Νεφί Γ΄ 17
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 17

  Ο Ιησούς κατευθύνει τον λαό να συλλογισθεί τα λόγια Του και να προσευχηθεί για κατανόηση. Θεραπεύει τους αρρώστους τους. Προσεύχεται για τον λαό, χρησιμοποιώντας λόγια που δεν μπορούν να γραφούν. Άγγελοι τελούν διακονία προς τα μικρά τους και τα περιβάλλει φωτιά. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Ιδού, συνέβη λοιπόν ώστε όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, κοίταξε τριγύρω ξανά στο πλήθος, και τους είπε: Ιδού, πλησίασε ο καιρός μου.

  2 Αντιλαμβάνομαι ότι αδυνατείτε, ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε όλα τα λόγια μου τα οποία προστάχθηκα από τον Πατέρα να σας πω κατά τη στιγμή αυτή.

  3 Γι’ αυτό, πηγαίνετε στα σπίτια σας, και συλλογιστείτε όλα αυτά που σας έχω πει, και ζητήστε από τον Πατέρα, στο όνομά μου, να καταλάβετε, και να προετοιμάσετε τη διάνοιά σας για αύριο, και θα έλθω σε σας πάλι.

  4 Όμως τώρα πηγαίνω προς τον Πατέρα, και επίσης για να παρουσιαστώ στις χαμένες φυλές του Ισραήλ, επειδή για τον Πατέρα δεν έχουν χαθεί, επειδή Εκείνος ξέρει που τους έχει πάει.

  5 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς τους μίλησε έτσι, έριξε τα μάτια του ξανά τριγύρω στο πλήθος, και είδε ότι ήταν δακρυσμένοι, και τον κοίταζαν σταθερά σαν να Του ζητούσαν να μείνει λίγο περισσότερο μαζί τους.

  6 Και τους είπε: Ιδού, τα σπλάχνα μου είναι γεμάτα συμπόνια προς εσάς.

  7 Έχετε ασθενείς ανάμεσά σας; Φέρτε τους εδώ. Έχετε χωλούς ή τυφλούς ή παράλυτους ή ανάπηρους ή λεπρούς ή ανήμπορους ή κωφούς ή που να είναι βασανισμένοι με οποιονδήποτε τρόπο; Φέρτε τους εδώ και εγώ θα τους θεραπεύσω, διότι έχω συμπόνια για εσάς. Τα σπλάχνα μου είναι γεμάτα ευσπλαχνία.

  8 Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι επιθυμείτε να σας δείξω τι έχω κάνει στους αδελφούς σας στην Ιερουσαλήμ, επειδή βλέπω ότι η πίστη σας είναι αρκετή για να σας θεραπεύσω.

  9 Και συνέβη ώστε όταν μίλησε έτσι, όλο το πλήθος, με σύμπνοια, προχώρησαν εμπρός με τους αρρώστους τους και τους βασανισμένους τους, και τους χωλούς τους, και τους τυφλούς τους, και με τους άλαλούς τους, και με όλους όσοι ήταν βασανισμένοι κατά οποιονδήποτε τρόπο. Και τους θεράπευσε, τον καθέναν, καθώς οδηγήθηκαν εμπρός Του.

  10 Και όλοι τους, τόσο αυτοί που είχαν θεραπευθεί, όσο και εκείνοι που ήταν γεροί, έκλιναν την κεφαλή τους κάτω στα πόδια Του, και Τον προσκύνησαν. Και όσοι μπόρεσαν να έλθουν, παρά το πλήθος, φίλησαν τα πόδια Του, τόσο που έλουσαν τα πόδια Του με τα δάκρυα τους.

  11 Και συνέβη ώστε πρόσταξε να φέρουν τα μικρά παιδιά τους.

  12 Έφεραν λοιπόν τα μικρά παιδιά τους και τα άφησαν κάτω στο έδαφος, τριγύρω Του, και ο Ιησούς στεκόταν στη μέση. Και το πλήθος έκανε χώρο ώσπου Του τα έφεραν όλα.

  13 Και συνέβη ώστε όταν τα έφεραν όλα, και ο Ιησούς στάθηκε στη μέση, πρόσταξε το πλήθος να γονατίσει επάνω στο έδαφος.

  14 Και συνέβη ώστε όταν γονάτισαν επάνω στο έδαφος, ο Ιησούς αναστέναξε μέσα Του, και είπε: Πατέρα, είμαι ταραγμένος εξαιτίας της κακίας του λαού του οίκου Ισραήλ.

  15 Και όταν είπε αυτά τα λόγια, γονάτισε στη γη και ο ίδιος. Και ιδού, προσευχήθηκε προς τον Πατέρα, και αυτά που προσευχήθηκε δεν μπορούν να γραφούν, και το πλήθος που τον άκουσε έδωσε μαρτυρία.

  16 Και δίνουν τη μαρτυρία τους ως εξής: Το μάτι ποτέ δεν έχει δει, ούτε το αφτί έχει έως τώρα ακούσει, τόσο σπουδαία και θαυμάσια πράγματα σαν αυτά που είδαμε και ακούσαμε τον Ιησού να λέει προς τον Πατέρα.

  17 Και γλώσσα καμία δεν μπορεί να πει, ούτε μπορούν να γραφούν από κανέναν άνθρωπο, ούτε μπορούν οι καρδιές των ανθρώπων να συλλάβουν τόσο σπουδαία και θαυμάσια πράγματα σαν αυτά που και είδαμε και ακούσαμε να λέει ο Ιησούς. Και κανένας δεν μπορεί να συλλάβει την αγαλλίαση που γέμισε την ψυχή μας κατά τη στιγμή που Τον ακούγαμε να προσεύχεται για εμάς προς τον Πατέρα.

  18 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς τελείωσε να προσεύχεται προς τον Πατέρα, σηκώθηκε. Όμως, τόσο μεγάλη ήταν η αγαλλίαση του πλήθους, ώστε είχαν καταβληθεί.

  19 Και συνέβη ώστε ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε να σηκωθούν.

  20 Και σηκώθηκαν από τη γη, και τους είπε: Μακάριοι είστε για την πίστη σας. Και τώρα, ιδού, η αγαλλίασή μου είναι πλήρης.

  21 Και όταν είπε αυτά τα λόγια, έκλαψε, και το πλήθος έδωσε μαρτυρία γι’ αυτό, και πήρε τα μικρά παιδιά τους, ένα προς ένα, και τα ευλόγησε, και προσευχήθηκε προς τον Πατέρα γι’ αυτά.

  22 Και όταν τελείωσε έκλαψε πάλι.

  23 Και μίλησε προς το πλήθος, και τους είπε: Ιδού τα μικρά σας.

  24 Και καθώς κοίταξαν για να δουν, έριξαν τα μάτια τους προς τους ουρανούς, και είδαν τους ουρανούς ανοικτούς, και είδαν αγγέλους να κατέρχονται από τους ουρανούς σαν να ήταν στο μέσον φωτιάς. Και ήλθαν κάτω και περικύκλωσαν αυτά τα μικρά τριγύρω, και ήταν περικυκλωμένα ολόγυρα με φωτιά. Και οι άγγελοι τελούσαν διακονία προς αυτά.

  25 Και το πλήθος είδε και άκουσε και δίνουν μαρτυρία. Και γνωρίζουν ότι η μαρτυρία τους είναι αληθινή, επειδή όλοι τους είδαν και άκουσαν, καθένας αφ’ εαυτού του. Και ήταν σε αριθμό περίπου δύο χιλιάδες πεντακόσιες ψυχές, και αποτελούνταν από άνδρες, γυναίκες και παιδιά.