Νεφί Γ΄ 15
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 15

  Ο Ιησούς ανακοινώνει ότι ο νόμος του Μωυσή εκπληρώνεται με Αυτόν. Οι Νεφίτες είναι τα άλλα πρόβατα για τα οποία μίλησε στην Ιερουσαλήμ. Εξαιτίας της ανομίας, ο λαός του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ δεν γνωρίζει για τα διασκορπισμένα πρόβατα του Ισραήλ. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και τώρα συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς τελείωσε τα λόγια αυτά, έριξε τα μάτια του τριγύρω στο πλήθος και τους είπε: Ιδού, έχετε ακούσει αυτά τα οποία δίδαξα προτού αναληφθώ προς τον Πατέρα μου. Επομένως, όποιος θυμάται αυτά τα λόγια μου και τα πράττει, αυτόν θα αναστήσω κατά την τελευταία ημέρα.

  2 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, αντιλήφθηκε ότι ήταν μερικοί ανάμεσά τους που θαύμαζαν και απορούσαν τι να ήθελε σχετικά με τον νόμο του Μωυσή· διότι δεν κατάλαβαν που είπε ότι τα παλαιά καταργήθηκαν και ότι τα πάντα έγιναν καινούργια.

  3 Και τους είπε: Μην απορείτε που σας είπα ότι τα παλαιά καταργήθηκαν και ότι τα πάντα έγιναν καινούργια.

  4 Ιδού, σας λέω ότι εκπληρώθηκε ο νόμος που δόθηκε στον Μωυσή.

  5 Ιδού, εγώ είμαι εκείνος που έδωσε τον νόμο, και εγώ είμαι εκείνος ο οποίος συνήψα διαθήκη με τον λαό μου Ισραήλ. Ο νόμος, λοιπόν, με εμένα εκπληρώνεται, γιατί ήλθα για να εκπληρώσω τον νόμο. Έχει λοιπόν τέλος.

  6 Ιδού, δεν καταλύω τους προφήτες, διότι όλα όσα δεν έχουν εκπληρωθεί με εμένα, αληθινά σας λέω, θα εκπληρωθούν.

  7 Και επειδή σας είπα ότι τα παλαιά καταργήθηκαν, δεν καταλύω αυτά που έχουν ειπωθεί σχετικά με αυτά που πρόκειται να συμβούν.

  8 Επειδή ιδού, η διαθήκη την οποία έχω κάνει με τον λαό μου δεν εκπληρώθηκε όλη. Όμως ο νόμος που δόθηκε στον Μωυσή έχει τέλος με εμένα.

  9 Ιδού, εγώ είμαι ο νόμος, και το φως. Κοιτάξτε προς εμένα, και υπομείνετε μέχρι τέλους, και θα ζήσετε· διότι σε αυτόν που θα υπομείνει μέχρι τέλους θα δώσω αιώνια ζωή.

  10 Ιδού, σας έχω δώσει τις εντολές. Τηρείτε λοιπόν τις εντολές μου. Και αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες, διότι πράγματι καταθέτουν μαρτυρία για εμένα.

  11 Και τώρα συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, είπε σε αυτούς τους δώδεκα τους οποίους είχε διαλέξει:

  12 Εσείς είστε οι μαθητές μου. Και εσείς αποτελείτε φως προς αυτόν τον λαό, που είναι υπόλειμμα του οίκου του Ιωσήφ.

  13 Και ιδού, αυτή είναι η γη της κληρονομιάς σας. Και ο Πατέρας την έχει δώσει σε εσάς.

  14 Και ποτέ, καμια φορά, δεν μου έχει δώσει εντολή ο Πατέρας να το πω στους αδελφούς σας στην Ιερουσαλήμ.

  15 Ούτε, καμια φορά, δεν μου έχει δώσει εντολή ο Πατέρας να τους πω σχετικά με τις άλλες φυλές του οίκου του Ισραήλ, που ο Πατέρας τους έχει οδηγήσει μακριά από τη χώρα.

  16 Τόσο με πρόσταξε ο Πατέρας να πω προς αυτούς:

  17 Ότι και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι από αυτήν την αυλή. Και εκείνα πρέπει να τα φέρω, και θα ακούσουν τη φωνή μου, και θα γίνει ένα ποίμνιο και ένας ποιμένας.

  18 Και τώρα, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι σκληροτράχηλοι και δεν πιστεύουν, δεν κατάλαβαν τον λόγο μου. Γι’ αυτό προστάθχηκα από τον Πατέρα να μην πω σε αυτούς τίποτα περισσότερο σχετικά με αυτό το θέμα.

  19 Όμως, αληθινά, σας λέω ότι ο Πατέρας με έχει προστάξει, και σας το λέω, ότι χωριστήκατε από εκείνους εξαιτίας της ανομίας τους. Είναι λοιπόν εξαιτίας της ανομίας τους που δεν γνωρίζουν για εσάς.

  20 Και αληθινά, σας λέω πάλι ότι τις άλλες φυλές τις έχει χωρίσει ο Πατέρας από αυτούς. Και είναι εξαιτίας της ανομίας τους που δεν γνωρίζουν γι’ αυτούς.

  21 Και αληθινά σας λέω, ότι εσείς είστε αυτοί για τους οποίους είπα: Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι από αυτήν την αυλή. Και εκείνα πρέπει να τα φέρω, και θα ακούσουν τη φωνή μου, και θα γίνει ένα ποίμνιο και ένας ποιμένας.

  22 Και δεν με κατάλαβαν, επειδή υπέθεσαν ότι ήταν οι Εθνικοί, επειδή δεν κατάλαβαν ότι οι Εθνικοί θα μεταστραφούν μέσω της διδασκαλίας αυτών.

  23 Και δεν με κατάλαβαν που είπα ότι θα ακούσουν τη φωνή μου. Και δεν με κατάλαβαν που οι Εθνικοί δεν πρόκειται ποτέ να ακούσουν τη φωνή μου – που δεν θα φανερωθώ σε αυτούς παρά μόνο αν ήταν διά του Αγίου Πνεύματος.

  24 Όμως ιδού, εσείς και τη φωνή μου έχετε ακούσει, και με έχετε δει. Και είστε τα πρόβατά μου, και αριθμείστε ανάμεσα σε αυτούς τους οποίους ο Πατέρας μού έχει δώσει.