Νεφί Γ΄ 28
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 28

  Εννέα από τους δώδεκα μαθητές επιθυμούν και τους δίδεται υπόσχεση για κληρονομιά στη βασιλεία του Χριστού όταν πεθάνουν. Οι Τρεις Νεφίτες επιθυμούν και τους δίδεται εξουσία επί του θανάτου ούτως ώστε να παραμείνουν στη γη μέχρι να έλθει πάλι ο Ιησούς. Αναλαμβάνονται και βλέπουν πράγματα που δεν είναι σύννομο να προφερθούν, και τώρα τελούν διακονία ανάμεσα στους ανθρώπους. Περίπου το 34–35 μ.Χ.

  1 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, μίλησε στους μαθητές Του, έναν προς έναν, λέγοντάς τους: Τι είναι εκείνο που επιθυμείτε από εμένα, αφού πάω στον Πατέρα;

  2 Και όλοι τους μίλησαν, εκτός από τρεις, και είπαν: Επιθυμούμε, αφού ζήσουμε έως την ηλικία του ανθρώπου, η διακονία μας στην οποία μας έχεις καλέσει, να έχει τέλος για να έλθουμε γρήγορα σε Σένα, στη βασιλεία Σου.

  3 Και τους είπε: Ευλογημένοι είστε εσείς, επειδή επιθυμήσατε αυτό το πράγμα από εμένα. Γι’ αυτό αφού γίνετε εβδομήντα δύο ετών, θα έλθετε σε μένα στη βασιλεία μου· και μαζί μου θα βρείτε ανάπαυση.

  4 Και όταν μίλησε προς αυτούς, στράφηκε προς τους τρεις, και τους είπε: Τι θέλετε να κάνω σε σας όταν θα έχω πάει στον Πατέρα;

  5 Και εκείνοι λυπήθηκαν μέσα στην καρδιά τους, επειδή δεν τολμούσαν να Του πουν αυτό που επιθυμούσαν.

  6 Και τους είπε: Ιδού, γνωρίζω τις σκέψεις σας, και επιθυμήσατε αυτό που επιθύμησε από εμένα ο Ιωάννης, ο αγαπητός μου, που ήταν μαζί μου κατά τη διακονία μου, προτού να υψωθώ από τους Ιουδαίους.

  7 Γι’ αυτό, περισσότερο ευλογημένοι είστε εσείς, επειδή δεν θα γευθείτε ποτέ θάνατο, αλλά θα ζήσετε για να δείτε όλα όσα κάνει ο Πατέρας προς τα τέκνα των ανθρώπων, μέχρι που να έχουν εκπληρωθεί τα πάντα, σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, όταν θα έλθω στη δόξα μου με τις δυνάμεις των ουρανών.

  8 Και ποτέ δεν θα υποστείτε τους πόνους του θανάτου, αλλά όταν έλθω στη δόξα μου, θα αλλάξετε εν ριπή οφθαλμού από θνητότητα σε αθανασία. Και τότε θα είστε ευλογημένοι στη βασιλεία του Πατέρα μου.

  9 Και πάλι, δεν θα έχετε πόνο ενόσω θα κατοικείτε κατά τη σάρκα, ούτε λύπη, παρά μόνο για τις αμαρτίες του κόσμου. Και όλα αυτά θα τα πράξω λόγω αυτού που επιθυμήσατε από εμένα, επειδή επιθυμήσατε να μπορέσετε να φέρνετε τις ψυχές των ανθρώπων σε μένα, ενόσω ο κόσμος θα στέκεται.

  10 Και γι’ αυτόν τον λόγο θα έχετε πληρότητα αγαλλίασης· και θα καθίσετε στη βασιλεία των ουρανών. Μάλιστα, η αγαλλίασή σας θα είναι πλήρης, ακριβώς όπως ο Πατέρας μού έχει δώσει πληρότητα αγαλλίασης. Και θα είστε ακριβώς όπως είμαι εγώ, και εγώ είμαι ακριβώς όπως ο Πατέρας· και ο Πατέρας και εγώ είμαστε ένα.

  11 Και το Άγιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία για τον Πατέρα και εμένα. Και ο Πατέρας δίνει το Άγιο Πνεύμα στα τέκνα των ανθρώπων λόγω εμού.

  12 Και συνέβη ώστε όταν είπε ο Ιησούς αυτά τα λόγια, άγγιξε καθέναν από αυτούς με το δάχτυλό Του, εκτός από τους τρεις που επρόκειτο να παραμείνουν, και ύστερα αναχώρησε.

  13 Και ιδού, τα ουράνια άνοιξαν, και αρπάχθηκαν ψηλά στους ουρανούς, και είδαν και άκουσαν ανεκλάλητα.

  14 Και τους απαγορεύτηκε να προφέρουν, ούτε τους δόθηκε εξουσία να μπορέσουν να προφέρουν αυτά που είδαν και άκουσαν.

  15 Και κατά πόσο ήταν μέσα στο σώμα ή έξω από το σώμα, δεν ήξεραν, επειδή τους φάνηκε σαν μεταμόρφωση αυτών, σαν να άλλαξαν από αυτό το σώμα της σάρκας σε μία αθάνατη κατάσταση, ούτως ώστε μπορούσαν να βλέπουν τα του Θεού.

  16 Όμως συνέβη ώστε πάλι αυτοί τελούσαν διακονία επάνω στο πρόσωπο της γης. Παρά ταύτα δεν δίδασκαν σχετικά με εκείνα τα οποία είχαν ακούσει και δει, λόγω της εντολής η οποία τους δόθηκε στους ουρανούς.

  17 Και τώρα, κατά πόσο ήταν θνητοί ή αθάνατοι από την ημέρα της μεταμόρφωσής τους, δεν γνωρίζω.

  18 Όμως αυτό γνωρίζω μόνο, σύμφωνα με το ιστορικό που έχει δοθεί – διάβαιναν επάνω στο πρόσωπο της χώρας, και τελούσαν διακονία προς όλο τον λαό, φέρνοντας προς την εκκλησία όλους όσοι πίστευαν στη διδαχή τους, βαπτίζοντάς τους. Και όλοι όσοι βαπτίζονταν ελάμβαναν το Άγιο Πνεύμα.

  19 Και ρίχτηκαν στη φυλακή από αυτούς που δεν ανήκαν στην εκκλησία. Και οι φυλακές δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν, επειδή χωρίζονταν στα δύο.

  20 Και ρίχτηκαν μέσα στη γη, αλλά αυτοί πάταξαν τη γη με τον λόγο του Θεού, τόσο πολύ που με τη δύναμή Του ελευθερώθηκαν από τα βάθη της γης. Και επομένως δεν μπορούσαν να σκάψουν τρύπες ικανές να τους κρατήσουν.

  21 Και τρεις φορές ρίχτηκαν μέσα σε κάμινο και δεν έπαθαν κακό.

  22 Και δύο φορές ρίχτηκαν σε λάκκο με άγρια θηρία. Και ιδού, αυτοί έπαιζαν με τα θηρία όπως ένα παιδί με αρνί που θηλάζει, και δεν έπαθαν κακό.

  23 Και συνέβη ώστε έτσι διάβαιναν ανάμεσα σε όλο τον λαό του Νεφί, και κήρυτταν το Ευαγγέλιο του Χριστού προς όλο τον λαό επάνω στο πρόσωπο της γης. Και εκείνοι μεταστράφηκαν προς τον Κύριο, και πρσχώρησαν στην εκκλησία του Χριστού, και έτσι ο λαός εκείνης της γενεάς ήταν ευλογημένος σύμφωνα με τον λόγο του Ιησού.

  24 Και τώρα εγώ, ο Μόρμον, σταματώ να μιλώ σχετικά με όλα αυτά για ένα διάστημα.

  25 Ιδού, ετοιμαζόμουν να γράψω τα ονόματα εκείνων που δεν πρόκειται ποτέ να γευθούν θάνατο, αλλά ο Κύριος το απαγόρευσε. Γι’ αυτό δεν τα γράφω, επειδή είναι κρυμμένα από τον κόσμο.

  26 Όμως, ιδού, τους έχω δει, και έχουν τελέσει διακονία προς εμένα.

  27 Και ιδού, θα βρίσκονται ανάμεσα στους Εθνικούς, και οι Εθνικοί δεν θα τους γνωρίζουν.

  28 Θα βρίσκονται επίσης ανάμεσα στους Ιουδαίους, και οι Ιουδαίοι δεν θα τους γνωρίζουν.

  29 Και θα συμβεί ώστε, όταν κρίνει ο Κύριος στη σοφία του ότι είναι σωστό, θα τελούν διακονία σε όλες τις διασκορπισμένες φυλές του Ισραήλ, και σε όλα τα έθνη, φυλές, γλώσσες και λαούς, και θα τραβήξουν προς τον Ιησού από αυτούς πολλές ψυχές ώστε να εκπληρωθεί η επιθυμία τους, και λόγω της πειστικής δύναμης του Θεού που βρίσκεται μέσα τους.

  30 Και είναι όπως οι άγγελοι του Θεού, και αν προσευχηθούν προς τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού, μπορούν να φανερωθούν σε οποιονδήποτε άνθρωπο τους φαίνεται σωστό.

  31 Επομένως, μεγάλα και θαυμαστά έργα θα γίνουν από αυτούς, πριν από την ημέρα τη μεγάλη και επερχόμενη, κατά την οποία όλος ο λαός πρέπει οπωσδήποτε να σταθεί εμπρός στο βήμα κρίσεως του Χριστού.

  32 Μάλιστα, ακόμα και ανάμεσα στους Εθνικούς αυτοί θα κατεργαστούν μεγάλο και θαυμαστό έργο, πριν από εκείνη την ημέρα της κρίσεως.

  33 Και αν είχατε όλες τις γραφές που περιγράφουν όλα τα θαυμαστά έργα του Χριστού, θα γνωρίζατε, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, ότι όλα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν.

  34 Και αλίμονο σε αυτόν που δεν θα εισακούσει τα λόγια του Ιησού, και επίσης σε εκείνους που Εκείνος διάλεξε και έστειλε σε αυτούς· διότι όποιος δεν δέχεται τα λόγια του Ιησού και τα λόγια αυτών που Εκείνος έχει στείλει, δεν δέχεται Εκείνον. Και επομένως, Εκείνος δεν θα τους δεχθεί κατά την τελευταία ημέρα.

  35 Και θα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς αν δεν είχαν γεννηθεί. Υποθέτετε λοιπόν ότι μπορείτε να απαλλαγείτε από τη δικαιοσύνη του Θεού που έχει προσβληθεί και ποδοπατηθεί από ανθρώπινα πόδια, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να επέλθει σωτηρία;

  36 Και τώρα ιδού, καθώς μιλούσα σχετικά με εκείνους που ο Κύριος έχει εκλέξει, μάλιστα, ακριβώς εκείνους τους τρεις που αρπάχθηκαν ψηλά στους ουρανούς, που δεν ήξερα αν είχαν καθαριστεί από τη θνητότητα στην αθανασία –

  37 Όμως ιδού, από τότε που το έγραψα, έχω ρωτήσει τον Κύριο, και Εκείνος μου το έχει φανερώσει ότι είναι πρέπει αναγκαστικά να γίνει μια αλλαγή στο σώμα τους, διαφορετικά πρέπει αναγκαστικά να γευτούν τον θάνατο.

  38 Γι’ αυτό, για να μη γευθούν τον θάνατο, έγινε αλλαγή στο σώμα τους, για να μην μπορούν να αισθανθούν πόνο ούτε λύπη παρά μόνο αν ήταν για τις αμαρτίες του κόσμου.

  39 Τώρα αυτή η αλλαγή δεν ήταν ίση με εκείνη που θα λάβει χώρα κατά την τελευταία ημέρα, αλλά έγινε μια αλλαγή σε αυτούς, σε τέτοιο βαθμό που ο Σατανάς δεν μπορούσε να έχει δύναμη επάνω τους, ώστε δεν μπορούσε να τους βάλει σε πειρασμό. Και καθαγιάσθηκαν κατά τη σάρκα, ώστε ήταν καθαγιασμένοι, και ώστε οι δυνάμεις της γης δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν.

  40 Και επρόκειτο να παραμείνουν σε αυτήν την κατάσταση μέχρι την ημέρα κρίσεως του Χριστού. Και εκείνη την ημέρα θα υποστούν μεγαλύτερη αλλαγή, και θα γίνουν δεκτοί στη βασιλεία του Πατέρα για να μην ξαναβγούν πια, αλλά να κατοικούν με τον Θεό αιωνίως στους ουρανούς.