Νεφί Γ΄ 14
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 14

  Ο Ιησούς προστάζει: Μην κρίνετε· ζητήστε από τον Θεό· προσέξτε τους ψευδοπροφήτες. Υπόσχεται σωτηρία σε όσους κάνουν το θέλημα του Πατέρα. Συγκρίνετε με το Κατά Ματθαίον 7. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και τώρα συνέβη ώστε αφού ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, στράφηκε πάλι προς το πλήθος, και άνοιξε πάλι το στόμα Του προς αυτούς, λέγοντας: Αληθινά, αληθινά, σας λέω, μην κρίνετε, για να μην κριθείτε.

  2 Γιατί με όποια κρίση κρίνετε, θα κριθείτε, και με όποιο μέτρο μετράτε, θα σας αντιμετρηθεί και πάλι σε σας.

  3 Και γιατί βλέπεις την ακίδα που είναι στο μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι στο μάτι σου δεν το παρατηρείς;

  4 Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου: Άσε με να βγάλω την ακίδα από το μάτι σου – και ιδού, ένα δοκάρι είναι στο δικό σου μάτι;

  5 Εσύ Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου μάτι, και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις την ακίδα από το μάτι του αδελφού σου.

  6 Μη δώσετε αυτό που είναι άγιο στα σκυλιά, ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας εμπρός στα γουρούνια, μήπως τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και στραφούν και σας καταξεσκίσουν.

  7 Ζητείτε, και θα σας δοθεί· ψάχνετε, και θα βρείτε· κρούετε, και θα σας ανοιχτεί.

  8 Γιατί καθένας που ζητεί, λαμβάνει. Και αυτός που ψάχνει, βρίσκει. Και σε εκείνον που κρούει, θα ανοιχτεί.

  9 Ή ποιος άνθρωπος είναι από εσάς, που, αν ο υιός του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα;

  10 Ή αν ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι;

  11 Εάν λοιπόν εσείς, που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλά δώρα στα παιδιά σας, πόσο περισσότερο ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα δώσει αγαθά σε αυτούς που του ζητούν;

  12 Όλα όσα λοιπόν θα θέλατε να σας κάνουν οι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να κάνετε σε αυτούς, επειδή αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες.

  13 Εισέλθετε από τη στενή πύλη· επειδή πλατιά είναι η πύλη, και ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή και πολλοί είναι εκείνοι που μπαίνουν μέσα από αυτήν.

  14 Επειδή στενή είναι η πύλη, και θλιμμένος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που την βρίσκουν.

  15 Προσέχετε τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται σε σας με ένδυμα προβάτων, αλλά όμως από μέσα είναι αρπακτικοί λύκοι.

  16 Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως μαζεύουν σταφύλια από τα αγκάθια ή σύκα από τα τριβόλια;

  17 Έτσι, κάθε καλό δένδρο κάνει καλούς καρπούς, αλλά το σαπρό δένδρο βγάζει κακό καρπό.

  18 Δεν μπορεί ένα καλό δένδρο να κάνει κακούς καρπούς, ούτε ένα σαπρό δένδρο να κάνει καλούς καρπούς.

  19 Κάθε δένδρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά.

  20 Επομένως, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε.

  21 Δεν θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών ο καθένας που μου λέει: Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.

  22 Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου δεν κάναμε πολλά θαύματα;

  23 Και τότε θα ομολογήσω προς αυτούς: Ποτέ δεν σας γνώρισα· φύγετε από εμένα εσείς που εργάζεστε την ανομία.

  24 Όποιος, λοιπόν, ακούει τα λόγια μου αυτά και τα πράττει, θα τον παρομοιάσω με άνθρωπο φρόνιμο ο οποίος οικοδόμησε το σπίτι του επάνω σε βράχο –

  25 Και κατέβηκε η βροχή, και ήλθαν οι πλημμύρες, και φύσηξαν οι άνεμοι, και χτύπησαν με ορμή επάνω στο σπίτι εκείνο, και δεν έπεσε· επειδή θεμελιώθηκε επάνω σε βράχο.

  26 Και καθένας που ακούει τα λόγια μου αυτά και δεν τα πράττει, θα παρομοιαστεί με άνθρωπο ανόητο, που οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην άμμο –

  27 Και κατέβηκε η βροχή, και ήλθαν οι πλημμύρες, και φύσηξαν οι άνεμοι και χτύπησαν με ορμή επάνω στο σπίτι εκείνο, και έπεσε, και ήταν η πτώση του μεγάλη.