Νεφί Γ΄ 19
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 19

  Οι δώδεκα μαθητές τελούν διακονία προς τον λαό και προσεύχονται για το Άγιο Πνεύμα. Οι μαθητές βαπτίζονται και λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα και τη διακονία των αγγέλων. Ο Ιησούς προσεύχεται χρησιμοποιώντας λόγια που δεν μπορούν να γραφούν. Επιμαρτυρεί την υπερβολικά μεγάλη πίστη αυτών των Νεφιτών. Περίπου το 34 μ.Χ.

  1 Και τώρα συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς είχε αναληφθεί στους ουρανούς, το πλήθος διαλύθηκε, και κάθε άνθρωπος πήρε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και επέστρεψε στο σπίτι του.

  2 Και αμέσως διατυμπανίσθηκε έξω από τη χώρα ανάμεσα στον λαό, πριν ακόμα γίνει σκοτάδι, ότι το πλήθος είχε δει τον Ιησού, και ότι είχε τελέσει διακονία προς αυτούς, και επίσης ότι θα παρουσιαζόταν πάλι την επαύριον στο πλήθος.

  3 Μάλιστα, και ακόμη και όλη τη νύχτα διατυμπανιζόταν έξω από τη χώρα σχετικά με τον Ιησού. Και τόσο πολύ έστειλαν προς τον λαό, που πολλοί, μάλιστα, ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός, κοπίασαν υπερβολικά όλη εκείνη τη νύχτα, για να μπορέσουν να βρίσκονται την επαύριον εκεί όπου θα παρουσιαζόταν ο Ιησούς προς το πλήθος.

  4 Και συνέβη ώστε την επαύριον, όταν συγκεντρώθηκε το πλήθος, ιδού, ο Νεφί και ο αδελφός του, τον οποίο εκείνος είχε εγείρει από τους νεκρούς, του οποίου το όνομα ήταν Τιμόθεος, και επίσης ο υιός του, του οποίου το όνομα ήταν Ιωνάς, και επίσης ο Μαθώνι, και ο Μαθωνίχα, ο αδελφός του, και ο Κούμεν και ο Κουμενόνχι, και ο Ιερεμίας, και ο Σέμνον, και ο Ιωνάς, και ο Σεδεκίας, και ο Ησαΐας –αυτά λοιπόν ήταν τα ονόματα των μαθητών τους οποίους είχε εκλέξει ο Ιησούς– και συνέβη ώστε ήλθαν εμπρός και στάθηκαν ανάμεσα στο πλήθος.

  5 Και ιδού, το πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, ώστε το έκαναν να χωριστεί σε δώδεκα σώματα.

  6 Και οι δώδεκα δίδασκαν το πλήθος. Και ιδού, έκαναν το πλήθος να γονατίσει επάνω στο πρόσωπο της γης, και να προσευχηθεί προς τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού.

  7 Και οι μαθητές επίσης προσευχήθηκαν προς τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού. Και συνέβη ώστε σηκώθηκαν και τέλεσαν διακονία προς τον λαό.

  8 Και όταν δίδαξαν αυτά τα ίδια λόγια που είχε πει ο Ιησούς –χωρίς τίποτα να διαφέρει από τα λόγια που είχε πει ο Ιησούς– ιδού, πάλι γονάτισαν και προσευχήθηκαν προς τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού.

  9 Και προσευχήθηκαν για εκείνο που επιθυμούσαν περισσότερο. Και επιθυμούσαν να τους δοθεί το Άγιο Πνεύμα.

  10 Και όταν προσευχήθηκαν έτσι, κατέβηκαν στην άκρη του νερού, και το πλήθος τους ακολούθησε.

  11 Και συνέβη ώστε ο Νεφί πήγε κάτω μέσα στο νερό και βαπτίσθηκε.

  12 Και αναδύθηκε από το νερό και άρχισε να βαπτίζει. Και βάπτισε όλους εκείνους που είχε επιλέξει ο Ιησούς.

  13 Και συνέβη ώστε όταν βαπτίσθηκαν όλοι και αναδύθηκαν από το νερό, το Άγιο Πνεύμα έπεσε επάνω τους, και ήταν πλήρεις με το Άγιο Πνεύμα και με φωτιά.

  14 Και ιδού, περικυκλώθηκαν ολόγυρα σαν να ήταν από φωτιά. Και αυτή κατέβηκε από τους ουρανούς, και το πλήθος είναι μάρτυρας αυτού, και δίνουν μαρτυρία. Και άγγελοι κατέβηκαν από τους ουρανούς και τελούσαν διακονία προς αυτούς.

  15 Και συνέβη ώστε ενώ οι άγγελοι τελούσαν διακονία προς τους μαθητές, ιδού, ο Ιησούς ήλθε και στάθηκε ανάμεσά τους και τελούσε διακονία προς αυτούς.

  16 Και συνέβη ώστε μίλησε προς το πλήθος, και τους πρόσταξε να γονατίσουν πάλι κάτω στη γη, και επίσης οι μαθητές του να γονατίσουν κάτω στη γη.

  17 Και συνέβη ώστε όταν όλοι γονάτισαν κάτω στη γη, πρόσταξε τους μαθητές Του να προσευχηθούν.

  18 Και ιδού, αυτοί άρχισαν να προσεύχονται. Και προσεύχονταν προς τον Ιησού, αποκαλώντας Τον Κύριό τους και Θεό τους.

  19 Και συνέβη ώστε ο Ιησούς αναχώρησε από ανάμεσά τους, και πήγε λίγο πιο πέρα από αυτούς και προσκύνησε στη γη, και είπε:

  20 Πατέρα, σε ευχαριστώ που έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που έχω επιλέξει. Και είναι λόγω της πίστης τους προς εμένα που τους έχω επιλέξει από τον κόσμο.

  21 Πατέρα, προσεύχομαι να δώσεις το Άγιο Πνεύμα σε όλους εκείνους που θα πιστέψουν στα λόγια τους.

  22 Πατέρα, τους έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα, επειδή πιστεύουν σε μένα. Και βλέπεις ότι πιστεύουν σε μένα επειδή τους ακούς, και προσεύχονται προς εμένα. Και προσεύχονται προς εμένα επειδή είμαι μαζί τους.

  23 Και τώρα, Πατέρα, προσεύχομαι σε Σένα γι’ αυτούς, και επίσης για όλους εκείνους που θα πιστέψουν στα λόγια τους, για να πιστεύουν σε μένα, ώστε να είμαι μέσα τους όπως Εσύ, Πατέρα, είσαι μέσα μου, για να είμαστε ένα.

  24 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς προσευχήθηκε έτσι προς τον Πατέρα, ήλθε στους μαθητές Του, και ιδού, συνέχισαν ακόμη, χωρίς να σταματήσουν, να προσεύχονται προς Αυτόν. Και δεν χρησιμοποιούσαν πολλά λόγια, διότι τους είχε δοθεί τι να προσευχηθούν, και ήταν πλήρεις με επιθυμία.

  25 Και συνέβη ώστε ο Ιησούς τους ευλόγησε καθώς προσεύχονταν προς Αυτόν. Και η όψη Του τους χαμογελούσε, και το φως της όψης Του έλαμπε επάνω τους, και ιδού, ήταν λευκοί σαν την όψη και επίσης σαν τα ενδύματα του Ιησού. Και ιδού, η λευκότητά τους υπερέβαινε κάθε λευκότητα, μάλιστα, τόσο που δεν μπορούσε να υπάρξει τίποτα επάνω στη γη τόσο λευκό όσο η λευκότητά τους.

  26 Και ο Ιησούς τους είπε: Συνεχίστε να προσεύχεστε. Παρά ταύτα εκείνοι δεν έπαψαν να προσεύχονται.

  27 Και στράφηκε από αυτούς πάλι, και πήγε λίγο πιο πέρα και προσκύνησε στη γη. Και προσευχήθηκε πάλι προς τον Πατέρα, λέγοντας:

  28 Πατέρα, Σε ευχαριστώ που έχεις εξαγνίσει αυτούς που έχω επιλέξει, λόγω της πίστης τους, και προσεύχομαι γι’ αυτούς, και επίσης για εκείνους που θα πιστέψουν στα λόγια αυτών, ώστε να εξαγνιστούν με μένα, μέσω της πίστης στα λόγια τους, ακριβώς όπως εξαγνίζονται εκείνοι με μένα.

  29 Πατέρα, δεν προσεύχομαι για τον κόσμο, αλλά γι’ αυτούς που μου έχεις δώσει από τον κόσμο, λόγω της πίστης τους, ώστε να εξαγνιστούν με εμένα, ώστε να είμαι σε αυτούς όπως Εσύ, Πατέρα, είσαι σε μένα, ώστε να είμαστε ένα, ώστε να δοξαστώ μέσω αυτών.

  30 Και όταν είπε αυτά τα λόγια ο Ιησούς, ήλθε πάλι προς τους μαθητές Του. Και ιδού, αυτοί προσεύχονταν σταθερά, χωρίς σταματημό, προς Αυτόν. Και τους χαμογέλασε πάλι. Και ιδού, έγιναν λευκοί, όπως ο Ιησούς.

  31 Και συνέβη ώστε πήγε πάλι λίγο πιο πέρα και προσευχήθηκε προς τον Πατέρα.

  32 Και γλώσσα δεν μπορεί να πει τα λόγια τα οποία είπε προσευχόμενος, ούτε μπορούν να γραφούν από άνθρωπο τα λόγια τα οποία είπε προσευχόμενος.

  33 Και το πλήθος άκουσε και δίνουν μαρτυρία. Και οι καρδιές τους άνοιξαν και κατάλαβαν μέσα στην καρδιά τους τα λόγια τα οποία είπε προσευχόμενος.

  34 Παρά ταύτα, τόσο σπουδαία και θαυμάσια ήταν τα λόγια τα οποία είπε προσευχόμενος, που δεν μπορούν να γραφούν, ούτε μπορούν να προφερθούν από άνθρωπο.

  35 Και συνέβη ώστε όταν ο Ιησούς τελείωσε να προσεύχεται, ήλθε πάλι προς τους μαθητές Του και τους είπε: Τόσο μεγάλη πίστη ποτέ δεν έχω δει ανάμεσα σε όλους τους Ιουδαίους. Επομένως δεν μπορούσα να τους δείξω τόσο μεγάλα θαύματα, εξαιτίας της απιστίας τους.

  36 Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που να έχει δει τόσο σπουδαία πράγματα όπως έχετε δει εσείς. Ούτε έχουν ακούσει τόσο σπουδαία πράγματα όπως έχετε ακούσει εσείς.