Νεφί Γ΄ 23
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 23

  Ο Ιησούς επιδοκιμάζει τα λόγια του Ησαΐα. Προστάζει τον λαό να ερευνήσει τους προφήτες. Προστίθενται στο χρονικό τους τα λόγια του Σαμουήλ, του Λαμανίτη, σχετικά με την Ανάσταση. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και τώρα, ιδού, σας λέω, ότι πρέπει να τα ερευνήσετε αυτά. Μάλιστα, σας δίνω μία εντολή να τα ερευνήσετε αυτά επιμελώς, επειδή είναι σπουδαία τα λόγια του Ησαΐα.

  2 Γιατί σίγουρα μίλησε θίγοντας όλα τα θέματα σχετικά με τον λαό μου που είναι του οίκου Ισραήλ. Γι’ αυτό πρέπει αναγκαστικά να μιλήσει και στους Εθνικούς.

  3 Και όλα τα πράγματα που είπε έχουν γίνει και θα γίνουν, σύμφωνα με τα λόγια που είπε.

  4 Γι’ αυτό δώστε προσοχή στα λόγια μου. Γράψτε αυτά που σας έχω πει, και σύμφωνα με τον χρόνο και το θέλημα του Πατέρα θα μεταφερθούν στους Εθνικούς.

  5 Και όποιος εισακούσει τα λόγια μου και μετανοήσει και βαπτισθεί, αυτός θα σωθεί. Ερευνήστε τους προφήτες, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που καταθέτουν μαρτυρία γι’ αυτά.

  6 Και τώρα συνέβη ώστε όταν είπε ο Ιησούς αυτά τα λόγια που τους είπε πάλι, αφού τους ανέπτυξε όλες τις γραφές, τις οποίες είχαν λάβει, τους είπε: Ιδού, άλλες γραφές θα ήθελα να γράψετε και δεν τις έχετε γράψει.

  7 Και συνέβη ώστε είπε στον Νεφί: Φανέρωσε το χρονικό που έχεις κρατήσει.

  8 Και όταν ο Νεφί φανέρωσε τα χρονικά, και τα έθεσε εμπρός Του, έριξε τα μάτια Του επάνω τους και είπε:

  9 Αληθινά σας λέω, πρόσταξα τον δούλο μου τον Σαμουήλ, τον Λαμανίτη, να καταθέσει μαρτυρία σε αυτόν τον λαό, ότι κατά την ημέρα που ο Πατέρας θα δοξάσει το όνομά Του με εμένα, πολλοί άγιοι θα αναστηθούν από τους νεκρούς και θα εμφανισθούν σε πολλούς, και θα τελέσουν διακονία προς αυτούς. Και τους είπε: Δεν ήταν έτσι;

  10 Και οι μαθητές Του απάντησαν και είπαν: Μάλιστα, Κύριε, ο Σαμουήλ όντως προφήτευσε σύμφωνα με τα λόγια Σου, και όλα εκπληρώθηκαν.

  11 Και ο Ιησούς τους είπε: πώς γίνεται και δεν το έχετε γράψει αυτό, ότι πολλοί άγιοι εγέρθηκαν και εμφανίσθηκαν σε πολλούς και τέλεσαν διακονία προς αυτούς;

  12 Και συνέβη ώστε ο Νεφί θυμήθηκε ότι αυτό δεν είχε γραφεί.

  13 Και συνέβη ώστε ο Ιησούς πρόσταξε να γραφεί. Επομένως γράφηκε σύμφωνα με το όπως πρόσταξε.

  14 Και τώρα συνέβη ώστε αφού ο Ιησούς ανέπτυξε σε μια όλες τις γραφές που είχαν γράψει, τους πρόσταξε να διδάξουν αυτά που τους είχε αναπτύξει.