει στα τέκνα των ανθρώπων. Και γι’ αυτόν τον σκοπό εκπληρώνει τα λόγια τα οποία έχει δώσει, και δεν ψεύδεται, αλλά εκπληρώνει όλα τα λόγια Του.

  19 Και τίποτε ακάθαρτο δεν μπορεί να εισέλθει στο βασίλειό Του. Επομένως, τίποτε δεν εισέρχεται στην ανάπαυσή Του παρά μόνον εκείνοι που έχουν πλύνει τα ενδύματά τους στο αίμα μου, χάριν της πίστης τους, και της μετάνοιας από όλες τις αμαρτίες τους, και της αφοσίωσής τους μέχρι τέλους.

  20 Τώρα αυτή είναι η εντολή: Μετανοήστε, όλες εσείς οι άκρες της γης, και ελάτε προς εμένα και βαπτισθείτε στο όνομά μου, για να αγιασθείτε με τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να σταθείτε άσπιλοι εμπρός μου κατά την τελευταία ημέρα.

  21 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, αυτό είναι το Ευαγγέλιό μου. Και εσείς γνωρίζετε αυτά που πρέπει να κάνετε στην εκκλησία μου· διότι τα έργα που με έχετε δει να κάνω, αυτά θα κάνετε επίσης κι εσείς· διότι εκείνο που με έχετε δει να κάνω, εκείνο θα κάνετε κι εσείς.

  22 Επομένως, αν εσείς κάνετε αυτά, είστε ευλογημένοι, γιατί θα υψωθείτε κατά την τελευταία ημέρα.

  23 Γράψτε αυτά που έχετε δει και ακούσει, εκτός αν είναι εκείνα τα οποία είναι απαγορευμένα.

  24 Γράψτε τα έργα του λαού αυτού, αυτά που θα συμβούν, ακριβώς όπως έχουν γραφεί, εκείνα τα οποία έχουν συμβεί.

  25 Επειδή ιδού, από τα βιβλία που έχουν γραφεί, και που θα γραφούν, θα κριθεί ο λαός αυτός, διότι με αυτά θα γίνουν γνωστά τα έργα τους στους ανθρώπους.

  26 Και ιδού, τα πάντα έχουν γραφεί από τον Πατέρα. Επομένως, από τα βιβλία που θα γραφούν θα κριθεί ο κόσμος.

  27 Και να γνωρίζετε ότι θα είστε κριτές αυτού του λαού, σύμφωνα με την κρίση που θα σας δώσω, η οποία θα είναι δίκαιη. Επομένως, τι είδους άνθρωποι οφείλετε να είστε; Αληθινά σας λέω, ακριβώς όπως είμαι εγώ.

  28 Και τώρα πηγαίνω στον Πατέρα. Και αληθινά σας λέω, οτιδήποτε ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, θα σας δοθεί.

  29 Γι’ αυτό, ζητείτε, και θα λάβετε, κτυπάτε και θα σας ανοιχθεί, διότι εκείνος που ζητεί λαμβάνει, και σε εκείνον που κτυπά θα ανοιχθεί.

  30 Και τώρα, ιδού, η αγαλλίαση μου είναι μεγάλη, ακόμη και μέχρι πληρότητας, για σας και επίσης για τη γενεά αυτή. Μάλιστα, ακόμη και ο Πατέρας αγαλλιά, και επίσης όλοι οι άγιοι άγγελοι, για σας και για τη γενεά αυτή, διότι κανένας από αυτούς δεν είναι χαμένος.

  31 Ιδού, θα ήθελα να καταλάβετε· διότι εννοώ αυτούς από τη γενεά αυτή που τώρα ζουν, και κανένας από αυτούς δεν είναι χαμένος· και γι’ αυτούς έχω πληρότητα αγαλλίασης.

  32 Όμως ιδού, με λυπεί εξαιτίας της τέταρτης γενεάς από τη γενεά αυτή, επειδή παρασύρονται αιχμάλωτοι από εκείνον ακριβώς όπως και ο υιός της απωλείας· διότι θα με πωλήσουν για ασήμι και για χρυσάφι, και για εκείνο που ο σκόρος αφανίζει και που κλέφτες μπορούν να διαρρήξουν και να κλέψουν. Και κατά την ημέρα εκείνη θα τους επισκεφθώ, ακόμη και στρέφοντας τα έργα τους επάνω στα ίδια τα κεφάλια τους.

  33 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς τελείωσε τα λόγια αυτά, είπε στους μαθητές Του: Μπείτε από τη στενή πύλη· διότι στενή είναι η πύλη και περιορισμένος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που τον βρίσκουν. Όμως πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στον θάνατο, και πολλοί είναι εκείνοι που ταξιδεύουν μέσα σε αυτόν, μέχρι που έρχεται η νύχτα κατά την οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργασθεί.