Νεφί Γ΄ 30
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 30

  Οι Εθνικοί των τελευταίων ημερών προστάζονται να μετανοήσουν, να έλθουν προς τον Χριστό και να αριθμηθούν με τον οίκο του Ισραήλ. Περίπου το 34–35 μ.Χ.

  1 Εισακούστε, εσείς οι Εθνικοί, και ακούστε τα λόγια του Ιησού Χριστού, του Υιού του ζώντος Θεού, τα οποία με έχει προστάξει να πω σχετικά με εσάς, διότι, ιδού, με πρόσταξε να γράψω, λέγοντας:

  2 Στραφείτε, όλοι εσείς οι Εθνικοί από τις άνομες οδούς σας, και μετανοήστε από τα πονηρά σας έργα, από τις ψευδολογίες σας, και τις απάτες σας, και τις πορνείες σας, και τα μυστικά σας βδελύγματα, και τις είδωλολατρίες σας, και τις δολοφονίες σας, και τις ιεροκαπηλίες σας, και τις ζηλοφθονίες σας, και τις διαμάχες σας, και από όλη την κακία και τα βδελύγματά σας, και ελάτε σε μένα, και βαπτισθείτε στο όνομά μου, για να μπορέσετε να λάβετε άφεση των αμαρτιών σας, και να είστε πλήρεις του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αριθμηθείτε με τον λαό μου που είναι του οίκου του Ισραήλ.